home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 portrety

Artykuły opisujące horoskopy znanych osób, państw itp.

2016-04-23 Gronert Jarosław
Fenomen Princea...
Prince - fenomen artysty muzyka

Fenomen Prince’a  jest astrologicznie wyrażony przede wszystkim prominentnie ulokowaną międzyplanetarną konstrukcją YOD (Palec Boży). Składa się ona z silnie postawionego Marsa w Baranie w porfiriańskim sektorze piątym tworzącego kwinkunksy do Neptuna w sektorze dwunastym i do władającego Ascendentem Plutona dokładnie na Medium Coeli. Mars w Baranie w sektorze piątym umożliwia dynamicznie i ekspresyjnie wyrażanie twórczych potencjałów. Ale nie nabrały by one ponadczasowej wartości bez powiązań z dwiema planetami pokoleniowymi – Plutonem i Neptunem, będącym władcą porfiriańskiego sektora piątego. Ponadczasowej kreatywności sprzyja także słaby trygon marsowo-uranowy. Będąca na dalszym planie druga konstrukcja YOD, składa się z Neptuna w kwinkunksach do Merkurego w  Bliźniętach w sektorze siódmym i opisanej lokalizacji Marsa. choć aspekty Merkurego nie są tu ścisłe, to jego rangę podkreśla położenie w znaku Bliźniąt, którym włada. Podobnie jest z aspektami i lokalizacją Marsa we władanym przez siebie znaku Zodiaku oraz Neptunem „nurkującym z upodobaniem” w sektorze dwunastym. Zatem w obu konfiguracjach YOD (pierwszo i drugoplanowej) występują Neptun i Mars powiązane z zasobami twórczymi rodem z sektora piątego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej radix Princea – urodził się 07.06.1958, o godzinie 18:17 w Minneapolis.

Wytężoną, nieustanną pracę umysłu usiłującego rozpoznawać i integrować przeciwieństwa dostrzec można w konfiguracji T-Krzyża. Tworzy go Merkury w kwadraturach do Plutona i Księżyca, położonych na krawędziach osi MC-IC. Zaś ścieranie się różnych gustów oraz koncepcji sztuki, piękna i artyzmu dostrzeżemy w kolejnym T-Krzyżu – wenusowo-neptunowo-uranowym. Gdzie na „skrzyżowaniu kosmicznych dróg” dochodzi do spotkania-konfrontacji perfekcjonistycznego klasycyzmu (Wenus w Byku w sektorze szóstym) z mistyczną subtelnością (Neptun w sektorze dwunastym) i z improwizacyjnym nowatorstwem (Uran w sektorze dziewiątym). I co ciekawe, Uran w Lwie położony w połowie dwadasamsy Skorpiona, gdy zostanie przeniesiony umownie do znaku Skorpiona – znajdzie się tuż przy natalnym Ascendencie.
 

Znana wszechstronność i szybkość uczenia się (Słońce, Merkury w Bliźniętach) umożliwiła muzykowi śpiewanie głosami kilku wokalistów, biegłe granie na kilkudziesięciu instrumentach oraz częstą zmianę wizerunków i preferowanych styli. Zaś magnetyczne oddziaływanie na innych to już domena Ascendentu w Skorpionie i ulokowanie jego władcy na MC w opozycji do Księżyca w Rybach.
 

Jednak nie można być wielkiej klasy artystą bez emocjonalnej subtelności skorelowanej z inspiracją i natchnieniem. Za tę część potencjałów odpowiada położony blisko Immum Coeli Księżyc w Rybach w trygonie z Neptunem w sektorze dwunastym. Oś MC-IC (ważniejsza w tym przypadku niż oś horyzontalna) działa tu jak nasycona potężnymi emocjami dźwignia. Dzięki niej to co dzieje się w głębinach bogatego delikatnością i rzewnością wnętrza – z pełną mocą wywindowane może być na szczyt. Na jednym jej krańcu (IC) jest lunarna wrażliwość i liryczność, a na drugim plutoniczne pasje oraz ambicje (władca Asc w Skorpionie na MC). Właśnie ulokowanie ciała niebieskiego władającego Ascendentem na szczycie nieba sprzyja ambitnej wspinaczce na społeczne wyżyny. A wręcz obsesyjna samokontrola towarzyszy temu, gdy wymienioną rolę pełni Pluton.
 

Wielu jest nieutalentowanych, ale sławnych. Wielu jest utalentowanych, ale niepopularnych. W kosmogramie Prince’a widać nieczęste powiązanie wyjątkowych talentów z realizacją ambicji, by zostać uhonorowanym, a właściwie ukoronowanym. Głównym wyznacznikiem tego jest opisana konstrukcja YOD. Czyli kosmiczne ukoronowanie „Księcia”.
 

Kwinkunksowa relacja solarno-ascendentowa oraz nieharmonijne powiązania ciał niebieskich w Bliźniętach z obiektami w Rybach i Strzelcu pokazują jak bardzo skomplikowaną, złożoną postacią był artysta Prince Roger Nelson. Przy tak wielkiej charakterologicznej różnorodności obranie strategii kameleona jest niezbędne nie tylko dla odniesienia sukcesu – ale i dla przetrwania. A o borykaniu się ze sprzecznościami do samego końca świadczy chociażby koniunkcja progresywnego Słońca z progresywnym Uranem, przy jednoczesnej opozycji tranzytującego Saturna wraz z kwinkunksem bieżącego Plutona do Słońca natalnego.

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com