ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2015-03-03 Kłobus Elżbieta
Wenus planeta partnerstwa. Rola bogini miłości w horoskopie. - Fragment nowej książki.

Jeżeli nazwałam Wenus planetą partnerstwa, to nie mogę pominąć jej roli w interpretacji horoskopów partnerskich. Przecież, gdy chcemy dociec, jakie relacje łączą dwoje ludzi, zwykle sporządzamy dwa horoskopy partnerskie: porównawczy i kontaktowy (wektorowy). W interpretacji horoskopów porównawczych, po przeanalizowaniu każdego z pojedynczych horoskopów pod kątem rozumienia idei partnerstwa i znaczących cech osobowości u każdej z osób, sprawdzamy czy te pojedyncze cechy przystają do siebie, albo jak bardzo się od siebie różnią. W analizie porównawczej bierzemy pod uwagę całość horoskopów, gdyż każdy z nas jest indywidualnością, na którą składa się ogół subtelnych elementów znajdujących się w kosmogramie. Dla potrzeb niniejszej książki wyróżnimy planetę Wenus, gdyż właśnie jej poświęcona jest ta pozycja, a także dlatego, że zajmuje ona niebagatelną rolę w związkach międzyludzkich.

Wenus, jak była już o tym mowa, reprezentuje nasze gusta, oraz to, co sprawia nam przyjemność. Doświadczenie niejednokrotnie uzmysławia nam, ze najdłużej funkcjonują ludzie w związku partnerskim, jeśli się lubią. Aby związek osobisty był trwały i satysfakcjonujący obie strony, nie wystarczy się kochać. Trzeba się jeszcze (a może przede wszystkim) lubić. Najgorętszy pociąg seksualny, jeśli nie jest wspomagany wspólnymi zainteresowaniami, wspólnym sprawianiem sobie przyjemności, nie przetrwa zbyt długo, a może być nawet niszczący. Jest to szczególnie ważne, jeśli dwie osoby planują założenie rodziny, co jak wiadomo jest zadaniem długofalowym. Gdy lubi się drugą osobę, jej wady są mniej denerwujące i łatwiej je tolerować. A przecież w bliskim związku mniej ważnym jest, za co podziwiamy partnera, lecz istotniejszym, jakie jego wady potrafimy znieść. Ale przecież horoskopy porównujemy nie tylko dla osób związanych uczuciem. Ludzie wiążą się dla wspólnego prowadzenia wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, na przykład prowadzenia firmy. Nauczyciel uczy ucznia, szef wydaje pracownikowi polecenie, rodzice wychowują dzieci. We wszystkich tych przypadkach Wenus ma swój udział w sposób budujący lub frustrujący. Zależy to oczywiście od aspektów.

Porównując horoskopy dwóch osób analizujemy, jakie aspekty obie planety tworzą między sobą, a także, jakie jedna, czy druga z nich odbiera od innych planet partnera. Nieharmonijne aspekty obu Wenus świadczyć będą o różnicy gustów i upodobań a także, co ważniejsze o odmiennym systemie wartości. O ile w sprawie upodobań można postarać się o kompromis, o tyle odmienny system wartości może rodzić głębsze konflikty. Jeśli dla jednej osoby najważniejsza będzie rodzina a dla drugiej własna, nieskrępowana wolność, dokonanie podziału obowiązków rodzinnych może być przedsięwzięciem kuriozalnie trudnym. Jeszcze większym problemem będzie nastawienie jednej osoby na gromadzenie pieniędzy za cenę rezygnowania ze wszystkich przyjemności, a nawet stosowania drastycznych ograniczeń wydatków, jeśli partner wyznaje całkiem odmienne priorytety. Czasami bywa to bariera nie do przebycia.

Oczywiście przy jakichkolwiek różnicach, istotny jest aspekt, jaki planety tworzą. Przy kwadraturze i opozycji będzie to jawna konfrontacja (ostrzejsza w razie kwadratury). Osoby będą jasno zdawały sobie sprawę z różnic i będą starały się „przeciągnąć” partnera na swoją stronę. Przy kwadraturze (pomijając oczywiście inne aspekty) może być taka sytuacja, że raz biorą górę racje jednego partnera, a raz drugiego. Przy opozycji jest szansa na osiągnięcie kompromisu, ponieważ przy odrobinie dobrej woli, łatwiej zrozumieć drugą stronę. Oczywiście i w tym przypadku może to nie być takie proste, bo i tu możemy się spotkać z jawnym oporem w zrozumieniu partnera. Najtrudniejszy chyba jest aspekt kwinkunsu, (który jak wiadomo jest generalnie trudnym aspektem). W przypadku kwinkunsu obie osoby często nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, co im nie odpowiada. A jeśli nawet zdają sobie sprawę, nie potrafią rozwiązać problemu. Kwinkuns działa jak krzywy szew w bucie. Coś nas uwiera, a nie wiemy co. W dodatku nie wiemy jak się tego pozbyć. Cokolwiek zrobimy i tak nie będziemy całkowicie zadowoleni z rezultatu. W każdym jednak przypadku musimy uruchomić pozytywne energie Wenus, aby złagodzić napięcie.

Aspekty Wenus, nawet te nieharmonijne, nie są tak trudne, jak niektóre aspekty Wenus jednej osoby z planetą drugiej. Każdy chciałby mieć z tą drugą osobą same harmonijne aspekty, (co wcale nie jest w efekcie pozytywne, bo nie rozwija i prowadzi do sytuacji, że ludzie nie żyją ze sobą, tylko obok siebie). Na szczęście takie sytuacje zdarzają się rzadko.

Zacytowany powyżej fragment pochodzi ze str. 101 – 103

Książkę można kupić w księgarniach, także  internetowych.
 
Spis rozdziałów

1. Wstęp 7
2. Boginie miłości w mitologiach 11
3. Znaczenie planety Wenus w horoskopie 19
4. Wenus w znakach zodiaku 25
5. Wenus w domach horoskopu 65
6. Progresje i tranzyty Wenus 87
7. Najważniejsze aspekty Wenus do innych planet 95
8. Rola Wenus w horoskopach partnerskich 101
9. Rola Wenus w horoskopach mundialnych 111
10. Podsumowanie 129
11. Bibliografia 131

(razem stron 136)

na górę