ASTROLOGIA

portrety

Horoskopy znanych osób, państw itp.

2005-05-19 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop papieża Jana Pawła II oraz Josepha Ratzingera czyli Benedykta XVI
Ostatnia podróż papieża

Uwaga tłumacza

Cudzoziemiec, Niemiec, omawia horoskop „naszego” papieża. Z innego miejsca ma spojrzenie być może nieco inne niż my Polacy. – Omawia dwa horoskopy, ponieważ krążą liczne wersje czasu urodzin. Uważam, że niektóre osoby mogą na tyle szeroko korzystać z całego horoskopu, że może się wydawać, że ich żywot pasuje do kilku wersji. Jednak człowiek na pewno ma tylko jeden horoskop. Dlatego poszukiwanie korzenia ma pierwszorzędne znaczenie. Natomiast dyskusja może tylko wzbogacić nasze rozumienie astrologicznych mechanizmów.

* * *

Przedmowa redakcji Meridian

Nie tylko śmierć papieża głęboko poruszyła wielu ludzi. Również jego życie i działanie pozostawiło głębokie ślady, ponieważ Jan Paweł II potrafił ze swej wewnętrznej duchowości uczynić wyraźne znaki dla innych – co nie zawsze i nie wszystkim się podobało.

Nie ma więc w tym wielkiej niespodzianki, że dla tego papieża - krążącego między tradycją i postępem - jest więcej wersji horoskopu.

Poniżej dwa najważniejsze horoskopy są analizowane oraz interpretowane w oparciu o najważniejsze wydarzenia w życiu.

* * *

Markus Jehle
Papież Jana Paweł II i jego horoskopy.
Ostatnia podróż papieża.

Podczas swego pontyfikatu, trwającego niemal tak długo jak obieg Saturna, Karol Wojtyła jako papież odbył podróże do ponad 120 krajów na Ziemi. 02. kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37 czasu środkowoeuropejskiego w wieku 84 lat rozpoczął swą ostatnia podróż. Uran tranzytujący w tym czasie znak Ryb właśnie dokończył swego obiegu i powrócił na swą pozycję w horoskopie urodzeniowym Jana Pawła II. Wreszcie był na tyle wolny, by wyruszyć tam, dokąd od dawna tęsknił.

Niejasny czas urodzin

Co do horoskopu papieża, kursują liczne czasy urodzin, opierające się na różnych źródłach. Taeger, Internationale Horoskope Lexikon (IHL), podaje wersję z godziną 13.00 czasu wschodnioeuropejskiego (EET) – tutaj jest to horoskop 1. – mającą pochodzić od świadka urodzin.

Natomiast Lois Rodden, Astrodatabank podaje godzinę 17.30 EET – zob. horoskop 2.

Sam papież zdawał się podawać sprzeczne dane podczas audiencji prywatnych oraz wobec kolegów kardynałów: godzinę 17.00 lub 18.00.

Horoskop 1. Papież Jan Paweł II, ur. 18.05.1920, g. 13.00 EET, Wadowice, 19E30, 49N53
Źródło: IHL, osobista informacja świadka z tamtych czasów.

 

Mimo iż z reguły pierwszeństwo daje się danym podawanym osobiście, obie wersje potrafią przekonywać. Wersja 1. – godz. 13.00 – z Ascendentem Panny wydaje się bardziej symbolizować papieża w jego funkcji przedstawiciela kościoła instytucjonalnego, natomiast wersja 2. – godz. 17.30 – z Ascendentem Wagi, bardziej oddaje papieża jako tego, w którym pokładana jest nadzieja oraz jako idola.

W sprawie, który z dwóch horoskopów jest w końcu właściwy, mogą po śmierci papieża być nadal rozbieżne zdania. Jeżeli brać pod uwagę oficjalne stanowisko kościoła wobec astrologii, trzeba byłoby wyjść z założenia, że papież przykładał dużą wagę do tego, aby puścić w obieg właściwą wersję swego horoskopu. Z tego względu horoskop z godziną 13.00 mógłby pokazywać, jakim faktycznie był, natomiast horoskop z godziną 17.30 mógłby ucieleśniać wybraną i życzeniową inscenizację, projektowany obraz idealny.

Horoskop 2. Papież Jan Paweł II, ur. 18.05.1920, g. 17.30 EET, Wadowice, 19E30, 49N53
Źródło: Rodden Databank, osobista informacja papieża 17.00 i 18.00

 

Oba horoskopy odróżniają się przede wszystkim Ascendentami (Asc. Panny lub Wagi), posadowieniem planet w domach, a także różnym znakiem Księżyca (w Byku lub Bliźniętach).

Ascendent Panny: sługa Boga.

W wersji z godzina 13.00 odnajdujemy papieża jako sługę Boga przez Ascendent Panny, którego władca Merkury znajduje się w domu 9. w Byku razem z Wenus, Słońcem i Księżycem. Jego główne zadanie polegałoby na zachowaniu (Byk) wiary (dom 9.). Aby wypełnić to zadanie papież podejmuje liczne podróże zagraniczne (również dom 9.). Do tego jest pierwszym nie włoskim („zagranicznym”) papieżem po ponad 430 latach. Z Merkurym z domu 9. rządzącym również domem 10. następuje urzeczywistnianie własnego powołania za granicą oraz przez pytania dotyczące wiary i światopoglądu.

MC w Bliźniętach znajdowałoby się w kwadraturze do opozycji Saturn / Uran, co wskazywałoby na zawodową i społeczną realizację w napięciu między tradycją (Saturn) i postępem (Uran). W ten sposób papież chciał obu spraw na raz: zachować (Saturn) i odnowić (Uran), co wewnętrznie i zewnętrznie stanowi próbę ciężką i rozrywającą (kwadratura).

Obie planety znajdują się również w kwadraturze do IC. W sumie osiem podróży papież odbył do Polski, swojej ojczyzny, której całe życie był wierny (Saturn). Jednocześnie z obczyzny pomógł swojej ojczyźnie uwolnić się (Uran) spod komunizmu.

IC w Strzelcu wskazywałby na religijne korzenie papieża w swojej ojczyźnie, która z Jowiszem, jako władcą domu 4. z domu 12., będącym w koniunkcji z Neptunem, służy mu jak źródło głębokiej tęsknoty za transcendentną duchowością.

Księżyc, w pobliżu MC, może wskazywać na to, jak był lubiany przez lud, co było wzmocnione przez udany szpagat między głęboka duchowością z jednej strony (12. dom), a urzędowym prowadzeniem kościoła z drugiej strony (dom 9.).

Poza tym z Merkurym w Byku jako władcą Ascendentu, Jan Paweł II mógł swoją nowinę wiarygodnie ucieleśniać.

Kolejne argumenty

Za Ascendentem w Pannie mogą przemawiać również liczne cielesne cierpienia i choroby papieża, a zwłaszcza rany brzucha podczas zamachu 13. maja 1981 roku, jak też operacja raka jelit (Panna – trawienie) w 1996 roku.

Saturn, w domu 12. w koniunkcji z Ascendentem, byłby wskazówką na wytrzymałą fizyczną konstytucję papieża oraz jego długą i wytrwałą walkę z cielesnymi ułomnościami.

Ze swą 12. domową twarzą Saturn wskazywałby na szarą eminencję w tle Jana Pawła II, ucieleśnioną przez kardynała Ratzingera, który mu pomógł instytucjonalny kościół utrzymać na kursie konserwatywnym (m.in. zakaz usuwania ciąży i zakaz stosowania środków antykoncepcyjnych).

Uran w Rybach w domu 6., w koniunkcji z Descendentem w Rybach oznaczałby potrzeby swobodnych i niekonwencjonalnych spotkań oraz związków. To jest przecież nadzwyczajne, komu papież udzielił audiencji. Również jego podróże prowadziły do wybieranych przez niego samego osobliwych spotkań, jak choćby z Fidelem Castro na Kubie w 1998 roku. Spotkania z Uranem na Dsc. Mają zwykle przebieg krótki i ulotny, co pasowałoby do tego, że papież nazywany był „spieszącym się ojcem” [po niemiecku gra słów: Ojciec Święty = der Heilige Vater; ojciec spieszący się = der eilige Vater]. Przecież żadna z jego podróży nie trwała długo i nigdzie niech chciał zabawić dłużej.

Dzieci, kuchnia, kościół [Kinder, Kueche, Kirche]

Z Marsem retrogradującym w Wadze rezygnacja ze zmysłowości jaką niesie celibat przychodziła papieżowi raczej łatwo. W ten sposób mógł przez całe życie wykorzystywać Marsa do obrony swego własnego rewiru (2. dom), jaki, z planetami w Byku w domu 9., stanowiły jego przekonania wiary.

Z Wenus w Byku na Węźle Księżycowym w domu 9. papież miał dla kobiet przydział jedynie do tradycyjnych ról („bądźcie płodni i rozmnażajcie się”). Obraz kobiety pasujący do dzisiejszych czasów nie pasował do jego osobistego światopoglądu (9. dom) i z tego powodu udzielił odmowy kapłaństwu kobiet, przez co pogłębił rozłam z kościołem anglikańskim.

Kwadrat między Jowiszem i Neptunem do Wenus pozwalał papieżowi czynnik żeński postrzegać w szczególnie „świętym” i pozbawionym granic świetle, co trzeba uznać za podstawę kultu maryjnego z żarliwością reaktywowanego w kościele katolickim.

Owocna wiara

Jako zadanie Słońca, Księżyca, Merkurego i Wenus w domu 9. pasowałoby, żeby pytaniom w kwestiach wiary pozwolić być płodnymi, a przez doglądanie i pielęgnowanie pobudzić je do wzrostu (Byk)

W czasie swego urzędowania Jan Paweł II wzmocnił kościół katolicki w krajach Afryki oraz Ameryki Łacińskiej i Południowej. Mimo odpływu w Europie i gdzie indziej, ogólna liczba wiernych wzrosła o 250 mln do ponad 1 miliarda.

Do tej konstelacji pasowałby również dialog z wielkimi religiami światowymi, do którego papież dążył i który pogłębiał w ostatnich latach swego urzędowania, gdy Saturn tranzytował dom 9. i 10. (m.in. Modlitwy o Pokój w Asyżu 2002).

Do tego był pierwszym papieżem w historii świata, który przestąpił progi synagogi oraz meczetu.

Papież pokoju czy popstar?

W drugiej wersji horoskopu, z godziną 17.30, przekazywanej przez Lois Rodden, w oczy rzuca się „misja pokojowa”. Ascendent Wagi, z Marsem w Wadze przy Ascendencie pokazuje bojownika o pokój, który przez władcę Ascendentu, Wenus z domu 7., prowadzony jest do „miłującego” kontaktu z bliźnimi. Z takim horoskopem papież będzie chciał przede wszystkim jednego: krzewić pokój, być kochanym i budzić sympatię.

Razem z Merkurym w domu 7. taka Wenus będzie pierwszym wytłumaczeniem tego, jak bardzo Jan Paweł II był lubiany.

Już wymieniana tęsknota za usunięciem granic (koniunkcja Jowisz / Neptun), w tym horoskopie znajduje się w domu 10. w pobliżu MC w Lwie. Jest to konstelacja, z której utkane są również popstars i przez którą dobrze tłumaczy się to, jak papież bardzo był lubiany przez młodzież.

Tutaj mamy papieża, który publicznie prezentuje się w roli religijnego ratownika i wybawiciela (Jowisz / Neptun) i z którą to rolą osobiście się identyfikuje (Jowisz / Neptun i MC w Lwie).

Do tego taka koniunkcja Jowisz / Neptun sprawia, że duchowość, jaką żył papież, była jego zadaniem życiowym, powołaniem wewnętrznym i zewnętrznym, które, z Saturnem znajdującym się tuż przed domem 11. [podobnie myślących], mógł urzeczywistniać jako [Saturn jako szef to nie zajączek, ale] „wilk – przewodnik” [w tym przypadku] kościelnego stada.

Słońce, jako władca MC z domu 8., byłoby wskazówką niebezpieczeństw i kryzysów, na jakie papież był wystawiony podczas urzeczywistniania swego powołania.

I czyż w końcu właśnie nie publiczne cierpienie było tym, co dostarczyło mu dodatkowego, wielkiego sukcesu (Słońce jako władca MC z 8.)?

Księżyc w Bliźniętach, również w domu 8., znajduje się w tym horoskopie w kwadraturze do opozycji Saturn / Uran. Dodatkowa wskazówka możliwych zamachów i duchowych cierpień.

Moc i wiara

Pluton w domu 9. wskazywałby na nadzwyczajny potencjał transformacyjny w sprawach wiary, połączony z pokusą użycia siły w sprawach światopoglądowych i wmuszeniu innym własnych przekonań.

Tutaj zadanie „rybaka ludzkich dusz” (koniunkcji Jowisz / Neptun w 10.) stawałoby się misjonarskim przymusem nawracania innych lub przywoływania ich na swoją drogę.

Pluton w domu 9., razem ze wspomnianą problematyką Saturn / Uran, tłumaczyłby dogmatyczne zachowanie papieża, co w końcu doprowadziło do niepowodzenia jego próbę ustanowienia wytrzymałych mostów do kościoła anglikańskiego i ortodoksyjnego.

Jeżeli chodzi o Europę, podczas jego pontyfikatu, kościół przeżywał głęboki kryzys zaufania i nie tylko niemieccy biskupi narzekali na jego władzę.

Horoskop 3. Kardynał Ratzinger, ur. 16.04.1927, g. 04.15 MET, Marktl am Inn, 12E51, 48N15
Źródło: czas wg. urzędu [niemiecki Standesamt = polski USC]

 

W tym horoskopie kardynał Ratzinger nie byłby szarą eminencją w tle, lecz raczej tym, który za kulisami (w domu 12. retrogradujący w Wadze Mars) gryzie po łydkach.

Poza tym Słońce Ratzingera przypadałoby na Descendent tej wersji horoskopu papieża, a jego Wenus na Słońce papieża – aspekt, który właściwie odpowiadałby raczej związkowi miłosnemu.

Papież i Watykan

Horoskop 4. Watykan, założenie miasta – państwa, 07.06.1929 o godz. 11.00 MET, Watykan, 12E27, 41N54, (przez ratyfikację Układów Lateńskich podpisanych 11.02.1929)

 

Interesujące i pouczające astrologicznie jest to, jak pokrywają się horoskopy papieża i Watykanu. Porównanie przemawia za horoskopem z godziną 13.00.

Jego Saturn w Pannie znajdowałby się zarówno na jego własnym Ascendencie, jak i na Ascendencie Watykanu. Natomiast jego koniunkcja Słońce / Księżyc przypadałaby na Jowisza Watykanu na MC. Jan Paweł II przysparza Watykanowi respektu oraz uznania i może w pełni identyfikować się z zadaniami i sprawami Watykanu. On jest instytucji podporą, daje jej pewność i w zamian otrzymuje od Watykanu konieczne wsparcie dla urzeczywistniania swego osobistego zadania życiowego.

Wersja horoskopu z godziną 17.30 nie posiada jakichkolwiek połączeń osiowych z horoskopem Watykanu.

Ważne wydarzenia życiowe

Ważne wydarzenia życiowe oraz związane z nimi konstelacje tranzytowe mogą często stanowić punkty pomocne w weryfikacji horoskopu urodzeniowego, zwłaszcza ustawienia osi. Teraz uczynimy to na dwóch przykładach.

Horoskop 5. Wybór Karola Wojtyły na papieża, 16.10.1978, g. 17.15 MET, Watykan, 12E27, 41N54
Źródło: oświadczenie Watykanu

 

Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża, tranzytujące Słońce znajdowało się w dokładnej koniunkcji z jego retrogradującym w Wadze Marsie (który w horoskopie z godziną 17.30 znajduje się w domu 12. – wybór dokonał się w tajemnicy).

Jednak dla horoskopu z godziny 13.00 tranzytujący Saturn znajdował się w dokładnie w koniunkcji z Ascendem w Pannie (co oznacza pozyskanie sobie respektu i uznania) i w ten sposób wskazuje początek nowej fazy w życiu.

Tranzytujący Uran poruszał się od opozycji z Wenus do opozycji z Merkurym (który w horoskopie z godzina 13.00 jest władcą Ascendentu (uwolnienie podstaw / odsłonięcie podwalin, służba jako zadanie).

Do tego tranzytujący Mars znajdował się dokładnie w opozycji do Merkurego, symbolizując związane z wyborem uwalniające uderzenie.

Horoskop 6. Zamach na papieża, 13.05.1981, g. 17.17 MET, Rzym, 12E29, 41N54
Źródło: strona internetowa agencji NDR

 

W momencie zamachu dokonanego przez Mehmeda Ali Agce, tranzytujący Uran znajdował się w dokładnej do stopnia opozycji do radixowego Słońca i radixowego Księżyca horoskopu z godziną 13.00 (duchowy i osobisty wstrząs, utrata podstawowego [pra] poczucia bezpieczeństwa, zmiana tożsamości).

Tranzytujący Pluton znajdował się w niemal co minut dokładnej koniunkcji z retrogradującym Marsem w Wadze, który w horoskopie z godzina 13.00 jest władcą domu 8. z domu 2., a w horoskopie z godziną 17.30 znajduje się w domu 12. (ukrytych wrogów).

Na pełną korektę czasu urodzin brakuje tutaj niestety miejsca i czasu (artykuł został napisany krótko przed wydaniem czasopisma), jednak wydaje się, że tranzyty obu tych ważnych wydarzeń życiowych potwierdzają raczej horoskop w wersji z godziną 13.00.

Wskazówka końcowa

Nie jest to rzadki przypadek, gdy osoby sprawujące godności religijne są rodzone podczas zaćmień Słońca. Również Jan Paweł II ujrzał światło tego świata niewiele, bo tylko kilka godzin po zaćmieniu Słońca – i co więcej, gdy 08. kwietnia 2005 był niesiony do grobu, było to kilka godzin przed kolejnym zaćmieniem Słońca.

Horoskop 7. Zaćmienie Słońca, 08.04.2005, g. 22.32 MET, dla Rzymu, 12E29, 41N54

 

Dokąd będzie prowadzić jego ostatnia podróż, tego nie ma w żadnym jego horoskopie, bo jest to ostatecznie kwestią wiary. Jednak po zakończeniu cyklu Urana Karol Wojtyła raczej na pewno był na tyle wolny, aby powiedzieć: „dokonało się”.

Źródło: Markus Jehle. Seine letzte Reise. Papst Johannes Paul II und seine Horoskope. Meridian Mai / Juni 2005
http://www.meridian-magazin.de
 

Rysunki horoskopów pochodzą z programu URANIA Bogdana Krusińskiego (zob. program astrologiczny)

na górę