ASTROLOGIA

portrety

Horoskopy znanych osób, państw itp.

2007-03-26 Szulc Aneta
Agnieszka Pilchowa. Jasnowidz i zielarka. - Astrologiczny opis osoby.

"Agni – dziwny przybysz z zaświatów, więcej zadomowiony w świecie ducha, niż w świecie ziemskiej materii." Tak o Agnieszce Pilchowej pisała Kazimiera Chobotowa.                              


                                         

Życiorys Agnieszki Pilchowej

Według historyków lata 1864-1914 były najtrudniejsze dla ludności polskiej pod zaborami. Po wybuchu I wojny światowej, w roku 1914, pojawiały się koncepcje odbudowy niepodległego państwa polskiego. Proces ten był długi i skomplikowany. Trudno było ustalić granice kraju. W roku 1918 powstała Czechosłowacja. Wtedy najbardziej napięta sytuacja była na Śląsku Cieszyńskim. Po względnym spokoju lat 1918-1919, kiedy Czesi zgodzili się, aby tereny gdzie przeważała ludność polska włączyć do Polski, to w roku 1920 zażądali Zaolzia. Ze względu na sytuację na arenie międzynarodowej Polska pod przymusem wyraziła na to zgodę. Następne lata na Zaolziu to okres różnych form dyskryminacji ludności polskiej ze strony władz czeskich. Nie omijają one Agnieszki Pilchowej.
 
Agnieszka Pilchowa z domu Wysocka urodziła się 16 grudnia 1888 r. w Zarubku na terenie Czech . Z pochodzenia Polka przyszła na świat w czasie i miejscu , gdzie losy kraju miały duży wpływ na jej życie. W domu rodzinnym mówiono po czesku, dzieci chodziły do czeskiej szkoły i nie znały polskich tradycji.

Kiedy była dzieckiem zdarzało się, że zapadała nagle w dziwny stan. Widziała odległe kraje, egzotycznych, niespotykanych do tej pory ludzi. Nie reagowała wtedy na polecenia matki i odgłosy otoczenia. Rodzeństwo coraz bardziej odsuwało się od niej, a ona chętnie izolowała się, uciekając na łono przyrody.

Pisała o sobie tak: „ Ze zdolnościami jasnowidzenia jakie posiadam, przyszłam już na ten świat. Gdy mam spojrzeć w świat ducha nie potrzebuję zapadać w trans, ni też używać jakichś środków pomocniczych. Z początku przymykałam oczy (...) potem już i przymykanie oczu zaczęło być zbyteczne”.

Sytuacja w domu zmieniła się, kiedy matka powtórnie wyszła za mąż. Ojczym nie lubił Agni do tego stopnia, że nie mógł spojrzeć na nią siadając przy stole. Wymyślał więc celowo dla dziewczynki najcięższe prace gospodarskie. Przyjmowała to z pokorą, ponieważ była bardzo wierząca. Jako dziecko chodziła do pobliskiego klasztoru myśląc, że zostanie zakonnicą. Pewnego dnia scena jaką zobaczyła w klasztorze wstrząsnęła nią tak mocno, że „zapragnęła nie żyć”. W pewnym sensie tak się też stało. Wskutek wstrząsu zapadła w śpiączkę trwającą dwie doby. Jej rodzeństwo było przerażone. To co działo się z nią w tym czasie wywarło na niej ogromne wrażenie, więc zapamiętała wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Przeżycia te były przygotowaniem do dalszej pracy.

Około osiemnastego roku życia trafiła w kręgi Towarzystwa Spirytystów. Spotkania ich odbywały się regularnie, a Agnieszka myślała, że nareszcie znalazła swoje miejsce i zwiąże się z nimi zawodowo. Na jednym z takich spotkań zabrała głos, co nie spodobało się jednej z uczestniczek spotkania, która wymusiła na młodej dziewczynie zerwanie kontaktów. Po tym zdarzeniu była bardzo zagubiona, a ciężka praca jaką wykonywała nadal w domu zaczęła zwracać uwagę otoczenia. Matka wysłała ją więc w odwiedziny do jednego z żonatych braci Agni. Tam została zgwałcona. Początkowo rodzina chciała wytoczyć proces mężczyźnie, jednak kiedy ten się oświadczył, wyrazili zgodę na ślub. Agnieszka wyszła za mąż w wieku dwudziestu jeden lat.
Trzy lata później , mając już dwoje dzieci, zaczęła leczyć ludzi. Po czterech latach małżeństwa odeszła od męża i przeniosła się wraz z dziećmi do matki, jednak formalne unieważnienie związku uzyskała w roku 1917. Jednym z powodów był gwałt.

Kiedy po kilku latach stało się jasne, że posiada medialne, większe niż przeciętne uzdolnienia, zaproponowano jej badania. Rozmowy przerwało odebranie mienia i wysiedlenie Pilchowej poza granice Czech - do Polski. Zamieszkała na Śląsku. Wróciła na kilka miesięcy do Pragi w roku 1919, gdzie eksperymenty naukowców uniwersyteckich potwierdziły autentyczność jej medialnych uzdolnień. Poznała wtedy córkę prezydenta dr Alicję Masaryk, która wiedziała, że Agni jest przypisana do państwa polskiego. Prezydentówna zachęcała ją, by napisała podanie, że pragnie zostać w Czechosłowacji. Agni odmówiła i wróciła na Śląsk Cieszyński, o który toczyła się krwawa walka. Wtedy powtórnie odmówiła Prezydentowi Masarykowi posady na Hradczanach, gdzie gwarantowano jej spokój i wraz z dziećmi z pierwszego małżeństwa przeniosła się do Wisły. Razem z mężem Janem Pilchem zamieszkała w góralskiej chałupie rodziny Pilchów. Uważała, że jej duch opiekuńczy kazał jej się osiedlić w Wiśle, a nawet wyszukał odpowiednie miejsce na górze Jarzębatej na budowę willi. Twierdziła, że gołąb opuścił w poszukiwanym miejscu gałązkę jemioły. Tak w roku 1931 powstała willa „SFINKS” nazwana tak na cześć pracy Ochorowicza o Egipcie. Willa Ochorowicza usytuowana była na przeciwległej górze.   

„Sfinks” był domem otwartym, w którym mieściła się redakcja Miesięcznika Wiedzy Duchowej „Hejnał”, był ośrodkiem ezoterycznym, a także miejscem do którego przychodzili ludzie po porady. Po wojnie był chętnie odwiedzanym domem wypoczynkowym.
Przenosząc się do Polski Pilchowa nie znała języka polskiego, polskiej historii i literatury. Nawet w późniejszych latach unikała książek celowo, by „wchodząc w cudze pole myśli (...) nie zatracać bezstronności”. Być może dlatego dziwny był język polski jakim się posługiwała. Według Stanisława Hadyny przypominał trochę Micińskiego, Towiańskiego, trochę Pisma Mistyczne Słowackiego, a trochę Mniszkównę – autorów, których nigdy nie czytała.
Agnieszka miała wielkie niebieskie oczy, sprawiające wrażenie ciągle zdziwionych. Pachniała ziołami. Bardzo lubiła śpiewać. Śpiewała wieczorami przy otwartych oknach pieśni religijne. Z mężem Janem Pilchem miała dwoje dzieci, jednak synek żył krótko.

Wiele można o Pilchowej napisać, ale na pewno nie to, że była zwyczajna lub przeciętna. Jasnowidz, zielarka, uzdrowicielka. Leczyła ziołami i odpowiednią dietą, ale często zdarzało się, że korzystając z daru jasnowidzenia wnikała w przeszłe wydarzenia z życia pacjenta, a nawet - jak sama twierdziła - w uzależnienia karmiczne jego chorób. Leczyła chorych fizycznie i niosła pomoc chorym na duchu. W swych pamiętnikach pisała, że diagnozując chorego odczuwa jego fizyczne dolegliwości we własnym ciele. Przyjmowała regularnie w Wiśle, Cieszynie i Zakopanem. Biedna materialnie, lecz bogata duchem nie odmówiła pomocy nikomu. Jej pacjentami byli zwykli prości ludzie, ale też ci znani, np. wicewojewoda śląski czy Marszałek Piłsudski. Agni kilkakrotnie zapraszana była do Belwederu . Niektórzy twierdzą, że celem wizyty było leczenie Marszałka, lecz znając jego zamiłowanie do ezoteryki, wizyty te miały raczej na celu uzyskanie informacji od jasnowidzącej.

Wraz z pojawieniem się jej osoby w mediach zaczęła być sławna. Szczególny rozgłos zyskała dzięki audycjom radiowym Zofii Kossak – Szczuckiej. Przyjeżdżali do niej ludzie z całej Polski, chociaż wtedy nie było łatwo dostać się do Wisły. Pisali listy , w których błagali o pomoc. Właśnie na początek lat 30 – tych przypada najlepszy okres jej działalności. Poprawia się też jej sytuacja materialna.

Przyszedł też moment, że głównym zadaniem stała się dla niej praca literacka. Zużywała na nią wiele sił i czasu. Stale drukowane były jej artykuły w Miesięczniku Wiedzy Duchowej „Hejnał” od samego początku jego powstania, czyli od roku 1928.

Powyżej horoskop A. Pilchowej zamieszczony w styczniu 1938r. w Miesięczniku Wiedzy Duchowej "Hejnał"

Pod koniec roku 1933 ówczesny wydawca przekazuje z nowym rokiem „Hejnał” pod kierownictwo Agni. Oficjalnie administratorem pozostaje jednak jej mąż Jan Pilch.

Na łamach prasy opisywała swoje wizje i udzielała porad czytelnikom. Z perspektywy czasu wiemy, że wizje te były bardzo trafne, jednak dla współczesnych bywały kontrowersyjne, np. wizja obozów koncentracyjnych, o których mówiła Pilchowa na początku lat 40 –tych. Wtedy też, niektórzy ludzie zaczęli twierdzić, że jej zdolności zaczęły słabnąć, bo przyrost majątku nie idzie w parze z duchowością. Historia pokazała jednak smutną prawdę.

Najbardziej znaną zapisaną przepowiednią jest „ Przepowiednia z Tęgoborzy”, która ukazała się drukiem w dniu 27 marca 1939 r. w gazecie „Ilustrowany Kuryer Codzienny”. Według informacji w artykule seans odbył się 23 września 1893r. w pałacu hrabiego Władysława Wielogłowskiego, ale pewne jest tylko to, że spisany wierszem został przez literatkę Marię Szpyrkównę, znajomą Agnieszki. Szpyrkówna ze względu na niecodzienną treść celowo chciała, aby autorstwo pozostało tajemnicą.

Przepowiednia dotyczy dziejów Polski, wybuchu wojny, a także wyboru papieża Polaka. Tekst przepowiedni wzbudził ogromną sensację. Przekazywano ją z ust do ust, śpiewano, powielano w „podziemnych” gazetkach. O tym jak bardzo popularna i znana była treść przepowiedni świadczy fakt, że reżyser Leonard Buczkowski umieścił jej fragment w swoim filmie muzycznym z roku 1946 pt. „Zakazane piosenki”. „ Zdumienie ogarnia, kiedy się pomyśli, że teraz ta przepowiednia albo jest zupełnie zapomniana, albo nadal krąży potajemnie, przekazywana z rąk do rąk”- pisał Czesław Miłosz.

Oprócz artykułów prasowych autorstwa Agni P., bo takiego pseudonimu używała, drukiem ukazały się: „ Życie na ziemi i w zaświecie, czyli Wędrówka dusz ” – pozycja, za którą otrzymała podziękowanie od Marszałka Piłsudskiego; „ Spojrzenie w przyszłość ” – książka nawołująca do bratania narodów słowiańskich, za którą dostała gorące podziękowania od Prezydenta Masaryka; „ Zmora ” – powieść okultystyczna; „ Umarli mówią ” - druga część „Zmory” – otrzymała podziękowanie od Prezydenta Mościckiego; „Pamiętniki jasnowidzącej ”; „Jasnowidzenie”

W roku 1937 zadecydowano o zorganizowaniu Polskiego Związku Spirytualistów. Agni miała otoczyć opieką ten związek. Jednak po roku, kiedy napływało coraz więcej zgłoszeń zdecydowała, że nie jej zadaniem jest przyczynianie się do zakładania w Polsce takiej organizacji, a ona ma inne zadanie do wykonania.

Działalność Pilchowej i wielu innych Polaków przerwały działania wojenne. W drugiej połowie II wojny światowej przyjechali do Agnieszki Pilchowej oficerowie SS. Niedługo potem została aresztowana, wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck i tuż przed wyzwoleniem w roku 1944 rozstrzelana.

Analiza astrologiczna - interpretacja horoskopu urodzeniowego Agnieszki Pilchowej

W horoskopie Agnieszki Pilchowej większość planet personalnych ulokowana jest po prawej stronie horoskopu, co nie pozwala na uzyskanie pełnej samodzielności, natomiast skłania do podporządkowania życia osobistego sprawom innych ludzi.

Najsilniej obsadzone domy to szósty i dwunasty ( Słońce, Jowisz , Merkury w domu szóstym). Księżyc – władca horoskopu, z Plutonem i Neptunem w pobliżu wierzchołka domu dwunastego wskazuje na zdolność do poświęceń i trudną misję dziejową, polegającą z reguły na bezinteresownym działaniu dla osób trzecich.

Z kolei brak obsady żywiołu ziemskiego oznaczałby, że Agni P. nie koncentrowała się na osiągnięciu materialnych korzyści z wykonywanej działalności.

Dominująca jakość zmienna przynosi wysoko rozwinięte zdolności adaptacyjne.
Potrafiła więc płynąć zgodnie z prądem wydarzeń i wichrem zmian, dopasowując swoje potrzeby do wciąż nowych warunków.

Zapewne najtrudniejsze, ekstremalne zmiany zachodziły w jej życiu osobistym, na co wskazuje Księżyc w koniunkcji z Plutonem oraz Uran w domu czwartym w luźnej kwadraturze do Asc. Oznacza to, że życie prywatne toczyło się całkowicie pod presją misji dziejowej określonej potężnym wpływem planet pokoleniowych.

Ponadto Ascendent w Raku, i jego władca - Księżyc na szczycie dwunastego domu
w koniunkcji z Plutonem i Neptunem mówi o bardzo dużych, a nawet wybitnych uzdolnieniach parapsychicznych, pasji, wielkiej wrażliwości i wyobraźni. Jednocześnie trygon od Wenus w Wodniku daje możliwość ekspresji artystycznej, ale też liczne znajomości zawierane z osobami oryginalnymi, niekonwencjonalnymi, nieprzeciętnymi, tajemniczymi.

Koniunkcja Słońca, Merkurego i Jowisza w Strzelcu w domu szóstym (pracy i zdrowia)
dała duży rozmach i ogromny zakres pracy, ale nie krepującej, wykonywanej bez przymusu, z radością i satysfakcją. Osoba taka lubi to co robi i nie boi się pracować. Aspekt ten mówi również o częstych podróżach w związku z wykonywanym zawodem, nawet zagranicznych, a Uran w czwartym domu o gwałtownych zmianach sytuacji rodzinnej i możliwych nagłych przeprowadzkach.

Sekstyl z Uranem do planet w szóstym domu przynosi też bystrość umysłu połączoną z  harmonijnym wpływem statecznego, saturnowego rozsądku. Ponadto trygon z Saturnem nadał trwałą formę myśli w postaci działalności literackiej. Widać tu powodzenie w pracy, gdyż dynamiczna koniunkcja w szóstym domu w Strzelcu oznacza zdolność do wielkiego wysiłku zawodowego przynoszącego radosne spełnienie, moralną satysfakcję.

Jednak w sprawach finansowych możliwe są opóźnienia i trudności wynikające z powiązania z Saturnem w drugim domu, który dopiero z czasem nagradza właściciela horoskopu pieniędzmi, ale tylko po ciężkiej i wytrwałej pracy. W domu drugim znajduje się także Ceres (łączona ze znakiem Panny), co wskazuje, że „bez pracy nie ma kołaczy”. Aspekty z Uranem mogą przynosić unikalne pomysły powodujące niespodziewane zmiany kondycji finansowej, poprzez nagłe wpływy lub straty gotówki. Uranowe impulsy rozwijają również wyjątkowe zdolności przekształcone następnie poprzez pracę w niespotykane umiejętności.

Planety w domach szóstym i dwunastym mówią o misji życiowej i mocy wewnętrznej, natomiast planety społeczne Jowisz i Saturn znajdujące się pod horyzontem potwierdzają, że nie zależało Agnieszce na sławie i rozgłosie. (Nawet wtedy, gdy progresywne planety personalne znalazły się na górze horoskopu, to inni ludzie wpłynęli więcej na jej karierę, niż stało się to skutkiem jej celowych działań.)

Można zauważyć u właścicielki horoskopu oryginalność (Słońce w sekstylu do Urana), zaradność (Księżyc w trygonie do Marsa), łatwość we wnikaniu w ludzkie losy (Księżyc w koniunkcji z Plutonem), silny magnetyzm, dający możliwości zjednywania sobie ludzi (Księżyc w trygonie do Wenus, będącej w koniunkcji z Marsem), ciepło i opiekuńczość (trygon Księżyca z Wenus; Asc w Raku), a także bardzo wysoko rozwinięte wartości etyczne i moralne (Merkury w koniunkcji z Jowiszem).

Horoskop bez planet w znakach ziemskich wskazuje na brak przywiązania do wartości materialnych, a nawet niepraktyczność. Przy jednocześnie podkreślonej jakości zmiennej
i żywiole powietrza możemy mówić o aktywnym działaniu wśród ludzi, ale najczęściej w sferze myśli i abstrakcji. Osoba taka jest elastyczna i łatwo przystosuje się do nowych miejsc
i sytuacji. W horoskopie tym nie są podkreślone nieharmonijne aspekty, co świadczy o spójnej osobowości Pilchowej, a kwadratury do MC, mówią raczej o problemach ze światem zewnętrznym niż z samą sobą. Ponieważ MC jest w Rybach w kwadraturze do Jowisza i w kwinkunksie do Urana, władcy domu dziewiątego, wskazuje to, że mogła być skłócona z Kościołem lub nie była akceptowana przez władze kościelne. Dodać należy, że nie zabiegała o popularność, a zyskiwała ją dzięki pracy wykonywanej z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem.

W horoskopie Agni P. tylko jedna planeta znajduje się w pobliżu głównych osi kosmogramu, tuż przy MC. Jest to odkryta przed kilku laty UB 313 - Eris, która jest bardzo wolno poruszającym się obiektem. Jej cykl obiegu wokół Słońca wynosi 560 lat, czyli ponad dwukrotnie dłużej niż Plutona. Dla nowoodkrytej planety nie ma jeszcze wypracowanych charakterystyk, ale jak twierdzi Jarosław Gronert na pewno -z racji powolnego jej obiegu i wędrówki po krańcach naszego Układu Słonecznego- będzie miała status planety pokoleniowej, ambasadora galaktyki i łącznika z nieświadomością zbiorową.

Progresje i Tranzyty

Całe dzieciństwo Agnieszki upłynęło pod wpływem tranzytujących w dwunastym domu planet pokoleniowych – Neptuna i Plutona. Szczególnie Neptun uwrażliwiał i tak już wyjątkowo wrażliwą małą dziewczynkę, która dzięki temu miewała częste przeczucia, sny prorocze i wizje. Pluton w koniunkcji z Księżycem tłumaczy jej głębię emocjonalną, pasje i zamykanie się w swoim własnym, odizolowanym, tajemniczym świecie wyobraźni.

Dodatkowo opozycje tych planet i kwadratura tranzytującego Saturna do urodzeniowego Merkurego potwierdzają problemy z komunikacją, w szczególności z rodzeństwem.
Ten sam układ planet, tworzący również aspekt z urodzeniowym Jowiszem, dał ucieczkę na zewnątrz - w pracę i świat abstrakcyjno - duchowy. Przede wszystkim jednak Merkury i Jowisz znajdujące się w Strzelcu, wskazują na daleką ucieczkę jej myśli w rozległe przestrzenie świata duchowego.

Tranzytujący Saturn, tworzący aspekty do planet w domu szóstym, przyniósł ze sobą ograniczenie ze strony ojczyma, ale też gwarantował koncentrację i powolny rozwój wykorzystywanych później potencjałów.

Ponieważ Neptun i Pluton tranzytując w dwunastym domu tworzyły kolejno opozycje
do Merkurego, Jowisza i Słońca znajdujących się w domu szóstym, odpowiedzialnym
za pracę i zdrowie, można z tego wnioskować, że w okresie dziecięcym dziewczynka chorowała lub stany w jakich była (Neptun) mogły sprawiać wrażenie choroby. - Ponadto tranzyty do domu szóstego i do MC potwierdzają słowa dorosłej Agni, że przeżycia z dzieciństwa były trudnym, choć niezbędnym przygotowaniem do dalszej pracy.

W horoskopie Pilchowej widać dwie ważne koniunkcje. Jedna na szczycie dwunastego domu ( Księżyc, Pluton, Neptun) , druga w domu szóstym (Słońce, Jowisz, Merkury). Dzieciństwo przebiegało pod maksymalnie skoncentrowanym wpływem silnie emocjonalnej, dwunastodomowej koniunkcji księżycowej. Miała wtedy małą świadomość, wielką wyobraźnię i trudne dzieciństwo. Widać tu głęboko zakorzenione wzorce odziedziczone po linii kobiet ze strony matki sięgające daleko, w prenatalną nawet przeszłość.

Natomiast dorosłe życie, mimo wszelkich trudności, upłynęło pod wpływem słonecznej szóstodomowej koniunkcji. Było ono o tyle łatwiejsze, że dorosła Agni była pożyteczna, świadoma i rozumiała już co dzieje się w jej życiu. Dzięki własnym bolesnym doświadczeniom łatwiej jej było zrozumieć problemy ludzi proszących o pomoc.

Kiedy nadszedł trudny dla niej rok 1908, gdy została zgwałcona, progresywne Słońce znajdowało się na Dsc, a progresywny Mars, Wenus i Księżyc w koniunkcji w Wodniku tworzyły kwadraturę do urodzeniowego Księżyca, Plutona i Neptuna, a zarazem sekstyl do urodzeniowego Słońca, Jowisza i Merkurego. Wstrząsnęło to całym życiem Agnieszki. Był to moment specyficzny, ponieważ progresywne Słońce, Mars i Wenus długo utrzymywało swą pozycję w tym miejscu, natomiast gwałt miał miejsce w czasie, kiedy na krótko dołączył do nich opisujący świat emocji progresywny Księżyc. Koniunkcja taka przyciągała do niej gwałtownych, niespokojnych mężczyzn. Biorąc pod uwagę, że umiejscowiona była w Wodniku świadczy to o dziwnych sytuacjach, niecodziennych przeżyciach i kontrowersyjnym związku zainicjowanym w nietypowy sposób. To co działo się później bardzo wyraziście przedstawiają tranzyty planet. Tranzytujący Neptun wchodzi w ścisłą koniunkcję z Asc. i opozycję do tranzytującego Urana. Neptun przynosi Agnieszce zagubienie, chwiejność emocjonalną, cierpienie i brak poczucia realizmu. Przypomnieć tu można fragment z życia kiedy ubrano ją w białą suknię do ślubu, bo sama nie była w stanie tego zrobić, ale jednocześnie nie potrafiła się temu przeciwstawić. Osłabiona psychika kazała biernie zdać się na los. Uran na Dsc. wskutek splotu nagłych wydarzeń, daje dziwny, nietypowo rozpoczęty związek. Jednocześnie tranzytujący Pluton ustawia się opozycją do urodzeniowego Słońca, co świadczy o pewnej formie przymusu wobec właścicielki horoskopu, ale daje jej też siłę do przetrzymania wszystkich przeciwności. Aspekt ten utrzymuje się przez trzy lata.

Agnieszka odeszła od męża w latach 1913 - 1914. Są to lata, gdy tranzytujący Jowisz tworzy koniunkcję z Dsc. Przynosi on „uwolnienie” od blokad partnerskich. Jowisz jednych obdarowuje szczęściem, ekspansywną radością, rozprzestrzenianiem i obfitością w nowych związkach, a innym przynosi szczęśliwe zakończenie starych relacji uniemożliwiających rozwój. Jednocześnie tranzytujący Saturn znajduje się wtedy w opozycji do Słońca, co potwierdza rozłąkę w tym czasie, ale też koncentrację i rzeczowe podejście do wydarzeń w życiu. Jest to także okres, kiedy Agnieszka zaczyna leczyć na szeroką skalę. - Dokładnie trzy lata później, kiedy formalnie unieważnione zostaje jej małżeństwo Saturn znajduje się na Asc.

Ciekawostką może być fakt, że Agni opisuje swoje rozstanie z mężem jako spłatę długu karmicznego. W astrologii nawiązując do karmy omawia się głównie Saturna i Węzły Księżycowe. W roku 1914 progresywne Słońce tworzyło koniunkcję z Węzłem Zstępującym, a Saturn z Asc., co koreluje z opowieściami Agnieszki.

Powstanie Czechosłowacji datuje się na rok 1918. Ludność pochodzenia innego niż czeskie zostaje po odebraniu mienia wysiedlona. Agni trafia do Polski. - W jej horoskopie na początku roku 1918 progresywny Mars wchodzi w znak Ryb, tworząc kwadraturę do urodzeniowego Plutona i Księżyca. Świadczy to o tym, że osoba staje się ofiarą okoliczności i zostaje wobec niej zastosowany przymus, agresja – na co musi żywo zareagować. Biorąc pod uwagę, że tranzytujący Pluton znajduje się na początku Raka, podobnie jak progresywny Księżyc można twierdzić, że powtarza się koniunkcja urodzeniowa tylko w wersji : progresywny Księżyc i tranzytujący Pluton. Jeśli dołączymy do tego, opisanego wcześniej, progresywnego Marsa w kwadraturze do urodzeniowego Księżyca i Plutona wyłania nam się obraz niekomfortowej, trudnej sytuacji domowej i rodzinnej. Następuje „ wyrwanie” z korzeni, wysiedlenie w inne miejsce. Przeprowadzkę ( nowe znajomości) potwierdza progresywny Dsc, na którym znajduje się progresywny Merkury.

Wiadomo, że Agnieszka wyjeżdża do Pragi pod koniec roku 1919, gdzie potwierdzone zostają jej zdolności. Nie przyjmuje propozycji zostania w Czechosłowacji. Kiedy wraca do domu, o Zaolzie toczy się walka. Z historii wiemy, że musiał to być rok 1920. - Na urzędowe rozstrzygnięcia spraw zawodowych i rodzinnych zarazem duży wpływ miał tranzytujący Saturn, który był w tym czasie w opozycji do MC. Natomiast niepokój wewnętrzny, jakiemu wtedy uległa Agni martwiąc się o losy kraju, ludzi i rodziny widać poprzez tranzytującego Neptuna, będącego w opozycji do urodzeniowego Marsa i progresywnego Merkurego oraz tranzytującego Urana w kwadraturze do urodzeniowego Neptuna.

Rok 1928, kiedy powstaje Miesięcznik Wiedzy Duchowej „Hejnał”, jest dla Pilchowej wyjątkowo ważny. Pisywała wprawdzie wcześniej artykuły do innego pisma, ale do „Hejnału” pisze regularnie. W roku tym progresywne Słońce jest na urodzeniowej Wenus, a progresywny Merkury tworzy opozycję do Saturna i sekstyl do urodzeniowego Jowisza. Dlatego Agni zaczyna być widoczna, lubiana, atrakcyjna dla otoczenia. Ale progresywny Jowisz na Słońcu urodzeniowym podpowiada, że głównie dla ludzi światłych, mających szerokie horyzonty, nie dla uparcie konserwatywnych. Opozycja Saturna, przy braku żywiołu ziemi daje coś trwałego, np. majątek, zapisane myśli...

Początek 1930 roku rozpoczął progresywny Mars na MC i progresywne Słońce na Marsie urodzeniowym. Nic więc dziwnego, że zaczyna być bardzo popularna i robi dynamiczną karierę. W ciągu kolejnych lat dochodzą dodatkowe aspekty wspierające. Apogeum korzystnych aspektów w latach 1932-1934 to: progresywne Słońce na Marsie urodzeniowym, progresywny Mars na MC, progresywny Asc na Saturnie progresywnym (później urodzeniowym), następnie dochodzi progresywny Księżyc do Wenus urodzeniowej, dalej szybko wchodzący w koniunkcję z urodzeniowym Marsem. Tak silne, skoncentrowane w krótkim okresie czasu planetarne wpływy  przynoszą całkiem nowy etap w jej życiu. Wtedy przeprowadza się z całą rodziną do nowego domu. Jest to najlepszy okres działalności. Biorąc pod uwagę, że progresywne Słońce znajdowało się w domu ósmym w Wodniku, to Pilchowa miała wtedy najwięcej sił witalnych, ukierunkowanych zgodnie ze swoją wolą. Szybko regenerował się też jej organizm. Dlatego była w stanie leczyć tak dużo ludzi dziennie i jeszcze miała czas na pracę literacką
i zajęcia domowe.

Kiedy w roku 1942 zabrali ją oficerowie SS, progresywne Słońce znajdowało się w opozycji do urodzeniowego Saturna i tak pozostało do końca. Miało to miejsce w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbruck, znanym z potwornych eksperymentów medycznych wykonywanych na ludziach. Aspekt ten mówi o oporze w stosunku do władzy, która chce ją wykorzystać, ale też o ostatnich latach życia spędzonych w izolacji i zamknięciu.

W latach 1942- 1944 tranzytujący Saturn był w Bliźniętach w jej dwunastym domu , w opozycji do Słońca i planet zgromadzonych w Strzelcu. Tranzytujący Pluton w opozycji do Wenus świadczy w tej sytuacji o szantażu stosowanym wobec Pilchowej. Dodatkowo dochodzi tranzytujący Uran i Saturn na urodzeniowym Księżycu mówiący o ogromnym ograniczeniu uczuć. Uran dłużej utrzymujący swą pozycję na Księżycu wskazuje na krzyczącą potrzebę wolności, wybuchy, konflikty, brak opanowania, zmienność nastrojów i rozdrażnienie wewnętrzne. Z drugiej strony progresywny Księżyc w koniunkcji z urodzeniowym Plutonem daje oprócz wrażliwości i medialności ogromną odporność psychiczną. Oceniając te aspekty można wnioskować, że chciano od Agnieszki usłyszeć jakieś informacje i była ona zapewne obiektem nieludzkich badań i eksperymentów. Była jednak trudnym więźniem, „dziwnym przybyszem z zaświatów”, którego tranzyty Saturna i progresje do Saturna wskazują na to, że do końca stawiała opór najeźdźcy.

Agni straciła życie w obozie koncentrcyjnym w roku 1944. Nie znamy dokładnej daty rozstrzelania. W kwietniu 1944 roku tranzytujący Pluton tworzy opozycję z urodzeniową Wenus, znajdującą się w domu ósmym, i sekstyl z urodzeniowym Księżycem. Tranzytujący Uran jest na Księżycu, a tranzytujacy Jowisz na Saturnie. Wtedy progresywny Mars tworzy kwadraturę z urodzeniowym Słońcem. Taki zestaw nieharmonijnych aspektów mówi o możliwościach doświadczenia przemocy.

W roku 1944 zamyka się drugi cykl progresywnego Księżyca Agnieszki Pilchowej. Gaśnie też światełko, które rozbłysło 16 grudnia 1888r o godzinie 17.14 w Zarubku.

 

Uwagi redakcji:

Na stronie: www.jarzebina.com/index.php
opublikowane są wspomnienia wnuczki Agnieszki Pilchowej:

Jasnowidząca z Wisły……3
Jasnowidząca z Wisły....2
Jasnowidząca z Wisły
Powiedz, że nie cierpiałem
Córka ognia 1,2,3

Rysunek horoskopu pochodzi z programu Bogdana Krusińskiego URANIA www.astrologia.pl

na górę