ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2015-12-20 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop i prognoza astrologiczna na rok 2016
Tematy roku 2016

Z właściwym wyczuciem tego, co nadchodzi, dadzą się w roku 2016 osiągnąć duże sukcesy.

Takie cnoty jak pilność, moralność i gotowość do pomocy mają w 2016 wysoki kurs.

Którzy są dobrzy? Czyja moralność jest lepsza? Kto ma cele wiarygodniejsze? Kiedy jest rzeczywiście dosyć? Co leży w ramach możliwości? Komu wolno przynależeć, a komu nie? - Pytanie, jak te powyżej, istotnie wyznaczają program roku 2016 i dotykają sedna decydującej konstelacji roku, tj. Półkrzyża [T-Kwadrat], dającego się traktować jako wyczynowy [wydajnościowy, osiągnięciowy] trójkąt złożony z Jowisza w Pannie, Saturna w Strzelcu i Neptuna w Rybach. Dla niektórych wielkie marzenia przechodzą w spełnienie, a inni doznają porażek [odrzuceń w tył] i rozczarowań.

Aktualna tematyka uchodźców jest jednym z odpowiedników tej konstelacji, ale to jeszcze nie wszystko, a nawet jeszcze daleko do wszystkiego.

W wielu obszarach ustalone struktury zaczynają się chwiać, fundamenty rozpuszczają się, a to co skostniałe [zmurszałe, zeschnięte, spróchniałe] – rozpusza się, rozpada, upłynnia (Saturn kwadratura Neptun). A zatem dobra okazja, aby określonym rzeczywistościom kretywnie na nowo nadać postać. Kto zna reguły, dla tego teraz zaczyna się koncert życzeń. Jednocześnie do tego wielka jest pokusa, aby dopomóc szczęściu użyciem nieczystych metod.

Również niekompatybilności [kolizyjności] spraw ostatnich lat stają się jawne [otwarte] w aktualnej codzienności i nie dają się dłużej utrzymywać w szachu (wybrzmiewająca kwadratura Uran – Pluton). W zaostrzających się sytuacjach konfliktowych chodzi w roku 2016 przede wszystkim o to, by mimo wysokich ryzyk wykazać się odwagą i poważyć na nowy początek, ewentualnie wejść w dotychczas nieznane sposoby rozwiązań (Uran w Baranie). Prostymi i załatwiającymi wszystko receptami z przeszłości nie dadzą się rozwiązać czekające na załatwienie sprawy - już choćby dlatego, że właśnie dokonuje się epokowa przemiana, której następstwa, w ich w całej rozciągłości, wcale jeszcze nie są dostępne przeglądowo, nie mówiąc o ich zrozumieniu.

W odniesieniu do starych „praw“, reguł i paradygmatów trzeba zauważyć, że ich ograniczoność już dłużej nie może być przeoczana (Saturn w Strzelcu). Nie tylko w aspekcie gospodarczym są pokazywane granice wrostu, ale także w obszarze politycznym i społecznym staje się wyraźnym, co leży w ramach możliwości, a co nie (Jowisz kwadratura Saturn). To wcale jednak nie oznacza, że odważne wizje z góry skazane są na niepowodzenie – przeciwnie: z dobrym wyczuciem tego, co nadchodzi, dadzą się w roku 2016 osiągnąć duże sukcesy (Półkrzyż [T-Kwadrat] Jowisz, Saturn i Neptun).

ROK 2016 w PRZEŻYWANIU OSOBISTYM

Poniżej znajdziecie Państwo listę dobrych postanowień na rok 2016. Trzeba wyszukać te pasujące do swojej aktualnej sytuacji życiowej.  W nawiasach znajdziecie Państwo każdorazowo odpowiednie miesiące, w których wymienione konstelacje szczególnie dobrze jest wdrażać. Odważne perspektywy i jasne cele będą się dobrze opłacać, więc o tyle nie jest od rzeczy, aby wystartować w nowy rok z pasującymi postanowieniami i je sobie wciąż od czasu do czasu przypominać.

Saturn w Strzelcu (marzec i sierpień)

Korzystajcie Państwo z okazji, aby stawać się lepszym człowiekiem.
Wykazujcie się Państwo moralnością i osobistą wiarygodnością.
Stawiajcie sobie Państwo jasne cele i trzymajcie kurs.
Chodźcie Państwo swoimi drogami, zamiast kroczyć tylko po śladach innych.
Kończcie Państwo związki, które nie mają przyszłości.
Koncentrujcie się Państwo na zamiarach, które mają sens i ofiarują Państwu jasne perspektywy.
Wierzcie Państwo tylko w takie sprawy [rzeczy], które starannie sprawdziliście.
Promieniujcie Państwo pewnością, że podołacie [osiągniecie cel].

Jowisz w Pannie (styczeń i maj)

Bądźcie Państwo przydatki [użyteczni].
Cieszcie się radościami dnia powszedniego.
Okażcie Państwo wielkość, zwłaszcza w sprawach małych.
Stosujcie Państwo technikę salami, aby zaliczyć sukcesy.
Wykażcie się Państwo kompetencją selekcji, gdy chodzi o własne dobre sampoczucie.
Stosujcie Państwo sensowną profilaktykę zdrowotną.
Przypisujcie Państwo drobiazgom odpowiednie znaczenie.
Bądźcie pilni i wykazujcie się cnotami.
Cieszcie się Państwo wszystkim, co funkcjonuje bez zakłóceń.
Służcie Państwo dobrze [dostarczajcie dobrych usług], bez robienia się z tego powodu ważnym.

Neptun w Rybach (czerwiec i listopad)

Okażcie się Państwo empatyczni i gotowi do pomocy.
Wzmacniajcie własne zaufanie do życia.
Przeżyjcie Państwo swoją kreatywność – artystyczność.
Przewietrzcie Państwo zasłonę [woal] swoich pomyłek.
Nie wycofujcie się Państwo w światy snów [i marzeń].
Przyznawajcie się Państwo do swoich słabości i bezsilności.
Nakarmcie Państwo swoje tęsknoty [także: zaspokójcie, ugaście].
Dajcie się Państwo zainspirować pocałunkiem muzy.
Ćwiczcie się w oddaniu byciu [w oddaniu byciu-tu-i-teraz; oddaniu bogu].

Ze Strzelca Saturn kwadratura do Neptuna w Rybach (czerwiec i wrzesień)

Potraktujcie Państwo rozczarowania, jako okazje do szukania szczęścia w realniejszych miejscach.
Akceptujcie Państwo tylko te granice, które są elastyczne i przepuszczalne.
Nie uprawiajcie Państwo ucieczki od realizmu.
Stwórzcie Państwo sobie pasujące ramy do urzeczywistniania swoich marzeń.
Nie pozorujcie Państwo falszywych faktów.
Obstawajcie Państwo przy swoim prawie do rauszu.

Z Panny Jowisz kwadratura Saturn w Strzelcu (marzec i maj)

Zabezpieczcie Państwo dotychczasowe osiągnięcia.
Wykorzystajcie Państwo ramy swoich możliwości.
Nie dajcie się Państwo zniechęcić przez porażki.
Ograniczcie się Państwo do celów, które odpowiadają Waszym możliwościom.
Poprawcie Państwo swoje widoki na sukces przez rozsądne rezygnacje.
Idźcie Państwo trzy kroki wprzód i dwa wstecz - w ten sposób najlepiej   będziecie poruszać się do przodu.
Starajcie się Państwo swoje widoki na sukces oszacować możliwie realistycznie.
Trzymajcie się Państwo prawidłowej miary [umiaru] i gdy trzeba, ćwiczcie się w mądrej rezygnacji.

Z Panny Jowisz opozycja Neptun w Rybach (maj)

Znajdźcie Państwo właściwą równowagę między kontrolą i zaufaniem.
W swojej codzienności zostawcie Państwo dość miejsca na swoje marzenia.
Nie pomylcie Państwo szczęścia pozornego z prawdziwym.
Udajcie się Państwo w podróż, która uczyni Was szczęśliwymi.
Dokonajcie Państwo cudu, obojętnie jak.

Pół-Kwadrat [Półkrzyż] Jowisza, Saturna i Neptuna (kwiecień, maj)

Przy spełnianiu swoich życzeń wykażcie się Państwo właściwym wyczuciem [właściwą miarą].
Znajdźcie Państwo właściwą równowagę między kontrolą i zaufaniem.
Dokonajcie Państwo czegoś jako samopomocy sobie, zamiast ofiarować się bezgranicznie.
Doceńcie [kosztujcie] Państwo również takich sukcesów, które połączone są z porażkami [odrzut w tył].
Nie wchodźcie Państwo wyżej niż pozwala na to Wasza zdolność do braku zawrotów głowy.
Także do praktycznych spraw podchodźcie Państwo filozoficznie.
Nie módlcie się Państwo do bogów, którzy Was nie znają.

Chiron w Rybach (czerwiec / lipiec oraz grudzień)

Uleczcie się Państwo od swoich nałogów.
Ćwiczcie się Państwo w oddaniu i ufności także wtedy, gdy będziecie ranieni.
Nie zostawiajcie Państwo swoich marzeń na łasce losu.
Obchodźcie się Państwo delikatnie [z wyczuciem] ze swoimi słabościami i wadami [niedociągnięciami].

Uran w Baranie (lipiec / sierpień oraz grudzień)

Dokonujcie Państwo pionierskich czynów [prac] i idźcie odważnie do przodu.
Wstawiajcie się Państwo za swoją niezależnością [Bądźcie Państwo mocni  jeżeli chodzi o własną niezawisłość].
Nie wpuście Państwo gola.
Brońcie się Państwo, gdzie to konieczne i wchodźcie na barykady.
Przekształcajcie Państwo swoje życie wszędzie tam, gdzie brakuje Wam wolnych przestrzeni.
Bądźcie Państwo aktywni sami z siebie i nie czekajcie na zmiany od zewnątrz.
Spuście Państwo parę, zanim eksplodujecie.
Wykażcie Państwo zdrowy egoizm.

Pluton w Koziorożcu (kwiecień i wrzesień)

Koncentrujcie się Państwo na tym, by zabezpieczyć fundament swego życia.
Respektujcie Państwo granice swoich możliwości kształtowania [nadawania postaci] oraz swoich możliwości wpływania.
Zróbcie Państwo kreskę pod sytuacjami, które Was przygnębiają [deprymują] i zniechęcają [odbierają ducha].
Zostawcie za sobą stare struktury i tradycyjne [przestarzałe] zabezpieczenia.
Obchodźcie się Państwo odpowiedzialnie ze swoją mocą.
Nie dajcie się Państwo opanować przez przymusy [aktualnych] okoliczności.
Respektujcie Państwo swoją potrzebę bezpieczeństwa.
Redukujcie Państwo swoje wymagania [pretensje] do tego, co istotne.
Zostawcie Państwo za sobą fałszywe wyobrażenia.
Rozpoznajcie Państwo swoje prawdziwe bogactwo.

Z Barana Uran kwadratura Pluton (styczeń)

W sprawach, które ugrzęzły [w sprawach znajdujących się w martwym punkcie] dokonajcie Państwo radykalnego przełomu.
Ryzykujcie Państwo nowy początek, nawet jeżeli zapłacicie za to wysoką cenę.
Uwolnijcie się Państwo z więzi [związków], które do Was nie pasują.
Nie wymuszajcie Państwo jakichkolwiek pochopnych zmian.
Fałszywe wyobrażenia zastąpcie Państwo rozpłomieniającymi ideami.
Uwalnijcie się Państwo od obcych przymusów [narzuconych przez innych].

Jowisz trygon Pluton (marzec i czerwiec)

Wykorzystujcie Państwo swoje szanse z całą konsekwentnością.
Nie popuszczajcie Państwo, o ile znajdujecie się na właściwej drodze.
Kosztujcie Państwo swoich sukcesów, ale bez triumfowania.
Zachowajcie Państwo swoją moralność także wtedy, gdy popadniecie pod presje.


PERSPEKTYWA NA DRUGĄ POŁOWĘ ROKU


Od jesieni 2016 zaczyna wiać nowy wiatr i na przełomie roku wkroczą na plan pierwszy całkiem nowe tematy.

Wraz z przejściem Jowisza do Wagi pojawią się wiele obiecujące perspektywy zmajstrowania istniejących wyzwań na drodze dyplomatycznej. Bądźcie Państwo uprzejmi [przyjacielscy] dla swoich (biznesowych) partnerów i kosztujcie szczęścia  harmonijnej relacji.

Pod koniec roku istnieją dobre widoki na to, aby dokonać takiego czy innego zaskakującego zwrotu (Jowisz opozycja Uran), a także otwierają się dogodne szanse dla procesów reform (Saturn trygon Uran).  Pozwólcie Państwo zainspirować się zmiennymi kolejami losu, zamiast z nimi walczyć i bądźcie otwarci na [nieumówione] spotkania, które pozytywnie wpływają na Wasz los. Budujcie mosty między przeszłością i przyszłością  oraz uwalniajcie się od zawężających [ściskających] struktur, które przycinają Państwa pola działań.
 
W roku 2016 trzeba będzie nawigować przez różne przewężenia [wąskie gardła], które powstają przy urzeczywistnianiu kreatywnych zamiarów, jak też przy zabezpieczeniu dotychczas osiągniętych. Nie poddawajcie się Państwo od razu, jeżeli w jakichś sytuacjach nie wiecie, jak dalej albo gdy znaczenie tego, co się wydarza, nie narzuca się od ręki. Wprawdzie może tak być, że Państwa dalekowzroczne spojrzenie może być ograniczone przez różne przeszkody, lecz mimo tego opłaca się mieć na oku także dalekie cele i nieznane horyzonty.

Również takie cnoty jak pilność, moralność i gotowość pomocy mają w 2016 wysoki kurs. Zatem jeżeli chcialibyście Państwo być dobrym lub lepszym człowiekiem, w nadchodzących miesiącach wiele drzwi stoi przed Wami otworem. Żyjce Państwo według własnego wyczucia tego, co jest możliwe, acz bez tracenia z oczu tego, co wykonalne.

Oprócz niniejszej prognozy całorocznej na 2016, ukazała się bardziej szczegółowa prognoza na pierwsze dwa miesiące: Prognoza astrologiczna na styczeń i luty 2016
http://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=1027

Dla uzmysłowienia sobie zachodzących zmian zobacz prognozę poprzednią:
Prognoza astrologiczna na 2015 - tematy roku 2015
http://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=1000

na górę