ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2003-01-01 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop i konstelacje 2003 - Saturn - cz.2

FAZY EGZAMINACYJNE i PROCESY KONCENTRACJI

Tematy Saturnowe towarzyszą fazom egzaminacyjnym. Domagają się, abyśmy uprzytomnili sobie nasze kompetencje i samemu objęli więcej odpowiedzialności. Tranzyty Saturna wzywają nas do zrobienia trzeźwego i rzeczowego bilansu. W czasie ich trwania zbieramy żniwo tego, co zasialiśmy. Możemy zostać obdarzeni sukcesami, które długo i z trudem wypracowywaliśmy, ale też możemy zostać skonfrontowni z niezałatwionymi interesami i sprawami, przed których załatwieniem długo uchylaliśmy się. Obowiązuje: stare dokończyć i oddzielić się od tego, co nas obciąża, nie bądąc dla nas użytecznym. Pod tranzytami Saturna będziemy konfrontowani z naszymi lękami, które są rezultatem tego, iż pewne rzeczy widzimy zbyt wąsko i uważamy, że im nie sprostamy lub jeszcze inaczej zawiedziemy.

My musimy akceprować własne granice. Poprzez pełne szacunku obchodzenie się z granicami wyznaczonymi przez nas samych oraz przez innych, możemy uzyskać trwałe ramy odniesienia, wewnątrz których będziemy mogli siebie w pełni realizować. W tej formie samoograniczenia okazuje się nasza mądrość. Podczas tranzytów Saturna potrzebujemy dyscypliny i wytrwałości, aby osiągnąć to, co sobie założyliśmy. Gdy okazujemy wytrwałość i czynimy zadość naszym obowiązkom, zbierzemy bogaty plon, a nasze życie będziemy mogli ustawić na stabilnej i solidnej podstawie. To, co sobie wypracujemy podczas tranzytów Saturna, będzie nas nieść wiele lat i może służyć jako baza dalszego rozwoju.

Saturn retrograduje od 11 października 2002 do 23 lutego 2003 oraz od 26 października 2003 do 07 marca 2004. Wsteczna faza stanowi okazję do stworzenia wewnętrznych warunków ramowych dla zapowiadających się procesów dojrzewania oraz do wzmocnienia świadomości odpowiedzialności, a także do doprowadzenia do końca niezałatwionych spraw.

SATURN W BLIŹNIĘTACH: DO 04 CZERWCA 2003

- Co wiesz rzeczywiście?
- Co wiedzieć- chcesz, a czego nie?
- Gdzie słowa dotrzymać- możesz, a gdzie - nie?
- Gdzie musisz się douczyć- ?
- Jakim egzaminom (wiedzy) poddać- się powinieneś?
- Gdzie masz coś do powiedzenia?
- Na czym powinieneś swoje myśli skoncentrować- ?

SATURN W RAKU: OD 04 CZERWCA 2003

- Gdzie odczywasz obawę przed okazaniem uczyć- ?
- W jakich sytuacjach duchowe odgraniczenie i określenie się przychodzi ci z trudem?
- Gdzie ponosisz odpowiedzialność- za troskę o innych?
- Gdzie swoja rodzinę odbierasz jako wspierającą, a gdzie jako ciążącą?
- Gdzie musisz się uczyć- , sobie samemu zapewnić- bezpieczeństwo?

Kto w pierwszej połowie roku swoje saturniczne zadania domowe solidnie odrobił i swój poziom wiedzy wyrównał do innych, ten w drugiej połowie może całkowicie skoncentrować się na przepracowaniu tematów rodzinnych i swoje życie uczuciowe doprowadzić do porządku.

SATURN OPOZYCJA PLUTON: W ROKU 2003 NIE BĘDZIE JUŻ WIĘCEJ DOKŁADNA, W LUTYM I MARCU 2003 POZOSTAJE JEDNAK W ORBIE 2 - 3 STOPNI

- Co w twoim życiu definitywnie minęło i nieodwołalnie dobiegło do końca?
- Co zostało tobie zabrane, ponieważ nie było prawdziwe?
- W jakich obszarach życia przeszedłeś głęboko sięgające zmiany struktury?
- Gdzie twoje życie ma teraz solidną i niezniszczalną bazę?
- Jakie struktury twego życia są rzeczywiście odporne na kryzysy?

Ostatnia okazja pozbycia się starego brzemienia i posadowienia własnego życia na solidnej i odpornej na kryzysy bazie. Stopniowo powinieneś wkroczyć teraz w takie struktury, które wewnętrznie naprawdę są konieczne dla sprostania większm wyzwaniom. Ta głęboko sięgająca zmiana struktur ostatnich dwu i pół roku jest teraz zakończona.

SATURN TRYGON URAN: PONOWNIE DOKŁADNY 25 CZERWCA 2003

- Gdzie możesz dla siebie tradycję i postęp harmonijnie z sobą połączyć- ?
- Gdzie możesz sprostać- swojej odpowiedzialności, a jednak pozyskać- nowe, wolne obszary?
- Gdzie trzeba to, co się kiedyś sprawdziło, uczynić- zdatnym dla przyszłości?
- Jak doświadczenia z przeszłości mogą tobie pomóc w kształtowaniu nowego?

Lepsza okazja do reform nie nadarzy się tak prędko. Zmiany oraz innowacje minionych miesięcy powinny teraz przybrać postać i bytowi nadać świeżość i pewność.

Oryginalny artykuł z czasopisma „Meridian”, styczeń-luty 2003, został podzielony na części, stosownie do planet.
www.meridian-magazin.de

na górę