ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2008-12-31 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop. Cykl Saturna i Urana 1988 - 2032

Aktualny cykl Saturna i Urana zaczął się trzykrotną koniunkcją obu planet w roku 1988 w ostatnich stopniach znaku Strzelca.

Cykl przechodził pierwszy kryzys kwadraturą w drugiej połowie roku 1999 ze środka Byka na środek Wodnika.

Opozycja Saturna i Urana była dokładna pierwszy raz w listopadzie 2008, pod koniec Panny i Ryb, a ponownie w lutym i wrześniu 2009 [natomiast czwarty i piąty raz w kwietniu i lipcu 2010].

W roku 2021 tworzą się w sumie trzy opozycje  z Wodnika na Byka.

Cykl zakończy się koniunkcją obu planet w roku 2032 pod koniec Bliźniąt. Cały cykl obejmuje czas 44 lat.

[Dla osób, które nie znają astrologii krótkie wyjaśnienie pojęć.

- Opozycja planet polega na tym, że, patrząc z Ziemi, znajdują się one naprzeciw siebie, tworząc kąt 180 stopni (Ziemia jest między nimi).

- Kwadratura polega na tym, że znajdują się względem siebie pod kątem 90 stopni.

- Koniunkcja polega na tym, że, patrząc z Ziemi, dwie planety wydają się znajdować w jednym miejscu. Faktycznie zaś znajdują się na różnych orbitach, lecz na jednej linii, tj. na promieniu wychodzącym z Ziemi, a przechodzącym przez te planety].
 

KALKULOWANE RYZYKA

Cykl Saturna z Uranem opisuje stosunek napięcia między przeszłością i przyszłością, między tradycją i postępem. Mądrość tej konstelacji brzmi następująco: wszystko musi się ciągle rozwijać i zmieniać, aby pozostać tym, czym jest. Rdzeniem jest pytanie o to, jak stare i nowe na siebie zachodzą i się konstruktywnie uzupełniają. W czasie trwania [szczególnie aktywnych faz] tej konstelacji trzeba naprawiać błędy przeszłości i zwracać się ku przyszłości. Jeżeli się to nie uda, będzie dochodzić do pęknięć i odrzuceń, a potem do zaniku bliskości, które wszystko troskliwie trzymają razem. To stosuje się w szczególności do fazy opozycji w latach 2008 i 2009. Tutaj pilnie powinno się coś wydarzyć, co będzie pasować do zmian i rozwoju, jaki ma miejsce od początku cyklu w roku 1988. Trzeba przy tym być ostrożnym i nie wyrzucać od razu za burtę wszystkiego, co w międzyczasie zaczęło się już wydawać za wąskie i antykwaryczne. Niektóre rzeczy czy sposoby, które się od dawna sprawdzały, będą potrzebne również w przyszłości.

Uran przerywa tradycję, na której buduje Saturn, aby dać przestrzeń mutacjom. Wszędzie tam, gdzie istnieje obawa przed ryzykiem związanym ze zmianami i nowymi początkami, a więc tam, gdzie przyszłość nie daje się miejsca, stary porządek musi być strącony, a tradycja musi być zdradzona. Konstruktywne rozwiązania wyglądają inaczej i istnieje niebezpieczeństwo, że w czasie napięć Saturna z Uranem w latach 2008 i 2009 oraz 2021 dojdzie do twardej konfrontacji między tymi, co zachowują i tymi, co reformują. Skutkiem byłoby rozwarcie zapowiadających się szczelin i przez to zmienienie biegu historii, a nawet postawienie jej na głowie.

Mimo to, właśnie te napięciowe fazy cyklu Saturna z Uranem dostarczają wielu okazji do tego, aby sprawdzone struktury, przez sensowne reformy, przeprowadzić pewnie w przyszłość, jak również podjąć jedno czy drugie dobrze skalkulowane ryzyko, aby sobie utworzyć alternatywy do tego, co istnieje.

TALENT IMPROWIZACJI

Na poziomie osobistym cykl Saturna i Urana stawia pytanie dotyczące właściwej równowagi między potrzebą pewności, z jednej strony, a życzeniem autonomii i wolności z drugiej. Zwłaszcza faza opozycji, która w osobistych sprawach przejdzie we Wielki Krzyż w roku 2010, dostarcza wielu sposobności do tego, aby eksperymentować ze swą pretensją do większej wolności i niezależności, bez przymusu ryzykowania utraty elementarnych zabezpieczeń.

[W roku 2010 kończąca się opozycja Saturna z Uranem będzie się zbliżać do kwadratury z Plutonem, a Wielki Krzyż będzie powstawał i będzie odczuwany jako osobisty, gdy planety szybkie wchodząc w znak Raka będą tworzyć opozycję z Plutonem.]

Napięcia Saturna z Uranem tworzą świadomość wewnętrznych konfliktów i sprzeczności. Nikt nie zmienia chętnie przyzwyczajeń, z którymi się oswoił, nawet gdy od dawna nie służą własnym korzyściom. Na szczęście konstelacje Saturna z Uranem umożliwiają skok z zaufanego do nieznanego, nawet jeżeli z tym jest najpierw związana mocna niepewność.

Właściwa sztuka polega jednak na tym, aby na czas rozpoznać, gdzie faktycznie wymagane jest zerwanie z przeszłością – w odróżnieniu od sytuacji, w których właściwym będzie przeprowadzenie odnowy. We wielu obszarach trzeba będzie pod rządami konstelacji Saturna i Urana poważyć się na nowy początek, bazując na zebranych doświadczeniach. Jednak nie każda oferująca się zmiana będzie faktycznym postępem. Jest dlatego ważnym, mieć na oku wszystkie te procesy, które w 1988 miały początek, a w 1999 przechodziły kryzysową fazę przestawiania. Podczas fazy opozycji w latach 2008 i 2009 [faktycznie do lata 2010] jest możliwe, że będzie potrzebny talent improwizacji, ponieważ to zawsze nieco trwa, zanim nowe, które w takich fazach dochodzi do głosu, zacznie wyglądać normalnie i zwyczajnie.

Gustav Mahler powiedział coś, czego sens pasuje do powyższych rozważań. Otóż, tradycja polega na tym, żeby ogień przekazywać dalej, a nie na tym, żeby modlić się do popiołów. W ten sposób wyraźnie jest dane do zrozumienia, co ma się wydarzyć podczas  cyklu Saturna z Uranem.

[Dopiski w nawiasach kwadratowych pochodzą od tłumacza]

Tłumaczenie na podstawie:
Der Saturn – Uranus – Zyklus,
Meridian 6 / 2008 (November / Dezember),
za uprzejma zgodą Markusa Jehle 
http://www.meridian-magazin.de

W oryginale treść ta znajduje się nagrana na płycie:
Markus Jehle, Astrotrends. Wie wir unsere Zukunft gestahlten koennen, Audio - CD, Chiron – Verlag, Tuebingen, 2008
 

na górę