ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2014-01-15 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop i prognoza astrologiczna na rok 2014
Astrologiczne tematy roku 2014

W roku 2013 pierwsza połowa była raczej nieproblematyczna, a druga trudna. W 2014 jest odwrotnie. Start do nowego roku jest naładowany konfliktami i w pierwszej połowie roku 2014 wiele jest do załagodzenia [wygładzenia, wyrównania, pośredniczenia]. Relacje sił są bardzo niestabilne i z początkiem lata wkroczą w światła rampy [na scenę] pierwsi nowi „królowie“. - W osobistym przeżywaniu na pierwszym planie stoi najpierw wyklarowanie stosunków [relacji]. Podczas miesięcy letnich przybywać będzie radości życia i będą dobre widoki, aby urzeczywistnić ważne sprawy leżące nam na sercu.
 
Aby mieć posmak astrologicznych trendów i tematów roku 2014, pomocnym będzie spojrzenie wstecz na najważniejsze konstelacje roku 2013. Spacjalna uwaga należy się konstalacji urzeczywistniania życzeń, która miała miejsce w połowie lipca 2013 (rys. 1):

Rys. 1 Konstalacja urzeczywistniania życzeń, połowa lipca 2013
 

Konstelacja była utworzona przez trygony w początkowych stopniach trzech znaków wodnych: Raka, Skorpiona i Ryb. Koniunkcja Marsa, Lilith oraz Jowisza tworzyła trygony do Saturna i Neptuna, które również znajdowały się w trygonach. W ten sposób została obwieszczona faza żniw (dochodzący, zbieżny trygon) cyklu Saturna i Neptuna, który trwa 38 lat, a rozpoczął się koniunkcją Saturna i Neptuna w 10. stopniu Koziorożca w roku 1989. - Trygonem Jowisza do Saturna, również cykl Jowisza z Saturnem wszedł w fazę żniw. Zaczął się ten cykl w maju 2000 w 20. stopniu Byka. I na szczęście, ten nader korzystny i obiecujący sukcesy aspekt, kontynuuje się  także w roku 2014 - trygon Jowisza z Saturnem dojdzie ponownie do skutku 24. maja 2014 roku w 19. stopniu Raka i Skorpiona.
 
Także cykl Jowisza i Neptuna był uczestnikiem koncertu życzeń lata roku 2013. Ten cykl, mający swój poczatek w roku 2009, koniunkcją w 25. stopniu Wodnika, znajdował się w fazie ekspansywnej (wzbierający, rozbieżny trygon) i uwalniał niemal bezgraniczne tęsknoty, wizje i fantazje. - Jedyną kroplą piołunową [niektóre słodkie wina, jak wermut, mają taką gorzką kroplę] na tej fantatycznej letniej konstalacji, wydaje się być koniunkcja Jowisza z Lilith, która zdawała się być po to, aby niektórym wysokim lotom, których cele były wątpliwe i moralnie podejrzane, nagły sprawić koniec. Koniunkcja Jowisza z Lilith była czwartą, z razem pięciu koniunkcji, które rozegrały się w ciągu dwóch lat. Wraz z ostatnią koniunkcją, 30. listopada 2013 w 19. stopniu Raka, rozpoczął się kolejny, 33 lata trwający cykl Jowisza i Lilith. Tematy tego cyklu to równouprawnienie mężczyzn i kobiet, jak też pytania o wiarygodność, moralność i sprawiedliwość.

Lecz oprócz Jowisza i Lilit miały miejsce także inne konstelacje udaremniania życzeń, które doszły do skutku już cztery tygodnie później, a więc w połowie sierpnia 2013 (rys. 2).
 

Rys. 2 Konstelacja udaremniania życzeń,  połowa sierpnia 2013

Jowisz, posuwając się w znaku Raka, od połowy sierpnia 2013 uaktywnił kwadraturę Urana z Plutonem. W ten sposób obwieścił krytyczną fazę cyklu Urana i Plutona, która rozpoczęła się w połowie lat 60. około 10. stopnia Panny. Jednocześnie cykla Jowisza i Urana przechodził swoją pierwszą próbę wytrzymałościową  (rozbieżna kwadratura). Aktualny cykl Jowisza i Urana rozpoczął się względnie szturmowo latem 2010 w 1. Stopniu Barana, jednak niektóre impulsy z tamtego czasu okazały się słomianym ogniem. W roku 2014 kwadratura Jowisza z Uranem miała miejsce 26. lutego oraz 20. kwietnia, a podczas trygonu obu tych planet 25. września 2014 nastąpi wyraźne obniżenie napięcia [odprężenie sytuacji, rozładowanie napięć].


Zauważmy, że cykl Jowisza z Plutonem znajdował się w swoim punkcie szczytowym (faza opozycji), przez co wszystkie procesy, które zaczęły się wraz z początkiem cyklu w grudniu 2008 w 28. stopniu Strzelca, okażą się teraz albo klapą albo trafieniem w dziesiątkę. W tym cyklu nie ma rzeczy połowicznych.
 
Kto więc latem 2013 ryzykował zbyt wiele na raz, temu niezwłocznie było zaserwowane skwitowanie. Kto jednak swoimi zamiarami i celami prawidłowo zmierzał, ten mógł dokonać wielkich przełomów i zrealizować takie czy inne z dawna pielęgnowane marzenie. Ci zaś, którzy w projektach, których początkowe idee sięgają lat 2000 czy 1989, wykazali się dużą wytrzymałością [mieli długi oddech - jak ktoś kto zanurkuje i ma tyle powietrza, że może pod wodą wytrzymać dłużej niż inni] – ci więc, w obliczu aktualnych cykli planetarnych, stoją na stronie zwycięzców.

2014 – SZANSE i WYZWANIA

A teraz o szansach i wyzwaniach roku 2014. Można je wyraźnie rozpoznać już w konstelacji nowiu 01. stycznia 2014.

Rys. 3 Konstelacja nowiu 01.01.2014, godz. 12.14

W tę konstelację nowiu włączone są wszystkie ważne cykle planetarne roku 2014, w szczególności Wielki Krzyż z Plutonem w Koziorożcu, Uranem w Baranie, Jowiszem w Raku i Marsem w Wadze. Z powodu retrogradacyjnego cyklu Marsa, Wielki Krzyż rozciąga się na wiele miesięcy i decydująco wyznacza [nadaje piętno] wydarzeniom pierwszej połowy roku 2014.


Rys. 4.  Wielki Krzyż kształtujący pierwszą połowę 2014

Tematy Wielkiego Krzyża są następujące:


Kompromisy i walki zabezpieczające odwrót

Mars w Wadze (retrogradujący od 01. lutego do 20. maja 2014 - cały cykl retrogradacyjny trwa od 24. grudnia 2013 do 21. lipca 2014):

Ten tranzyt Marsa wzmacnia walkę o sprawiedliwość. Trzeba więc wstawiać za kompromisami [swoimi siłami wspierać kompromisy], a złość, z powodu relacji będących nie fair, kierować na konstruktywne tory.  Ewentualnie mogą być także konieczne walki zabezpieczające odwrót, jeżeli chcemy zachować kochany pokój - a także po to, aby zdobyć dzięki temu nieco przestrzeni [powietrza] na pertraktacje. W relacjach międzyludzkich działa dyplomatyczny Eros, zapraszający do starań o uczciwe [fair] zrównoważenie interesów oraz zharmonizowanie dawania i brania. W niektórych dziedzinach może jednak dojść do gwałtownych sporów, ponieważ wysoko wystrzeliwać będą wypierane [ze świadomości] agresje i uwalniane będą resentymenty, jak też emocje konkurowania. Walka o kompromisy jest tegorocznej wiosny bitwą obiecującą perspektywy powodzenia. Pożądane są rozwiązania, przy których każdy ma coś do zyskania. Oczywiście nie opłaca się czekać, aż inni zrobią początek. Ostatecznie motto Marsa w Wadze, to: proszę, pani / pan ma pierwszeństwo! To nie jest konstelacja bohaterów szturmowych – jak najbardziej jednak przydatna dla działań fair oraz dla rokowań [negocjacji, pertraktacji].


Cena wolności

Uran kwadratura Pluton (ponownie dokładna 21. kwietnia i 15. grudnia 2014):

Pod tą konstelacją koniecznym jest się wytężyć [wysilić] i to bardzo, a to po to, by uwolnić się z sytuacji ugrzęźnięcia. Siła [władza] przeszłości odczuwalna jest w całej okazałości i dokładnie – postępy i zmiany muszą być po części porządnie [mocno, ale też: prawidłowo] wymuszone [wynik nacisków]. Tym niemniej istnieją widoki na to, by móc się wyzwolić ze starych przymusów i ograniczających [zawężających, krępujących] struktur, zwłaszcza gdy błędne [fałszywe] wyobrażenia zastąpi się świeżymi ideami. Obowiązuje nakaz uporządkowania [wyrzucenia gnoju] oraz nie wiązania się z niepasującymi ludźmi i rzeczami. Wraz z Uranem w kwadraturze do Plutona każda wolność ma swoją cenę, ale może się opłacać ją zapłacić, aby znowu mieć powietrze do oddychania i aby własne życie nie było już dłużej wyznaczane przez niesprzyjające i nieszczęśliwe okoliczności. Cykl Urana z Plutonem oznacza / jest modelem głęboko sięgających przemian w stosunkach sił [władzy] i obiecuje w końcu [wreszcie] „prawdziwą“ wolność.


Siła [władza] i moralność
 
Jowisz opozycja Pluton (ponownie dokładna 31. stycznia oraz 21. kwietnia 2014):

Z cyklem Jowisza i Plutona związane jest najczęściej rozpoznanie, że szczęście nie da się wymusić. Wprawdzie zwłaszcza w fazie opozycji pokusa jest szczególnie duża, aby na nieszczęściu innych zbijać kapitał, lecz zwykle takie zachowanie mści się w drugiej fazie cyklu, dość szybko. Co niektóry miewa szczęście w nieszczęściu, o ile po władzę nie sięga się kosztem własnej moralności i gdy nie czci się faszywych bogów. Kto chce mieć rację każdym kosztem, ten przy Jowiszu z Plutonem musi za to zapłacić wysoką cenę. Kryzysy spowodowane tą sytuacją mogą być sposobnością do nowego wyznaczenia priorytetów i do poddania celów, do których się dotychczas dążyło, gruntownemu [szczegółowemu] sprawdzeniu.

Zmienne koleje życia

Jowisz kwadratura Uran (ponownie dokładna 26. lutego oraz 20. kwietnia 2014):

Pod konstelacjami Urana z Jowiszem pójście na ryzyko jest często sprawą wyłącznie szczęścia. W pierwszych miesiącach roku 2014 będzie wyraźne, gdzie łuk napięło się zbyt mocno i swoje szczęście wyzywało za bardzo. Nie należy zbytnio narzekać na swój los, nawet jeżeli wysoki lot Ikara niespodziewanie znajdzie raptowny koniec. Obecnie dochodzi do skoków kwantowych, przy których nawet nieustraszone duchy mogą spełznąć na niczym. Trzeba odkryć, gdzie sięganie do gwiazd opłaca się, a gdzie będzie rozsądniej obejść się z czymś skromniejszym. Spontaniczna zmiana perspektywy może czasem spowodować nieoczekiwane zmiany na lepsze. Tym niemniej, nie należy zaraz ryzykować głową po to, by zapewnić sobie korzyści w takiej czy innej wątpliwej sytuacji. Pod Jowiszem z Uranem, wbrew nadziei, niektóre pewniki tracą na sile, a za to nagle wierzy się w rzeczy, których nie uważało się za możliwe. Dla niektórych takie doświadczenia graniczą z cudami, a znowu inni tracą orientację i zaczynają wątpić w siebie.


Prawo do poczucia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, do  nienaruszalności, do bezpiecznego miejsca, do ciepła i pokoju [Geborgenheit] wraz z prawem do samorealizacji

Jowisz w Raku (do 16. lipca) i w Lwie (od 16. lipca 2014):

Jak już w roku 2013, tak i w 2014 planecie Jowisz przypada ważna rola, ponieważ w pierwszej połowie roku napędza napięcia i konflikty do maksimum, a w drugiej połowie umożliwia odblokowanie drogi do pozytywnych zmian i rozwojów. Jak długo Jowisz znajduje się w Raku, tematy rodzinne mają wysoki kurs. W obszarze osobistym ta konstelacja oferuje okazję, by ludzi, których się lubi, uczynić szczęśliwymi. Jest się wezwanym do dobrego zatroszczenia się o spełnienie własnych potrzeb, do bycia romantycznym i, tak jak to możliwe, do zażywania uczucia rodzinnej przynależności. - W drugiej połowie roku Jowisz stworzy optymalne warunki do oddania się sprawom leżącym nam na sercu i do wykorzystania kreatywnych potencjałów. Po wysiłkach pierwszej połowy roku jest wreszcie okazja do swobodnego tańca [taniec w układzie dowolnym] oraz do czerpanie radości życia.

Od 25. września 2014 Jowisz utworzy trygon do Urana. Kto ma zamiar poważyć się w sprawach osobistych na nowy początek, ten jesienią 2014 ma ku temu nalepsze szanse powodzenia. Można zaufać w to, że chwila sprzyja i dodać gazu, skoro tylko kierunek będzie się zgadzał.


Stara miłość nie rdzewieje

Rok 2014 zaczyna się retrogradującą Wenus (do 31. stycznia), a od 01. marca do 20. maja retrogradować będzie Mars:

W miłości tematy z przeszłości istotnie wyznaczają wydarzenia w teraźniejszości. Można przy tym zarówno cieszyć się pięknymi wspomnieniami jak też przepracowywać bolesne doświadczenia. Tematem ważnym jest wycofanie się ze starych spraw [zasobów, ładunków, obciążeń] i ożywienie nowych spraw. Obietnice wierności oraz lojalności są do ponowienia, trójkąty do wyjaśnienia i są dobre widoki na nawiązanie do pięknych czasów z przeszłości i do ponownego znalezienia utraconych skarbów.


Konkluzja

Walka o fairness [uczciwość, bycie fair, nie wykorzystywanie okoliczności w celu zaszkodzenia innym] oraz o sprawiedliwość wyznacza istotnie wydarzenia pierwszej połowy roku 2014. Wycofania, wymuszone zmiany we władzach i szybkie kariery osób będących dotąd z boku [outsider], wywołują zaskakującą dynamikę w obszarach politycznych oraz społecznych. Gwałtowne bitwy [ciosy, uderzenia] wyzwalające niekoniecznie przyczyniają się do poprawy sytuacji. Jak przedtem, tak i teraz jest duże niebezpieczeństwo, że lekkomyślnie zostaną zaprzepaszczone szanse, a postęp drogo okupiony. Jednocześnie, w pierwszej połowie roku, wraz z Jowiszem w trygonie do Saturna, dadzą się także osiągnąć długofalowe postępy, stabilny wzrost i wiele obiecujące sukcesy.

W drugiej połowie roku obowiązuje wykorzystywanie istniejących potencjałów i nadarzają się dobre widoki na to, by sprężyć się [dodać gazu] z osobistym projektem (Jowisz trygon Uran 25. września 2014). Jeżeli ktoś już dłużej jest do jakiejś sprawy zapalony, temu konstelacja drugiej połowy 2014 roku zrobi wreszcie wolną drogę. Tym niemniej w dalszym ciągu wymagany jest spokój w obchodzeniu się z błędami i słabościami (Saturn trygon Chiron 13. czerwca i 05. sierpnia 2014) oraz obowiązuje akceptowanie ograniczeń tego, co wykonalne oraz skończoności bytu.

Stacjonarne fazy planet w roku 2014

Planeta Retrogradacja od Ruch prosty od
. . .
Merkury 6. lutego (3° Ryb) 28. lutego (18° Wodnika)
. 7. czerwca (3° Raka) 1. lipca (24° Bliźniąt)
. 4. października (2° Skorpiona) 25. paędziernika (17° Wagi)
. . .
Venus 21. grudnia 2013 (29° Koziorożca) 31. stycznia (13° Koziorożca)
. . .
Mars 1. marca (27° Wagi) 20. maja (9° Wagi)
. . .
Jowisz 7. listopada 2013 (20° Raka) 6. marca (10° Raka)
. 8. grudnia (23° Lwa) 8. kwietnia 2015 (13° Lwa)
. . .
Saturn 2. marca (23° Skorpiona) 20. lipca (17° Skorpiona)
. . .
Chiron 20. czerwca (17°46 Ryb) 24. listopada (13°06 Ryb)
. . .
Uran 22. lipca (16°31 Barana) 21. grudnia (12°34 Barana)
. . .
Neptun 9. czerwca (07°36 Ryb) 16. listopada (04°48 Ryb)
. . .
Pluton 14. kwietnia (13°35 Koziorożca) 23. wrzeúnia (11°00 Koziorożca)
. . .
Dodatkowo podaję: . .
. . .
Ceres 27.02.2014 (01°53 Skorpiona) 01.06.2014 (18°32 Wagi)
. . .
Prozerpina 19.07.2013 (22°57 Barana) 19.01.2014 (21°50 Barana)
. 19.07.2014 (23°11 Barana) 10.01.2015 (22°04 Barana)
 

Publikacja na podstawie Meridian, Januar / Februar 2014.

za uprzejmą zgodą Markusa Jehle

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego - zob.  program astrologiczny URANIA

na górę