ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2002-12-29 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w styczniu i lutym 2003

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Pierwsze tygodnie nowego roku dostarczają wystarczająco dużo czasu i okazji do zastanawiania się. Trzeba sobie uprzytomnić, z jakiego rodzaju faktami ma się do czynienia. Trzeba trzeźwo sporządzić bilans (Merkury retrogradujący w Koziorożcu od 02 do 23 stycznia).

Dwa ekstremalnie różne tematy stoją w centrum uwagi: dynamika życzeń i nadziei (druga opozycja Jowisz – Neptun 16 lutego) oraz konieczność sanacji i restrukturyzacji (ponowna opozycja Saturn – Pluton w orbisie 2 – 3 stopni).

W następnych tygodniach zakończy się to, co już nie jest do utrzymania (Saturn w ruchu prostym od 22 lutego). Nabrzmiewające konflikty o władzy zaostrzą się przez to (Mars koniunkcja Pluton 16 lutego i Mars opozycja Saturn 20 lutego). Przy tym zostaną poruszone tematy, które sięgają aż do lata 2001 (retrogradujący cykl Marsa w Strzelcu). Niebezpieczeństwo fanatycznego działania i walczenia jest w lutym największe.


STRATEGIE DZIAŁANIA

W pierwszej połowie stycznia osobiste działanie jest w dalszym ciągu powodowane mocnymi emocjami i częściowo nieświadomymi pobudkami (Mars w Skorpionie).

Przy forsowaniu własnych interesów trzeba działać z instynktowną pewnością i nie bać się twardych środków. Gdzie brakuje swobody działania, trzeba się liczyć z zaskakującymi uderzeniami oswabadzającymi (Mars kwadratura Uran 12 stycznia).

Od drugiej połowy stycznia nęcą nowe cele i perspektywy. Pytania o sens i osobiste przekonania uskrzydlają własne działania (Mars w Strzelcu od 17 stycznia). Kto jednak uważa, że swoje interesy musi forsować z całą możliwą siłą (Mars koniunkcja Pluton 16 lutego), ten powinien się przygotować na silny opór (Mars opozycja Saturn 20 lutego). Aby postępować naprzód, wskazane jest skoncentrowane i zdecydowane działanie. Trzeba własną siłę stosować w sposób celowy, a w sytuacjach kryzysowych nie tracić z oczu własnej perspektywy. Przewagę mają nadal ci, których działanie uskrzydlone jest jasnymi życzeniami i wizjami, a ich działanie sięga poza płot własnego podwórka.


KOMUNIKACJA i WYMIANA

Fakty i rzeczywiste dokonania znajdują się w centrum ogólnego zainteresowania (Merkury w Koziorożcu). Porównywane są przychody i wydatki, i jest sprawdzane, co wyjdzie pod kreską. Powaga sytuacji jest widoczna i wymaga czasu do namysłu i refleksji (Merkury retrogradujący od 02 do 23 stycznia). Nawet jeżeli normatywna siła faktów dominuje myślenie, pesymizm nie powinien być stawiany na równo z realizmem.

Od połowy lutego trzeba dbać o rozeznanie sytuacji. Chłodne i strategiczne myślenie jest wskazane. Pomocnym będzie umieszczenie w centrum uwagi rozpoznanych szerszych związków (Merkury w Wodniku od 13 lutego). Nowe pomysły mogą posunąć naprzód realizację życzeń i marzeń. Czas jest korzystny dla omówienia z innymi wizji i tęsknot, i do sięgania myślami daleko w przyszłość (Merkury opozycja Jowisz 20lutego i Merkury koniunkcja Neptun 21 lutego).

Problem w tym, że również iluzje, kłamstwa i płonne nadzieje mają swoją wysoką koniunkturę. Kto jednak w styczniu zrobił trzeźwy bilans, ten będzie potrafił odróżniać iluzje od wizji i będzie miał jasność, za którymi ze swych odważnych marzeń podążać.


OCHOTA i MIŁOŚĆ

Mimo wszystkie namiętności, które w minionych tygodniach dbały w związkach o intensywność i głębię, w pierwszej połowie stycznia obowiązuje motto: miłość jest dzieckiem wolności (Wenus kwadratura Uran 03 stycznia i Mars kwadratura Uran 12 stycznia). Dobra okazja, żeby odstąpić od gier o władzę i wyniszczających uwikłań. Bo chociaż znowu jest zapotrzebowanie na ufność i optymizm (Wenus w Strzelcu od 07 stycznia i Mars w Strzelcu od 17 stycznia), w związkach znowu nadejdzie czas wypróbowywania, co posiada żywy rdzeń (Wenus koniunkcja Pluton 25 stycznia i Wenus opozycja Saturn 29 stycznia oraz Mars koniunkcja Pluton 16 lutego i Mars opozycja Saturn 20 lutego).

Nadchodzące tygodnie przyniosą ponownie poważne próby wytrzymałości w obszarze stosunków międzyludzkich. Trzeba więc uświadomić sobie, co w swym rdzeniu spójne jest i rzetelne, aby położyć fundament solidny i wytrzymały w przyszłych kryzysach. Potrzebna jest lojalność i świadomość odpowiedzialności (Wenus w Koziorożcu od 04 lutego), a bez pewnej tolerancyjności na frustrację nadchodzące wyzwania będą jedynie z trudem do pokonania.


NOWIE i PEŁNIE

Podczas nowiu 02 stycznia (g. 21.24) trzeba sobie zdać sobie sprawę z wartości i celów, które naszemu bytowaniu nadają zwartość i pewność. Trzeba sobie uświadomić swą osobistą odpowiedzialność, również w emocjonalnym i duchowym obszarze (Słońce i Księżyc w Koziorożcu). Przy tym deficyty i ograniczenia, a także dostrzeżenie skończoności bytu mogą boleśnie wedrzeć się do świadomości (nów w koniunkcji z Chironem).Podczas pełni 18 stycznia (g. 11.49) wszystko kręci się wokół tematu opieki (Księżyc w Raku) oraz własnej odpowiedzialności (Słońce w Koziorożcu). Pytanie brzmi: gdzie występują duchowe zależności, które obciążąją osobistą samodzielność i ją utrudniają oraz gdzie trzeba okazać więcej uczucia, aby złagodzić niekonieczną twardość, a duchową pomyślność słusznie wesprzeć.Podczas nowiu 01 lutego (g. 11.49) osobistym życzeniom i wizjom brama jest otwarta na oścież. Dobra okazja, żeby się zainspirować i dać uskrzydlić marzeniami o lepszej przyszłości (Słońce i Księżyc w Wodniku w koniunkcji z Neptunem, i w opozycji do Jowisza). Oświecające przeżycia są w zasięgu ręki – a także pełne iluzji przedstawienia, niestety.Podczas pełni 17 lutego (g. 00.52) zostanie osiągnięty osobisty punkt zwrotny. Trzeba spojrzeć na siebie innymi oczyma (Słońce w Wodniku w koniunkcji z Uranem) i stosownie, a odważnie zabrać się za to nowe i niezwykłe (Księżyc w Lwie w opozycji do Urana).Ruchy planet w styczniu 2003
03. stycznia, 21:39, Wenus kwadratura Uran
05. stycznia, 09:02, Merkury sekstyl Wenus
07. stycznia, 14:07, Wenus – Strzelec
09. stycznia, 01:19, Merkury sekstyl Mars
11. stycznia, 21:03, Słońce koniunkcja Merkury
12. stycznia, 05:48, Mars kwadratura Uran
17. stycznia, 05:22, Mars – Strzelec
17. stycznia, 11:36, Wenus sekstyl Neptun
20. stycznia, 12:52, Słońce – Wodnik
21. stycznia, 16:36, Wenus trygon Jowisz
23. stycznia, 02:09, Merkury w ruchu prostym
25. stycznia, 18:59, Wenus koniunkcja Pluton
26. stycznia, 06:27, Słońce sekstyl Mars
29. stycznia, 01:14, Wenus opozycja Saturn
31. stycznia, 00:36, Słońce koniunkcja Neptun

Ruchy planet w lutym 2003
02. lutego, 18:28, Wenus sekstyl Uran
02. lutego, 22:41, Mars sekstyl Neptun
04. lutego, 14:27, Wenus – Koziorożec
05. lutego, 20:26, Mars trygon Jowisz
08. lutego, 16:30, Słońce sekstyl Pluton
11. lutego, 10:46, Słońce trygon Saturn
13. lutego, 02:00, Merkury – Wodnik
16. lutego, 10:12, Jowisz opozycja Neptun
16. lutego, 16:58, Mars koniunkcja Pluton
17. lutego, 22:39, Słońce koniunkcja Uran
19. lutego, 03:00, Słońce – Ryby
20. lutego, 15:15, Mars opozycja Saturn
20. lutego, 20:13, Merkury opozycja Jowisz
21. lutego, 07:52, Merkury koniunkcja Neptun
22. lutego, 08:42, Saturn w ruchu prostym
26. lutego, 19:34, Merkury sekstyl Pluton
28. lutego, 07:52, Merkury trygon Saturn

Źródło: „The Rosicrucian Ephemeris“ oraz „Astrokalender fuer die Chironaspekte“ 

na górę