ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2001-12-28 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w styczniu i lutym 2002

Ogólne Tendencje

Pierwsze tygodnie nowego roku są przesiąknięte wahaniem między nadzieją i zwątpieniem. Wiele z tego, co od dawna zdawało się snem, jawi się teraz jako możliwe. A nadzieja może przerodzić się w pewność. Chociaż panuje właśnie niepewność, gdyż istniejące struktury popadają w ruch, a nawet częściowo zanikają. Wskazana jest więc elastyczność, by w ten sposób osiagnąć stałość i pewność (Saturn trygon Neptun 23 stycznia).

Gdy Saturn i Neptun tworzą harminijne połączenie, marzenia mogą się spełniać (trygon obu planet będzie dokładny powtórnie 02 kwietnia 2002). Obrazy, które oglądamy w naszym wnętrzu, a także tęsknoty dają się w tym czasie łatwiej urzeczywistniać, niż kiedykolwiek indziej. Utarte struktury doznają poluźnienia, a stare lęki, że znowu zawiedziemy pozwalają się wygasić. Dla osób kreatywnych i nastawionych artystycznie jest to faza wielkich twórczych sił, za którymi idą życzone rezultaty.

Działania Strategiczne

Po krytycznych dniach wokół Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w których głębi tkwi ukryty spory potencjał agresji i frustracji (Mars w kwadraturze do opozycji Saturn / Pluton), w pierwszych dwóch tygodniach stycznia takie motywy jak pomaganie i ratowanie stoją w centrum osobistego i politycznego działania. Doprowadzając do osiągnięcia celów dbajmy o współczucie i tolerancję (Mars w Rybach). Jednak od połowy miesiąca cierpliwość może się wyczerpywać. Własne działanie będzie wyznaczane bardzie egoistycznymi przesłankami. Zamiast kooperowania, konkurowanie będzie wyznaczać wydarzenia. W krótkim czasie może wydarzyć się właściwie wszystko (Mars w Baranie od 18 stycznia). Kto jednak myśli tylko o sobie, może popaść w niebezpieczeństwo walenia głową w mur.

Komunikacja I Wymiana

W rozmowach i pertraktacjach styczniowych chodzi o szybkie przestawienie i strategiczne myślenie. Kto zachowa orientację i gotowość do nowych pomysłów, ten dla swej pozycji i poglądów znajdzie posłuch. Kto zaś będzie się upierał przy starych pomysłach i wyobrażeniach, ten naraża się na niebezpieczeństwo bycia zakwalifikowanym jako wariat, a co za tym idzie, nie będzie brany serio (Merkury w Wodniku od 03 stycznia). Poszukiwana jest kreatywna fantazja i myślenie wizjonerskie. Należy tu liczyć się z rozmywaniem, tuszowaniem lub zatajaniem faktów (Merkury koniunkcja Neptun 09 i 27 stycznia oraz 24 lutego).

Od połowy miesiąca sprawy zapomniane domagają się uwagi. Należy powrócić do niezałatwionych interesów i zaniedbań (Merkury retrogradujący od 18 stycznia). Przy nadchodzących roztrzygnięciach trzeba uważać, na ile wszystkie ważne informacje stoją do dyspozycji, bo być może potrzebne są dalsze badania.

Dalej zaś należy przemyśleć to, że przez zmianę perspektywy mogą pojawić się nowe punkty widzenia, które dotychczasowe koncepcje i mniemania relatywizują, a nawet zmuszają do porzucenia.

W pierszej połowie lutego pożądane jest wyczucie rzeczywistości (od 04 do 13 lutego Merkury wraca ponownie do Koziorożca). Co się liczy, to fakty i konkretne wyniki. Ewentualnie zaś koniecznymi mogą się okazać przestawienia zwrotnic, aby zamierzone cele dawały się realizować.

Wykazać Poczucie Rzeczywistości i Zyskać Przewagę

Czas Koziorożca (od 21 grudnia do 20 stycznia) jest w ogólności okresem opamiętania się, samouświadomienia, wewnętrznego pozbierania się i sprostania odpowiedzialnościom. Komu nie uda się skoncentrować na tym, co ważne, ten zmusi innych, mniej lub bardziej świadomie, aby to oni wyznaczyli mu granice. Kto zaś potrafi wprowadzać jasny porządek do swego życia, ten w fazie Koziorożca odnajdzie nową pewność i stałość.

W fazie Wodnika (od 20 stycznia do 18 lutego) chodzi o to, by znaleźć dystans do siebie samego i rzeczy dostrzec w większych współzależnościach. Komu się uda śmiać z siebie samego, ten dysponuje wolnością dostępną błaznom, manifestowania całego swego potencjału.

Żądza, Ochota, Przyjemność i Miłość

Na początku roku w miłości chodzi o to, żeby trzymać się tego, co ma jakiś rdzeń. Pożądane są respekt i poczucie odpowiedzialności. Potrzeba cierpliwości, by dotrzeć do serca partnera (Wenus w Koziorożcu od 26 grudnia). Seks zaś w dalszym ciągu wymaga zdolności wczucia się i fantazji, jeżeli chce się obudzić ochotę na uwiedzenie (Mars w Rybach od 08 grudnia). W połowie miesiąca ochota na odmianę wysuwa się do przodu (Wenus w Wodniku od 18 stycznia). Trzeba wykazać inicjatywę i być aktywnym z innymi (Mars w Baranie od 18 stycznia). Kto potrafi dać właściwy impuls, ten może teraz swoje życie miłosne na nowo ukształtować. Kto wie, czego chce, ten od drugiej połowy stycznia jest faworyzowany.

W pierwszym tygodniu lutego miłość jest dzieckiem wolności (Wenus koniunkcja Uran 07 lutego). Druga strona medalu przyciąga uwagę: dystans może zamienić się w bliskość, ustalone relacje domagają się wolnych przestrzeni. Na zakończenie pojawia się ochota na oczarowanie i uwiedzenie (Wenus w Rybach od 12 lutego). W drugiej połowie lutego również w miłości może dochodzić do ciężkich przepraw (Wenus kwadratura Saturn 18 lutego i kwadratura Pluton 26 lutego). Liczy się wtedy to, co faktycznie ma jakąś substancję.

Pełnie

Podczas pełni 28 stycznia (23.52) są dobre widoki na to, aby z podobnie usposobionymi (Słońce w Wodniku) zabawić się i ucieszyć (Księżyc w Lwie). Szczególny dzień, podczas którego wiele tęsknot zostanie obudzonych i być może spełnionych (pełnia na Neptunie).

Podczas pełni 27 lutego (10.17) potrzebna jest duchowa zdolność rozróżniania (Księżyc w Pannie), aby móc żyć tęsknotami i wizjami (Słońce w Rybach). Tylko ten, kto zdaje sobie sprawę z powagi własnej sytuacji, może pozostać spokojny (pełnia w kwadraturze do Saturna).

Nowie

Podczas nowiu 13 stycznia (14.30) dobrze jest uzmysłowić sobie własne granice (Słońce i Księżyc w Koziorożcu). Dobra okazja, żeby udać się w odosobnienie, za klauzurę, gdzie innym wstęp wzbroniony, aby wewnętrznie nastawić się na to, co faktycznie ważne.

Podczas nowiu 12 lutego (08.41) odpowiednio do karnawału każdy może zrobić z siebie błazna (Słońce i Księżyc w Wodniku). Należy cieszyć się wszystkim, co pozwala poczuć dystans do siebie. Trzeba przerzucić kartkę i robić nowe błędy, zamiast powtarzać stare (nów w koniunkcji z Uranem).

Księżyc w styczniu 2002
Data Zmiana znaku Czas
03.01 ingres Panny 0:34
04.01 »Opozycja Mars 8:30
05.01 ingres Wagi 2:24
06.01 »trygon Uranus 17:04
07.01 ingres Skorpiona 5:41
08.01 »kwadratura Uran 22:03
09.01 ingres Strzelca 10:57
11.01 »kwadratura Mars 7:49
11.01 ingres Koziorożca 18:18
13.01 nów 14:30
13.01 »sekstyl Mars 20:24
14.01 ingres Wodnika 3:41
16.01 »koninkcja Uran 1:25
16.01 ingres Ryb 15:00
19.01 »sekstyl Wenus 3:27
19.01 ingres Barana 3:35
21.01 »sekstyl Uran 2:50
21.01 ingres Byka 15:47
23.01 »kwadratura Uran 13:29
24.01 ingres Bliźniąt 1:28
25.01 »trygon Uran 20:23
26.01 ingres Raka 7:17
26.01 »koniunkcja Jowisz 20:04
28.01 ingres Lwa 9:31
28.01 pełnia 23:50
30.01 »opozycja Uran 0:04
30.01 ingres Panny 9:40
31.01 »kwadratura Pluton 12:46


Księżyc w lutym 2002
Data Zmiana znaku Czas
03.02 »trygon Uran 1:44
03.02 ingres Skorpiona 11:35
05.02 »sekstyl Merkury 15:02
05.02 ingres Strzelca 16:21
07.02 »sekstyl Uran 13:38
08.02 ingres Koziorożca 00:08
10.02 »koniunkcja Merkury 07:50
10.02 ingres Wodnika 10:15
12.02 nów 08:41
12.02 »koniunktcja Uran 11:21
12.02 ingres Ryb 21:53
14.02 »kwadratura Pluton 08:43
15.02 ingres Barana 10:26
17.02 »sekstyl Słońce 20:55
17.02 ingres Byka 22:58
20.02 »kwadratura Uran 00:34
20.02 ingres Bliźniąt 09:50
22.02 »trygon Uran 08:54
22.02 ingres Raka 17:16
24.02 »kwadratura Mars 14:40
24.02 ingres Lwa 20:36
26.02 »trygon Mars 17:31
26.02 ingres Panny 20:47
27.02 pełnia 10:17
28.02 »opozycja Wenus 04:17
28.02 ingres Wagi 19:47


Ruchy planet w styczniu 2002
Zmiany znaków, retrogradacje i aspekty
Wenus opozycja Jowisz 03.01 13:22
Merkury - Wodnik 03.01 22:38
Merkury koniunkcja Neptun 09.01 13:00
Merkury trygon Saturn 10.01 09:35
Słońce koniunkcja Wenus 14.01 12:32
Merkury retrogradujący 18.01
Mars - Baran 18.01 23:54
Wenus - Wodnik 19.01 04:42
Wenus sekstyl Mars 19.01 11:21
Słońce - Wodnik 20.01 07:02
Saturn trygon Neptun 23.01 09:17
Słońce sekstyl Mars 23.01 13:27
Mars kwadratura Chiron 25.01 10:05
Wenus trygon Saturn 25.01 17:17
Wenus koniunkcja Neptun 25.01 20:22
Merkury koniunkcja Wenus 26.01 13:17
Merkury koniunkcja Neptun 27.01 05:34
Merkury trygon Saturn 27.01 10:27
Słońce koniunkcja Merkury 27.01 19:55
Słońce trygon Saturn 28.01 07:12
Merkury sekstyl Mars 28.01 10:52
Słońce koniunkcja Neptun 28.01 14:52
Mars kwadratura Jowisz 28.01 22:58
Mars sekstyl Saturn 30.01 03:34
Mars sekstyl Neptun 30.01 18 :08


Ruchy planet w lutym 2002
Zmiany znaków, retrogradacje i aspekty
Merkury - Koziorożec 4.02 05:18
Słońce sekstyl Pluton 6.02 03:42
Wenus koniunkcja Uran 7.02 16:22
Saturn w ruchu prostym 8.02 02:33
Merkur w ruchu prostym 8.02 18:29
Jowisz opozycja Chiron 11.02 01:49
Mars trygon Pluton 11.02 19:30
Wenus - Ryby 12.02 02:18
Słońce koniunkcja Uran 13.02 18:05
Merkur - Wodnik 13.02 18:21
Wenus trygon Jowisz 16.02 19:18
Wenus sekstyl Chiron 17.02 10:55
Wenus kwadratura Saturn 18.02 14:14
Sonne - Ryby 18.02 21:14
Mars sekstyl Uran 23.02 03:25
Merkury trygon Saturn 23.02 14:52
Słońce Trygon Jowisz 24.02 12:16
Merkury koniunkcja Neptun 24.02 17:05
Wenus kwadratura Pluton 26.02 01:44
Słońce sekstyl Chiron 26.02 04:30
Słońce kwadratura Saturn 27.02 04:53

na górę