ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2003-11-11 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w listopadzie i grudniu 2003

TRENDY OGÓLNE

Po mocnym ciśnieniu manifestacji, jakie miały miejsce w minionych tygodniach, mogą teraz zacząć kuleć niektóre sprawy rozpoczęte w ostatnich miesiącach. Wymagane jest więc nowe ustrukturalizowanie w połączeniu z uświadomieniem sobie tego, co istotne (Saturn retrogradujący od 26. października).

Pojawiają się okazje, które (Jowisz sekstyl Saturn 01. listopada) z cierpliwością i wytrzymałością dają rozwinąć się optymistycznym i rzetelnym stronom naszej własnej osobowości.

Ważne jest przy tym, aby znaleźć odpowiednią miarę i w ramach osobistych możliwości zatroszczyć się o rozwój i wzrost. Czas jest korzystny, aby uruchomić, pomyślane jako długofalowe, procesy zdrowienia (Jowisz trygon Chiron 06. listopada).

Jednocześnie stanie się wyraźnym, czy i gdzie ciosy, mające nas w przeszłych tygodniach wyzwolić, faktycznie doprowadziły do zwiększenia obszaru wolności i niezawisłości. Prawdziwa autonomia okazuje się przede wszystkim posiadanymi w działaniu marginesami i alternatywami. Komu zaś wymaganego poziomu wolności zabraknie, ten znajdzie się pod mocnym naciskiem wewnętrznego napięcia (Uran w ruchu prostym od 08. listopada).

STRATEGIE DZIAŁANIA

Od połowy grudnia uwalniają się nowe siły (Mars w Baranie od 16. grudnia). Zamiast „niech się dzieje wola boska” (Mars w Rybach), zapowiada się znowu własna i zdecydowana wola i działanie (Mars w Baranie). Należy przejmować inicjatywę i bez zahamowań zabrać się za realizowanie własnych celów.

Przedtem jednak muszą zostać rozładowane konflikty o władzę narastające od dawna (Mars kwadratura Pluton 27. listopada). Przy tym nie jest błędem podchodzić intuicyjnie i własnym instynktom zaufać. W końcu aż do połowy grudnia własne działanie sterowane jest przez częściowo nie uświadamiane i ukryte motywy (Mars w Rybach).

KOMUNIKACJA i WYMIANA

W pierwszej połowie listopada dochodzenia mogą być nadal przeprowadzane. Czas jest korzystny, aby trafić na ślad tajemnic, aby do własnych przekonań się przyznać i aby poruszyć gorące tematy (Merkury w Skorpionie do 12. listopada). Przy tym należy się liczyć z interesującymi nowościami oraz z tym, że okaże się coś zaskakującego, a takie okolicznością mogą prowadzić do tego, że wymagana będzie zmiana perspektywy (Merkury kwadratura Uran 11. listopada).

W drugiej połowie listopada potrzebne są więc ufność i optymizm (Merkury w Strzelcu od 12. listopada do 02. grudnia).

Kłamstwa mają krótkie nóżki, a ewentualna nieszczerość może prowadzić do konfliktów i wymiany zdań. Trzeba więc zważać na intrygi, niesłuszne podejrzenia i schodzić z drogi zachłanności na posiadanie racji (Merkury kwadratura Jowisz 23. listopada oraz Merkury kwadratura Mars 24. listopada i wreszcie Merkury koniunkcja Pluton 25. listopada).

W grudniu na porządku dziennym znajdą się poważne rozmowy (Merkury w Koziorożcu od 02. grudnia). Powzięte zobowiązania i umowy zostaną przywołane (Merkury opozycja Saturn 13. i 22. grudnia). To, co pozostawiono i zaniedbano, musi zostać odświeżone (Merkury retrogradujący od 17. grudnia). Trzeba rzeczywistości spojrzeć w oczy, bez wchodzenia z tego powodu z innymi w spór (Merkury kwadratura Mars 26. grudnia).

OCHOTA i MIŁOŚĆ

Brak tolerancji i wolnych przestrzeni może w pierwszej połowie listopadzie prowadzić w relacjach do zaskakujących zmian (Wenus kwadratura Uran 02. listopada). Zdolność do zachwytu jest wskazana, a miłość potrzebuje świeżego wiatru i nowych celów (Wenus w Strzelcu od 02. do 27. listopada).

Gdzie brak sensownych perspektyw, konflikty partnerskie mogą się dramatycznie zaostrzyć i pogłębić (Wenus kwadratura Mars 12. listopada i Wenus koniunkcja Pluton 18. listopada).

Destrukcyjnych walk o władzę należy tak samo unikać, jak skrywania narastającej złości. Wyjaśniające, ale również bolesne przełomy, mogą być konieczne, aby pokonać wewnętrzne blokady i obronne postawy (Mars kwadratura Pluton 27. listopada).

Jednak nie jest błędem, w listopadzie nieco blasku wielkiego świata wprowadzić do własnych związków (Wenus w Strzelcu). W grudniu zaś zostanie sprawdzone to, na ile są serio i zobowiązująco traktowane (Wenus w Koziorożcu w opozycji do Saturna 06. grudnia). Newralgiczne punkty zostaną ponownie boleśnie przywołane do świadomości (Wenus koniunkcja Chiron 10. grudnia).

W drugiej połowie grudnia rozwinie się całkowicie inna dynamika. Własna wola i pożądanie mogą być znowu bezpośrednio wyrażane (Mars w Baranie od 16. grudnia). Kto dysponuje wewnętrzną niezawisłością i polem manewru, tego tęsknocie za miłością na przełomie roku nie będą stawiane jakiekolwiek ograniczenia (Wenus w Wodniku koniunkcja Neptun 30. grudnia).


NOWIE i PEŁNIE

Podczas pełni 09. listopada (g. 02.14) będzie miało miejsce całkowite zaćmienie Księżyca (przy pogodnej nocy widoczne w Niemczech). Dobra okazja, aby uświadomić sobie duchowe uwięzienie (Księżyc w Byku) i się od związanych z tym zawisłości uwolnić (Słońce w Skorpionie).

Podczas nowiu 23. listopada (g. 23:59) ma miejsce całkowite zaćmienie Słońca (w Niemczech niewidoczne). Do czego może dojść, jeżeli psychiczny i duchowy zachwyt rozsadza wszelkie granice? (Uran w kwadraturze do nowiu w Strzelcu)

Podczas pełni 08. grudnia (g. 21:38) potrzebna jest powaga. Mimo iż jest wiele do opowiedzenia (Księżyc w Bliźniętach), zachwyt może być utrzymywany w granicach (Pluton w kwadraturze do osi pełni).

Nów 23. grudnia (g. 10:44) ma miejsce prawie jednocześnie z przesileniem zimowym na półkuli północnej. Trzeba się na chwilę zatrzymać i zastanowić na tym, co jest istotne (nów w Koziorożcu).


wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego
>> = ostatni aspekt / Void of course

planety listopad 2003
zmiana znaku, retrogradacja, aspekty
1. listopada Merkury trygon Saturn 14:18
1. listopada Jowisz sekstyl Saturn 18:14
1. listopada Merkury sekstyl Chiron 21:18
2. listopada Wenus kwadratura Uran 01:44
2. listopada Wenus do Strzelca 22:42
3. listopada Słońce kwadratura Neptun 07:56
6. listopada Słońce trygon Saturn 00:25
6. listopada Jowisz trygon Chiron 08:54
6. listopada Słońce sekstyl Chiron 20:18
6. listopada Słońce sekstyl Jowisz 21:34
8. listopada Uran w ruchu prostym 13:45
11. listopada Wenus sekstyl Neptun 09:32
11. listopada Merkury kwadratura Uran 15:06
12. listopada Merkury do Strzelca 08:19
12. listopada Wenus kwadratura Mars 18:28
14. listopada Mars trygon Saturn 06:28
15. listopada Wenus kwadratura Jowisz 04:35
18. listopada Mars sekstyl Chiron 02:34
18. listopada Wenus koniunkcja Pluton 02:51
19. listopada Merkury sekstyl Neptun 08:45
20. listopada Mars opozycja Jowisz 15:01
21. listopada Słońce kwadratura Uran 18:15
22. listopada Słońce do Strzelca 18:43
23. listopada Merkury kwadratura Jowisz 04:10
24. listopada Merkury kwadratura Mars 04:15
25. listopada Merkury koniunkcja Pluton 03:13
26. listopada Wenus sekstyl Uran 07:23
27. listopada Mars kwadratura Pluton 00:21
27. listopada Wenus do Koziorożca 02:07

planety grudzień 2003
zmiana znaku, retrogradacja, aspekty
2. grudnia Merkury do Koziorożca 22:34
3. grudnia Słońce sekstyl Neptun 12:35
6. grudnia Wenus opozycja Saturn 13:05
10. grudnia Wenus koniunkcja Chiron 09:26
10. grudnia Słońce kwadratura Jowisz 11:59
11. grudnia Wenus trygon Jowisz 15:23
12. grudnia Słońce koniunkcja Pluton 06:28
13. grudnia Merkury opozycja Saturn 15:14
16. grudnia Mars do Barana 14:24
17. grudnia Merkury retrogradujący 17:02
21. grudnia Wenus do Wodnika 07:32
22. grudnia Słońce sekstyl Uran 00:35
22. grudnia Merkury opozycja Saturn 07:37
22. grudnia Słońce do Koziorożca 08:04
25. grudnia Wenus sekstyl Mars 14:30
26. grudnia Merkury kwadratura Mars 09:54
27. grudnia Słońce koniunkcja Merkury 02:12
30. grudnia Słońce kwadratura Mars 06:57
30. grudnia Uran do Ryb 10:13
30. grudnia Wenus koniunkcja Neptun 18:20
30. grudnia Merkury sekstyl Uran 20:31
30. grudnia Merkury do Strzelca 20:52
31. grudnia Słońce opozycja Saturn 21:59

Księżyc listopad 2003
zmiana znaku, retrogradacja, aspekty
2. listopada do Ryb 20:52
4. listopada >>kwadratura Pluton 07:37
5. listopada do Barana 06:02
7. listopada >>sekstyl Uran 15:17
7. listopada do Byka 17:29
9. listopada pełnia 02:14
10. listopada >>kwadratura Uran 04:01
10. listopada do Bliźniąt 06:14
12. listopada >>trygon Uran 16:58
12. listopada do Raka 19:10
14. listopada >>trygon Słońce 14:40
15. listopada do Lwa 06:48
17. listopada >>opozycja Uran 13:40
17. listopada do Panny 15:36
19. listopada >>sekstyl Słońce 15:16
19. listopada do Wagi 20:42
21. listopada >>trygon Uran 20:45
21. listopada do Skorpiona 22:24
23. listopada >>kwadratura Uran 20:29
23. listopada do Strzelca 22:02
23. listopada nów 23:59
25. listopada >>sekstyl Uran 19:59
25. listopada do Koziorożca 21:31
27. listopada >>sekstyl Mars 04:53
27. listopada do Wodnika 22:48
30. listopada >>koniunkcja Uran 01:47
30. listopada do Ryb 03:25

Księżyc grudzień 2003
zmiana znaku, retrogradacja, aspekty
2. grudnia do Barana 11:56
4. grudnia >>sekstyl Uran 21:53
4. grudnia do Byka 23:30
7. grudnia >>kwadratura Uran 10:56
7. grudnia do Bliźniąt 12:26
8. grudnia pełnia 21:38
9. grudnia >>trygon Uran 23:49
10. grudnia do Raka 01:11
12. grudnia >>trygon Mars 07:54
12. grudnia do Lwa 12:40
14. grudnia >>opozycja Uran 21:06
14. grudnia do Panny 22:07
16. grudnia >>trygon Wenus 18:50
17. grudnia do Wagi 04:46
19. grudnia >>trygon Uran 07:40
19. grudnia do Skorpiona 08:20
21. grudnia >>kwadratura Uran 08:44
21. grudnia do Strzelca 09:16
23. grudnia >>sekstyl Uran 08:30
23. grudnia do Koziorożca 08:55
23. grudnia nów 10:44
24. grudnia >>trygon Jowisz 14:53
25. grudnia do Wodnika 09:13
27. grudnia >>koniunkcja Uran 11:58
27. grudnia do Ryb 12:10
29. grudnia >>kwadratura Pluton 01:04
29. grudnia do Barana 19:08

 Horoskopy pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego URANIA www.astrologia.pl

na górę