ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2001-08-10 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu we wrześniu i październiku 2001

Ogólne Tendencje

Po konfliktach i turbulencjach przeszłych miesięcy, wrzesień i październik oferują wiele okazji do przetrawienia tego, co się stało i poprowadzenia pertraktacji w poszukiwaniu uzgodnienia interesów (cykl retrogradacji Merkurego w Wadze). Wobec nasuwających się wydarzeń należy bardziej zająć się uświadomieniem ich sobie, aby wewnętrznie obrać kierunek umożliwiający rozwój (Saturn retrogradujący od 27 września). Na pierwszym planie stoją nadal tematy rodzinne (Jowisz w Raku) jak również pytania o władzę i sens w aspekcie używania wiedzy i komunikacji (w Bliźniętach Saturn w opozycji do znajdującego się w Strzelcu Plutona). Czas należy wykorzystać na skoncentrowanie się na tym, co istotne (Mars w Koziorożcu) i krzewić pokój (Merkury w Wadze).

Zmiana Pola Walki

Dobre pół rok Mars wędrował przez Strzelca. Pytania o sens i zachłanność na posiadanie racji wyznaczały pola walk. Wojujący z przekonania (dla wiary) byli w cenie. Bitwy staczano z zapałem. Rzekoma moralna wyższość dominowała w wojennych teatrach. Teraz już więcej tak nie będzie. Wraz z przejściem Marsa do Koziorożca 08 września wojowniczy fanatyzm ulega ostudzeniu. Nadchodzi koncentracja i związanie sił. Zdolność opanowania i wytrwałość są pożądane. Kto potrafi się ograniczyć do tego, co faktycznie potrzebne, ten się przebije i zyska uznanie. Kto się rozdrobni, ten zamiast radości przeżyje rozczarowanie.

Zmiana Węzłów

Od 24 październiak, na około pół roku, Węzły Księżycowe przejdą na oś Bliźnięta - Strzelec. W związku z tym pewne tematy długotrwałej opozycji Saturn - Pluton będą coraz ważniejsze również w spekcie duchowym. Tematy jak informacja i wiedza oraz wiara i mądrość nabiorą niemal losowego charakteru. Przy czym ważne jest aby stare składniki wiary przekroczyć (Węzeł Pd. w Strzelcu) i przyłączyć się do dalej prowadzących idei i wiedzy (Węzeł Pn. w Bliźniętach).

Żądza, Ochota, Przyjemność i Miłość

Pierwsze trzy tygodnie września wymagają aby się wysilić, jeżeli chce się zciągnąć na siebie uwagę ukochanej. Kto zaś sam chce stanąć w centrum, ten musi mieć coś szczególnego do zaoferowania (Wenus w Lwie). Zaskakujące spotkania, ochota na gierki i nieoczekiwane zwroty nadadzą dniom środka miesiąca szczególnego smaku (Wenus opozycja Uran 14 września).

Nieco skromniej i zdecydowanie mniej dramatycznie będzie układać się życie miłosne na początku jesieni (Wenus w Panie od 21 września). Wszystko powinno przebiegać możliwie według planu. Na pierwszy plan wychodzi użyteczność i życzenie możliwie doskonałej codzienności w związku. Kto przez partnera zostanie skrytykowany, ten winien poczuć się szczęśliwy, gdyż pod Wenus w Pannie gderanie jest objawem sympatii.

Po sześciomiesięcznej koniunkturze, zwłaszcza jeżeli chodzi o płeć męską, zdolność do zachwytu opada wyraźnie (08 sierpnia Mars przechodzi ze Strzelca do Koziorożca). Nadchodzi ochota na to, co trudne do zdobycia. Do celu dotrze ten, kto dysponuje prawdziwą wytrwałością i potrafi czekać, aż przyjdzie właściwy moment.

Na początku października powrócą znowu te tematy relacji międzyludzkich, które wcześniej, w połowie czerwca prowadziły do konfliktów (Wenus kwadratura Pluton 01 października i Wenus kwadratura Saturn 03 października). Zapowiadają się rozmowy o stosunkach (Merkury w Wadze retrogradujący). Harmonia i miłość mają popyt (Wenus w Wadze od 15 października). Pojednawcze porozumienie jest możliwe (Merkury koniunkcja Wenus 30 października). Marginesy, a tym i całe obszary pertraktacji powiększają się (Mars w Wodniku od 27 października).

Komunikacja i Wymiana

We wrześniu i październiku na miejscu jest dyplomatyczna zgrabność i pertraktacyjny talent. W rozmowach trzeba usłyszeć zdanie i punkt widzenia innych, ustosunkowywać się do niego i poszukiwać akceptowalnego kompromisu (Merkury w Wadze od 01 września). Czas sprzyja "rozmowom pokojowym" oraz wznowieniu zerwanych pertraktacji i dialogów. Nadchodzące tygodnie pokażą, w czym można dojść do konsensusu, a w czym nie.

Od 01 do 23 października Merkury retrograduje. Zaniedbane i niezałatwione sprawy i interesy wymagają poświęcenia im pełnej uwagi. Opamiętanie się jest wskazane (Merkury koniunkcja Słońce 14 października). Spory pomogą wyjaśnić stanowiska (Merkury kwadratura Mars 14 października). Jest to czas wielkich obietnic (Merkury kwadratura Jowisz 19 i 27 październia), przy czym szybko się okaże, które są coś warte i na których można polegać (stacjonarny Merkury trygon Saturn od 21 do 24 października). Na końcu pojawi się harmonia i piękne słówka (Merkury koniunkcja Wenus w Wadze 30 października) - dzień jakby stworzony na poetycki album.

Nowie i Pełnie

Podczas pełni 02 września o 23.43 potrzebna będzie dobrze wykształcona zdolność odróżniania (Słońce w Pannie), aby wewnętrznej tęsknocie do rozpłynięcia się i zjednoczenia (Księżyc w Rybach) dać wystarczająco dużo przestrzeni do rozwinięcia się. Koniecznym jest zarówno zaufanie własnym uczuciom jak i posłuchanie własnego rozumu. Kto przy tym popełni błąd, temu rozpęta się piekło (pełnia w kwadracie do Plutona i Saturna).

Podczas nowiu 17 września o 12.27 (Słońce i Księżyc w Pannie) zapowiadają się wewnętrzne i zewnętrzne procesy oczyszczania. Należy do swego życia wprowadzić porządek i odsortować to, co już więcej nie będzie używane. Dobry dzień na zaplanowanie następnych miesięcy i skoncentrowanie się na tym, co jest uzdrawiające (nów w kwadraturze do Chirona). Kto uważa, że koniecznie musi przyłożyć swą rękę do rany, powinien wiedzieć, co dobrze pomaga.

Podczas pełni 02 października o 15.49 na pierwszym planie staną sprawy relacji międzyludzkich. Pytanie brzmi: ile potrzeba zdrowego egoizmu (Księżyc w Baranie), aby wytrwać w związkach (Słońce w Wadze). Motto dnia mogłoby brzmieć: kto się lubi, ten się czubi.

Poczas nowiu 16 października o 21.23 ważnym jest, aby móc się odwołać do swego wewnętrznego poczucia równowagi (Słońce i Księżyc w Wadze). Dobra okazja ku temu, by zawrzeć pokój z sobą samym i uzyskać emocjonalne wyważenie. Komu się to nie uda, ten narazi się na awanturę (nów w kwadraturze do Marsa).

na górę