ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2004-05-03 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w maju i czerwcu 2004

TRENDY OGÓLNE

W nadchodzących tygodniach trzeba wewnętrzne pewniki i oczekiwania skierować do przodu, w przyszłość. Przy właściwych przekonaniach dadzą się teraz osiągnąć dalekosiężne cele (Jowisz w ruchu prostym od 05. maja). Posiadane możliwości dadzą się optymalnie wykorzystać, gdy własne potencjały zostaną realistycznie oszacowane i użyte. Przez rozsądne samograniczenie da się daleko więcej osiągnąć, niż gdyby własne zdolności przeceniać i zabierać się za zbyt wiele. Mniejszym zachodem da się więcej urzeczywistnić i wykorzystać, niż to się najpierw wydawało (Jowisz sekstyl Saturn 01. maja).
Szybkie zmiany przeszłych miesięcy, podczas których stare struktury mogły zostać przekroczone, a nowe projekty rozpoczęte (Saturn trygon Uran), osiągają teraz swój szczyt (Uran retrogradujący od 10. czerwca). Trzeba więc zorientować się w nowo stworzonych współzależnościach życiowych, a zdobytą wolność wewnętrznie przepracować. Jest przy tym ważne, aby mieć przed oczyma własne marzenia i tęsknoty, i nie dać się zirytować przez chaos związany ze zmianami (Neptun retrogradujący od 17. maja).

Również związki są ważnym punktem w planie dnia. Przez wiele tygodni płcie zmierzały ku sobie i przez właściwie słowa da się w związkach wiele osiągnąć (Wenus i Mars przebywają przez długi czas razem w Bliźniętach). W nadchodzących tygodniach trzeba się jednak liczyć z tym, że związki oraz przeżycia z przeszłości w miłości ponownie będą odgrywały ważną rolę (Wenus retrogradująca od 17. maja).

STRATEGIE DZIAŁANIA

Od drugiego tygodnia maja trzeba będzie właściwego instynktu, aby się przebić i pokazać. Opłaca się mocniej działać „z brzucha” oraz pójść za swoimi uczuciami. Trzeba robić to, z czym wewnętrznie się dobrze czujemy, nawet jeżeli najpierw wydaje się to nielogiczne (Mars w Raku od 07. maja do 23. czerwca). Pod koniec maja może zajść konieczność wielkiego wysilenia się, aby osiągnąć własne cele. Kto skoncentruje się na tym, co istotne, ten nie będzie biegł głową na ścianę, ani wgryzał się we frustrujące sytuacje. Przy ważnych projektach jest potrzebna wytrzymałość i zdolność do przyjmowania dużych obciążeń (Mars koniunkcja Saturn 25. maja).

Od ostatniego tygodnia czerwca potrzebne jest odważne serce. Kto potrafi uniknąć fałszywego bohaterstwa oraz wystąpień skierowanych na siebie samego, ten teraz będzie mógł w konstryktywny sposób zrobić to, co jemu osobiście wydaje się właściwe i ważne (Mars w Lwie od 23. czerwca).

KOMUNIKACJA I WYMIANA

W kwietniu mieliśmy fazę refleksji i spojrzenia wstecz (retrogradujący Merkury). W maju istnieje sposobność wyciągnięcia z tego właściwych wniosków i skierowania uwagi mocniej na to, co się rzeczywiście opłaca (Merkury w Byku od 16. maja do 05. czerwca). Wskazany jest spryt, aby zabezpieczyć swoje stany posiadania i zaznaczyć własny rewir.

W czerwcu trzeba najpierw przerobić bogactwo informacji, bez rozdrabniania się i odwracania uwagi. Wskazna jest wielostronność i elastyczność, aby zorientować się w ciągle zmieniającej się sytuacji (Merkury w Bliźniętach od 05. do 19. czerwca).

Wystaraczy jedno słowo błędne słowo, aby znaleźć się w ryzykownej sytuacji. Zaleca się więc trzymać prawdy i również nieprzyjemne tematy omawiać otwarcie i szczerze (Merkury opozycja Pluton 15. czerwca).

Od drugiej połowy czerwca będzie chodziło o atmosferę, jeżeli chcemy być przez innych zrozumiani (Merkury w Raku od 19. czerwca). Kto utrafi w odpowiedni ton, ten ma dobre szanse przez innych być słyszanym i wziętym poważnie.

Obietnice muszą być zrealizowane i trzeba dotrzymywać słowa (Merkury koniunkcja Saturn 27. czerwca).

MIŁOŚĆ I PRZYJEMNOŚĆ

Kto w ostatnich miesiącach zrozumiał, jak używać mowy miłości, temu powinny pojawić się liczne okazje do nawiązania nowych kontaktów, do poznania nowych ludzi i odmiany w istniejących związkach (Wenus i Mars w Bliźniętach).

Od drugiej połowy maja uczucia znowu grają ważną rolę. W miłości potrzebne jest działanie z wyczuciem. Trzeba pokazać swoją troskliwość i troszczyć się o dobre duchowe samopoczucie własne i partnera. W obszarze erotyki ważny jest właściwy nastrój i atmosfera, aby wyrazić własne pożądanie. Byłoby błędem, intymność i bliskość probować stworzyć w jakiś sztuczny sposób (Mars w Raku od 07. maja).
Stara miłość nie rdzewieje – tak brzmi motto drugiej połowy maja. Albo ponownie pojawią się wspomnienia wcześniejszych związków, ponieważ ktoś „Były” się odezwie, albo też istnieje możliwość, że w aktualnych partnerstwach zostanie nawiązane do dawnych pięknych momentów i w ten sposób miłość otrzyma poruszający impuls (Wenus retrogradująca od 17. maja do 30. czerwca). Nie powinno być zaskoczeniem, jeżeli przypomnimy sobie sprawy sprzed 8, 16 czy nawet 24 lat (cykl retrogradacyjny Wenus). Tematy z przeszłości mogą w lekko zmienionej postaci ponownie zyskać na znaczeniu i istnieje szansa aby powracające sytuacje teraz lepiej niż kiedyś wykorzystać i poprowadzić.

NOWIE i PEŁNIE

Podcza pełni 04.05.2004 o g. 22.35 będzie miało miejsce zaćmienie Księżyca (widoczne w Niemczech na bezchmurnym niebie). Trzeba rozróżnić, jakie duchowe namiętności powodują nic więcej niż cierpienie, a gdzie przez emocjonalną intensywność możliwe są głęboko siegające przeżycia transformujące.

Poczas nowiu 19.05.2004 o g. 06.21 trzeba się zastanowić, co dla nas osobiście wydaje się wartościowe i godne zachowania, i co naszej własnej egzystencji daje pewną podstawę.

Podczas pełni 03.06.2004 o g. 06.21 przez ciekawość i wielostronność nasze dobre samopoczucie może zostać podniesione do szczęścia i euforii.

Poczas nowiu 17.06.2004 o g. 22.28 trzeba się zastanowić nad własną giętkością. Kto posłucha swego wnętrza, ten będzie mógł postawić sobie właściwe pytania i zejść z drogi pytaniom powierzchownym.

 
 
 

 wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego >> = ostatni aspekt / Void of course

Ruchy planet w maju 2004
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
1 maja 22:31 Jowisz sekstyl Saturn
2 maja 08:04 Wenus opozycja Pluton
4 maja 19:47 Merkury trygon Pluton
5 maja 05:08 Jowisz w ruchu prostym
5 maja 14:50 Słońce kwadratura Neptun
7 maja 10:45 Mars - Rak
11 maja 01:48 Merkury sekstyl Wenus
12 maja 03:20 Merkury kwadratura Chiron
16 maja 08:54 Merkury - Byk
16 maja 15:20 Słońce trygon Chiron
17 maja 14:14 Neptun retrogradacja
17 maja 19:29 Mars trygon Uran
18 maja 00:29 Wenus retrogradacja
20 maja 18:59 Słońce - Bliźnięta
22 maja 00:44 Merkury sekstyl Uran
22 maja 05:06 Mars sekstyl Jowisz
24 maja 02:53 Merkury trygon Jowisz
25 maja 07:41 Mars koniunkcja Saturn
25 maja 10:40 Merkury sekstyl Saturn
25 maja 12:34 Merkury sekstyl Mars
27 maja 18:45 Słońce kwadratura Uran
28 maja 03:15 Merkury kwadratura Neptun
31 maja 02:35 Słońce kwadratura Jowisz

Ruchy planet w czerwcu 2004    
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty    
3 czerwca 04:21 Merkury trygon Chiron
5 czerwca 14:47 Merkury - Bliźnięta
5 czerwca 17:41 Słońce trygon Neptun
8 czerwca 10:44 Słońce koniunkcja Wenus
9 czerwca 02:06 Merkury kwadratura Uran
10 czerwca 17:48 Uran retrogradacja
11 czerwca 01:52 Merkury kwadratura Jowisz
11 czerwca 14:25 Słońce opozycja Pluton
12 czerwca 19:08 Wenus trygon Neptun
13 czerwca 01:26 Merkury koniunkcja Wenus
13 czerwca 03:06 Merkury trygon Neptun
15 czerwca 17:08 Merkury opozycja Pluton
  22:28 Mars opozycja Chiron
18 czerwca 23:25 Słońce koniunkcja Merkury
19 czerwca 11:30 Wenus kwadratura Jowisz
19 czerwca 21:49 Merkury - Rak
21 czerwca 02:57 Słońce - Rak
23 czerwca 00:12 Merkury trygon Uran
23 czerwca 22:50 Mars - Lew
25 czerwca 18:49 Merkury sekstyl Jowisz
27 czerwca 02:08 Merkury koniunkcja Saturn
28 czerwca 02:56 Słońce trygon Uran
30 czerwca 01:16 Wenus w ruchu prostym

Księżyc w maju 2004
data godzina zmiana znaku, aspekt
1 maja 20:03 do Wagi
3 maja 18:50 >>trygon Mars
3 maja 22:38 do Skorpiona
4 maja 22:35 PEŁNIA
4 maja 23:38 >>kwadratura Neptun
5 maja 23:08 do Strzelca
7 maja 13:52 >>opozycja Wenus
7 maja 23:16 do Koziorożca
9 maja 15:04 >>kwadratura Merkury
10 maja 00:46 do Wodnika
11 maja 21:32 >>sekstyl Merkury
12 maja 04:52 do Ryb
14 maja 04:15 >> kwadratura Wenus
14 maja 12:02 do Barana
16 maja 14:18 >>sekstyl Wenus
16 maja 21:57 do Byka
19 maja 06:53 NÓW
19 maja 09:47 do Bliźništ
21 maja 14:15 >>koniunkcja Wenus
21 maja 22:35 do Raka
22 maja 20:59 >>koniunkcja Saturn
24 maja 11:07 do Lwa
26 maja 11:43 >>sekstyl Wenus
26 maja 21:52 do Panny
28 maja 18:18 >>kwadratura Wenus
29 maja 05:22 do Wagi
30 maja 21:10 >>trygon Wenus
31 maja 09:08 do Skorpiona

Księżyc w czerwcu 2004
data godzina zmiana znaku, aspekt
2 czerwca 09:52 do Strzelca
3 czerwca 06:21 PEŁNIA
3 czerwca 19:13 >>koniunkcja Pluton
4 czerwca 09:12 do Koziorożca
5 czerwca 14:29 >>opozycja Mars
6 czerwca 09:09 do Wodnika
7 czerwca 20:10 >>sekstyl Pluton
8 czerwca 11:38 do Ryb
10 czerwca 01:38 >>trygon Mars
10 czerwca 17:49 do Barana
12 czerwca 13:32 >>kwadratura Mars
13 czerwca 03:37 do Byka
15 czerwca 04:35 >>sekstyl Mars
15 czerwca 15:44 do Bliźniąt
17 czerwca 22:28 NÓW
18 czerwca 04:37 do Raka
20 czerwca 12:47 >>koniunkcja Mars
20 czerwca 17:05 do Lwa
22 czerwca 09:55 >>trygon Pluton
23 czerwca 04:10 do Panny
24 czerwca 19:20 >>kwadratura Pluton
25 czerwca 12:50 do Wagi
27 czerwca 01:42 >>sekstyl Pluton
27 czerwca 18:13 do Skorpiona
29 czerwca 02:58 >>trygon Merkury
29 czerwca 20:15 do Strzelca

źródło: www.meridian-magazin.de

na górę