ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2004-10-28 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w listopadzie i grudniu 2004

TRENDY OGÓLNE

Wydarzenia czasu pierwszej połowy listopada porównać można do próby sił rozrywających między wymarszem i załamaniem. Stacjonarnie retrogradujący Saturn (08. listopada) manifestuje się mocnym naciskiem, przy którym trzeba szybko ukończyć / dokończyć / zakończyć wszystko, co zostało zaczęte w czasie od marca.

Stacjonarna faza Saturna może jednak być też połączona z odczuciem dotarcia do granic i bycia skonfrontowanym z sytuacjami, w których już nic nie jest możliwe. To wprowadza kolejny etap wewnętrznych procesów odcinania pępowiny, których celem jest duchowe i emocjonalne dojrzewanie i stawanie się „dorosłym” (retrogradujący Saturn w Raku).

Równolegle w czasie Uran przejdzie 11. listopada do ruchu prostego. Obowiązuje korzystanie z wewnętrznej autonomii i niezależności, jakie zdobyliśmy w ostatnich miesiącach, a także takie kształtowanie od dawna oczekujących lub właśnie powziętych zmian, aby stały się wyrazem wolnej woli nadawania postaci i aby w ten sposób w pełni mogły być wykorzystane wolne przestrzenie działania, jakie są z tym związane.

Gdy Uranowe dążenie do wolności uderzy jednak w Saturnowe blokady, to związana z tym frustracja może się rozładować nagle i erupcyjnie.

Następnie, po tym naładowanym napięciami etapie - dla wszystkich tych, którzy posiadają duchowe ukierunkowanie i są w dobrym kontakcie ze swymi marzeniami i tęsknotami – nadarza się dobra okazja, aby kształtować i rozwijać związane z tym wizje (Jowisz trygon Neptun 29. listopada).

Nawet jeżeli koniec roku - mając Merkurego, Wenus i Marsa w Strzelcu - brzmi lepiej niż gdy się rozpoczynał, to dla wielu osób opozycja Saturna do Chirona (28. grudnia) może unaocznić boleśnie, jaka to, głęboko sięgająca, zmiana struktur miała miejsce skutkiem wprowadzonych reform minionych miesięcy oraz jakie to ma konsekwencje dla społeczeństwa i dla każdego osobiście.

STRATEGIE DZIAŁANIA

W pierwszej połowie listopada nadal występuje zapotrzebowanie na inicjatywy pokojowe oraz na działanie mające na celu sprawiedliwość i wyrównanie na zasadach fair. Zachowaniom wymijającym i niezdecydowanym są wyznaczone dość ciasne granice. Te kompromisy, jakie w ostatnich tygodniach zostały uzyskane, zostaną poddane twardym testom na realizm oraz egzaminom na zawartość i nośność (Mars z Wagi kwadratura Saturn 07. listopada).

W następnych tygodniach ukryte walki o władzę i maskowane strategie mobbingowe mogą utrudnić lub nawet blokować nadążanie za osobistymi celami oraz ich osiąganie. Może się okazać, że aby się przebić lub utrzymać pozycję, konieczne będą bezwzględne postępowania lub niezbyt popularne metody (Mars w Skorpionie od 11. listopada do 25. grudnia).

Należy własne działania dołączyć do wyższych, służących ogólnemu dobru, inaczej trzeba się liczyć z niepowodzeniem (Mars kwadratura Neptun 30. listopada).

KOMUNIKACJA I WYMIANA

W nadchodzących tygodniach występuje zapotrzebowanie na optymizm i ufność. Będzie to z korzyścią, jeżeli nasze postrzeganie skierujemy na posiadane potencjały i możliwości, aby nadarzające się szanse rozpoznać na czas (Merkury w Strzelcu od 04. listopada). Możliwe, że do tego konieczna będzie zmiana własnej perspektywy i poglądu; a trzeba będzie zachować przegląd sytuacji i myśleć strategicznie, mimo sprzecznych informacji (Merkury kwadratura Uran 06. listopada).

Prawdy nie da się obejść i nawet mało ważne rozmowy mogą nieoczekiwanie kończyć się przesłuchaniem, wymaganiem czegoś nieprzyjemnego lub wydobywaniem na jaw spraw ukrywanych (Merkury koniunkcja Pluton 21. listopada i 08. grudnia).

W grudni jest okazja, aby dokonać przeglądu wydarzeń ostatnich trzech miesięcy i nadrobić sprawy pozostawione lub zaniedbane (Merkury retrogradujący od 30. listopada do 20. grudnia). Trzeba sobie zdać sprawę, jakie, w sensie etycznym i moralnym, powinny być właściwe cele, aby móc własne poglądy i punkty widzenia reprezentować z wiarą. Siła przekonania w nadchodzących tygodniach jest wynikiem moralnej integralności i osobistej wiarygodności. Zaniedbania w tym obszarze mogą utrudniać komunikację i potęgująco prowadzić do nieporozumień. Dlatego jest ważnym, nie obiecywać za dużo ani nie postrzegać wszystkiego przez różowe okulary i w ten sposób przeceniać własne możliwości.

Pod koniec roku oczekują nas rozmowy w związkach, przy których chodzi o to, aby znaleźć ton pojednawczy i optymistycznie skierować spojrzenia naprzód (Merkury koniunkcja Wenus 28. grudnia).

OCHOTA I MIŁOŚĆ

W obszarze stosunków międzyludzkich zaczyna się nowy cykl, którego akcent leży na prawdzie i prawdziwości. Poszukiwane są namiętne i prawdziwe uczucia, a zazdrość i niebezpieczeństwo duchowych i psychicznych ataków mogą stać się panującymi tematami (Wenus koniunkcja Mars w Skorpionie 05. grudnia).

Kto ma coś do ukrycia, ten musi się liczyć z tym, że larwa zostanie zdemaskowana i trzeba się będzie opowiedzieć. Kto zaś dba o podstawy miłości, a swój związek chce pogłębić i zintensyfikować, ten będzie miał ku temu wystarczająco dużo okazji (Wenus w Skorpionie od 22. listopada do 16. grudnia i Mars w Skorpionie od 11. listopada do 25. grudnia).

Na przełomie roku zbiera się w gotowości wiele optymizmu. Czas jest korzystny, aby wspólnie wyruszać ku nowym horyzontom i w ten sposób dodawać miłości świeżego impetu (Wenus w Strzelcu od 16. grudnia i Mars w Strzelcu od 25. grudnia).

NOWIE I PEŁNIE

Podczas nowiu w Skorpionie 12. listopada (g. 15.28) oczekuje nas podróż do wnętrza duszy. Dobra okazja, aby wyczuć ukryte namiętności i z przejściem Marsa do Skorpiona wyjąć żądło bez wyrządzania sobie i innym bólu.

Pełnia w Bliźniętach 26. listopada (g. 21.08) ma miejsce w kwadraturze do Urana. Zapowiada się wyraźna zmiana nastroju, która może rozszerzyć świadomość i otworzyć nowe horyzonty.

Sygnaturę nowiu w Strzelcu 12. grudnia (g. 02.30) w koniunkcji z Plutonem można porównać do Feniksa, który z płonącymi skrzydłami unosi się z popiołów, by krótko po tym spłonąć i ponownie stać się popiołem. Jedynie uświadomienie sobie prawdziwie wysokich i wielkich celów może mu oszczędzić tego losu.

Podczas pełni w Raku 26. grudnia (g. 16.07) Merkury, Wenus i Mars w Strzelcu oferują odpowiednie ramy, aby z pełnym zachwytem rzucić się w rodzinne obowiązki i pokazać świadomość odpowiedzialności.

 

 

 
 



horoskopy pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego URANIA www.astrologia.pl

Ruchy planet w listopadzie 2004
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
4. listopada 15:40:00 Merkury - Strzelec
4. listopada 18:36:00 Słońce kwadratura Neptun
5. listopada 03:12:00 Wenus koniunkcja Jowisz
6. listopada 16:19:00 Merkury kwadratura Uran
7. listopada 06:04:00 Mars kwadratura Saturn
8. listopada 07:55:00 Saturn retrogradacja
8. listopada 11:59:00 Wenus trygon Neptun
11. listopada 06:11:00 Mars - Skorpion
11. listopada 17:32:00 Merkury sekstyl Jowisz
11. listopada 20:12:00 Uran ruch prosty
13. listopada 22:21:00 Merkury sekstyl Neptun
14. listopada 00:38:00 Słońce sekstyl Chiron
15. listopada 07:10:00 Wenus sekstyl Pluton
15. listopada 13:59:00 Mars trygon Uran
16. listopada 03:57:00 Wenus kwadratura Chiron
19. listopada 06:34:00 Słońce trygon Saturn
20. listopada 08:14:00 Wenus kwadratura Saturn
21. listopada 04:23:00 Merkury koniunkcja Pluton
22. listopada 00:23:00 Słońce - Strzelec
22. listopada 14:31:00 Wenus - Skorpion
24. listopada 22:30:00 Słońce kwadratura Uran
24. listopada 23:47:00 Wenus trygon Uran
29. listopada 09:29:00 Jowisz trygon Neptun
30. listopada 13:18:00 Merkury retrogradacja
30. listopada 16:27:00 Mars kwadratura Neptun
 
Ruchy planet w grudniu 2004
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
4. grudnia 22:33:00 Słońce sekstyl Neptun
5. grudnia 19:58:00 Słońce sekstyl Jowisz
5. grudnia 23:15:00 Wenus koniunkcja Mars
8. grudnia 00:05:00 Merkury koniunkcja Pluton
10. grudnia 09:22:00 Słońce koniunkcja Merkury
11. grudnia 19:57:00 Wenus sekstyl Chiron
13. grudnia 01:47:00 Merkury sekstyl Jowisz
13. grudnia 17:27:00 Wenus trygon Saturn
13. grudnia 18:04:00 Słońce koniunkcja Pluton
14. grudnia 14:46:00 Merkury sekstyl Neptun
16. grudnia 18:10:00 Wenus - Strzelec
17. grudnia 09:01:00 Mars sekstyl Chiron
19. grudnia 12:55:00 Wenus kwadratura Uran
19. grudnia 15:12:00 Mars trygon Saturn
20. grudnia 07:30:00 Merkury ruch prosty
21. grudnia 13:42:00 Słońce - Koziorożec
25. grudnia 03:52:00 Słońce sekstyl Uran
25. grudnia 17:04:00 Mars - Strzelec
27. grudnia 06:37:00 Merkury sekstyl Neptun
27. grudnia 17:33:00 Wenus sekstyl Neptun
28. grudnia 06:43:00 Saturn opozycja Chiron
28. grudnia 19:24:00 Merkury koniunkcja Wenus
30. grudnia 11:20:00 Wenus sekstyl Jowisz
30. grudnia 22:08:00 Merkury sekstyl Jowisz
31. grudnia 08:50:00 Mars kwadratura Uran
 
Księżyc w listopadzie 2004
data godzina zmiana znaku, aspekt
2. listopada 15:53:00 ingres Rak
4. listopada 03:01:00 >>trygon Merkur
4. listopada 04:32:00 ingres Lew
6. listopada 09:46:00 >>sekstyl Mars
6. listopada 16:01:00 ingres Panna
8. listopada 19:33:00 >>sekstyl Saturn
9. listopada 00:23:00 ingres Waga
11. listopada 05:03:00 >>koniunkcja Mars
11. listopada 05:05:00 ingres Skorpion
12. listopada 15:28:00 NÓW
13. listopada 02:35:00 >>trygon Saturn
13. listopada 06:56:00 ingres Strzelec
14. listopada 16:59:00 >>koniunkcja Pluton
15. listopada 07:33:00 ingres Koziorożec
17. listopada 04:08:00 >>opozycja Saturn
17. listopada 08:39:00 ingres Wodnik
19. listopada 06:51:00 >>kwadratura Słońce
19. listopada 11:38:00 ingres Ryby
21. listopada 16:36:00 >>trygon Słońce
21. listopada 17:11:00 ingres Baran
23. listopada 19:48:00 >>kwadratura Saturn
24. listopada 01:16:00 ingres Byk
26. listopada 05:38:00 >>sekstyl Saturn
26. listopada 11:25:00 ingres Bliźnięta
26. listopada 21:08:00 PEŁNIA
28. listopada 16:05:00 >>opozycja Merkur
28. listopada 23:10:00 ingres Rak
 
Księżyc w grudniu 2004
data godzina zmiana znaku, aspekt
1. grudnia 11:50:00 ingres Lew
3. grudnia 15:43:00 >>trygon Merkur
4. grudnia 00:00:00 ingres Panna
6. grudnia 03:29:00 >>sekstyl Saturn
6. grudnia 09:46:00 ingres Waga
8. grudnia 09:42:00 >>kwadratura Saturn
8. grudnia 15:43:00 ingres Skorpion
10. grudnia 12:04:00 >>trygon Saturn
10. grudnia 17:54:00 ingres Strzelec
12. grudnia 02:30:00 NÓW
12. grudnia 05:04:00 >>koniunkcja Pluton
12. grudnia 17:42:00 ingres Koziorożec
14. grudnia 12:44:00 >>sekstyl Wenus
14. grudnia 17:10:00 ingres Wodnik
16. grudnia 09:34:00 >>sekstyl Słońce
16. grudnia 18:24:00 ingres Ryby
18. grudnia 17:41:00 >>kwadratura Słońce
18. grudnia 22:52:00 ingres Baran
21. grudnia 06:17:00 >>trygon Słońce
21. grudnia 06:52:00 ingres Byk
23. grudnia 14:42:00 >>opozycja Mars
23. grudnia 17:32:00 ingres Bliźnięta
25. grudnia 14:31:00 >>opozycja Pluton
26. grudnia 05:38:00 ingres Rak
26. grudnia 16:07:00 PEŁNIA
28. grudnia 08:35:00 >>koniunkcja Saturn
28. grudnia 18:14:00 ingres Lew
30. grudnia 15:55:00 >>trygon Pluton
31. grudnia 06:33:00 ingres Panna


wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego
>> = ostatni aspekt / Void of course
źródło: The Rosicrucian Ephemeris oraz Astrokalender für die Chironaspekte

na górę