ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2005-05-14 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w maju i czerwcu 2005

Bogusław Kałuski, Uwaga wstępna:

Ogólna prognoza astrologiczna jest jak prognoza pogody.
Mówi np., czy rok będzie ciepły czy zimny.
Aby być przesłanką decyzji o podjęciu produkcji podkoszulek lub właśnie ciepłych kurtek,
trzeba porównać ją z horoskopem konkretnej osoby i / lub firmy.
Weźmy majowy deszcz.
Jest dla wszystkich.
Gdy wtedy sprzedawca okularów nawet na chwile zwija swój stragan, to bywa, że się martwi.
Cieszy się jednak rolnik i sprzedawca parasoli.
Oni jednak potrafią martwić się długim słońcem.
Sztuką jest zrozumieć, jak korzystnie poprowadzić swoje indywidualne życie wśród trendów ogólnych.

* * *

TRENDY OGÓLNE

W nadchodzących tygodniach okaże się, kto dysponuje wymaganą świadomością odpowiedzialności, troszczenia się o siebie i innych, bez utrwalania stosunków zależności czy nawet tworzenia ich.
Teraz się okaże, kto jest dostatecznie „dorosły”, aby w świecie czuć się bezpiecznie i znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, aby z innymi być blisko i duchowo złączonym. Kto nadal upiera się przy swojej „dziecięcej” roli, ten musi liczyć się, że zostanie opuszczony i znajdzie się samemu na dalekim korytarzu. Dla procesów duchowego odcinania pępowiny wydzwaniana jest teraz ostatnia godzina i w konkretnym czy przenośnym sensie, trzeba się ostatecznie odłączyć od „matczynej piersi”, i pójść drogami własnej odpowiedzialności (Saturn porusza się teraz w ostatnich stopniach znaku Raka, w których przebywał stacjonarnie i retrogradując w listopadzie minionego roku).

Możliwe jest, że zapanuje jednak wielka niejasność, w jakim kierunku należałoby pójść, zwłaszcza jeżeli występują braki w duchowym nastawieniu (Neptun retrogradujący od 20. maja). Tylko ten, kto w ostatnich miesiącach swoje cele wewnętrznie od nowa zdefiniował i uzgodnił z ważnymi dla siebie osobami, będzie wiedział na co i według czego powinien kierować własne życzenia i nadzieje (Jowisz w Wadze w ruchu prostym od 05. czerwca).

W miesiącach letnich będzie wystarczająco dużo okazji, żeby przemiany i rozwój czasu wiosny przepracować i wewnętrznie nastawić się na nowo pozyskane wolności (Uran retrogradujący od 15. czerwca).

STRATEGIE DZIAŁANIA

Zapowiadane jest działanie w zgodzie z wielką całością. Przebić będzie można się tylko wtedy, gdy będzie się pomocą innym. Ufając własnej intuicji trzeba wyczekać przychylnej chwili, aby móc osiągnąć wielkie, wizjonerskie cele (Mars w Rybach od 01. maja do 12. czerwca). Potrzebna jest elastyczność, aby uniknąć niepowodzeń przez działania nietrafne lub przesadne (Mars koniunkcja Uran 15. maja).

Nowe wglądy i rozpoznania należy wykorzystywać bezzwłocznie (Słońce i Merkury kwadratura Uran 01./02. czerwca, nawet jeżeli do tego będą konieczne twarde przełomy (Mars kwadratura Pluton 02. czerwca).

Od drugiej połowy czerwca potrzebny będzie pionierski duch i odwaga, aby podjąć się nowych projektów i podążać za własnymi celami drogą prostą (Mars w Baranie od 12. czerwca). Kto by przy tym nie był szczery, ten musi liczyć się konfliktami o władzę, które go zmuszą do jasnego zajęcia stanowiska (Słońce opozycja Pluton 14. czerwca.

KOMUNIKACJA i WYMIANA

Zaniedbania ostatnich tygodni mogą w pierwszych dniach maja ponownie dostarczyć powodów do sporów i wymiany zdań (Merkury w Baranie do 12. maja). Potem potrzeba mocnych nerwów, aby dotrzymać kroku temu, jak coraz szybciej przebiegają procesy komunikacyjne, a mimo tego mieć wystarczająco dużo czasu, aby wydarzenia przetrawić w spokoju (Merkury w Byku od 12. do 28. maja)

Przede wszystkim w pierwszej połowie czerwca nowiny prześcigają się (Merkury w Bliźniętach od 28. maja do 11. czerwca). Zaskakujące wglądy mogą powodować, że potrzebna będzie zmiana perspektywy (Merkury kwadratura Uran 02. czerwca), a niewygodne prawdy wydobędą na jaw ukryte konflikty o władzę (Merkury opozycja Pluton 08. czerwca). Z tego mogą się rozwinąć zarówno konstruktywne debaty jak i destruktywne rozmowy sporne (Merkury kwadratura Mars 10. czerwca).

Co pomaga, to sztuka znalezienia właściwego tonu i poruszenia problemów z właściwym wyczuciem (Merkury w Raku od 11. do 28. czerwca). Pod koniec czerwca tak czy owak będzie robiony bilans. Najpóźniej wtedy trzeba będzie dotrzymać słowa i zrobić to, co było obiecane (Merkury koniunkcja Saturn 26. czerwca).

OCHOTA i MIŁOŚĆ

Konflikty i brak możliwości porozumienia między płciami zabarwiają maj, miesiąc rozkoszy. Panuje erotyczne napięcie, które domaga się rozładowania (Wenus kwadratura Mars 23. maja). Zwłaszcza na Zielone Świątki trzeba się liczyć z niespodziankami w sprawach miłosnych. Sprawy rzekomo drobne mogą dawać w skutkach wielkie zmiany, zwłaszcza, gdyby zabrakło koniecznych przestrzeni do swobodnego działania, a własne roszczenia do autonomii były zbyt długo uciskane (Mars koniunkcja Uran 15. maja i Wenus kwadratura Uran 18. maja).

Pod koniec miesiąca wyraźnie zwracają na siebie uwagę nabrzmiewające od dłuższego czasu konflikty o władzę. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy ponad osobistymi sprawami i związkami, szczególnie jeżeli chodzi o role płci w sprawach seksualności. Każda forma przymusu działa w tych dniach szczególnie niszcząco. Kto jednak swoje namiętności potrafi przeżywać w sposób i autentyczny i dostrojony, ten będzie mógł intensywności i sił Erosa pokosztować w szczególny sposób (Wenus opozycja Pluton 29. maja i Mars kwadratura Pluton 02. czerwca).

W tych poruszających dniach późnowiosennych trzeba przede wszystkich zadbać o zdolność wczuwania się, fantazję i sztukę uwodzenia, aby utrzymać zainteresowanie Erosa. Kto nie potrafi oczarowywać, ten tylko z trudem dotrze do celu swych pragnień (Mars w Rybach od 01. maja do 12. czerwca).

Wskazana jest gotowość do komunikowania się i towarzyskość (Wenus w Bliźniętach od 10. maja do 03. czerwca), ale także opiekuńczość i bliskość (Wenus w Raku od 03. do 29. czerwca), aby miłości otworzyć drzwi. Tak czy owak, u początku lata czekają poważne rozmowy w związkach, jako konieczny punkt programu dnia, podczas których będzie sprawdzane, co ma rdzeń i nośność (Merkury i Wenus koniunkcja Saturn 26. / 27. czerwca).

NOWIE i PEŁNIE

Podczas nowiu w Byku 08. maja (10.46) przemijalność materialnych wartości dociera do naszej świadomości i sprawia, że potrzebne jest zastanowienie się nad wartościami duchowymi (nów w kwadraturze do Neptuna).
 

Podczas pełni z Księżycem w Strzelcu 23. maja (22.17) centralną sprawą jest napięcie między płciami (ze wgl. na jednoczesną kwadraturę Wenus – Mars). Potrzebna jest gotowość do rozmów, aby osobistym celom dodać nowego napędu i ponieść nastrój.
 

 

Podczas nowiu w Bliźniętach 06. czerwca (23.55) w powietrzu wiszą idee, które znajdują się po drugiej stronie typowych przyzwyczajeń myślowych i które w istniejących koncepcjach dają się tylko z trudem umieścić. Trzeba uważać, żeby nie pomylić wielostronności z dowolnością (nów w kwadraturze do Urana).
 

 

 Podczas pełni [z Księżycem] w Koziorożcu 22. czerwca (06.13) do świadomości docierają żądania w sprawach zaopatrzenia i opieki. Tylko ten, kto sam za siebie wziął odpowiedzialność i potrafi zadbać o siebie samego, może innym oferować ochronę i bliskość, bez wrażenia przytłoczenia i bez tworzenia nowych stosunków zależności.


 

Ruchy planet w maju 2005
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
3. maja 18:12 Wenus sekstyl Saturn
3. maja 19:56 Merkury sekstyl Neptun
7. maja 07:56 Merkury kwadratura Saturn
8. maja 03:28 Słońce kwadratura Neptun
8. maja 14:00 Merkury trygon Pluton
10. maja 06:14 Wenus - Bliźnięta
12. maja 11:13 Merkury - Byk
13. maja 12:31 Słońce sekstyl Saturn
15. maja 13:54 Mars koniunkcja Uran
17. maja 22:35 Wenus trygon Jowisz
18. maja 14:48 Merkury sekstyl Uran
18. maja 18:37 Wenus kwadratura Uran
20. maja   Neptun retrogradacja
20. maja 12:03 Merkury sekstyl Mars
21. maja 00:47 Słońce - Bliźnięta
22. maja 10:21 Merkury kwadratura Neptun
23. maja 03:22 Wenus kwadratura Mars
24. maja 14:13 Wenus trygon Neptun
25. maja 14:04 Merkury sekstyl Saturn
28. maja 12:44 Merkury - Bliźnięta
29. maja 11:31 Wenus opozycja Pluton
30. maja 09:24 Słońce trygon Pluton
 
Ruchy planet w czerwcu 2005
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
1. czerwca 16:12 Merkury trygon Jowisz
2. czerwca 11:19 Merkury kwadratura Uran
2. czerwca 21:26 Mars kwadratura Pluton
3. czerwca 11:13 Słońce koniunkcja Merkury
3. czerwca 17:18 Wenus - Rak
4. czerwca 23:41 Mars trygon Saturn
5. czerwca 09:22 Jowisz w ruchu prostym
5. czerwca 13:49 Merkury trygon Neptun
8. czerwca 05:43 Merkury opozycja Pluton
8. czerwca 06:54 Słońce trygon Neptun
10. czerwca 23:19 Merkury kwadratura Mars
11. czerwca 01:39 Wenus kwadratura Jowisz
11. czerwca 09:03 Merkury - Rak
12. czerwca 04:30 Mars - Baran
12. czerwca 12:42 Wenus trygon Uran
14. czerwca 05:14 Słońce opozycja Pluton
15. czerwca   Uran retrogradacja
15. czerwca 21:43 Merkury kwadratura Jowisz
16. czerwca 18:37 Merkury trygon Uran
21. czerwca 08:46 Słońce - Rak
26. czerwca 03:04 Mars opozycja Jowisz
26. czerwca 05:00 Wenus koniunkcja Saturn
26. czerwca 13:00 Merkury koniunkcja Saturn
27. czerwca 20:40 Merkury koniunkcja Wenus
28. czerwca   Merkury - Lew
28. czerwca 07:53 Wenus - Lew
 
Księżyc w maju 2005
data godzina zmiana znaku, aspekt
2. maja 16:43 Ryby
4. maja 10:23 >>kwadratura Pluton
4. maja 20:36 Baran
6. maja 15:23 >>trygon Pluton
7. maja 02:01 Byk
8. maja 10:46 nów
9. maja 07:16 >>koniunkcja Wenus
9. maja 09:28 Bliźnięta
11. maja 16:59 >>sekstyl Merkury
11. maja 19:20 Rak
13. maja 17:05 >>sekstyl Słońce
14. maja 07:17 Lew
16. maja 10:56 >>kwadratura Słońce
16. maja 19:46 Panna
19. maja 03:01 >>trygon Słońce
19. maja 06:30 Waga
21. maja 02:41 >>sekstyl Pluton
21. maja 13:49 Skorpion
23. maja 06:56 >>trygon Saturn
23. maja 17:38 Strzelec
23. maja 22:17 nów
25. maja 08:53 >>koniunkcja Pluton
25. maja 19:11 Koziorożec
27. maja 17:23 >>trygon Merkury
27. maja 20:09 Wodnik
29. maja 11:20 >>sekstyl Pluton
29. maja 22:09 Ryby
31. maja 19:54 >>kwadratura Wenus
 
Księżyc w czerwcu 2005
data godzina zmiana znaku, aspekt
3. czerwca 07:25 >>sekstyl Wenus
3. czerwca 08:20 Byk
5. czerwca 07:26 >>sekstyl Mars
5. czerwca 16:35 Bliźnięta
6. czerwca 23:55 nów
7. czerwca 20:51 >>kwadratura Mars
8. czerwca 02:46 Rak
10. czerwca 12:19 >>trygon Mars
10. czerwca 14:39 Lew
12. czerwca 13:41 >>trygon Pluton
13. czerwca 03:22 Panna
15. czerwca 03:22 >>kwadratura Słońce
15. czerwca 14:59 Waga
17. czerwca 17:04 >>trygon Słońce
17. czerwca 23:23 Skorpion
19. czerwca 22:08 >>trygon Saturn
20. czerwca 03:45 Strzelec
21. czerwca 17:35 >>koniunkcja Pluton
22. czerwca 04:52 Koziorożec
22. czerwca 06:13 pełnia
24. czerwca 00:05 >>opozycja Saturn
24. czerwca 04:36 Wodnik
25. czerwca 17:24 >>sekstyl Pluton
26. czerwca 05:03 Ryby
28. czerwca 03:48 >>trygon Saturn
28. czerwca 07:51 Baran
30. czerwca 09:58 >>kwadratura Saturn
30. czerwca 13:45 Byk

Wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego
>> = ostatni aspekt / Void of course
Źródło: The Rosicrucian Ephemeris oraz: Astrokalender fuer die Chironaspekte

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego URANIA www.astrologia.pl

Osoby zainteresowane swoim osobistym horoskopem mogą na naszej stronie zapoznać się z ofertą konsultacji astrologicznych.

na górę