home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 prognozy miesięczne

Zobacz także do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

 

2005-05-14 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w maju i czerwcu 2005

Bogusław Kałuski, Uwaga wstępna:

Ogólna prognoza astrologiczna jest jak prognoza pogody.
Mówi np., czy rok będzie ciepły czy zimny.
Aby być przesłanką decyzji o podjęciu produkcji podkoszulek lub właśnie ciepłych kurtek,
trzeba porównać ją z horoskopem konkretnej osoby i / lub firmy.
Weźmy majowy deszcz.
Jest dla wszystkich.
Gdy wtedy sprzedawca okularów nawet na chwile zwija swój stragan, to bywa, że się martwi.
Cieszy się jednak rolnik i sprzedawca parasoli.
Oni jednak potrafią martwić się długim słońcem.
Sztuką jest zrozumieć, jak korzystnie poprowadzić swoje indywidualne życie wśród trendów ogólnych.

* * *

TRENDY OGÓLNE

W nadchodzących tygodniach okaże się, kto dysponuje wymaganą świadomością odpowiedzialności, troszczenia się o siebie i innych, bez utrwalania stosunków zależności czy nawet tworzenia ich.
Teraz się okaże, kto jest dostatecznie „dorosły”, aby w świecie czuć się bezpiecznie i znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, aby z innymi być blisko i duchowo złączonym. Kto nadal upiera się przy swojej „dziecięcej” roli, ten musi liczyć się, że zostanie opuszczony i znajdzie się samemu na dalekim korytarzu. Dla procesów duchowego odcinania pępowiny wydzwaniana jest teraz ostatnia godzina i w konkretnym czy przenośnym sensie, trzeba się ostatecznie odłączyć od „matczynej piersi”, i pójść drogami własnej odpowiedzialności (Saturn porusza się teraz w ostatnich stopniach znaku Raka, w których przebywał stacjonarnie i retrogradując w listopadzie minionego roku).

Możliwe jest, że zapanuje jednak wielka niejasność, w jakim kierunku należałoby pójść, zwłaszcza jeżeli występują braki w duchowym nastawieniu (Neptun retrogradujący od 20. maja). Tylko ten, kto w ostatnich miesiącach swoje cele wewnętrznie od nowa zdefiniował i uzgodnił z ważnymi dla siebie osobami, będzie wiedział na co i według czego powinien kierować własne życzenia i nadzieje (Jowisz w Wadze w ruchu prostym od 05. czerwca).

W miesiącach letnich będzie wystarczająco dużo okazji, żeby przemiany i rozwój czasu wiosny przepracować i wewnętrznie nastawić się na nowo pozyskane wolności (Uran retrogradujący od 15. czerwca).

STRATEGIE DZIAŁANIA

Zapowiadane jest działanie w zgodzie z wielką całością. Przebić będzie można się tylko wtedy, gdy będzie się pomocą innym. Ufając własnej intuicji trzeba wyczekać przychylnej chwili, aby móc osiągnąć wielkie, wizjonerskie cele (Mars w Rybach od 01. maja do 12. czerwca). Potrzebna jest elastyczność, aby uniknąć niepowodzeń przez działania nietrafne lub przesadne (Mars koniunkcja Uran 15. maja).

Nowe wglądy i rozpoznania należy wykorzystywać bezzwłocznie (Słońce i Merkury kwadratura Uran 01./02. czerwca, nawet jeżeli do tego będą konieczne twarde przełomy (Mars kwadratura Pluton 02. czerwca).

Od drugiej połowy czerwca potrzebny będzie pionierski duch i odwaga, aby podjąć się nowych projektów i podążać za własnymi celami drogą prostą (Mars w Baranie od 12. czerwca). Kto by przy tym nie był szczery, ten musi liczyć się konfliktami o władzę, które go zmuszą do jasnego zajęcia stanowiska (Słońce opozycja Pluton 14. czerwca.

KOMUNIKACJA i WYMIANA

Zaniedbania ostatnich tygodni mogą w pierwszych dniach maja ponownie dostarczyć powodów do sporów i wymiany zdań (Merkury w Baranie do 12. maja). Potem potrzeba mocnych nerwów, aby dotrzymać kroku temu, jak coraz szybciej przebiegają procesy komunikacyjne, a mimo tego mieć wystarczająco dużo czasu, aby wydarzenia przetrawić w spokoju (Merkury w Byku od 12. do 28. maja)

Przede wszystkim w pierwszej połowie czerwca nowiny prześcigają się (Merkury w Bliźniętach od 28. maja do 11. czerwca). Zaskakujące wglądy mogą powodować, że potrzebna będzie zmiana perspektywy (Merkury kwadratura Uran 02. czerwca), a niewygodne prawdy wydobędą na jaw ukryte konflikty o władzę (Merkury opozycja Pluton 08. czerwca). Z tego mogą się rozwinąć zarówno konstruktywne debaty jak i destruktywne rozmowy sporne (Merkury kwadratura Mars 10. czerwca).

Co pomaga, to sztuka znalezienia właściwego tonu i poruszenia problemów z właściwym wyczuciem (Merkury w Raku od 11. do 28. czerwca). Pod koniec czerwca tak czy owak będzie robiony bilans. Najpóźniej wtedy trzeba będzie dotrzymać słowa i zrobić to, co było obiecane (Merkury koniunkcja Saturn 26. czerwca).

OCHOTA i MIŁOŚĆ

Konflikty i brak możliwości porozumienia między płciami zabarwiają maj, miesiąc rozkoszy. Panuje erotyczne napięcie, które domaga się rozładowania (Wenus kwadratura Mars 23. maja). Zwłaszcza na Zielone Świątki trzeba się liczyć z niespodziankami w sprawach miłosnych. Sprawy rzekomo drobne mogą dawać w skutkach wielkie zmiany, zwłaszcza, gdyby zabrakło koniecznych przestrzeni do swobodnego działania, a własne roszczenia do autonomii były zbyt długo uciskane (Mars koniunkcja Uran 15. maja i Wenus kwadratura Uran 18. maja).

Pod koniec miesiąca wyraźnie zwracają na siebie uwagę nabrzmiewające od dłuższego czasu konflikty o władzę. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy ponad osobistymi sprawami i związkami, szczególnie jeżeli chodzi o role płci w sprawach seksualności. Każda forma przymusu działa w tych dniach szczególnie niszcząco. Kto jednak swoje namiętności potrafi przeżywać w sposób i autentyczny i dostrojony, ten będzie mógł intensywności i sił Erosa pokosztować w szczególny sposób (Wenus opozycja Pluton 29. maja i Mars kwadratura Pluton 02. czerwca).

W tych poruszających dniach późnowiosennych trzeba przede wszystkich zadbać o zdolność wczuwania się, fantazję i sztukę uwodzenia, aby utrzymać zainteresowanie Erosa. Kto nie potrafi oczarowywać, ten tylko z trudem dotrze do celu swych pragnień (Mars w Rybach od 01. maja do 12. czerwca).

Wskazana jest gotowość do komunikowania się i towarzyskość (Wenus w Bliźniętach od 10. maja do 03. czerwca), ale także opiekuńczość i bliskość (Wenus w Raku od 03. do 29. czerwca), aby miłości otworzyć drzwi. Tak czy owak, u początku lata czekają poważne rozmowy w związkach, jako konieczny punkt programu dnia, podczas których będzie sprawdzane, co ma rdzeń i nośność (Merkury i Wenus koniunkcja Saturn 26. / 27. czerwca).

NOWIE i PEŁNIE

 

 

Podczas nowiu w Byku 08. maja (10.46) przemijalność materialnych wartości dociera do naszej świadomości i sprawia, że potrzebne jest zastanowienie się nad wartościami duchowymi (nów w kwadraturze do Neptuna).
 

 

 

 

 

Podczas pełni z Księżycem w Strzelcu 23. maja (22.17) centralną sprawą jest napięcie między płciami (ze wgl. na jednoczesną kwadraturę Wenus – Mars). Potrzebna jest gotowość do rozmów, aby osobistym celom dodać nowego napędu i ponieść nastrój.
 

 

 

 

 

Podczas nowiu w Bliźniętach 06. czerwca (23.55) w powietrzu wiszą idee, które znajdują się po drugiej stronie typowych przyzwyczajeń myślowych i które w istniejących koncepcjach dają się tylko z trudem umieścić. Trzeba uważać, żeby nie pomylić wielostronności z dowolnością (nów w kwadraturze do Urana).
 

 

 

 

 

Podczas pełni [z Księżycem] w Koziorożcu 22. czerwca (06.13) do świadomości docierają żądania w sprawach zaopatrzenia i opieki. Tylko ten, kto sam za siebie wziął odpowiedzialność i potrafi zadbać o siebie samego, może innym oferować ochronę i bliskość, bez wrażenia przytłoczenia i bez tworzenia nowych stosunków zależności.


 

Ruchy planet w maju 2005
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
3. maja 18:12 Wenus sekstyl Saturn
3. maja 19:56 Merkury sekstyl Neptun
7. maja 07:56 Merkury kwadratura Saturn
8. maja 03:28 Słońce kwadratura Neptun
8. maja 14:00 Merkury trygon Pluton
10. maja 06:14 Wenus - Bliźnięta
12. maja 11:13 Merkury - Byk
13. maja 12:31 Słońce sekstyl Saturn
15. maja 13:54 Mars koniunkcja Uran
17. maja 22:35 Wenus trygon Jowisz
18. maja 14:48 Merkury sekstyl Uran
18. maja 18:37 Wenus kwadratura Uran
20. maja   Neptun retrogradacja
20. maja 12:03 Merkury sekstyl Mars
21. maja 00:47 Słońce - Bliźnięta
22. maja 10:21 Merkury kwadratura Neptun
23. maja 03:22 Wenus kwadratura Mars
24. maja 14:13 Wenus trygon Neptun
25. maja 14:04 Merkury sekstyl Saturn
28. maja 12:44 Merkury - Bliźnięta
29. maja 11:31 Wenus opozycja Pluton
30. maja 09:24 Słońce trygon Pluton
 
Ruchy planet w czerwcu 2005
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
1. czerwca 16:12 Merkury trygon Jowisz
2. czerwca 11:19 Merkury kwadratura Uran
2. czerwca 21:26 Mars kwadratura Pluton
3. czerwca 11:13 Słońce koniunkcja Merkury
3. czerwca 17:18 Wenus - Rak
4. czerwca 23:41 Mars trygon Saturn
5. czerwca 09:22 Jowisz w ruchu prostym
5. czerwca 13:49 Merkury trygon Neptun
8. czerwca 05:43 Merkury opozycja Pluton
8. czerwca 06:54 Słońce trygon Neptun
10. czerwca 23:19 Merkury kwadratura Mars
11. czerwca 01:39 Wenus kwadratura Jowisz
11. czerwca 09:03 Merkury - Rak
12. czerwca 04:30 Mars - Baran
12. czerwca 12:42 Wenus trygon Uran
14. czerwca 05:14 Słońce opozycja Pluton
15. czerwca   Uran retrogradacja
15. czerwca 21:43 Merkury kwadratura Jowisz
16. czerwca 18:37 Merkury trygon Uran
21. czerwca 08:46 Słońce - Rak
26. czerwca 03:04 Mars opozycja Jowisz
26. czerwca 05:00 Wenus koniunkcja Saturn
26. czerwca 13:00 Merkury koniunkcja Saturn
27. czerwca 20:40 Merkury koniunkcja Wenus
28. czerwca   Merkury - Lew
28. czerwca 07:53 Wenus - Lew
 
Księżyc w maju 2005
data godzina zmiana znaku, aspekt
2. maja 16:43 Ryby
4. maja 10:23 >>kwadratura Pluton
4. maja 20:36 Baran
6. maja 15:23 >>trygon Pluton
7. maja 02:01 Byk
8. maja 10:46 nów
9. maja 07:16 >>koniunkcja Wenus
9. maja 09:28 Bliźnięta
11. maja 16:59 >>sekstyl Merkury
11. maja 19:20 Rak
13. maja 17:05 >>sekstyl Słońce
14. maja 07:17 Lew
16. maja 10:56 >>kwadratura Słońce
16. maja 19:46 Panna
19. maja 03:01 >>trygon Słońce
19. maja 06:30 Waga
21. maja 02:41 >>sekstyl Pluton
21. maja 13:49 Skorpion
23. maja 06:56 >>trygon Saturn
23. maja 17:38 Strzelec
23. maja 22:17 nów
25. maja 08:53 >>koniunkcja Pluton
25. maja 19:11 Koziorożec
27. maja 17:23 >>trygon Merkury
27. maja 20:09 Wodnik
29. maja 11:20 >>sekstyl Pluton
29. maja 22:09 Ryby
31. maja 19:54 >>kwadratura Wenus
 
Księżyc w czerwcu 2005
data godzina zmiana znaku, aspekt
3. czerwca 07:25 >>sekstyl Wenus
3. czerwca 08:20 Byk
5. czerwca 07:26 >>sekstyl Mars
5. czerwca 16:35 Bliźnięta
6. czerwca 23:55 nów
7. czerwca 20:51 >>kwadratura Mars
8. czerwca 02:46 Rak
10. czerwca 12:19 >>trygon Mars
10. czerwca 14:39 Lew
12. czerwca 13:41 >>trygon Pluton
13. czerwca 03:22 Panna
15. czerwca 03:22 >>kwadratura Słońce
15. czerwca 14:59 Waga
17. czerwca 17:04 >>trygon Słońce
17. czerwca 23:23 Skorpion
19. czerwca 22:08 >>trygon Saturn
20. czerwca 03:45 Strzelec
21. czerwca 17:35 >>koniunkcja Pluton
22. czerwca 04:52 Koziorożec
22. czerwca 06:13 pełnia
24. czerwca 00:05 >>opozycja Saturn
24. czerwca 04:36 Wodnik
25. czerwca 17:24 >>sekstyl Pluton
26. czerwca 05:03 Ryby
28. czerwca 03:48 >>trygon Saturn
28. czerwca 07:51 Baran
30. czerwca 09:58 >>kwadratura Saturn
30. czerwca 13:45 Byk

Wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego
>> = ostatni aspekt / Void of course
Źródło: The Rosicrucian Ephemeris oraz: Astrokalender fuer die Chironaspekte

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego URANIA www.astrologia.pl

Osoby zainteresowane swoim osobistym horoskopem mogą na naszej stronie zapoznać się z ofertą konsultacji astrologicznych.

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com