ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2006-03-22 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza. Jakość czasu w maju i czerwcu 2006

TRENDY OGÓLNE

W najbliższym czasie chodzi przede wszystkim o to, aby mimo wszystkich trudności zachować w swym wnętrzu ufność. Walka między optymizmem i pesymizmem ponownie się zaostrza i każda forma tolerancji oraz wielkoduszności będzie wystawiona na ostrą próbę.

 

 Powyżej przypominam ingres Byka.

Zachowanie we wszystkich sprawach właściwiej miary jest sztuką pożądaną bardziej niż kiedykolwiek. Trzeba z uwagą śledzić realia i nie oczekiwać ani mniej, ani więcej od tego, co jest możliwe (Jowisz kwadratura Saturn 22 czerwca). 

Kto w minionych miesiącach przeceniał swe siły, ten twardo zderzy się ze swoimi ograniczeniami. Kto zaś swoich potencjałów nie doceniał, ten boleśnie będzie mógł rozpoznać, jakie plony byłyby do zebrania.

Dlatego w nadchodzących tygodniach jest ważne, aby koncentrować się na tym, co ma widoki na sukces, a na czas zawracać, gdyby  jakaś droga okazała się ślepym zaułkiem.

Również w grupach marginesowych oraz w tych żyjących już nawet poza nawiasem znajduje się wielka siła wybuchowa (Mars aktywizuje Półkrzyż złożony z Jowisza, Saturna i Chirona w dniach 18 / 19 / 20 czerwca. Każda forma fałszywej dumy  (Saturn w Lwie, jeszcze niedojrzały, jeszcze nierozwinięty) będzie tylko zaostrzana poczuciem wewnętrznej izolacji i samotności (Chiron w Wodniku, jeszcze niedojrzały, jeszcze nierozwinięty).

Tylko integracja tego, co przeżywane jest jako obce i zagrażające, może w końcu prowadzić do uzdrowienia (ponowna opozycja Saturna i Chirona 20. czerwca). Trzeba wspólnie uzyskać nową świadomość grupową, co każdemu z osobna umożliwi wyciągnięcie ręki do innych bez płacenia za to własną indywidualnością.

STRATEGIE DZIAŁAŃ

W pierwszej połowie maja szczęście wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Kto się odważy, ten wygra, a są dobre widoki ku temu, aby karta zmieniła się na lepszą (07. i 08. maja Mars tworzy Wielki Trygon wodny z Jowiszem i Uranem). Tym niemniej potrzeba jest wiele wyczucia, aby przepchnąć własne sprawy. Tylko kto wyczuwa, co jemu i innym robi dobrze i działa odpowiednio do tego, ten będzie mógł wiele osiągnąć (Mars w Raku do 03. czerwca).

Od czerwca jest popyt na działania z serca. Trzeba własną wolę i siłę działania we wzmocniony sposób skierować na te sprawy, które są rzeczywiście ważne i brać się za realizację tylko tych celów, które leżą nam na sercu oraz z którymi można się całkowicie identyfikować.

Jest ważnym, żeby dostrzec, gdzie potrzebne są odwaga i zdecydowanie, jednak bez zatracania się w rolach, do których wewnętrznie się nie dorosło (Mars w Lwie od 03. do 22. czerwca).
 
Z początkiem kalendarzowego lata tworzy się niebezpieczny, konfliktowy potencjał (Mars koniunkcja Saturn 18. czerwca, kwadratura Jowisz 19. czerwca i opozycja Chiron 20 czerwca, a jednocześnie, od 19. czerwca Uran przechodzi do retrogradacji).

Chodzi przede wszystkim o to, by udowodnić wytrzymałość i własne siły zogniskować, bez zakleszczenia się przy tym w sytuacje frustrujące, albo bez przestrzelania celu z powodu przeceniania własnych możliwości.

Nawet jeżeli jest trudno znaleźć właściwą miarę, trzeba wykorzystać istniejące napięcia do pokonania wewnętrznych blokad i dokonać czegoś, co rzeczywiście ma znaczenie. Istnieje jednak niebezpieczeństwo przecenienia własnych sił i zbytniego się wychylenia.
 Ingres Bliźniąt


KOMMUNIKACJA i WYMIANA

W pierwszej połowie maja uwaga kieruje się na własne stany posiadania i zabezpieczenie osobistego rewiru (Merkury w Byku od 05. do 19. maja).

Nagłówki naszpikowane są sprzecznymi informacjami na temat konfliktów, jakie narastają od dłuższego czasu, a świat waha się między nadzieją i obawą (Merkury tworzy Wielki Krzyż z Jowiszem, Saturnem i Chironem między 08. i 11. maja).

W drugiej połowie maja komunikacja działa na wysokich obrotach (Merkury w Bliźniętach od 19. maja do 03. czerwca). Trzeba się liczyć z zaskakującymi nowinami, które czynią koniecznym zmianę perspektywy (Merkury kwadratura Uran 26. maja).

Wychodzą przy tym na jaw rzeczy, które dotąd były utajniane, co prowadzi do szokujących wglądów (Merkury opozycja Pluton 01. czerwca).

W czerwcu wymiana z innymi wymaga dużego wyczucia. Chodzi o to, by trafić we właściwy ton i wytworzyć zaufanie. W pewnych okolicznościach emocjonalnie podbudowany gest może powiedzieć więcej niż tysiąc słów (Merkury w Raku od 03. do 28. czerwca).

Trzeba jednak mieć na uwadze to, że niektóre z decyzji podjętych w drugiej połowie czerwca będą musiały być ponownie przemyślane i zrewidowane (Merkury od 04. czerwca przechodzi na 3 tygodnie do retrogradacji).

Kto dysponuje dobrym dostępem do swej intuicji i słucha swego brzucha, ten mimo wszystko w odpowiednim momencie będzie mógł podjąć właściwe rozstrzygnięcia.
 Ingres Raka

OCHOTA i MIŁOŚĆ

Również w miłości odzwierciedlają się centralne tematy czasu (od 04. do 07. czerwca Wenus tworzy Wielki Krzyż z Jowiszem, Saturnem i Chironem, a Mars aktywizuje tę konstelację od 18. do 20. czerwca).

Zatem z tym szczyty i głębiny leżą tuż przy sobie również w związkach, a poczucie bycia oddzielonym oraz izolacji zamienia się z fazami szczęścia i euforii

Trzeba w związkach wzmacniać więzy, ustawiać partnerstwa na pewnej bazie, a z minionych miesięcy wyciągać właściwe konsekwencje. Jest przy tym ważne, żeby dostrzegać nie tylko to, co dzieli, lecz żeby zwracać uwagę też na to, co łączy.

Może być raczej trudno o łatwe rozwiązania, ponieważ panuje duże napięcie między płciami (Wenus kwadratura Mars 23. maja).

Kto jednak swe serce właściwie ulokował i wie, o co opłaca się walczyć, ten będzie dysponował konieczną odwagą i kreatywnością, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom (Mars w Lwie od 03. czerwca).

NOWIE i PEŁNIE13.05.2006., w sobotę o godz. 08.52 - Podczas pełni z Księżycem w Skorpionie (a Słońcem w Byku) uwalniane będą głębokie tęsknoty (Neptun w kwadraturze do osi pełni). Choć „puścić” znaczy „uwolnić”, to  jednak nie jest to równoznaczne z tym, aby dać upaść i przez to zniszczyć.


27.05.2006., w sobotę o godz. 07.27 - Podczas nowiu z Księżycem (i Słońcem) w Bliźniętach trzeba uzmysłowić sobie swoją wielostronność, bez zakarteczkowania się i bez dania się odwieść od rzeczywistych interesów.


11. 06.2006., w niedzielę o godz. 20.04 – Podczas pełni panuje podgrzana atmosfera duchowa (Pluton na osi pełni). Kto chce być zadowolony nie może mieć pretensji do jednoczesnego tańczenia na wszystkich weselach.
25.06.2006., w niedzielę o godz. 18.06 – Podczas nowiu dobrze byłoby zdać sobie sprawę z potrzeb swego wewnętrznego dziecka. Schronienie i przytulność, poszukiwane u innych, trzeba najpierw znaleźć u siebie samego.


 

Ruchy planet w maju 2006
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
3. maja 12:24 Wenus - Baran
4. maja 14:18 Słońce sekstyl Uran
4. maja 16:36 Słońce opozycja Jowisz
5. maja 05:48 Jowisz trygon Uran
5. maja 10:25 Merkury - Byk
7. maja 11:12 Mars trygon Jowisz
8. maja 02:37 Mars trygon Uran
8. maja 04:56 Wenus trygon Saturn
8. maja 04:59 Merkury kwadratura Saturn
10. maja 10:28 Merkury kwadratura Chiron
10. maja 16:02 Słońce kwadratura Neptun
12. maja 01:19 Merkury opozycja Jowisz
12. maja 02:26 Wenus sekstyl Chiron
12. maja 14:00 Merkury sekstyl Uran
14. maja 06:03 Merkury sekstyl Mars
15. maja 06:10 Merkury kwadratura Neptun
15. maja 10:38 Chiron retrogradujący
18. maja 22:01 Słońce koniuncja Merkury
19. maja 22:51 Merkury - Bliźnięta
20. maja 20:12 Wenus sekstyl Neptun
21. maja 06:31 Słońce - Bliźnięta
22. maja 15:07 Neptun retrogradujący
22. maja 19:58 Merkury sekstyl Saturn
23. maja 23:59 Wenus kwadratura Mars
24. maja 09:54 Merkury trygon Chiron
26. maja 03:42 Wenus trygon Pluton
26. maja 15:50 Merkury kwadratura Uran
28. maja 06:48 Słońce sekstyl Saturn
29. maja 05:35 Merkury trygon Neptun
29. maja 14:40 Wenus - Byk
31. maja 06:54 Słońce trygon Chiron
 
Ruchy planet w czerwcu 2006
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
3. czerwca 13:25 Merkury - Rak
3. czerwca 20:42 Mars - Lew
4. czerwca 23:08 Wenus kwadratura Saturn
5. czerwca 12:52 Słońce kwadratura Uran
6. czerwca 17:18 Wenus kwadratura Chiron
7. czerwca 08:23 Wenus opozycja Jowisz
9. czerwca 13:51 Merkury trygon Jowisz
10. czerwca 20:02 Słońce trygon Neptun
11. czerwca 03:54 Wenus sekstyl Uran
12. czerwca 18:47 Merkury trygon Uran
15. czerwca 09:04 Wenus kwadratura Neptun
16. czerwca 19:24 Słońce opozycja Pluton
18. czerwca 08:04 Mars koniuncja Saturn
18. czerwca 21:36 Mars opozycja Chiron
19. czerwca 09:40 Mars kwadratura Jowisz
19. czerwca 09:41 Uran retrogradujący
20. czerwca 20:19 Saturn opozycja Chiron
21. czerwca 14:25 Słońce - Rak
22. czerwca 20:43 Jowisz kwadratura Saturn
24. czerwca 02:30 Wenus - Bliźnięta
28. czerwca 22:05 Merkury - Lew
 
 
Księżyc w maju 2006
data godzina zmiana znaku, aspekt
1. maja 17:21 do Rak
3. maja 20:37 >> kwadratura Merkury
4. maja 02:18 do Lwa
6. maja 07:02 >> trygon Pluton
6. maja 14:20 do Panny
8. maja 19:47 >> kwadratura Pluton
9. maja 03:09 do Wagi
11. maja 07:11 >> sekstyl Pluton
11. maja 14:21 do Skorpiona
13. maja 08:52 >> PEŁNIA
13. maja 22:55 do Strzelca
15. maja 22:14 >> koniuncja Pluton
16. maja 04:56 do Koziorożca
18. maja 04:09 >> trygon Słońce
18. maja 09:17 do Wodnika
20. maja 11:22 >> kwadratura Słońce
20. maja 12:37 do Ryb
22. maja 08:45 >> kwadratura Pluton
22. maja 15:23 do Barana
24. maja 11:16 >> trygon Pluton
24. maja 18:01 do Byka
26. maja 12:41 >> sekstyl Mars
26. maja 21:20 do Bliźniąt
27. maja 07:27 >> NÓW
29. maja 01:23 >> sekstyl Wenus
29. maja 02:35 do Raka
31. maja 06:45 >> koniuncja Mars
31. maja 10:55 do Lwa
 
Księżyc w czerwcu 2006
data godzina zmiana znaku, aspekt
2. czerwca 22:17 do Panny
5. czerwca 02:28 >> kwadratura Pluton
5. czerwca 11:06 do Wagi
7. czerwca 14:11 >> sekstyl Pluton
7. czerwca 22:40 do Skorpiona
9. czerwca 12:05 >> kwadratura Neptun
10. czerwca 07:01 do Strzelca
11. czerwca 20:04 >> PEŁNIA
12. czerwca 04:32 >> koniuncja Pluton
12. czerwca 12:15 do Koziorożca
13. czerwca 18:48 >> trygon Wenus
14. czerwca 15:30 do Wodnika
16. czerwca 10:23 >> sekstyl Pluton
16. czerwca 18:05 do Ryb
18. czerwca 16:09 >> kwadratura Słońce
18. czerwca 20:54 do Barana
20. czerwca 23:20 >> sekstyl Słońce
21. czerwca 00:22 do Byka
23. czerwca 02:45 >> koniuncja Wenus
23. czerwca 04:50 do Bliźniąt
25. czerwca 02:03 >> opozycja Pluton
25. czerwca 10:51 do Raka
25. czerwca 18:06 >> NÓW
27. czerwca 18:04 >> koniuncja Merkury
27. czerwca 19:10 do Lwa
29. czerwca 20:25 >> trygon Pluton
30. czerwca 06:16 do Panny

wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego
>>  = ostatni aspekt / Void of course
źródło: The Rosicrucian Ephemeris oraz: Astrokalender fuer die Chironaspekte

publikacja na podstawie Meridian, Mai / Juni 2006, za uprzejma zgodą Markusa Jehle
http://www.meridian-magazin.de

rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego URANIA www.astrologia.pl

na górę