ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2009-12-26 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza astrologiczna. Jakość czasu w styczniu i lutym 2010.
Konstelacje niebiańskie.

TRENDY OGÓLNE

Są fakty, których nie da się dłużej zakłamywać (Saturn 13. stycznia przejdzie do retrogradacji). W niektórych obszarach osiągnięta jest granica, którą możecie Państwo przekraczać tylko wtedy, gdy dysponujecie koniecznymi do tego kompetencjami. Macie Państwo teraz czas do końca maja, by stworzyć sobie pasujące warunki ramowe, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

We wielu obszarach są teraz potrzebne dyscyplina i wytrwałość, abyście Państwo mogli sprostać odpowiedzialności, jaka na Was spoczywa. Niektóre procesy dotykają przy tym rdzenia rzeczy (31. stycznia Saturn ponownie tworzy kwadraturę do Plutona). To nie jest jakiś łatwy czas dla chwiejnych struktur i niepewnych warunków egzystencji. To, co już nie ma jakiejkolwiek zdrowej substancji, w roku 2010 będzie musiało się gruntownie zmienić i odnowić. Z drugiej strony okaże się, co dysponuje dobrym fundamentem i jest nośne. Tylko to, co wytrzymuje teraźniejsze obciążenia , jest na tyle wartościowe, żeby również w przyszłości się ostać. Dlatego pożegnajcie się Państwo ze wszystkim, co nie jest do utrzymania i koncentrujcie się na tym, co również w przyszłości obiecuje stabilność i pewność.

Wydaje się, że niektórzy nawet w największym kryzysie śnią o bezgranicznych możliwościach wzrostu. Lecz to są raczej inne tęsknoty i marzenia, po których możecie Państwo sobie obiecywać dobre postępy w najbliższych miesiącach. Powinniście Państwo jednak dysponować mocną pewnością i jasnymi przekonaniami, aby dobrze posuwać się do przodu. Bo bez wiary w wyższe prowadzenie nie będziecie Państwo mogli dokonywać zbyt wielkich skoków.

Im bardziej jesteście Państwo w stanie, indywidualne dążenie do szczęścia oddać w służbę dobra wspólnego oraz pomagać innym ludziom powodowani odczuwaną z głębi empatią, tym większe będą postępy, jakich będziecie Państwo mogli dokonać. Tylko to, co jest pobłogosławione przez bogów, ma widok na powodzenie. Czemu zaś tego błogosławieństwa brakuje, tam w odpowiedzi grożą niepowodzenia i rozczarowania (18. stycznia Jowisz przechodzi do Ryb). Bardziej niż kiedykolwiek będziecie Państwo w nadchodzących miesiącach zdani na funkcjonujące sieci. Chodzi przede wszystkim o to, żeby się Państwu udało utworzyć efektywne związki i aby wzmocnić zaufanie w uzdrawiającą siłę kooperacji i współpracy (Chiron koniunkcja Neptun 17. lutego).

Słoneczne strony postępującej globalizacji, a także te strony będące w cieniu, będą coraz bardziej uświadamiane i będą coraz mocniej odbijać się w Państwa osobistym wyobrażeniu wartości, w Państwa myśleniu, a także w Państwa opiniach i poglądach (08. lutego najpierw Wenus, potem 14/15. lutego Słońce, a 27. lutego Merkury będą przechodzić przez koniunkcję Chirona z Neptunem w Wodniku).

STRATEGIE DZIAŁANIA

Walka o pochwały i uwagę ma swą następna rundę. Prawie każdy chce się teraz czuć ważnym i dokonywać wielkich czynów, lecz tylko ten, czyje serce bije szczerze, może teraz punktować. Okażcie Państwo samoświadomość przy dążeniu do swoich celów i pozostańcie spokojni, gdy ktoś robiący z siebie ważniaka nadepnie Państwo na nogę jak koń. Jest całkiem możliwe, że stare, leżące daleko w przeszłości konflikty, znowu doprowadzą do potyczek, które wprawdzie mają aktualnego wywoływacza (zapalnik), ale najczęściej służą zaspokojeniu chęci zemsty, mającej źródło we wcześniej doznanej urazie czy zranieniu (Mars w Lwie retrogradujący).

Uświadomcie sobie Państwo, o co rzeczywiście warto walczyć i co jest Państwa osobistym pragnieniem (Słońce opozycja Mars 29. stycznia).

KOMUNIKACJA 

Powoli cała powaga sytuacji wjeżdża na stół. Na początku roku chodzi przede wszystki o to, żebyście Państwo trzeźwo sporządzili bilans i ponownie przywołali z pamięci, co, z jednej strony, straciliście, a co, z drugiej strony, zyskaliście (Merkury retrograduje w Koziorożcu od 26. grudnia 2009 do 15. stycznia 2010). Wyciągnijcie Państwo z tych doświadczeń związane z nimi właściwe konsekwencje.

Możliwe, że doznaliście Państwo strat, których teraz znowu trzeba żałować, ale być może, w niektórych obszarach, jesteście Państwo zadowoleni, że wreszcie pozostawiliście za sobą stare balasty i swobodniej odetchnęliście. Koncentrujcie się Państwo na tym, co jest dla Państwa ważne i istotne.

Trzymajcie się Państwo faktów i patrzcie prawdzie trzeźwo i spokojnie w oczy. Nic nie pomoże upiększanie rzeczy,  bo co teraz obiecacie, będziecie musieli wkrótce realizować. Wprawdzie w pierwszej połowie roku nadal może jeszcze dochodzić do niewłaściwego rozumienia (i nieporozumień), lecz w ważnych kwestiach powionno być coraz jaśniejsze, o co chodzi i w którym kierunku powinny się sprawy rozwijać. Na porządku dziennym pojawią się poważne rozmowy i będzie rozsądnym, żeby Państwo niczego nie tuszowali.

PRZYJEMNOŚĆ, OCHOTA i MIŁOŚĆ 

Na przełomie roku okaże się z całą jaskrawością, które związki mają dość substancji, aby trwać również w czasach kryzysowych. Pomiędzy płciami panuje narastające napięcie (retrogradujący Mars 27. stycznia dojdzie naprzeciw Wenus). Męscy "bohaterowie" zajmują się albo ponownym zdobywaniem, albo pobici i zwyciężeni zbierają się do odwrotu. Wszędzie, gdzie jeszcze migoczą stare żądze, możecie Państwo na nowo rozdmuchać ogień lub go bezpowrotnie zgasić. Jeżeli chodzi o seks i miłość, trzeba będzie odkryć karty (Mars w Lwie). Czego Państwo rzeczywiście chcecie i co robicie, aby dotrzeć do celu? Najważniejsze, abyście Państwo działali wg. swojej hierarchii wartości i abyście unikali wszystkiego, z czym nie moglibyście się identyfikować za parę tygodni.

NOWIE i PEŁNIE
 

Nów w Koziorożcu 15. stycznia (08.12) skłania do uprzytomnienia sobie tego, co istotne. Im mniej jest tego, co Państwa życiu obiecuje oparcie i pewność, tym stabilniejsze być to powinno (Saturn jest stacjonarny i retrogradujący).

Pełnia w Lwie 30. stycznia (07.17) wskazuje, że tylko patrząc sercem widzi się dobrze. Im większe własne ego i potrzeba uznania, tym mniej się widzi.

Podczas nowiu w Wodniku 14. lutego (03.50) jeszcze raz jest udawadniane, że tolerancja bazuje na zaufaniu. Tylko tak może przyjąć się spokój i może być uzdrowiony ból rozdzielenia (Neptun i Chiron w koniunkcji z nowiem).

Podczas pełni w Pannie 28. lutego (17.38) walka między zaufaniem i kontrolą zakończy się chaosem, o ile wyższa instancja nie zatroszczy się o sprawiedliwe nieroztrzygnięcie (Jowisz na osi pełni).

Ruchy planet w styczniu 2010
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
04. stycznia 20:05 Słońce koniunkcja Merkury
05. stycznia 11:40 Merkury koniunkcja Wenus
11. stycznia 22:05 Słońce koniunkcja Wenus
13. stycznia 10:47 Wenus sekstyl Uran
13. stycznia 16:56 Saturn stacjonarny retrogradujący
13. stycznia 19:41 Słońce sekstyl Chiron
15. stycznia 18:01 Merkury stacjonarny w ruchu prostym
18. stycznia 03:10 Jowisz do: Ryby
18. stycznia 15:34 Wenus do: Wodnik
20. stycznia 05:27 Słońce do: Wodnik
22. stycznia 07:06 Wenus trygon Saturn
24. stycznia 16:36 Słońce trygon Saturn
27. stycznia 06:29 Wenus opozycja Mars
29. stycznia 20:42 Słońce opozycja Mars
31. stycznia 22:27 Saturn kwadratura Pluton
 
Ruchy planet w lutym 2010
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
06. lutego 08:59 Merkury sekstyl Uran
06. lutego 18:50 Jowisz sekstyl Pluton
08. lutego 00:47 Wenus koniunkcja Chiron
08. lutego 06:43 Wenus koniunkcja Neptun
10. lutego 10:03 Merkury do: Wodnik
11. lutego 13:09 Wenus do: Ryby
13. lutego 02:33 Merkury trygon Saturn
13. lutego 11:24 Merkury opozycja Mars
14. lutego 22:26 Słońce koniunkcja Chiron
15. lutego 00:18 Słońce koniunkcja Neptun
15. lutego 08:16 Wenus sekstyl Pluton
15. lutego 16:27 Mars sekstyl Saturn
17. lutego 03:13 Wenus koniunkcja Jowisz
17. lutego 05:57 Chiron koniunkcja Neptun
18. lutego 19:35 Słońce do: Ryby
23. lutego 17:30 Słońce sekstyl Pluton
27. lutego 15:00 Merkury koniunkcja Neptun
27. lutego 20:00 Merkury koniunkcja Chiron
28. lutego 11:43 Słońce koniunkcja Jowisz
 
Ruchy Księżyca w styczniu 2010
Data Zmiana znaku Godzina
01. stycznia 16:42 >> Mond trygon Uran
02. stycznia 03:41 do: Lew
03. stycznia 22:55 >> opozycja Jowisz
04. stycznia 03:54 do: Panna
05. stycznia 18:27 >> opozycja Uran
06. stycznia 06:01 do: Waga
08. stycznia 07:10 >> trygon Jowisz
08. stycznia 11:04 do: Skorpion
10. stycznia 16:05 >> kwadratura Jowisz
10. stycznia 19:12 do: Strzelec
13. stycznia 03:43 >> sekstyl Jowisz
13. stycznia 05:55 do: Koziorożec
15. stycznia 08:12 >> NÓW
15. stycznia 10:03 >> koniunkcja Wenus
15. stycznia 18:17 do: Wodnik
17. stycznia 21:22 >> koniunkcja Neptun
18. stycznia 07:16 do: Ryby
20. stycznia 07:03 >> koniunkcja Uran
20. stycznia 19:34 do: Baran
22. stycznia 20:43 >> sekstyl Neptun
23. stycznia 05:35 do: Byk
25. stycznia 03:59 >> kwadratura Neptun
25. stycznia 12:05 do: Bliźnięta
27. stycznia 07:27 >> trygon Neptun
27. stycznia 14:56 do: Rak
29. stycznia 05:46 >> trygon Uran
29. stycznia 15:07 do: Lew
30. stycznia 07:17 >> PEŁNIA
31. stycznia 07:28 >> opozycja Neptun
31. stycznia 14:24 do: Panna
 
Ruchy Księżyca w lutym 2010
Data Zmiana znaku Godzina
02. lutego 05:20 >> opozycja Uran
02. lutego 14:46 do: Waga
04. lutego 10:33 >> trygon Neptun
04. lutego 17:59 do: Skorpion
06. lutego 17:15 >> kwadratura Neptun
07. lutego 01:04 do: Strzelec
09. lutego 06:00 >> sekstyl Wenus
09. lutego 11:45 do: Koziorożec
11. lutego 13:39 >> sekstyl Uran
12. lutego 00:23 do: Wodnik
14. lutego 03:50 >> NÓW
14. lutego 05:31 >> koniunkcja Neptun
14. lutego 13:21 do: Ryby
16. lutego 15:30 >> koniunkcja Uran
17. lutego 01:29 do: Baran
19. lutego 04:49 >> sekstyl Neptun
19. lutego 11:51 do: Byk
21. lutego 13:10 >> kwadratura Neptun
21. lutego 19:44 do: Bliźnięta
23. lutego 18:25 >> trygon Neptun
24. lutego 00:28 do: Rak
25. lutego 18:44 >> trygon Uran
26. lutego 02:07 do: Lew
27. lutego 21:14 >> opozycja Merkury
28. lutego 01:52 do: Panna
28. lutego 17:38 >> PEŁNIA
 

c.d.n.

Uwaga: niniejsza prognoza ma charakter ogólny. Aby ustalić jej szczegółowe znaczenie dla poszczególnych osób, instytucji czy firm, powinna być uzupełniona o prognozę opartą na horoskopie indywidualnym.

Poprzednia prognoza - zobacz:
Prognoza astrologiczna. Jakość czasu w listopadzie i grudniu 2009 http://www.astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=904

Wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego.

>>  = ostatni aspekt w znaku / Void of course
źródło: The Rosicrucian Ephemeris oraz: Astrokalender fuer die Chironaspekte

Publikacja na podstawie Meridian, Januar / Februar 2010
za uprzejma zgodą Markusa Jehle  http://www.meridian-magazin.de

Rysunki horoskopów pochodzą z programu URANIA Bogdana Krusińskiego (zob. program astrologiczny

na górę