ASTROLOGIA

prognozy miesięczne

Zobacz też do działu PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE.

2010-08-29 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognoza astrologiczna na wrzesień i październik 2010
Jakość czasu we wrześniu i październiku 2010

Możecie Państwo teraz zbierać plon tego, co przed 10 laty zaczęliście, a następnie, kontynuując, budowaliście i rozwijaliście (letnia opozycja Jowisz - Saturn jest nadal efektywna).                       

TRENDY OGÓLNE

Nadal czynny w znakach kadynalnych Wielki Krzyż będzie w nadchodzących tygodniach aktywowany zarówno przez Słońce (w końcu września) jak i Merkurego (na początku października). Związane z tym tematy dojadą ponownie do głosu i nadal pozostaną w centrum uwagi. Mimo tego dynamika letnich miesięcy ulegnie wyczuwalnemu zmniejszeniu.

Niektóre impulsy, wcześniej obiecujące sukcesy, wydają się wręcz wygasać (retrogradujący Jowisz 09. wrześniaśnia przejdzie do Ryb). Lecz nie dajcie się Państwo temu zwieść, ponieważ ciężko zapracowane i zasłużone sukcesy mogą się jeszcze pojawić. Możecie Państwo teraz zbierać plon tego, co przed 10 laty zaczęliście, a następnie, kontynuując, budowaliście i rozwijaliście (letnia opozycja Jowisz - Saturn jest nadal efektywna). Wiele z tego, co będzie dobrym i pozytywnym efektem tej jesieni, wydarzy się być może w ukryciu. Również być może Państwo będziecie mogli zapisać na swym koncie sukcesy, które bez zastanowienia nie tak łatwo można wyliczyć i uchwycić. Cieszcie się więc Państwo również z postępów w obszarach, które leżą pod drugiej stronie zwykle używanej skali i nie dają się przeliczyć na grosze i złotówki.

Do tego, 19 września, będzi miała miejsce druga z trzech koniunkcji Jowisz - Uran, tym razem nie w Baranie lecz w Rybach. To oznacza, że szczęście tylko wtedy będzie spadać z nieba, gdy ufność w nie jest nie tylko udawana, lecz prawdziwa, a życzenie i nadzieja karmią się (zasilają się) z głębokiej, wewnętrznej tęsknoty. Jeżeli Państwo swemu szczęściu nie ufacie szczerze, to istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie lekkomyślnie roztrwonione. I tak wiele z tego, co będziecie Państwo mogli w nadchodzących tygodniach zobaczyć i usłyszeć, będzie jawić się paradoksalnie i sprzecznie. Sytuacja, tak jak dotąd, nadal jest nieprzejrzysta, lecz przed nami nawis istotnych konsekwencji (Pluton stacjonarny w ruchu prostym 14. sierpnia).

To są przede wszystkim stare obciążenia i zanieczyszczenia, które w jesiennych miesiącach zarządają swego trybutu. Twarde ograniczenia będą raczej nie do uniknięcia. Im bardziej się Państwu uda uznawanie swojej przeszłości - również w aspekcie własnych błędów, słabości i skaz - tym większe są Państwa szanse, że w niektórych obszarach uda się wiarygodny i przekonujący nowy początek. Macie Państwo wybór, uczyć się na błędach lub przez nie popadać w zwątpienie. Nie możecie Państwo potraktować przeszłości jako niebyłej. Jednak swoje stanowisko wobec niej i swoje obchodzenie się z nią możecie Państwo tak kształtować, żeby nie zapadła się pod ciężarem Państwa osobistej historii, lecz aby stała się fundamentem, który wytrzyma wymagania przyszłości.

Jest ważne, abyście Państwo nowe i pozytywne doświadczenia tego lata mieli w oczach, bo najpóźniej we wiosennych miesiącach 2011 jest możliwy nowy początek we wielu obszarach, w dużym stopniu wolny od wielu przeszkód, które teraz jeszcze życie utrudniają. Aby zaś nowy początek wtedy się udał, będziecie musieli Państwo tej jesieni tę czy inną przykrość dopuścić (wziąć w koszta). Zanim Feniks będzie mógł powstać z popiołów, musi najpierw stracić pióra. I zależy od Państwa, czy dokona się to dobrowolnie czy pod przymusem.

CO JEST DO ZROBIENIA

Są sprawy, które - mówiąc obrazowo - trzeba załatwić z nożem w ręku (Mars 15. września przechodzi do Skorpiona). Nie bójcie się więc Państwo, w nadchodzących roztrzygnięciach i wyzwaniach, działać z chirurgiczna dokładnością i zdecydowaniem. Uważajcie Państwo jednak, aby Wasze działania nie były w przeważającej mierze sterowane przez podświadome lęki.

Również usztywnione wyobrażenia są w nadchodzących tygodniach największym wrogiem osiągania Państwa celów, ponieważ niszcząca siła duchowych i mentalnych fiksacji pokazuje się wtedy w całej wyraźności.

Do tego stare chęci zemsty, będące skutkami doznanych zranień w połączeniu z odczuciem odrzucenia, mogą Państwu przekreślić rachuby (Mars kwadratura Chiron i Neptun 22. października). Za to nadarza się Państwu szansa, aby wcześniejsze rany uleczyć i znowu znaleźć łączność z grupami i przyjaciółmi, bez przymusu ofiarowania własnej oryginalności i indywidualności.

KOMUNIKACJA

Na początku października decydujące tematy i pytania całego roku w całej wyrazistości znajdą się znowu w centrum uwagi. Wiele z omawianych spraw domagać się będzie jasnych odpowiedzi i konsekwentnych roztrzygnięć. To zaś może sprawiać trudność nie tylko Państwu, gdyż sytuacja nie da się określić jako przejrzysta i jednoznaczna.

Tym bardziej pojawia się domaganie, abyście Państwo wykorzystali swą zdolność do takiego pokierowania paradoksalnymi sytuacjami, żeby z tego nie powstał dodatkowy chaos (Merkury opozycja Jowisz oraz Uran 02. paździenika jak i Merkury kwadratura Pluton 05. października oraz Markury koniunkcja Saturn 08. października). Korzystajcie Państwo najpierw z okazji, aby różne poglądy i punkty widzenia starannie rozważyć (Merkury w Wadze od 03. października), ale następnie nie bójcie się (nie cofajcie się) Państwo przed podjęciem jasnych i doniosłych decyzji (Merkury w Skorpionie od 20. października).

OCHOTA i MIŁOŚĆ

Co niektóry skarb z przeszłości, uważany za stracony, może w najbliższym czasie wypłynąć. Również wspomnienia pięknych czasów albo taka lub inna z minionych miłości mogą się przebudzić. Pozwólcie Państwo sobie na niespodziankę, gdy minione szczęście zapuka ponownie do Waszych drzwi, lecz dobrze się Państwo zastanówcie, ile przyszłości powinna faktycznie mieć przeszłość (Wenus retrogradująca od 08. października).

Lecz również w trwających związkach mogą być obudzone wspomnienia szczęśliwych czasów. Droga miłości będzie Państwa prowadzić tej jesieni w głębiny Waszych dusz i uczuć. I tylko to, co jest rzeczywiście prawdziwe, będzie w Państwa związkach trwać. Uświadomcie więc Państwo sobie za wczasu jakie tematy są gorące i nie obawiajcie się poruszyć również decydujących pytań w sprawach władzy. Za Państwa starania czeka nagroda w postaci namiętnych uczuć i Erosa, którego nie wolno niedoceniać, a który lubi (potrafi) przetransformować Państwa i Państwa partnerów głęboko (Wenus koniunkcja Mars w Skorpionie 03. października).

A gdybyści Państwo byli w trakcie poszukiwania nowego partnerstwa, to powinniście sprawdzić, na ile macie już "za sobą" stare historie partnerskie, aby stare wzorce i problemy nie spotkały Was w nowym przybraniu.

NOWIE i PEŁNIE

nów 08.09.2010

Nów w Pannie (08. września): w czasach wielkich przemian i przełomów nie zawsze jest łatwo ocalić swój rytm. Skorzystajcie Państwo z okazji, aby znowu ruszyć do taktu i swój dzień powszedni na nowo uregulować.

pełnia 23.09.2010

Pełnia w Baranie (23. września): jedna z najważniejszych pełni tego roku, która wszystkie tematy Wielkiego Krzyża z 26. czerwca przywoła ponownie do świadomości. Sprawdźcie więc Państwo bardzo dokładnie, na ile prawidłowo przestawiliście Państwo wajchy na lepszą przyszłość.

nów 07.10.2010

Nów w Wadze (07. października): zapowiadają się poważne roztrzygnięcia, których dalekosiężne skutki powiniście Państwo starannie rozważyć. Spójrzcie Państwo faktom w oczy, bez zaraz odmalowywania wszystkiego w czarnych kolorach.

pełnia 23.10.2010

Druga pełnia w Baranie (23. października): jeżeli każdy każdemu ustąpi pierwszeństwa, to nikt nie dokona postępu. Zatem korzystajcie Państwo z okazji, a w razie konieczności razem z innymi.

RUCHY PLANET - WRZESIEŃ 2010
 
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
03. września 14:35 Słońce koniunkcja Merkury
04. września 19:12 Wenus trygon Neptun
05. września 20:45 Wenus trygon Chiron
08. września 17:46 Wenus do: Skorpion
09. września 06:47 Jowisz do: Ryby
10. września 03:15 Mars trygon Neptun
11. września 06:17 Mars trygon Chiron
12. września 12:46 Wenus sekstyl Pluton
13. września 01:08 Merkury stacjonarny w ruchu prostym
14. września 06:37 Pluton stacjonarny w ruchu prostym
15. września 00:37 Mars do: Skorpion
19. września 03:03 Jowisz koniunkcja Uran
19. września 04:47 Mars sekstyl Pluton
21. września 13:35 Słońce opozycja Jowisz
21. września 18:57 Słońce opozycja Uran
23. września 05:08 Słońce do: Waga
26. września 02:25 Słońce kwadratura Pluton
 
RUCHY PLANET - PAŹDZIERNIK 2010
 
Zmiany znaków, retrogradacje, aspekty
01. października 02:41 Słońce koniunkcja Saturn
02. października 00:35 Merkury opozycja Jowisz
02. października 16:22 Merkury opozycja Uran
03. października 17:02 Merkury do: Waga
03. października 23:57 Wenus koniunkcja Mars
05. października 08:07 Merkury kwadratura Pluton
08. października 09:02 Wenus stacjonarna retrogradująca
08. października 13:35 Merkury koniunkcja Saturn
17. października 03:05 Słońce koniunkcja Merkury
18. października 14:04 Merkury trygon Neptun
18. października 17:07 Merkury trygon Chiron
19. października 14:18 Słońce trygon Neptun
19. października 19:16 Słońce trygon Chiron
20. października 23:18 Merkury do: Skorpion
21. października 03:41 Mars trygon Jowisz
22. października 17:34 Mars kwadratura Neptun
22. października 21:38 Merkury sekstyl Pluton
22. października 23:50 Mars kwadratura Chiron
23. października 14:34 Słońce do: Skorpion
24. października 16:55 Mars trygon Uran
25. października 15:16 Merkury koniunkcja Wenus
26. października 21:00 Słońce sekstyl Pluton
28. października 08:47 Mars do: Strzelec
29. października 03:09 Słońce koniunkcja Wenus
 
 
KSIĘŻYC - WRZESIEŃ 2010
 
data zmiana znaku godzina
01. września 01:12 >> sekstyl Uran
01. września 02:17 do: Bliźnięta
03. września 07:34 >> kwadratura Uran
03. września 08:44 do: Rak
05. września 10:26 >> trygon Uran
05. września 11:39 do: Lew
07. września 10:14 >> sekstyl Wenus
07. września 11:50 do: Panna
08. września 12:29 >> NÓW
09. września 09:00 >> opozycja Jowisz
09. września 11:02 do: Waga
11. września 07:20 >> koniunkcja Mars
11. września 11:26 do: Skorpion
13. września 13:58 >> trygon Jowisz
13. września 14:57 do: Strzelec
15. września 20:53 >> kwadratura Jowisz
15. września 22:30 do: Koziorożec
18. września 07:14 >> sekstyl Jowisz
18. września 09:36 do: Wodnik
20. września 15:08 >> koniunkcja Neptun
20. września 22:14 do: Ryby
23. września 07:50 >> koniunkcja Uran
23. września 10:45 do: Baran
23. września 11:15 >> PEŁNIA
25. września 15:09 >> sekstyl Neptun
25. września 22:15 do: Byk
28. września 05:00 >> sekstyl Uran
28. września 08:07 do: Bliźnięta
30. września 12:32 >> kwadratura Uran
30. września 15:41 do: Rak
 
KSIĘŻYC - PAŹDZIERNIK 2010
 
data zmiana znaku godzina
02. października 17:16 >> sekstyl Merkury
02. października 20:17 do: Lew
04. października 15:48 >> opozycja Neptun
04. października 21:58 do: Panna
06. października 18:42 >> opozycja Uran
06. października 21:51 do: Waga
07. października 20:45 >> NÓW
08. października 15:40 >> trygon Neptun
08. października 21:52 do: Skorpion
10. października 20:29 >> trygon Uran
11. października 00:08 do: Strzelec
13. października 02:09 >> kwadratura Uran
13. października 06:20 do: Koziorożec
15. października 11:51 >> sekstyl Uran
15. października 16:26 do: Wodnik
17. października 20:48 >> koniunkcja Neptun
18. października 04:51 do: Ryby
20. października 12:23 >> koniunkcja Uran
20. października 17:21 do: Baran
23. października 03:35 >> PEŁNIA
23. października 04:27 do: Byk
25. października 09:46 >> opozycja Mars
25. października 13:44 do: Bliźnięta
27. października 16:16 >> kwadratura Uran
27. października 21:12 do: Rak
29. października 21:46 >> trygon Uran
30. października 02:36 do: Lew
31. października 21:59 >> opozycja Neptun
 

Uwaga: niniejsza prognoza ma charakter ogólny. Aby ustalić jej szczegółowe znaczenie dla poszczególnych osób, instytucji czy firm, powinna być uzupełniona prognozą opartą na horoskopie indywidualnym danej osoby czy instytucji.

Poprzednia prognoza - zobacz: Prognoza astrologiczna na lipiec i sierpień 2010

Wszystkie dane z uwzględnieniem czasu letniego.

>>  = ostatni aspekt w znaku / Void of course
źródło: The Rosicrucian Ephemeris oraz: Astrokalender fuer die Chironaspekte

Publikacja na podstawie Meridian, Septemberi / October 2010
za uprzejma zgodą Markusa Jehle  http://www.meridian-magazin.de

Rysunki horoskopów pochodzą z programu URANIA Bogdana Krusińskiego (zob. program astrologiczny

na górę