ASTROLOGIAW systemie domów równych wyliczano Asc stosownie do miejsca i godziny urodzenia, a MC było automatycznie w odległości 90 st od tak wyliczonego Asc.

Gdy natomiast wyliczany jest nie tylko Asc, lecz także MC, to, zachowując podział na 12 domów, analogiczny liczbowo do 12 znaków, narzuca się konieczność jakiegoś (nierównego, ewentualnie nawet nieopozycyjnego) podziału przestrzeni między osiami, co generuje domy nierówne. Ale mogą też być pozostawione domy równe od Asc., z MC obliczonym lokalnie (i stosownie dla godziny urodzenia), lecz umiejscowionym w domach równych, a wtedy "powołanie" trzeba odczytywać w jakimś innym domu niż 10.

W efekcie mamy dla człowieka 2 horoskopy. Jeden, ten nowszy, z MC obliczonym lokalnie, jest bardziej zindywidualizowany, odzwierciedlający charakter, psychikę, a drugi, ten starszy, z MC w odległości 90 st. od Asc., jest bardziej "gatunkowy", mniej egoistyczny, bardziej Zadaniowy, Powinnościowy, właśnie Duszy.

Mówili średniowieczni teologowie, że anioły są istotami bardziej rodzajowymi niż zindywidualizowanymi. Mówiono, że anioły danej grupy myślą to samo, mają poznanie jednoczesne.
Krótki opis teorii aniołów zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82

Uzupełnienie 2019.10.06

Można stosować systemy domów nierównych dla obszarów zamieszkiwanych przez ludzi przed epoką przemysłową, a dla biegunów stosować system domów  równych, z MC w 10. lub z MC w domu innym niż 10. Działalność człowieka na biegunie jest bowiem przekroczeniem zwykłej naturalności.