ASTROLOGIA

Informacja i indoktrynacja - różnice. Indoktrynowanie ma na celu narzucenie odbiorcom, co mają myśleć. To trochę jak w reklamie: kup to! Gdy indoktrynacja jest subtelna, to odbiorca nie zauważa, że jakieś myślenie zostało mu zaaplikowane. Natomiast informowanie jest neutralne: mówi o tym, co ktoś myśli czy co robi, a to po to, aby odbiorca, mając szerszą panoramę, wyrobił sobie własny pogląd. W solidnej informacji odbiorca powinien dostrzegać rolę i wkład nadawcy.