ASTROLOGIAZaproszenie do autorskiej  współpracy

Zapraszam do przysyłania artykułów astrologicznych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do - uzgodnionych z autorami - zmian fragmentów artykułów, korekt oraz wprowadzania innych poprawek.