ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2001-10-03 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop 11 września 2001

Prawdopodobnie nikt szybko nie zapomni, co robił i przeżywał 11 września 2001 roku. Dla wielu nie jest łatwym przepracować wstrząs i oburzenie, wywołane przez terrorystyczne ataki w Nowym Jorku i Waszyngtonie. W niniejszym tekście omówione zostaną astrologiczne kulisy, widoczne w horoskopach mających związek z zamachami. Czas zamachów

Rys. 1. Horoskop momentu, w którym pierwszy z samolotów wbił się we północny wieżowiec bliźniaczego kompleksu World Trade Center.

Na pierwszy rzut oka nie wskazuje na zamach terrorystyczny. Wydawało się, że jest to całkiem normalny dzień, w którym ludzie zajmują się swoimi interesami, prowadzą pertraktacje, umawiają się (np. Merkury na Asc. w Wadze, Księżyc w Bliźniętach, Wenus w Lwie).

A co podpowiada drugie spojrzenie?

Jest jasne, że istniejąca w horoskopie opozycja Saturn - Pluton na osi Bliźnięta - Strzelec wyznaczać będzie tematy drugiej połowy roku 2001 oraz pierwszej połowy 2002. Obie planety łączy się z lękami. Saturna z lękiem przed zawiedzeniem, natrafieniem na granice i przed nie sprostaniem oczekiwaniom. Plutona zaś łączy się z lękiem przed zniszczeniem i zdruzgotaniem tyczącym rdzenia oraz z lękiem przed pozostawieniem za sobą tego, co stare i koniecznością doznawania bolesnych strat. Z Saturnem w Bliźniętach łączy się lęk stania głupio, nie widząc i nie rozumiejąc, co się dzieje. Pluton zaś w Strzelcu budzi lęki przed religijnym fanatyzmem, niszczycielską zachłannością na posiadanie racji i moralizatorskim wiedzeniem lepiej

O opozycji Saturn- Pluton, która pierwszy raz była dokładna 05 sierpnia, pisałem w Meridian 4 / 01: "Kosmiczne konstelacje domagają się gruntownego oczyszczenia tych wszystkich dziedzin, które przesycone są kwestiami wiary i wiedzy. Nasze społeczeństwo komunikacji XXI wieku stoi przed swym pierwszym wielkim kryzysem. Pytanie zasadnicze brzmi: jakiej wiedzy rzeczywiście potrzebujemy i jakie przekonania są właściwe by sprostać wyzwaniom przyszłości i przejść nad starymi systemami wiary (Pluton w Strzelcu, Saturn w Bliźniętach)."

Jeżeli chodzi o Marsa, który właśnie przeszedł ze Strzelca do Koziorożca, to napisałem o nim pod nagłówkiem: ZMIANA POLA WALKI: "Dobre pół rok Mars wędrował przez Strzelca. Pytania o sens i zachłanność na posiadanie racji wyznaczały pola walk. Wojujący z przekonania (dla wiary) byli w cenie. Bitwy staczano z zapałem. Rzekoma moralna wyższość dominowała w wojennych teatrach. Teraz już więcej tak nie będzie. Wraz z przejściem Marsa do Koziorożca 08 września wojowniczy fanatyzm ulega ostudzeniu. Nadchodzi koncentracja i związanie sił. Zdolność opanowania i wytrwałość są pożądane. Kto potrafi się ograniczyć do tego, co faktycznie potrzebne, ten się przebije i zyska uznanie. Kto się rozdrobni, ten zamiast radości przeżyje rozczarowanie."

Jak, w zw. z wydarzeniami 11 września, należy rozumieć powyższą interpretację? Mars przeszedł 15 lutego 2001 ze Skorpiona do Strzelca. 12 maja, w końcówce Strzelca (29°) zaczął retrogradować. 20 lipca w 15° Strzelca , będąc w koniunkcji z Plutonem wraca do ruchu prostego. Wreszcie opuszcza znak Strzelca 08 września. Jest to oczywista wskazówka astrologiczna co do długiego czasu przygotowań, jakich te zamachy wymagały. Wydaje się, że w terrorystycznych zamachach w Nowym Jorku i Waszyngtonie wyładowała się fanatyczna złość potrójnej koniunkcji Marsa z Plutonem w Strzelcu. W precyzyjnym wykonaniu, typowym dla Marsa w Koziorożcu. A rewanż? Już w kilka dni później amerykański prezydent Georg W. Bush w wielu wystąpieniach starał się przygotować i nakłonić Kongres i społeczeństwo do długotrwałej walki czy nawet wojny.

Merkury na Asc.w Wadze w momencie pierwszego uderzenia zdaje się wskazywać, że chodzi tu o przesłanie - nawet jeżeli w tak nieprzyjętej formie. Druga rzecz, że jest to przesłanie mocno przesadzone i nie cierpiące sprzeciwu - stosowne do kwadratury Merkury - Jowisz. Księżyc znajduje się w końcówce Bliźniąt, w opozycji do miejsca, gdzie Mars 12 maja przeszedł do retrogradacji. Księżyc jest często symbolem ludu, w tym wypadku chyba ludzi biznesu (Bliźnięta), którzy zostali trafieniu starym gniewem, zaktywizowanym retrogradującym Marsem.


Rola USA

Co aktualne tranzyty oznaczają dla poszczególnych osób lub państw, jest rozpoznawalne w odniesieniu do radixów czy horoskopów państw. Horoskop USA bazuje na czasie podpisania Deklaracji Niepodległości 04.07.1776. Mimo iż dokładny czas jest sporny, a niektórzy astrolodzy z USA preferują Ascendent w Skorpionie, wiele wskazuje na poprawność horoskopu opublikowanego w "Internationale Horoskope - Lexikon" z Asc. w Strzelcu (rys. 2).

Rys. 2. Wewnątrz: Ogłoszenie niepodległości USA. Zewnątrz: tranzyty 11.09.2001.

Kraj z Asc. w Strzelcu nie wątpi, że powinien wskazywać światu kierunek. Z Jowiszem jako władcą Asc., w koniunkcji z Wenus w 7 domu, harmonijne stosunki z innymi krajami grają ważną rolę. W najmniej korzystnym przypadku prowadzi to do tego, że się partnerom własną wizję szczęścia nawet wmusza. Jednak obecny tranzyt Plutona przez Asc. Strezelca powoduje zrywanie masek. To, co dotąd pozostawało w ukryciu, wychodzi na światło. Wyznawane wartości oraz wizje celów wymagają transformacji, bo inaczej utracą siłę przekonywania.

Tranzyt Saturna przez Dsc. wskazuje na to, że partnerzy otrzymują ograniczającą i stabilizującą funkcję. W tej chwili stosunki USA przechodzą egzamin. Jeszcze żaden kraj nie otrzymał tak wiele wsparcia i solidarności jak USA od innych krajów bezpośrednio po atakach terrorystycznych. Jednak od 27 września Saturn znajduje się w retrogradacji. Descendent USA przemierzy jeszcze dwa razy. Najpóźniej w maju 2002 będzie jasne, na których partnerów USA mogą liczyć. Wiele będzie zależało od tego, w jaki sposób USA użyją potrzebnych procesów przemian tranzytu Plutona przez Asc. Motto wybrane dla ofensywy przeciw terroryzmowi, a więc "Nieskończona Sprawiedliwość" wydaje się w tym względzie, przynajmniej teraz, mało dobrego znaczyć.

Nie jest łatwo zrozumieć, jakie znaczenie ma tranzyt Jowisza przez Słońce USA. Pogląd, jakoby zamachy terrorystyczne były "szczęśliwym trafem", jest odbierany i to nie tylko przez rodziny ofiar, jako wykorzystanie cierpienia. Tym niemniej wydaje się, że zamachy wzmocniły poczucie własnej wartości USA i obudziły w narodzie mocne emocje jedności. W Meridian 4 / 01 pisałem o Jowiszu w Raku: "Po latach 12, uczucia i takie tematy jak rodzina i ojczyzna mają znowu koniunkturę (Jowisz w Raku od 13 lipca). Poprzednio w tym znaku przebywał od sierpnia 1989 do sierpnia 1990. Wtedy pojawiło się pasujące motto, które dodało ludziom pewności i optymizmu: "Jesteśmy [jednym] narodem" [w oryginale: "Wir sind das Volk" - transparentowy slogan tłumów podczas jednoczenia się Niemiec]."


Rola Georga W. Busha

Również Georg W. Bush ma tranzyt Jowisza na swoim radixowym Słońcu (rys. 3). W jego wypadku można z pewnością mówić o "szczęśliwym trafie". Wreszcie doznaje uznania, którego od dawna sobie życzył, ze swym Asc. w Lwie. Tym nie mniej niebezpieczeństwo przecenienia swojej osoby jest nie do zlekceważenia, już choćby dlatego, że Jowisz tworzy w jego radixie kwadraturę do Słońca (rys. 3).

Rys. 3. Tranzyty 11.09.2001.

Jednak z tranzytem Neptuna przez Dsc. Bush będzie skonfrontowany także ze słabością i niepewnością. Ma do czynienia z trudno uchwytnym przeciwnikiem, który "wierzy, że jest niewidzialny". W tych słowach Bush zawarł perfekcyjna interpretację własnego tranzytu przez Dsc. Istnieje też niebezpieczeństwo, że Bush nie ma pojęcia, kim właściwie są jego przeciwnicy i nie można wykluczyć, że przez wątpliwych "partnerów" będzie wprowadzany w błąd. Stąd wychodząc, musi nas zastanawiać, jaki wpływ na prezydenta USA mają "nafciarze" z Texasu.

O cyklu retrogradacyjnym Merkurego pisałem w Meridian 5 / 01: "We wrześniu i październiku na miejscu jest dyplomatyczna zgrabność i pertraktacyjny talent. W rozmowach trzeba usłyszeć zdanie i punkt widzenia innych, ustosunkowywać się do niego i poszukiwać akceptowalnego kompromisu (Merkury w Wadze od 01 września). Czas sprzyja "rozmowom pokojowym" oraz wznowieniu zerwanych pertraktacji i dialogów. Nadchodzące tygodnie pokażą, w czym można dojść do konsensusu, a w czym nie." Niemal cały czas Merkury tranzytuje 3 dom horoskopu Busha - wyraźna wskazówka, żeby samego siebie posadzić do pertraktacyjnego stułu. Tak czy owak ma miejsce na całym świecie dyplomatyczna aktywność, jak chyba nigdy wcześniej.


Główny podejrzany

Z punktu widzenia rządu USA, Osama Bin Laden uchodzi jako dyrygent zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie 11 września. Nie ma jakichkolwiek urzędowych danych dotyczących czasu jego urodzin. Na stronie Lois Rodden (www.astrodatabank.com) wymieniane są nastepujące daty: 10.03.1957 (żródłem ma tu być Interpol), 07.04.1957, 27.06.1957, 28.07.1957 i 30.07.1957. W tekście pod wymienionym adresem internetowym Michael Rideout wskazuje, że Osama Bin Laden w wielu wywiadach podawał swą datę urodzenia na "1377 hegira". To oznaczałoby, że spośród tych dat w grę wchodzą tylko 28 lub 30.07.1957 (rys. 4).

Rys. 4. Osama Bin Laden. Data spekulatywna. Godziny południowe.

Narzucające się w horoskopie Osama Bin Ladena jest mocne obsadzenie Lwa, które wskazuje na osobowość charyzmatyczną z mocnymi aspiracjami przywódczymi. Tranzyt Neptuna opozycją do Słońce będącego w koniunkcji z Uranem wskazuje, że Bin Laden jako rebelistyczna i kochająca wolność osobowość od pewnego czasu doznaje mocnej projekcji Neptuna. Pod wpływem tego tranzytu może uosabiać trudno uchwytny fantom lub duchowego przydówdcę, do którego inni kierują swe fantazje o ratunku i zbawieniu. Koniunkcja Merkury - Mars - Pluton wskazuje, że walka będzie prowadzona głównie z pomocą fanatycznych słów i myśli. Mars w Lwie jest łączony z życzeniem dokonania "bohaterskich czynów". Co widać także w horoskopie jednego z podejrzanych o wykonanie zamachu (zob. niżej).

Horoskop porównawczy Georga W. Busha i Osamy Bin Ladena (wersja, którą podajemy) zdaje się potwierdzać datę 30.07.1957 (rys. 5).

Rys. 5. Wewnątrz: Georg W. Bush. Zewnątrz: Osma Bin Laden.

Koniunkcja Słońce - Uran w Lwie przypada dokładnie na Asc. Busha. Jako, że w horoskopie Busha Uran jest władcą Asc., to Osma Bin Laden może dla Busha ucieleśniać idealnego przeciwnika i nadawać się jako figura projekcji dla wszystkiego, co rebelistyczne i nieprzystosowane - czego Bush może sobie nie uświadamiać i do czego może nie chcieć się przyznać. Ta prowokacyjna interpretacja jest poprawna tylko przy założeniu poprawności radixu 30.07.1957 Bin Ladena. Można jej używać z ostrożnością i warunkowo. I nie służy ona do usprawiedliwiania Bin Ladena. Trzeba odczekać, jakie dowody mogą USA przedstawić, że Bin Laden był zamieszany w zamachy.

Bush i Bin Laden mają obaj w radixach koniunkcję Merkuru - Pluton. Obaj chcieliby fascynować masy swoimi słowami. Narażają się jednak na niebezpieczeństwo zagadania się.


Główny podejrzany zamachowiec

Wg. dotychczasowych dochodzeń za jednego z głównych zamachowców uchodzi Mohammed el-Amir Awad al Sajid Atta. To on miał wysterować Boeingiem American Airlines lot nr 011 w północny wieżowiec World Trade Center. Narzucające się w jego horoskopie jest mocne podkreślenie znaku Panny, co przemawiałoby za tym, że to on mógł akcję co do minuty zaplanować, a następnie skrupulatnie przeprowadzić. Tranzyt Plutona kwadraturą do Słońca wskazywałby przy tym na głęboko sięgające przemiany, którym jego osobowość w oczywisty sposób była poddana w poprzedzających latach (rys. 6).

Rys. 6. Wewnątrz: Mohammed Atta. Zewnątrz: tranzyty 11.09.2001.

Ponad to Uran tranzytujący Marsa w Lwie w ostatnich dwóch latach mógł obudzić w nim chęć dokonania "czynu bohaterskiego" w stylu uwalniającego uderzenia. W czasie zamachu aktualna opozycja Saturn - Pluton tworzy kwadraturę do jego Jowisza, co pozwala się domyślać motywu religijnego.


Rola Niemiec

Jaką rolę w odniesieniu do wydarzeń 11 września odgrywa Republika Federalna Niemiec?

Rys. 7. Proklamacja Republiki Federalnej Niemiec.

Mocne podkreślenie 9 domu w horoskopie (rys. 7) RFN pokazuje, że polityce zagranicznej przypada szczególne znaczenie i że stosunki z zagranicą odgrywają ważną rolę w historii tego kraju. Wenus, jako władczyni Asc., w koniunkcji z Markurym w Bliźniętach, to podwójny argument za tym, że Niemcy mogą odegrać ważną rolę jako pośrednicy w międzynarodowych konfliktach politycznych. Nie dziwi, że ta konstelacja jest teraz aktywizowana przez opozycje Saturn - Pluton. Tranzyt Saturna do Markurego i Weenus w domu 9 wskazuje, że Niemcom zostanie przydzielona bardziej odpowidzialna rola w polityce międzynarodowej.

Rys. 8. W horoskopie zjednoczenia Niemiec (rys. 8) Mars znajduje się w Bliźniętach w domu 11. i jest tranzytowany opozycją Saturn - Pluton. W bliskiej przyszłości nastąpi kwadratura do Księżyca w Rybach w 9. To może być wskazówką, że również wojsko (Mars) może odegrać jakąś rolę, a później również naród / lud może zostać dotknięty w jakiejś formie. Mars w Bliźniętach odpowiada najbardziej walce na słowa lub aktywności w roli przekaziciela wiadomości lub też działalności w obszarze logistycznym.


Rola Pakistanu

Pakistan wydaje się obecnie odgrywać ważną rolę przy operacyjnych rozważaniach, co do sposobu działania przeciw reżimowi Talibów. Pakistan, tak jak Indie, powstał podczas dokładnej koniunkcji Saturn - Pluton w Lwie (Pakistan, 15.08.1947, godz. 00.00 IST, Karachi, 67E02, 24N51, źrodło: IHL). Tranzytujący Uran znajduje się w opozycji do Słońca w Lwie, więc trzeba odczekać, jakie może to spowodować ruchy wpływające na jego tożsamość.


Inne interesujące horoskopy

Pożniżej znajdziecie Państwo jeszcze kilka interesujących horoskopów, w których można dostrzec związki z w/w wydarzeniami.

Rys. 10. Minoru Yamasaki, architekt WTC

Rys. 11. Otwarcie WTC

Rys. 12. Założenie Nowego Jorku UWAGA

Cytaty pochodzą z tekstów "Zeitqualität" w dwumiesięczniku MERIDIAN nr 4 / 01 i 5 / 01 [tłumaczone także na naszej www - przyp. tłum.]

Wszystkie interpretacje odnoszą się do stanu wiedzy z dnia 03.10.2001.

na górę