ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2015-05-15 Gronert Jarosław
Przed każdym głosowaniem!

„Państwa nie mają przyjaciół tylko interesy”. „Przyjacielskim” czyli jedenastym sektorem liczonym od saturnowego dziesiątego – jest plutoniczny sektor ósmy. Każde państwo zabiega o jak największe korzyści własne, a nie o profity dla innego państwa. Dlatego przy każdej kampanii wyborczej warto się wsłuchiwać w zagraniczne recenzje dotyczące kandydatów na najwyższe urzędy w naszym kraju. Szczególnie ważne są opinie płynące z państw położonych najbliżej nas. A przede wszystkim z Niemiec i Rosji. Jeżeli niemieckie i rosyjskie media, i tamtejsi politycy wychwalają któregoś z naszych kandydatów, to znaczy, że jest on przez nich najbardziej pożądany na najwyższy polski urząd. Ma więc być korzystny dla niepolskich interesów. Polski wyborca powinien zatem głosować przeciwko elekcyjnym kandydatom promowanym przez obce kraje. Wyraża wtedy zainteresowanie i troskę o interes swojego kraju, a nie obcego! Na ignorowanie zamiarów i poczynań Niemiec lub Rosji może sobie pozwolić mieszkaniec Patagonii, Seszeli, Polinezji, czy Tahiti – ale nie Polak! Choć zapewne innego zdania są dzisiejsi rodzimi kontynuatorzy dawnego „stronnictwa pruskiego i ruskiego” czy jakiegokolwiek „obcoplemiennego”.

Najdogodniejsza relacja między społeczną „górą” a „dołem” jest wtedy, gdy ludzie sprawujący władzę identyfikują się z zarządzanym narodem, czują się z nim związani, w odczuwalny sposób dbają o niego i w zamian cieszą się zaufaniem oraz poparciem ludu. Jest to harmonijny wariant opozycji saturnowego sektora 10 do lunarnego sektora 4. Można go nazwać wzajemnie ofiarowanym patriotyzmem. - Najgorsza sytuacja dla ludu występuje przy władzy sprawowanej przez siły wrogie, okupujące podbity kraj. Odzwierciedla ją najbardziej nieharmonijna mutacja opozycji sektorów 4-10. - Również nieharmonijny typ relacji lunarno-saturnowej jest przy władzy z zewnątrz sterowalnej, pochodzącej z obcego nadania i realizującej interesy innych państw, a nie społeczeństwa, którym zarządza. - Podobnie negatywna dla ludu jest wersja aspektu 180° między sektorami 4-10 przy władzy rodzimej, ale nie identyfikującej się własnym państwem oraz ludem. Władzy-kliki, która dba tylko o swoje prywatne profity i wykorzystuje otwarcie bądź krypto-rabunkowo obywateli własnego państwa.

W epoce demokracji, w interesie aktualnie panującej władzy leży maksymalne namnożenie liczby urzędników w czasie swej kadencji, gdyż oni i ich rodziny, czerpiące korzyści z urzędniczych mianowań, zawsze usłużnie zagłosują na partię, która tę władzę dzierży. Wyjaśnia to domifikacyjny trygon między sektorami 6, a 10. Sektor 10 = władza w postaci partii lub koalicji rządzącej. Sektor 6 = służbowo podlegli władzy i służebni wobec niej.
 

na górę