ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2015-10-18 Kałuski Bogusław
Horoskop. Czy astrolog jest podobny do fotografa lub architekta?

Jest bardzo ważnym, aby rozumieć, co robi astrolog i jak należy interpretować jego słowa. Do kogo można go porównać? I jaką postawę należy przyjąć wobec jego wiedzy oraz słów?

Zacznijmy od przykładu. - Powiedzmy, że w ogrodzie został wybudowany dom. Po latach przechodził drogą malarz, spojrzał przez płot, widok mu się spodobał i zapragnął namalować obraz. Wstąpił do tego domu, zapytał właścicieli, czy może i następnęgo dnia usiadł w ogrodzie i maluje dom, tzn. obraz domu. Być może część domu jest zasłonięta przez drzewa albo krzewy lub przez stojący przed domem samochód. Malarz może namalować dom tak, że na obrazie nie będzie samochodu czy krzaków. Malarz może dom obejrzeć dokładnie z bliska lub na podstawie części widocznej może się domyśleć, jak wygląda część zasłonięta. - Fotograf tego nie może zrobić. Na zdjęciu będzie widoczny i dom i samochód, i drzewa, i krzewy. Dopiero graficznie, tj. za pomocą programów komputerowych można usunąć ze zdjęcia rzeczy „zasłaniające” czy z jakichś względów „przeszkadzające” albo „niepotrzebne”. Wszystko to jednak są konkretne operacje grafika czy operacje malarza w jego umyśle (a nie w namacalnej rzeczywistości).

Trzeba też podkreślić, że malarz nie maluje domu, lecz obraz domu. Przecież jego dziełem nie jest „dom”, lecz obraz domu. - Dopiero patrząc na obraz domu wykonujemy w naszej głowie różne operacje łączące obraz domu z faktycznym domem.

Podobieństwa astrologa i malarza polega więc m.in. na tym, że jeden i drugi może coś przedstawiać, a przy tym coś odsłaniać. Malarz maluje obraz domu odsłaniając dom zasłonięty drzewami, a astrolog odsłania fragmenty naszej przeszłości zasłonięte przez niepamięć. - Owo odsłonięcie pamięci może dawać pouczające wnioski.

A czy astrolog jest podobny do architekta? - Architekt projektuje dom. Wyobraża go sobie i rysuje rysunek domu. To może być pomysł na jego własny dom lub z pomysłem może zgłosić się klient. Zwłaszcza gdy jest to klient laik, architekt jest zobowiązany do wykonania projektu z uwzględnieniem zastanych warunków miejscowych oraz prawa. Np. klient chce mieć „miły dom z możliwie dużymi oknami i w ogóle otwarty”. Architekt zwraca uwagę na klimat, na rodzaj gruntu, na wymagania techniczne narzucone prawem, a wreszcie na możliwości finansowe klienta. Może się okazać, że gdy klient chce mieć duże okna, to ze względu na silne wiatry potrzebne są bardzo mocne żaluzje. Albo że grunt jest grząski i podstawa domu (fundament) musi być szczególnie mocna i głęboka. - Widzimy tu, że klient musi się architekotwi zwierzyć nie tylko ze swoich marzeń, ale także ze swoich możliwości finansowych. - Podobnie jest u astrologa. Trzeba się zwierzyć ze swoich zasobów oraz ze swoich planów, a astrolog określi wykonalność pomysłu.


Przecież to nie architekt idzie do klienta i zmusza go do budowania domu pod jakiś jego projekt, lecz to klient zwraca się do architekta z pomysłem i pyta, jak to zrobić, aby marzenie nabrało cech wykonalności oraz przybrało materialną formę. - W rozmowie wiele może ulec zmianie, ale w efekcie może zaistnieć nowy dom, mniejszy lub większy, być może tylko wyremontowany, ale dom, w którym można zamieszkać.

zob. też: Schematy i fakty w astrologii
http://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1018

na górę