ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2019-08-19 Hofman Oscar, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Pytanie o miłość i związek jako przykład klasycznej metody astrologii horarnej
Przykład astrologii tradycyjnego typu

Czy można prognozować rozwój związku? Jakim sposobem jest to możliwe? Jakie są motywy partnerów? Czy to rzeczywiście takie proste?

Prezentuję tradycyjną prognozę dotyczącą zachowań ludzi, a więc istot mających wolność wyboru. Wcześniej prezentowałem tradycyjną prognozę dotyczącą pogody, a więc spraw przyrodniczych, w której obowiązuje mnóstwo zasad odkrywanych także przez "zwykłych" ludzi, a szczególnie twardo formułowanych przez naukowców w postaci praw przyrody.

Wstęp. – Zdaniem astrologów tradycyjnych, używając astrologii horarnej [hora – łac. godzina] można w sposób jasny i konkretny udzielić odpowiedzi na wiele pytań dotyczących miłości, spraw finansowych, przeprowadzek, nieruchomości, aplikowania w sprawie pracy, zdrowia, pogody, a nawet znaczenia snów. Oscar Hofman, w serii artykułów czasopisma Astrologie Heute, przedstawia kilka elementarnych metod klasycznej astrologii horarnej na przykładach z własnej praktyki. Stosowana jest astrologia 7 planet: Sł., Ks., Me., We., Ma., Jo. i Sa.

W ramach astrologii horarnej stawianych jest wiele pytań dotyczących miłości i związków. Interpretacja takiego pytania astrologicznego daje szczegółowy wgląd w uczucia, jakie partnerzy odczuwają wobec siebie oraz w to,  jak te uczucia będą się rozwijać. Skrajnie ważne w pytaniach o miłość są dyspozycje i recepcje w horoskopie. [Horoskop taki stawiany jest na moment wypowiedzenia pytania i na miejsce, gdzie znajduje się astrolog.] Recepcje wskazują zawsze na to, co ktoś lubi / kocha, pożąda lub chce mieć. Jeżeli analiza recepcji nie pokazuje stałych wzajemnych uczuć, to szanse na związek są bardzo małe i to obojętnie jakie by przy tym były jeszcze tworzone aspekty.

Złota reguła analizy recepcji w tradycyjnej astrologii brzmi: każda planeta kocha swoich dyspozytorów. A zatem, gdy Merkury znajduje się w Skorpionie, to Merkury kocha Marsa, tradycyjnego władcę Skorpiona. 

Metoda może zostać zaprezentowana na przykładzie poniższego pytania, które zostało postawione przez jednego z moich klientów.

Przykład 1.: CZY ZWIĄZEK JEST MOŻLIWY?

Ten mężczyzna poznał kobietę i chciał się dowiedzieć, czy ona jest nim zainteresowana i czy związek byłby możliwy. Pierwszym krokiem interpretacji jest zawsze określenie sygnifikatorów. Dla stawiającego pytanie jest to władca domu 1., w tym przypadku Merkury, ponieważ Asc.  znajduje się w znaku Panny [której tradycyjnym władcą jest Merkury].  Poza tym zawsze Księżyc jest też sygnifikatorem pytającego, a to ze względu na jego emocje.


Powyżej horoskop pytania 1: Czy związek jest możliwy? 27.02.2010, 17:50 MEZ, Gorinchem, NL (5E00, 51N50), Asc 05.25 Panny
[Przypominam: horoskop stawiany jest na moment wypowiedzenia pytania i na miejsce, gdzie znajduje się astrolog.]
Poniżej ten sam horoskop z 12 planetami, dla porównania.Kobieta będzie w horoskopie pytania reprezentowana przez władcę domu 7. Dom 7. symbolizuje zawsze partnera, o którego się pyta. Nie ma tu znaczenia, czy to chodzi o oficjalne małżeństwo, romans czy o młodzieńczą pierwszą miłość. Dom 7. to ten „drugi“, w tym horoskopie: Jowisz [tradycyjny władca Ryb].

Ponadto będą uwzględnione: Słońce i Wenus, jako ogólne sygnfikatory mężczyzn i kobiet. Te ogólne sygnifikatory mogą być stosowane w astrologii godzinowej tylko w pytaniach o miłość, a w innych obszarach nie.

Drugim krokiem interpretacji jest analiza recepcji. Ona pokazuje chęci i uczucia obu partii. Słońce, jako sygnifikator mężczyzny, widziane jest w szczególności od raczej archetypowej, męsko-erotycznej strony. Znajduje się ono w domu 7., w Rybach. Tradycyjnym władcą Ryb jest Jowisz, który, jak wyżej powiedziałem, jest sygnifikatorem tej kobiety. - Wniosek: ten mężczyzna chce pozyskać tę kobietę dla siebie, a że tu chodzi o Słońce, to istnieje silne erotyczne zainteresowanie.

Markury, władca domu 1., będący drugim sygnifikatorem tego mężczyzny, jest zainteresowany swoim dyspozytorem, tj. Saturnem [tradycyjnym władcą Wodnika], będącego tu, w horoskopie pytania, władcą domu 5.: erotyki, zabawy i romantyki.   Księżyc, trzeci sygnifikator tego mężczyzny, znajduje się [w Lwie] w 12. domu samotności, a więc nie jest zainteresowany Jowiszem, czyli tą kobietą. – Wszystko wskazuje na to, że ten mężczyzna czuje się samotny i szuka romantyki, jako rodzaju drogi wyjścia.

Ta kobieta, tu jako Jowisz, znajduje się w swoim własnym znaku, tj. w Rybach. Ona jest zainteresowana głównie sobą, a nie nim.
Jej drugi sygnifikator, Wenus, która także stoi w znaku Ryb, wskazuje na to samo.

W tym horoskopie zwraca jednak uwagę jeszcze to, że Jowisz, jako ta kobieta oraz jako władca domu 7., są „zaćmiewane“ przez Słońce, męską szarmanckością tego człowieka. – Wniosek: ona uważa go za atrakcyjnego, ale: koniunkcja ze Słońce tj. spalenie, wskazuje na to, że to „przyćmienie“ szarmanckością nie jest trwałe. Słońce bowiem utworzy jeszcze koniunkcję z Jowiszem.

I faktycznie, tych dwoje spotykało się jeszcze w różnym czasie, ale nie rozwinął się rzeczywisty związek.

Analiza astrologii godzinowej dostarcza więc nie tylko prognozę emocjonalnego i konkretnego rozwoju, lecz, przez analizę recepcji, pokazuje także, jakie głębokie motywy posiadają oboje partnerzy. I to jest chyba więcej warte, niż prognoza.

Przykład 2.: JAK ZWIĄZEK się ROZWINIE?

Ponadto, w horoskopie godzinowym można zobaczyć, jak związek się będzie się rozwijał i jakkie zmiany są do oczekiwania. Aby to móc przeanalizować, w horoskopie po prostu przesuwamy sygnifikatory obu partnerów do przodu i patrzymy, czy wkrótce coś ważnego się wydarzy, np. aspekt, a przede wszystkim zmiana znaku. Zmiana znaku zawsze wskazuje na zmiany w związku, ponieważ w nowym znaku recepcje,  mówiące o uczuciach, stają się inne.

Powyżej horoskop pytania 2: Jak romans się potoczy dalej? 04.06.2009, 19:32 MEST, Gorinchem, NL (5E00, 51N50), Asc 19.48 Skorpiona.
Poniżej ten sam horoskop z 12 planetami, dla porównania.
Jako przykład może posłużyć pytanie, które zostało mi postawione przez klientkę. Ma romans z żonatym mężczyzn, a poza tym nie ma innych związków. Teraz chce wiedzieć, czy ten związek ma przyszłość.

Ona to Księżyc, który zawsze jest sygnfikatorem pytającej. Ale ona to także Mars, jako władca domu 1.[horoskopu pytania].  Mężczyzna to Słońce i Wenus, ponieważ Wenus jest władczynią domu 7.

Mars znajduje się w Byku, a więc w znaku Wenus, co wskazuje na to, że ona go kocha. Jako że Mars jeszcze długo pozostanie w Byku, jej uczucie miłości jest stabilne. Wenus, jako władca domu 7. wskazuje, że także on ją kocha.

Lecz wkrótce Wenus opuści znak. Przy tej zmianie rodzi się pytanie, czy to jest pozytywne czy negatywne. Gdy władca domu 7. – tj. Wenus –  wchodzi do Byka, to kocha on Wenus, a więc siebie samego. To oczywiście nie jest dobre dla związku.

Ale Byk jest znakiem, w którym Księżyc jest wywyższony. To oznacza, że on będzie bardzo kochał Księżyca, emocjonalną stronę kobiety. – Dyspozycje przez wywyższenie wskazuja zawsze na przesadę, co jest bardzo pozytywne dla jakiegoś związku. – Wniosek: Z upływem czasu coś się zmieni, ale pozostanie dobre.

I tak też było, bo ten związek wciąż jeszcze trwa.

Zob. też:
Prognoza pogody jako przykład klasycznej metody astrologii horarnej
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1111

Oryginał artykułu został opublikowany pod tytułem:
Rezeptionsanalyse: Liebe und Beziehungen
w: Astrologie Haute Nr.152 – August / September 2011, s. 33.
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=inhalt&heftNr=152
Uprzejmą zgodę na tłumaczenie i publikację w języku polskim wyrazili: Chefredaktor Armando Bertozzi (bzi)
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=content&contentID=1
oraz autor: Oscar Hofman


 

na górę