ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2019-12-11 Fass Holger A.L., Kałuski Bogusław tłumaczenie
Zbiór publikacji astrologicznych na temat, jak zdeterminowany jest człowiek. Artykuły filozoficzne dotyczące astrologii

Główny temat wydania 2019/3 czasopisma Meridian brzmi: Na ile / jak człowiek jest ustalony / zdeterminowany? Czy wszystko toczy się w sposób konieczny, a zależny od warunków startowych? - W oryginale: Wie festgelegt ist der Mensch

Kilka tekstów zawartych w tym wydaniu powinien przeczytać każdy, kto zajmuje się podstawami astrologii. - Niektóre zostaną przetłumaczone.

Wydanie poprzedzone jest artykułem wstępnym, którego autorem jest Holger Fass:

Wyrocznia delfijska ostrzegła Laiosa, króla Teb. Gdyby spłodził syna, to ten któregoś dnia zabije swego ojca i poślubi własną matkę, żonę Laiosa. Laios, aby tego przekleństwa uniknąć, rozkazał, aby jego nowonarodzony syn został zabity. Plan zabicia jednak nie powiódł  się, syn przeżył i dorastał w innym miejscu. Któregoś dnia syn spotkał swego ojca, ale przecież nie znał go, więc sądził, że to ktoś obcy – doszło do sporu i syn zabił tego „obcego”. Później faktycznie Edyp ożenił się z wdową. – Taki jest w skrócie mit.

Jest to modelowy przykład, gdy chodzi o pytania związane z Losem. Aby losu uniknąć, działał Laios w dokładnie taki sposób, który w efekcie właśnie umożliwił przepowiedziane wydarzenia. Co by się stało, gdyby Laios nie wiedział o proroctwie? Czy możemy uniknąć przeznaczeniu? Jeżeli jako astrolodzy, udzielimy odpowiedzi negatywnej, to w wyjaśnianiu raczej nie da się uniknąć boga, bo przecież ktoś lub coś musiało bieg rzeczy predystynować.

Jako że horoskopowe elementy radix są ustalone, to wcześniej lub później będziemy zmuszeni zająć stanowisko w kwesti tego, czy człowiek jest wolny czy zdeterminowany.

To wydanie Meridiana ma za zadanie pomóc Państwu wyrobić sobie własne zdanie.

Cóż więc w tym kontekście znaczy “wolność”? [Spójrzmy na to zagadnienie przez pryzmat zwykłych spraw i z użyciem języka potocznego.]

Załóżmy, że lubię muzykę klasyczną i dostaję bólu głowy, gdy słyszę heavy metal. Czy to będzie oznaką wolności, gdy wbrew memu samopoczuciu pójdę na koncert heavy metal? I odwrotnie, jeżeli uczynię to, na co mam ochotę, to czy nie jestem w ten sposób niewolnikiem moich zachcianek, a więc niewolny?

Marie von Ebner-Eschenbach wyraziła to na swój sposób: Kto wierzy w wolność ludzkiej woli, ten widać, że ani nie kochał, ani nie nienawidził.

Może więc opłaci się pojęcie wolności od nowa przemyśleć. - Amerykańska terapeutka rodzinna Virginia Satir starała się tego dokonać i zaproponowała pięć następujących wolności człowieka:
1. Wolność patrzenia i słuchania tego, co w danym momencie TUTAJ JEST - zamiast tego, co być powinno, co było  czy dopiero będzie.
2. Wolność wypowiadania tego, co rzeczywiście czuję i myślę - a nie tego, co jest ode mnie oczekiwane.
3. Wolność posidania i przyznawania się do moich uczuć - a nie udawania czegoś innego.
4. Wolność poproszenia o to, co potrzebuję - zamiast czekania na pozwolenie.
5. Wolność podejmowania ryzyka na własną odpowiedzialność - zamiast działania tylko na pewniaka i unikania nowego.

W tym sensie również to, co jest nie do uniknięcia, a więc to co w tej chwili rzeczywiście tu już jest, może być z wyboru przyjęte - albo zmienione, gdy skorzystamy z wolności zaryzykowania.

W wydaniu 2019/3 znajdują się następujące teksty astrologiczno-filozoficzne.

autor: Holger A. L. Faß
tytuł: Editorial 2019, Nr. 3  [powyżej]

autor: Andreas Bleeck
tytuł: Ist die Zukunft wirklich das, was wir daraus machen?

autor: Heike Hellenthal 
tytuł: Zwischen Determinismus und Freiheit

autor: Erik van Slooten 
tytuł: Freier Mensch oder Marionette?

autor: Birgit van Borstel 
tytuł: Traditionelle Astrologie und freier Wille - ein Widerspruch?

autor: Daniela Marinella Huber 
tytul: Die Radix: Gefängnis oder Freiraum?

autor: Holger A. L. Faß
tytuł: Freiheit durch Prognose
[Zobacz tłumaczenie artykuły na język polski:
Droga do wolności wiedzie przez prognozę
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1126

autor: Janusz Jurczys 
tytuł: Freiheit und Determinismus aus Sicht der Astrosynergie

autor: Annette van den Bergh
tytuł: Vom Abgrund der Freiheit ins Licht des Seins!
[Tekst przeznaczony do tłumaczenia na polski]
[Tytuł roboczy: Z przepaści Wolności w światło Bycia]
Martin Heideggers Mond-Uranus Konjunktion
W artykule jest interpretowana radixowa koniunkcja Księżyc – Uran tego znanego filozofa. Jest przedstawione, jak bardzo, związane z nią doświadczenia osobiste, wpłynęły na myślenie i dzieło M. Heideggera [zob. radix https://www.astro.com/astro-databank/Heidegger,_Martin].

Od redakcji: Rekomendując te publikacje chciałbym Czytelnikom wymienić i przybliżyć niektóre stare i nowe pomysły w tej dziedzinie.

Zobacz:
Uwagi o pojęciach wolności i przyszłości, komunikacji i świadomości.
https://www.swiatopoglad.kaluski.biz/filozofia.php?id=138


Link do redakcji oraz sklepu internetowego, gdzie można zamówić prenumeratę w wersji drukowanej albo elektronicznej, a także pojedyncze artykuły z archiwum czasopisma w wersji elektronicznej – kliknij zdjęcie okładki:


 

na górę