ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2005-11-15 Kałuski Bogusław
Horoskopy i prognozy stosowne dla aktualnego pokolenia


Jest kilka rodzajów astrologii. Europejska, chińska, hinduska, południowoamerykańska, a także inne, w kolejnych kręgach kulturowych.

W astrologii europejskiej można mówić o astrologii gazetowej, o astrologii ogólnej mówiącej o sprawach tyczących wszystkich (jak pogoda), a także o astrologii indywidualnej

Astrologia gazetowa spełnia funkcję popularyzatorską, jednak posługuje się zbyt wielkimi uproszczeniami i nie może być traktowana poważnie przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Astrologia ogólna mówi o trendach na aktualnym niebie. Można ją porównać do prognoz pogody. Zapowiada atmosferę komunikacji, skłonność do (współ)działania, nastroje finansowe, klimat między płciami itd. Trzeba tu – dla porównania - zdawać sobie sprawę z tego, że gdy prognoza meteorologiczna zapowiada śnieg, to jedni się cieszą, a drudzy smucą, zależnie od ich usposobienia i dotychczasowych doświadczeń. Sprzedawcy nart, zwłaszcza ci posiadający modny towar w magazynie, będą się przecież cieszyć. A zatem trzeba wiedzieć, kim się jest i w jakiej kondycji, aby stosownie reagować na ogólne trendy. Jedni bowiem, ci będący w dobrej formie, powinni wyjść na śnieg, na pobudzający spacer, a inni, osłabieni nadmierną pracą, powinni schować się w ciepłym domu. - Gdy ogólna prognoza astrologiczna zapowiada kiepskie trendy, to my, mając indywidualną zwyżkę energii możemy dobrze wypaść na takim tle, jednak raczej niewiele osiągniemy. Natomiast gdy ogólne trendy są dobre, to nawet niewielkie posunięcie indywidualne może dać spore efekty. Najlepiej jest łączyć dobre indywidualne trendy z dobrymi trendami ogólnymi. – Przykładem ogólnej astrologii są prognozy zamieszczane na tej stronie.

Astrologia indywidualna omawia kilka spraw. Najpierw tzw. horoskopy urodzeniowe czyli symboliczne rysunki nieba, tak jak ono wyglądało, widziane z Ziemi, w chwili i w miejscu czyichś urodzin. Można je przyrównać do śladu, jakie np. zostawia zwierzę na śniegu. Tropiciel może na podstawie tego śladu sporo powiedzieć o kondycji zwierzęcia. Czy jest duże czy małe, czy idzie czy biegnie, czy jest zdrowe czy może krwawi. Podobnie astrolog może sporo powiedzieć o kondycji i zdolnościach właśnie urodzonego człowieka, a tak samo o założonej firmie, o domu, którego budowę rozpoczęto itd.

Omawianie tych kondycji odbywa się na różny sposób, w zależności z jakiej szkoły pochodzi astrolog. Jedni mówią o stałych cechach charakteru, inni zaś o potencjałach (plus kilka wariantów pośrednich). Trafność opisów horoskopów zależy nie tylko od spraw czysto astrologicznych. Ważna jest bowiem dokładność danych podawanych przez właścicieli horoskopu (miejsca i czasu), inteligencji astrologa, intuicji astrologa, a także jasnowidzenia, bo i to się trafia pod płaszczykiem astrologii. Może więc być tak, że astrolog, który bardzo dba o to, aby klientowi zbytnio nie narzucać swojej wizji, poda bardzo nośny opis. I może być tak, że astrolog, który wierzy w niezmienność charakterów trafi kulą w płot, bo los płot przesunął.

W moim odczuciu narzucanie klientom zbyt sztywnych wizji ich osobowości jest życiowo błędne, bo prowadzi do ubezwłasnowolnia ludzi i do uzależniania klientów od astrologów. Owszem potrzebne są dokładne opisy, jednak dające klientowi możliwość domknięcia ich własnymi słowami. – Jeżeli zaś klient życzy sobie większej precyzji, to możliwe są spotkania, gdzie odbędzie się to w formie dialogu, za pomocą słów tak samo rozumianych przez obie strony. – Oprócz porad jednorazowych czy doraźnych porad, takie regularne spotkania, to na Zachodzie jeden ze sposobów pracy astrologa. Można się spotykać co 3 miesiące (rytm, w jakim zmiany są wyraźnie widoczne) na 2 godziny i omawiać bieżące sprawy. Jest to cenowo zbliżone do innych konsultacji czy nawet rozrywek.

Sprawa stylu wypowiedzi jest bardzo ważna. Zdarzało mi się, że ktoś zwracał się do mnie po poradę twierdząc, że inny astrolog go przestraszył i czy to prawda, co tamten powiedział. Tu trzeba wielkiej ostrożności. Lepiej powiedzieć dwa słowa za mało niż jedno za dużo. – Mnie też zdarzyło się usłyszeć słowa krytyki. Tak to już jest, że jest się przez jednych chwalonym za styl, a przez innych ganionym. – Trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że astrologia nie jest dla wszystkich, tak jak nie wszyscy trawią golonkę. Podobnie ktoś może mieć kiepski kontakt z jednym astrologiem, a znakomity z drugim. Przecież tak samo, mimo często najlepszych starań, jest z lekarzami, fryzjerami, pisarzami, muzykami itd.

W ramach omawiania horoskopów urodzeniowych można wyodrębnić wiele grup tematycznych, dotyczących poszczególnych dziedzin życia. A zatem: zdrowie, pieniądze czy w ogóle wartości, wiedza, praca, seks, kreacja, rozwój duchowy, zagranica czy w ogóle przekraczanie granic itp. Inaczej te sprawy traktowane są u dzieci, inaczej u dorosłych. Inaczej u kogoś, kto podaje, że w życiu interesuje go praca i rodzina, a inaczej u kogoś kto nosa nie wychyla zza książek.

Za horoskopem urodzeniowym idą prognozy. Tu zaraz ważne są elementy autobiograficzne. Na ich podstawie wiemy, czy to kobieta czy mężczyzna, w jakim otoczeniu żyje, jak je wewnętrznie odbiera, a więc poznajemy autentyczny kontekst oraz intensywność życia. Bo po co to zgadywać, skoro jest już wiadome? Poznajemy też, jeśli można, dane urodzin rodziców, rodzeństwa i innych ważnych osób. W ten sposób dowiadujemy się sporo o tle, na jakim zachodzą wydarzenia w życiu właściciela horoskopu.

Co to są prognozy? – Wróćmy do przykładu z tropami na śniegu. Załóżmy, że wyglądają na ślady kota, że są szerokie i głębokie, a więc że przechodził tutaj mocny osobnik. Potem, gdy je dalej śledzimy, widzimy, że nagle zaczęła się ucieczka, że obok są ślady napastnika. A potem widzimy, że nasz kot miał szczęście, bo zdążył dobiec do drzewa i wielki pies nic mu nie zrobił. A zatem jasne jest, że oprócz siły potrzebne jest szczęście.

Teraz wróćmy ponownie do horoskopu urodzeniowego. Powiedziałem, że jest to mapa nieba z chwili urodzin. Gdyby takie mapy rysować co sekundę, to uzyskalibyśmy coś jak kliszę w kinie, która dałaby nam ruchomy obraz nieba. I to jest właśnie podstawa prognozy. Astrolog patrzy, jak wygląda niebo wraz z upływem czasu i porównuje to niebo późniejsze z tym wcześniejszym, zwłaszcza z chwili urodzin. Czasem te obrazy ze sobą harmonizują, a czasem się gryzą. Czasem mamy dobre lata, a czasem trudne.

Na czym polega korzystanie z prognoz? Podam przykłady. - Gdy mamy kiepski dzień, to czasem lepiej jest zostać w domu i nie narażać się. Raczej zróbmy coś profilaktycznego, poczytajmy coś, zastanówmy się, albo obejrzyjmy film. – Gdy zaś mamy dobry dzień, możemy wyjść na miasto. Ktoś zaprosi nas na kolację, albo będziemy mieli okazję porozmawiać z kimś, kogo chcieliśmy bliżej poznać. Możemy jednak z premedytacją zająć się wybiórczymi sprawami, takimi które są dla nas życiowo doniosłe, poprosić o podwyżkę, wysłać ofertę pracy do nowej firmy, kupić akcje itd. – Trzeba jednak wiedzieć, kiedy ma się taki dzień, a także, czego on dotyczy.

To samo dotyczy całych lat. Są lata na porządki i są lata na inwestycje. Są lata na naukę i są lata na zabawę. Są lata na porządki w związkach i są lata na nowe związki. Trzeba jednak to z góry wiedzieć, aby je optymalnie wykorzystać. Bo po co męczyć dziecko grą na pianinie, jeżeli nie ma talentu? I po co marnować pieniądze na przesadne inwestycje, gdy jest czas na odchudzenie budżetu i spłacanie kredytów?

Sztuką życiową właściciela horoskopu jest zrozumieć radę, podjąć decyzję i odpowiedzialnie wcielić ją w życie. Czasem oznacza to konieczność zmiany nawyków i zakasanie rękawów na dłużej. Zawsze wymaga to czasu. Krótkie zrywy i słomiane zapały są dobre najczęściej tylko w chwili akcji. Natomiast porzucanie nowo obranej drogi z powodu szybko się pojawiających „obiektywnych przyczyn” często bywa wymówką dla mało wytrwałych.

Sztuką astrologa jest łączenie prognoz ogólnych z indywidualnym rytmem poszczególnej osoby. Sztuką jest wskazać czas do działania w odpowiednim kierunku i w odpowiednim czasie. Często jest to dobranie metod pracy nad charakterem, bo nie zawsze i nie wszystkie metody są dobre dla każdego. Może to być sprawa wyboru szkoły dla dzieci, zawodu czy rodzaju pracy dla dorosłych, a dla spragnionych życia we dwoje omówienie jak, z upływem lat, będzie rozwijał się charakter partnerów.

Tzw. tradycyjna astrologia mówiła: zrób to, nie rób tego. – Dzisiaj czasy zmieniają się. Owszem, są obszary zapiekłej konserwatywności, jednak we wielu krajach mężczyźni otrzymują już takie same obowiązki jak kobiety, a kobiety uzyskują takie same prawa jak mężczyźni. W nowoczesnych firmach jest mniej kierowników, a więcej samodzielnych i wszechstronnych koordynatorów lub specjalistów. Promowana jest kreatywność. Odpowiedzialność jest delegowana na wykonawców. – Wszystko to razem powoduje, że skoro odpowiadać mają wykonawcy, to trzeba ich dopuścić do głosu przy podejmowaniu decyzji. Nie może być bowiem tak, że ktoś komuś wyda niezrozumiały rozkaz czy polecenie, a potem obarczy go (pracownika) odpowiedzialnością. To z tego powodu powstały systemy komputerowe śledzące i wspomagające zarządzanie, w których rejestrowany jest proces podejmowania decyzji oraz ich wykonywania. Wtedy wiadomo, kto i jaką podjął decyzję, komu ją przekazał oraz kto i co zrobił.

Dla poradnictwa astrologicznego ten cywilizacyjny, psychiczny a także duchowy stan naszego pokolenia ma konkretne znaczenie. Klientowi przedstawia się opis sytuacji. To tak, jakby zwiad dostarczał informacje sztabowi. Potem powinno mieć miejsce wspólne omówienie sytuacji, aby być pewnym, że informacje zostały właściwie zrozumiane. Następnie jest miejsce na koncepcje sztabowe, a więc na dotychczasowe plany właściciela horoskopu oraz na omówienie sugestii astrologa. I dopiero wtedy jest czas na podjęcie decyzji właściciela horoskopu, co robić, w jakim zakresie, a także jak robić.

Widzimy więc, że cały proces zmierza w kierunku świadomości, dialogu i samodzielności. Inne sposoby wydają się starą metodą na utrzymanie hierarchii, rządu dusz, i dopływu dochodów. Obserwujemy to u różnych władców, mistrzów, guru, kierowników, dyrektorów itp. – Jeżeli chcesz wolności, weź ją sobie, a jednocześnie bądź świadom(a) podstaw swoich decyzji.

Rozmawiałem ostatnio o tzw. informatorach w firmach. Każdy dyrektor i kierownik ma swoich informatorów i jest to standard, ponieważ skąd by inaczej miał wiedzieć, co dzieje się w firmie. Ważne jest aby ten standard odpowiadał normom socjalnym i moralnym. A także normom zdrowego rozsądku. Często bowiem dyrektor lekceważy informatorów, uważając że są tylko dostawcami danych. Jednak owi informatorzy to często równoprawni gracze, którzy chcą wpływać na rzeczywistość, bowiem, przez manipulacyjny dobór informacji podawanych szefowi, chcą wpływać na jego decyzje dotyczące premii i nagan kolegów.

Astrolog też jest dostawcą informacji. Potrzebna jest wielka trzeźwość i klienta i astrologa, aby nie uwikłać się w realizowanie nie swoich celów.

Jeżeli w firmach ustalanie procedur pracy, ustalanie zadań, a nawet ocena ich realizacji dokonywana jest przez wykonawców (pracowników, a nie kierowników), to mamy do czynienia z nowoczesnym procesem uświadomionym. Kiedyś było tak, że od myślenia była głowa, a członki od roboty. Właśnie, odróżnijmy przewodzenie, nadawanie kierunku od administrowania, realizowania. Dzisiaj kierownicy (czy właśnie: kierujący) mogą tu pomagać radą, albo być jak nauczyciele wobec dzieci, wspierając je wiedzą i pobudzając kreatywność. Są takie firmy, proszę mi wierzyć (i najlepiej przenieść się do takiej).

Podobnie jeżeli astrolog jest przez klienta zaproszony do wspomagającego dialogu, to jest to sposób na rozszerzenie horyzontów świadomości i na rozszerzenie wolności działania. Chociaż opisałem to posługując się czasem słownictwem z myślistwa, wojskowości czy ekonomii, to jednak taka rozmowa astrologiczna jest przede wszystkim rozmową psychologiczną, a to dlatego, że do uwzględnienia są nasze emocje, nasze uczucia, nasze poczucie bezpieczeństwa, które przecież żywo przeżywamy w naszym wnętrzu.

* * *

Osoby zainteresowane swoim horoskopem mogą na naszej stronie zapoznać się z ofertą konsultacji astrologicznych w dziele ASTRO*PORADY

Cennik oraz informacje o tym, co jest potrzebne do postawienia horoskopu znajdują się w dziale OGŁOSZENIA 
 

na górę