ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2007-09-13 Gronert Jarosław
Planety jako elementy horoskopu

Słońce, Księżyc i pozostałe planety naszego Układu Słonecznego stanowią podstawowe składowe astrologicznego arsenału środków. Przyjęto w astrologii nazwy planet używane w starożytnym Rzymie, choć dla zrozumienia istoty ich wpływów niezbędna jest znajomość mitologii greckiej. 

Z astrologicznego punktu widzenia wszystkie ciała niebieskie naszego systemu planetarnego możemy podzielić na trzy grupy.

I grupa: to ciała niebieskie leżące wewnątrz orbity Ziemi lub znajdujące się w bliskim jej sąsiedztwie:
- Słońce,
- Księżyc,
- Merkury,
- Wenus,
- Mars
- oraz pas planetoid i jego władczyni - Ceres.

Planety te określamy mianem indywidualnych lub osobowościowych (personalnych). Określają one podstawowe komponenty naszej osobowości. Tam, gdzie znajdują się w horoskopie, możemy najwięcej działać według własnych upodobań i potrzeb - tzw. "wolnej woli". Tam jest zlokalizowane nasze "prywatne widzimisię".

Słońce - podstawa i centrum naszej istoty. Świadomość (Yang).

Księżyc - skarbnica pamięci i psychiczno-emocjonalny radar. Podświadomość (Yin).

Merkury - inteligencja i komunikacja w mowie i piśmie, dualność (Yang + Yin).

Wenus - system wartości i potrzeba komfortu towarzyskiego i materialnego, siła dośrodkowa, przyciągająca (Yin).

Mars - działania i popędy, kształtujące otoczenie dla własnych potrzeb, siła odśrodkowa, odpychająca (Yang).

Ceres - najprawdopodobniej, szczegółowa i logiczna organizacja (zazwyczaj rutynowa) życia codziennego (Yin).


II grupa: to planety tzw. społeczne - Jowisz i Saturn.

Opisują one wpływ kolektywu i miejsce jednostki w społecznej hierarchii oraz nasz stosunek do społeczeństwa, jego zasad i norm. Silnie postawione w horoskopie umożliwiają człowiekowi stanie się postacią wzorcową, "filarem" społeczeństwa, dzięki świadomej, radosnej ekspansji (Jowisz) lub logicznym zabezpieczeniom i organizacji (Saturn).

Energia Jowisza ukazuje wszystko to, co społeczność stworzyła, aby jednostce umożliwić i ułatwić rozwój, i rozmach. Natomiast energia Saturna przedstawia to, co czyni jednostkę pożyteczną, przestrzegającą zasad i kontrolowaną przez tę społeczność.

Jowisz - ekspansja, rozmach i rozwój.

Saturn - system ograniczeń, kontrola wewnętrzna lub zewnętrzna.

III grupa: to "ambasadorowie galaktyki", planety znajdujące się na krańcach naszego Układu Słonecznego: Uran, Neptun, Pluton, nowo odkryta Prozerpina 2003 UB313 - Eris oraz te, które być może jeszcze zostaną odkryte.

Z racji olbrzymiego oddalenia od centrum Układu Słonecznego poruszają się w tak wolnym tempie wzdłuż zodiaku, że wywierają specyficzne i dogłębne skutki na całe kolejne pokolenia ludzkich istot. Dlatego określamy je mianem planet uniwersalnych, pokoleniowych (nieświadomości zbiorowej). Ukazują one transcendentalne wymiary ludzkich przeżyć i doświadczeń. Są związane z metafizyczną strukturą świata nadprzyrodzonego. Opisują wszystko to, czego ludzkość doświadczyła w swoim rozwoju - dobre i złe uczynki ludzkości.

Skutkiem ich wpływu, każdy człowiek ma dostęp do jakiejś części nieświadomości zbiorowej. Doświadcza tego dzięki intuicji, inspiracji, iluminacji, bezpośrednim wglądom w istotę rzeczy, nagłym impulsom wskazującym właściwe kierunki działań.

Są energiami transpersonalnymi i transformacyjnymi, włączającymi jednostkę w nurt głębokich często przemian, angażujących wielkie ludzkie zbiorowości. Doświadczenia te, właściwe dla całej ludzkości (o charakterze powołania, misji dziejowej lub przymusu), wpływają na życie pojedynczego człowieka i gruntownie je przeobrażają.

To energie planet pokoleniowych potrafią nauczyć "małych ludzi" osiągania wielkich celów! Wskazują jednakże, iż "wielu może być powołanych, lecz niewielu będzie wybranych".

Przyjrzyjmy się bliżej potencjałom tych planet:

Uran - indywidualna wolność, postęp, eksperymentowanie, wynalazczość, rewolucyjność.

Neptun - poświęcenie, idealizacja, natchnienie i subtelność poza- lub ponadlogiczna.

Pluton - transformacja, regeneracja, głębia i nieuchronność wielkich przemian, moc.

Prozerpina (2003 UB313/136199 Eris) - wydaje się, że odpowiada za gradację wartości niezbędnych do godziwej egzystencji i skutecznego przetrwania w ziemskim ekosystemie.

na górę