ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2007-09-13 Gronert Jarosław
Podstawowe pojęcia astrologiczne. Słowniczek.

Planety określają podstawowe rodzaje energii. Są wędrującymi po niebie aktywnymi ośrodkami sił i dynamicznymi skupiskami energii. Działają wspólnie, jak gigantyczna kosmiczna antena i sieć energetyczna, w której pełnią rolę węzłów, generatorów lub rezonatorów.

Aspekty (odległości kątowe między planetami) to szlaki komunikacyjne łączące pulsujące energie planet. Określają one rodzaje ich wzajemnego oddziaływania.

Znaki zodiaku są podzielonym na 12 równych części pasmem lub polem siłowym zawierającym w sobie sprzężone aspektami energie planet. Skoncentrowany wpływ planety jest "zanurzony" w sferze oddziaływań znaku. Modyfikuje to potencjał planety przez wymieszanie go z charakterystyką znaku.

Domy horoskopu opisują dziedziny życia, w których realizują się wzajemnie modyfikujące się wpływy planet, znaków i aspektów.

Wszystkie składowe horoskopu mają zdolność wzajemnych przekształceń intensywności, jakości i zakresów swoich oddziaływań.

na górę