ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2009-01-05 Kałuski Bogusław
Horoskop - przykład, jak korzystać z prognozy. Jak korzystać z dni i chwil.

Podam przykład, jak korzystać z prognozy. Wyobraźmy sobie, że zmienia się atmosfera, że zapowiada się burza. Nadciągają chmury, zrywa się wiatr, spadają pierwsze duże krople. Już wiemy, że zaraz lunie, że pioruny zaraz zabłysną i zagrzmią. Albo wyobraźmy sobie czas, gdy kobieta jest w ciąży i zaczęła odczuwać skurcze i bóle. Wszyscy spodziewają się, że zaraz urodzi. A więc gdy atmosfera się zmienia, to możemy spodziewać się czegoś nowego. Łowcy piorunów nastawiają swoje aparaty. Oczekujący na dzieci wzywają lekarza i modlą się.

Tym pomyślmy o czasie nowiu. Najpierw w tym celu przytoczę opis atmosfery nowiu:

Podczas pełni w Pannie 11.marca 2009 o godz. 03.39 nadszedł moment na to, aby ostatecznie oddzielić plewy od ziarna. Zdobądźmy jasność w tym, gdzie zerwanie z przeszłością już nie możemy dłużej odwlekane (Saturn i Uran na osi pełni).

Około tego czasu najlepiej jest usiąść i zastanowić się, jakie podobieństwa występują między sytuacja na świecie, a naszą osobistą sytuacją. Sytuacja na świecie symbolizowana jest przez opozycję Saturn / Uran, występującą na niebie. Jej symbolika stosuje się do wszystkich. Lecz jej symbolika może być również zastosowana do nas osobiście, bo przecież ta tranzytująca niebo opozycja jest tranzytem do planet w naszych horoskopach osobistych.

Gdy mówię „około nowiu”, to mam na myśli, że trzeba usiąść nieco przed i przygotować się i że trzeba wytrwać nieco po.

Jakie opinie, które przychodzą czy przelatują nam przez głowę, w odniesieniu do świata moją też zastosowanie do nas osobiście? Jakie środki zaradcze, które zaproponowalibyśmy światu, mogłyby mieć zastosowanie dla nas osobiście? – To jest takie proste: pomyśleć i wykonać. - Łowcy piorunów i oczekujący na dzieci są przygotowani na nadchodzące zdarzenia. My też przygotujmy się i bierzmy się do dzieła. Trzeba zważać na atmosferę. Przecież podczas burzy słońce nie świeci, a podczas porodu nie tańczą kobiety. Trzeba atmosferę rozpoznawać i brać się za to, co jest stosowne do atmosfery. Podałem przykład atmosfery burzowej i porodowej, lecz są też atmosfery delikatne, a wtedy trzeba dostosować swą wrażliwość. Pamiętajmy, że przebojami stają się nie tylko utwory mocne, lecz również delikatne.

Podobnie zadania myślowe oraz w materii możemy wykonywać podczas innych dokładnych aspektów dziejących się na niebie, a które wymieniane są w prognozach ogólnych. Można też wykorzystywać aspekty do horoskopów indywidualnych czy aspekty kontaktowe. To daje celność i siłę.
 

Oprócz okazji dosłownie kilkuminutowych trzeba wymienić okresy, w których „specjalna” atmosfera utrzymuje się dłużej. Czasem jest to godzina, czy kilka godzina albo cały dzień. Bywają też atmosfery kilkudniowe czy tygodniowe. Trzeba też wyróżnić okresy kilkumiesięczne, które podobne są do pór roku. Są też roczne, kilkuletnie i kilkunastoletnie.

Czasem jedna mocna chwila, a czasem przebieg dłuższego okresu wpływają na zabarwienie naszego całego dalszego życia.

W obrębie każdego dłuższego okresu dają się wyróżniać (astrologicznie wyliczać) chwile, w których atmosfera ma swoje największe natężenie, swój szczyt i te trzeba wykorzystywać na celowe działania.
 

na górę