home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 portrety

Artykuły opisujące horoskopy znanych osób, państw itp.

2017-11-20 Gronert Jarosław
Prezydent Andrzej Duda i Księżyc w jego kosmicznej mandali

Trzeba zatem przyznać, że w kosmicznej mandali Andrzeja Dudy, obok Słońca w Byku w dwadasamsie Ryb w sektorze szóstym w trygonie z Plutonem, Ascendentu w Strzelcu i jego władcy w Koziorożcu w sektorze pierwszym – potencjały lunarne i ich powiązania mają wiodące znaczenie!
 

W październiku 2017 roku na VII konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego prowadziłem wykład o aspektach 135°, 150°, odległościach kątowych 15° i 75° oraz złożonych z nich konfiguracjach. Owe konfiguracje mogą występować nie tylko w kosmogramach radix, ale pojawiać się i funkcjonować okresowo – czyli formować się dzięki przemieszczeniom tranzytujących bądź progresywnych ciał niebieskich. Od tegorocznej jesieni w bazie horoskopów PTA jest dostępny kosmogram prezydenta Andrzeja Dudy (ur. 16.05.1972 roku o godzinie 21:00 w Krakowie). Z pewnością jego interpretacje są już wykonywane na astrologicznych spotkaniach, kursach i szkoleniach jak i publikowane w internecie. W poniższym tekście przeczytacie Państwo przede wszystkim o potencjałach lunarnych w prezydenckim kosmogramie – zarówno urodzeniowych jak i prognostycznych.

To co w kosmicznej mandali polskiego prezydenta można dostrzec od razu, to dominująca jej prawa półkula. A przy większości ciał niebieskich ulokowanych po prawej stronie kosmogramu, koncentracji planet w sektorach szóstym i siódmym, z władcami sektorów 4-10 w sektorze 7 oraz władcą Descendentu w sektorze 5 – łatwiej jest działać i pracować zespołowo niż indywidualnie. Łatwiej też pełnić rolę konsultanta-doradcy, a także z częstych porad korzystać, niż podejmować decyzje wyłącznie samemu.

Również wyraźnie rzuca się w oczy w prezydenckim kosmogramie Jowisz w Koziorożcu w sektorze pierwszym, władający ascendentem w Strzelcu, zaś naprzeciwko w sektorze siódmym widnieje w znaku Raka ścisła koniunkcja Wenus z Marsem. Nadto obie koniunkcyjne planety są w luźnym złączeniu z Księżycem. Zatem trzy ciała niebieskie w Raku są w opozycji do Jowisza w sektorze pierwszym. Kształtuje to sposób bycia oparty o zasadę brzmiącą: to na ile mogę być w samo-kontrolowalny (Jowisz w Koziorożcu) sposób śmiało i dalece ekspansywny – zależy od licznych uzgodnień (a właściwie ostrożnościowych pozwoleń) zawieranych z ważnymi w jego życiu kobietami oraz od obaw o ich samopoczucie i dobrostan.

Ale co charakterystyczne – w roli głównej wśród kosmicznych powiązań tworzących kosmogram prezydenta Andrzeja Dudy występuje ścisła kwadratura Księżyca z Uranem oraz osią Medium Coeli – Immum Coeli.

Uran tuż przy Medium Coeli w aspekcie 90° z Księżycem w Raku w sektorze siódmym, wraz z Wenus władającą MC i umiejscowioną także w Raku – pospołu określają autorytety jakie obiera polski prezydent. Ponieważ Księżyc jest w swoim znaku Zodiaku i zarządza ulokowaną również w ostrożnym z natury Raku ścisłą koniunkcją wenusowo-marsową, to wielce szacowną, opiniodawczą i przewodnią rolę będą odgrywały w środowisku prezydenta kobiety. Potwierdza to położenie Marsa w Raku i sektorze siódmym. Marsa uwrażliwionego, „zmiękczonego” i złagodzonego, przez czynniki YIN – Wenus i Księżyc. Można uznać iż w kosmogramie Andrzeja Dudy marsowy wojownik-drapieżnik został „nakarmiony, ugłaskany, uczesany i udomowiony”. Wiele wobec tego utracił z naturalnej dla tej planety dzikości i walecznej bezkompromisowej rywalizacji, ale w zamian uzyskał zdolności do kooperacji, negocjacji i zawierania porozumień. Ponadto występujący tu w dużej obfitości uranowo-lunarno-wenusjański konglomerat informuje także z jakich kosmicznych potencjałów będzie w dużej mierze korzystał Andrzej Duda, by samemu stać się autorytetem i utrzymać się w tej roli.

Trzeba zatem przyznać, że w kosmicznej mandali Andrzeja Dudy, obok Słońca w Byku w dwadasamsie Ryb w sektorze szóstym w trygonie z Plutonem, Ascendentu w Strzelcu i jego władcy w Koziorożcu w sektorze pierwszym – potencjały lunarne i ich powiązania mają wiodące znaczenie!

Potwierdzają to również księżycowe aspekty do osi poziomej kosmogramu. Ta władająca znakiem Raka planeta jest bowiem w dokładnym kwinkunksie do Ascendentu w Strzelcu i półsekstylu do Decendentu w Bliźniętach – co dodatkowo i w szczególny sposób promuje klimat, funkcje i role lunarne w prezydenckim kosmogramie. Generuje tym samym nieoczekiwanie się pojawiające obawy, falujące niepokoje i strapienia – typowe dla tego nieharmonijnie aspektowanego ciała niebieskiego. Dotyczą one zarówno możliwych rzeczywistych zagrożeń, jak i tych wytworzonych we własnej wybujałej wyobraźni. Dzieje się tak, gdyż Księżyc położony jest w znaku Raka oraz w sektorze siódmym (gdzie jest też Wenus, władczyni MC) i tworzy (po wenusjańsko-marsowej koniunkcji) najdokładniejszy w kosmogramie aspekt – kwadraturę do Urana ulokowanego w Wadze tuż przy Medium Coeli. Lunarne frasunki, rozterki i lęki rozprowadzane są więc aspektami 90° zarówno w sytuacje i sprawy służbowe i społeczne (kwadratura do MC) jak i w domowo-rodzinne pielesze (kwadratura do IC). Jest to zrozumiałe, gdyż przy silnie nieharmonijnym Księżycu zawsze pojawia się problem – co uczynić z niezaspokojonym a skołatanym poczuciem bezpieczeństwa, by nie przekształciło się ono w permanentnie doskwierające poczucie zagrożenia. Tak, by sygnalizatory wewnętrznego i zewnętrznego systemu bezpieczeństwa nie mrugały wciąż w trybie alarmowym. Potęguje to jeszcze Wenus w Raku władająca MC i Mars w tym samym znaku zodiaku – władający IC. Na szczęście w kosmogramie Andrzeja Dudy z namnażającymi się lunarnymi obawami (własnymi i cudzymi) ściera się nadwyżka osobistego optymizmu właściwa dla ascendentowego Strzelca, wspomaganego Jowiszem w Koziorożcu w sektorze pierwszym. Rozgorączkowanym niepewnościom przeciwstawia się również Słońce w znaku Byka – będącego wszak zodiakalnym okazem wręcz „roślinnego” spokoju w obyciu. Umiejscowienie Słońca i Saturna w sektorze szóstym sprzyja zaś funkcjonowaniu w oparciu o wielokrotnie sprawdzone reguły, normy i procedury, które gwarantują uzyskanie stabilizacji – częściowo tłumiącej emocjonalne larum.

Dodatkowo o potężnym lunarnym wpływie na sferę zawodową i strefę kariery świadczy położenie Księżyca w saturnowej dwadasamsie  Koziorożca i 90° aspekt tej planety  do saturnowego MC. I co ciekawe, jest to ta część dwadasamsy Koziorożca, która odpowiada 17°40´ tego znaku zodiaku – czyli dwadasamsowy Księżyc jest w symbolicznej kwadraturze do MC w Wadze i w opozycji do swojego położenia w znaku Raka. Potencjały lunarne są więc kluczowymi elementami zarówno w interpretacji potencjałów urodzeniowych, jak i przy prognozowaniu. Dlatego warto bacznie przyglądać się tranzytującym ciałom niebieskim aspektującym urodzeniowy Księżyc (a zarazem Urana i oś MC-IC) – oraz równie wnikliwie analizować przemieszczanie się Księżyca progresywnego.

Tym bardziej, że w systemach gdzie panuje ludowładztwo (demos i kratos = demokracja), los polityków i sprawowane przez nich funkcje zależy w wielkiej mierze od „łaski ludu” – a tę zaś w dużym stopniu określa natalna oraz progresywna pozycja Księżyca i jego aspekty.

Całkiem niedawno, w roku 2016 wystąpiły trzykrotnie (luty, przełom czerwca-lipca, połowa grudnia) ścisłe opozycje Plutona do urodzeniowego Księżyca Andrzeja Dudy. A przecież Księżyc jest bardzo czułym, miękkim, subtelnym i mało odpornym elementem kosmogramu – zwłaszcza gdy znajduje się we wrażliwym, opiekuńczym, nastrojowym i zapobiegliwym znaku Raka – tak ceniącym sobie bezpieczeństwo swoje i bliskich. Zaś tranzytujący Władca Podziemi (bezwzględny Hades) z upodobaniem potrząsa i targa ludzkim życiem, jak podczas trzęsienia ziemi czy wybuchu wulkanu. I jego tranzytujące opozycje można nazwać nie tylko symbolicznie – totalnymi!

Mało tego, w styczniu, lipcu i listopadzie 2017 roku tranzytujący Pluton złączył się z dwadasamsowym położeniem Księżyca w 17°40´ Koziorożca. W jego pobliżu jest też umiejscowiony dwadasamsowy Neptun w 19°18´ znaku władanego przez Saturna. Wskazane dwadasamsowe złączenie Księżyca z Neptunem jest kolejną uwrażliwiającą składową występującą w kosmicznych zasobach polskiego prezydenta.

 


                                                    
Powyżej: na kole wewnętrznym kosmogram natalny Andrzeja Dudy. Na zewnątrz planety z dwadasams przetransponowane do odpowiednich znaków zodiaku.

Inne ważne i ultraczułe miejsce w kosmogramie Andrzeja Dudy znajduje się [r. 2017] w ostatnim stopniu znaku Wodnika i w pierwszych stopniach znaku Ryb (czyżby Pięta Achillesa?). Obszar ten jest dlatego wyjątkowo sensytywny, bo odbiera szereg nieharmonijnych aspektów od urodzeniowych ciał niebieskich: Plutona, Urana przy Medium Coeli, Księżyca i Neptuna. Ale ów mocno reagujący na wszelkie bodźce początek Ryb aspektowany jest również chroniącym trygonem od złączenia Wenus z Marsem ulokowanego w 3° Raka. Notabene w ostatnim stopniu znaku Wodnika znajduje się urodzeniowe Słońce obecnego przywódcy największej partii opozycyjnej – Grzegorza Schetyny (18.02.1963). Urodzeniowe położenia Urana i Plutona dzieli odległość 15°. I te dwie pokoleniowe planety symultanicznie aspektują ścisłym kwinkunksem (Pluton) i dokładną półtorakwadraturą (Uran) ostatni stopień znaku Wodnika. Natomiast dwadasamsy Ryb i Barana ulokowane w znaku Ryb, są aspektowane kwadraturą Neptuna położonego w Strzelcu i półtorakwadraturą od Księżyca w Raku. Ponadto midpunkt kwadratury Księżyca z Uranem obliczony po dłuższym łuku wypada w 1° znaku Ryb. Zatem początkowa krawędź znaku Ryb w powiązaniu z lunarno-uranową kwadraturą może w określonych kosmicznych warunkach uformować wybitnie nieharmonijną konfigurację zwaną Diabelskim Pazurem. Ten sam przełom Wodnika i Ryb znajdujący się w kwinkunksie do natalnego Plutona, może ukonstytuować konfigurację określaną mianem Palec Boży (YOD) – ale tylko wtedy, gdy zaktywizowany zostanie przełom znaku Raka i Lwa.

Takie specyficzne warunki kosmiczne zaistniały w drugiej połowie lipca i w pierwszej połowie sierpnia 2017 roku! A stało się to za sprawą progresywnego Księżyca. Znalazł się on wtenczas w ostatnim stopniu znaku Wodnika tworząc kwinkunks do Plutona i półtorakwadraturę z Uranem na Medium Coeli. Z pewnością prezydenckie emocje wtedy niebywale zgęstniały ale i zaczęły intensywnie a ekstremalnie pulsować. Interesujące jest, że połowa odległości między natalnym Plutonem a położeniem progresywnego Księżyca na przełomie Wodnika i Ryb – wypada dokładnie na Ascendencie w Strzelcu. Musiało to wtenczas u polskiego prezydenta wytworzyć wielkie napięcie, rozdrażnienie i mało optymistyczne nastroje. Później, w połowie września tego samego roku progresywny Księżyc był w ścisłej półtorakwadraturze do własnego stanowiska urodzeniowego. Co ciekawe, wtedy na początku znaku Lwa powoli przemieszczają się progresywny Mars i Merkury, umiejscowione tuż przy progresywnym Descendencie Andrzeja Dudy i będące w tym roku w kwinkunksach do jego progresywnego Księżyca w Rybach. I co również interesujące, w 1° Lwa znajduje się urodzeniowy Vertex, zaś w 28° Raka jest Ogon Smoka (przez ten rejon zodiaku co roku tranzytuje Słońce na początku trzeciej dekady lipca). Ale najważniejsze jest, że 23 lipca 2017 roku (w wigilię prezydenckiej zapowiedzi o zawetowaniu dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa) na początku znaku Lwa wystąpił tranzytujący solarno-lunarny Nów, i to w ścisłym złączeniu z tranzytującym Marsem! Uformowały się zatem niemal jednocześnie, okresowo działające konfiguracje Diabelskiego Pazura i Palca Bożego! Wraz wymienionym wyżej Nowiem wspartym bieżącym Marsem, rozpoczął się wtedy specyficzny cykl tranzytującego mitologicznego Boga Wojny – z Marsem progresywnym, na progresywnym Descendencie. Co prawda planeta ta nie pełni wiodącej roli w kosmicznej mandali Andrzeja Dudy – ale niebywale wielką rolę pełni uruchomiony w drugiej dekadzie lipca 2017 roku cykl – zwielokrotniający funkcję Marsa w prezydenckim kosmogramie!

 


                                                   
Powyżej: kosmogram natalny A. Dudy z progresywnym Słońcem, Księżycem, Merkurym i Marsem na kole zewnętrznym, w końcu lipca 2017 roku.

Później, już w początkach tegorocznej jesieni progresywny Księżyc w Rybach znalazł się w dokładnej odległości 45° (półkwadratura) od tranzytującego Plutona. Co łatwo mogło uruchomić niepokojące wspomnienia trzykrotnych opozycji tranzytujacego Władcy Hadesu do natalnego Księżyca, które wystąpiły w lutym, czerwco-lipcu i połowie grudnia 2016 roku.

Teraz, w drugiej połowie jesieni 2017 roku progresywny Księżyc przemierzający dwadasamsę Barana w znaku Ryb tworzy kwadraturę wpierw do Neptuna retrogradującego, a następnie do natalnego. Zatem od lipca, aż niemal do końca bieżącego roku przemieszczeniom progresywnego Księżyca towarzyszyć musi kłębowisko rozterek, dylematów, wymieszanych z piętrzącymi się obawami co do otaczająco-osaczającej rzeczywistości, wraz z licznymi negatywnymi scenariuszami kształtowanymi przez własną wyobraźnię. Zderzenie subiektywnych ocen i opinii doradców z twardymi realiami świata zewnętrznego nastąpi w trakcie kwadratury progresywnego Księżyca do natalnego Saturna w marcu 2018 roku i w późniejszym aspekcie 90° do Saturna progresywnego w sierpniu tego samego roku. Pozwoli to w uciążliwym procesie selekcji, na odseparowanie (własnych i cudzych) marzeń od mrzonek.

W każdym bądź razie od sposobów wykorzystania tranzytów planet do natalnego Księżyca oraz powiązań progresywnego Księżyca z innymi ciałami niebieskimi w dużej mierze zależy czy prezydent Andrzej Duda utrzyma, zwiększy czy utraci uzyskane w 2015 roku i później wręcz gigantyczne zaufanie swoich wyborców.

O wzrastającej roli uwrażliwiającego Neptuna w ciągu najbliższych kilku lat roli świadczy nie tylko 2,5 letni pobyt progresywnego Księżyca w znaku Ryb, ale także tranzyty Władcy Mórz i Oceanów w aspekcie 90° do Ascendentu oraz aspekcie 120° do Księżyca natalnego. Także progresywne Medium Coeli będzie w ścisłym złączeniu z Neptunem progresywnym i natalnym w latach 2018-2020. Natalne Słońce Andrzeja Dudy jest w 26°02´ znaku Byka w dwadasamsie Ryb. Znajduje się więc w tej części dwadasamsy Ryb, która odpowiada położeniu 12°21´ tego władanego przez Neptuna znaku zodiaku.  I tranzytujący Neptun znalazł się w ścisłym złączeniu z dwadasamsowym Słońcem w marcu i wrześniu 2017 roku, co powtórzy w styczniu przyszłego roku.

 

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com