home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 portrety

Artykuły opisujące horoskopy znanych osób, państw itp.

2002-12-29 Gronert Jarosław
Horoskop Leszka Millera
Jupitery na Millera

Dane urodzin: Żyrardów, 03.07.1946, g. 21.00, Asc. 12.49 Koz.


Leszek Miller to pragmatycznie myślący, wytrwale i ostrożnie działający introwertyk, któremu los wyznaczył pełnienie ról społecznych i funkcji publicznych. Kłopot w tym, że polegają one jednak na ciągłych kontaktach z ludźmi, co jest dla niego jednocześnie fascynujące i męczące, ale niezbędne, by swój los wypełnić.

W momencie jego urodzenia większość planet znajdowała się w znakach indywidualnych, ale w ponad horyzontem. Oznacza to, że jego życie osobiste i rodzinne oraz sprawy prywatne są ściśle związane z życiem społecznym. I nie jest możliwe rozdzielenie (bez strat) jednego od drugiego.

Obsadzenie planetami prawej strony horoskopu oznacza, że Leszek Miller jest silnie uzależniony od środowiska, z jakiego się wywodzi i w jakim funkcjonuje. Jego życie jest odpowiedzią, reakcją na zapotrzebowanie tegoż środowiska. Najlepsze, co można w tej sytuacji uczynić, to stworzenie wachlarza potrzeb, które będą przez to środowisko zaakceptowane i następnie konsekwentnie, systematycznie spełniane. Bez presji świata zewnętrznego Leszek Miller nie był by ani społecznikiem, ani politykiem.

Dominujące w jego horoskopie żywioły Ziemi, Wody, znak Raka i Koziorożca oraz dom VII to istnienie silnych i trwałych przyzwyczajeń, przywiązań i związków opartych o tradycję, historię, przeszłość. To dawno ustalone i starannie pielęgnowane układy i sojusze, gwarantujące trwałe obopólne świadczenia i stabilny system wzajemnych zabezpieczeń.
Życie Leszka Millera wypełnione jest kontaktami z ludźmi. Nie są to jednak związki z gatunku lekkich, łatwych, powierzchownych, płytkich i licznych.
Leszek Miller posiada cechy, które ułatwiają mu nawiązywanie znajomości, ale jednocześnie dokonywanie surowej, lecz skutecznej klasyfikacji i selekcji tych związków.
Obecny premier budzi respekt, tworzy dystans wobec osób obcych, mrozi czy wręcz paraliżuje intruzów, którzy zbyt szybko, jego zdaniem, chcieliby się znaleźć w jego bliskości. Aby ktoś obcy stał mu się bliski, musi cierpliwie czekać, aż Leszek Miller się z nim oswoi. A oswajanie będzie polegało na ciągłym egzaminowaniu, wyznaczaniu coraz trudniejszych zadań, sprawdzaniu przydatności, odpowiedzialności wiedzy, umiejętności, lojalności i wierności delikwenta.
Droga Leszka Millera to droga maratończyka czy też ciągle się wspinającego alpinisty. Jednak, by dotrzeć do mety lub na szczyt, potrzebne jest mu zespół biegaczo – wspinaczy politycznych. I tylko wzajemna mobilizacja i motywacja w politycznej drużynie Leszka Millera gwarantuje jemu i pozostałym sukces. W jego zespole panuje żelazna dyscyplina, każdy ma znać swoje miejsce i zakres obowiązków. Od pracowitości i wspólnego pokonania trudności zależy miejsce w drużynowej hierarchii na polityczny Mount Everest nie będą jednak mogli wejść wszyscy – większość przecież niesie tylko bagaże. I tym pozostanie satysfakcja i duma z osiągnięć zespołu. Ale nie tylko, gdyż szef nowego rządu wymaga lojalności, wierności, lecz i sam potrafi dotrzymać zawartych umów. Uważa wręcz, że jest to najważniejsza sprawa we wszelkich kontaktach z ludźmi. Powinien przy tym pamiętać, że łatwiej o wysoki stopień wzajemnego zaufania w ścisłym, sprawdzonym gronie, niż w środowiskach odległych ideologicznie i moralnie.

I tu powinien Leszek Miller zachować wiele ostrożności i zdrowej nieufności, zwłaszcza wobec partnerów zagranicznych. Właśnie sprawy zagraniczne będą jednocześnie mobilizujące do przekraczania barier i niepokojące stopniem, powodem i konsekwencjami ich przekraczania. Są one jak trampolina, której nie możne sprawdzić aż do momentu skoku. Stanowią ryzyko, zakłócają poziom bezpieczeństwa, ale mogą być źródłem ogromnej satysfakcji po pokonaniu obaw, trudności i szczęśliwym lądowaniu.

Po mocnych, surowych doświadczeniach z wieku dojrzewania (około piętnastego roku życia) oraz z etapu życia dorosłego (28 - 31 rok życia) Leszek Miller jednak wie, że to nie na łut szczęścia musi liczyć, lecz na własną wytrwałość, pracowitość, odpowiedzialność i samodyscyplinę. Im lepiej zrozumiał to jako podwładny, tym lepiej wykorzysta to jako przełożony. Swoją siłę powinien czerpać z poszanowania tradycji i trwałych związków z bliskimi i wierną drużyną oraz z historycznych doświadczeń kraju i rodziny, z bacznym zwróceniem uwagi na przeszłych i obecnych partnerów Polski.

W otoczeniu Leszka Millera pojawiać się będą dwa podstawowe rodzaje kobiet:

I typ - Pracowita, zaradna, oszczędna, gospodarna, waleczna, zdolna do przejęcia inicjatywy (nie tylko w pracy i w kuchni). Wspierająca męża psychicznie, energetycznie, mobilizująca go do śmiałych posunięć, pozostająca jednak na pozycji krytycznego doradcy, szarej eminencji, niezastąpionej sekretarki i księgowej jednocześnie, odważnie gospodarującej domowym budżetem. Znająca swoja wartość, nie potrzebująca poklasku. Wystarczy jej satysfakcja z doskonale wypełnionych obowiązków i przekonanie, że nikt tego nie zrobi lepiej od niej.

II typ - Odbierająca ochoczo hołdy, komplementy i pochlebstwa gwiazdka, gwiazdeczka. Przekonana o swej nieodpartej atrakcyjności, zawsze uśmiechnięta, rozbawiona, spontaniczna, niepraktyczna, kapryśna.

Dobrze się czująca w środowisku bohemy, posiadająca nawet pewne talenty artystyczne, lecz pozbawiona dyscypliny, odpowiedzialności i wytrwałości. Gotowa za to do towarzyskich eksperymentów, szaleństw, romansów, uwielbiająca ekstrawaganckie stroje. Ten typ kobiety może być co prawda „odpoczynkiem wojownika”, stanowi jednak, zagrożenie dla politycznej kariery i pozycji Leszka Millera. Silny wpływ podobnych kobiet odczuł Leszek Miller zwłaszcza około 39 i 42 roku życia.


KALENDARIUM

Początek XXI wieku dla Leszka Millera
Grudzień 2000
Potężny przypływ energii, odwagi chęci czynu, wojowniczości, bezkompromisowości, dynamicznych zmian w związkach, układach i sojuszach.

Luty, kwiecień listopad 2000, sierpień 2001
Wymuszone przemiany, przełomy wśród najbliższego otoczenia, rozpad emocjonalnych więzi, związków, które przeżyły już swój czas. Rozliczenie (trudne i bolesne) z przeszłością. Podobne głębokie i totalne przemiany miały miejsce we wrześniu 1963 oraz marcu i lipcu 1964.

Luty, sierpień, grudzień 2001
Myślenie racjonalno – praktyczne zostaje zastąpione idealistyczna – marzycielskim. Zakłócenia w precyzyjnej i przenikliwej ocenie rzeczywistości. Poprzednio, silnie odczuwalny, podobny wpływ Neptuna miał miejsca na przełomie lat 19591960.

Listopad 2001
Rozwój dyplomatycznej zręczności sztuki kompromisu, talentów towarzyskich. Łatwo teraz o nowe, korzystne znajomości i sojusze.

Sierpień, listopad 2001, kwiecień 2002
Utwardzenie stanowiska wobec bliskiego grona osób. Piętrzące się bariery i trudności gospodarcze. Ciężkie, niewdzięczne zadania i trudne decyzje. Możliwy spadek popularności. Eliminacja osób źle przygotowanych do wypełniania obowiązków. Zaciskania pasa. Podobne wyzwania miały miejsce w przeszłości: grudzień 1986, listopad 1978, luty, sierpień 1979, czerwiec 1972, kwiecień, wrzesień 1965, styczeń 1966.

Sierpień 2001, luty, marzec 2002
Fantastyczne plany i marzenia. Zbyt idealistyczna, a za mało rzeczywista ocena możliwości Polski w polityce zagranicznej.

Wrzesień, grudzień 2001, maj 2002
Rozmach w poczynaniach, ekspansja w nowe środowiska, szerokie kontakty za granicą wzrost optymizmu, trochę ryzyka związanego z uczestnictwem w polityce światowej. Zebranie plonów z działań podjętych przed sześciu i dwunastu laty.

Kwiecień 2002
Dzięki serii unikalnych, nowatorskich pomysłów i świeżym znajomościom pojawi się potrzeba przeprowadzenia zaskakujących zmian politycznych.

Czerwiec 2002
Śmiałe, choć ryzykowne posunięcia, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wśród najbliższego otoczenia. Wielu nowych sojuszników, zmieniających poprzedni układ sił.

Lipiec 2002
Jedna z najważniejszych decyzji politycznych, określających miejsce Polski w świecie. Skuteczne negocjacje z politycznymi asami i trwałe ich konsekwencje.

Wrzesień 2002
Szerokie kontakty z mediami, długie teksty wystąpień. Sukcesy w dyplomacji i handlu zagranicznym.

Wrzesień 2002, luty, maj 2003
Trudne i ważne negocjacje, dotyczące miejsca Polski na światowym rynku gospodarczym.

Początek i koniec października 2003, luty, marzec, sierpień, grudzień 2003
Trudne dylematy związane z polityką zagraniczną i systemem sojuszy. Konieczność poświęcenia i zaakceptowania możliwych strat w związkach. Należy bardzo czujnie i krytycznie patrzeć sojusznikom na ręce. Warto sięgnąć pamięcią do lutego, czerwca i grudnia 1989.

Lipiec 2003
Zbyt fantastyczne marzenia i plany zostaną zastąpione bolesnym realizmem - zwłaszcza w polityce gospodarczej z zagranicą. Pomocna będzie pamięć doświadczeń z czerwca i sierpinia1996 oraz z lutego 1997.

Lipiec 2003
Nieoczekiwane ułatwienia w negocjacjach i kontraktach. Korzyści finansowe dzięki pomocy partnerów. Sukcesy towarzyskie.

Wrzesień, grudzień 2003, maj 2004
Zwolnienie tempa działań przy jednoczesnym wzroście odpowiedzialności. Uciążliwe konsekwencje poczynań indywidualnych i zespołowych, zmuszające do głębokich refleksji i rozliczeń z przeszłością. Pojawi się pytanie: jak i z kim pokonać następny polityczny Mount Everest, wrosły kolejnym zrządzeniem losu. Konieczna selekcja i eliminacja niektórych dawnych współpracowników. Podobne doświadczenia w przeszłości miały miejsce w kwietniu 1997, w lutym, czerwcu i listopadzie 1989, we wrześniu 1981, w czerwcu i wrześniu 1967, w marcu 1968, w styczniu 1960.

Czerwiec 2004
Podjęcie śmiałych decyzji i dynamicznych działań naprawiających budżet państwa. Troska o unowocześnienie armii. Wzrost popularności dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy. Korzystne odświeżenie i pobudzenie do aktywności najbliższego grona współpracowników.

Październik 2004
Idealistyczno - ideologiczny rozmach i dalekosiężne wizje. Zalecana jednak ostrożność w polityce zagranicznej, zwłaszcza wobec wszelkich (pozornie) korzystnych dla Polski ulg, prezentów itp. Trzeba będzie sięgnąć pamięcią do lutego i marca 2002 oraz do sierpnia 2001.

Listopad 2004, kwiecień, lipiec 2005
Daleki świat mobilizuje do ponownej aktywności politycznej. Wystarczy tylko rozstawić wszystkie żagle, a wiatr się pojawi, nawet z bardzo daleka. Może się tylko pojawić potrzeba zmian wewnątrz załogi. Trzeba będzie sięgnąć pamięcią do maja 2002 oraz do września i grudnia 2001.

Styczeń, luty, sierpień 2005
Łatwo teraz tworzyć wizje i prognozy, dotyczące kierunku światowego rozwoju. Należy jednak dokonać wyboru, czy będzie się uczestnikiem, czy tylko obserwatorem niezwykle ciekawych procesów, w których uczestniczyć będzie ludzkość. Przemiany ideologiczne i religijne zmienią przecież całkowicie rozkład sił na mapie świata.

Marzec, wrzesień 2005, styczeń 2006
Nagła, gwałtowna zmiana kierunku działania. Konieczność improwizacji, spontaniczności, zburzenia poprzednio ustalonych planów. Nowe pomysły gospodarcze i potrzeba szybkiego ich wdrożenia. Pomocne będzie przypomnienie sobie stycznia, maja i listopada 1983.

Październik, grudzień 2004, czerwiec 2005
Podsumowanie wieloletniego życiowego dorobku, utrwalenie i stabilizacja dokonań. Spojrzenie w przeszłość i dopiero po głębokim namyśle - ostrożnie do przodu. Pomocne będą przeszłe doświadczenia z maja 1998, sierpnia 1975, z marca i kwietnia 1976, z marca 1969, z lutego, z lipca i listopada 1961, z grudnia 1952, z marca i września 1952.

Kwiecień, wrzesień 2005, styczeń 2006
Raptowne uwolnienie od krępujących zobowiązań. Radykalne przełomy w najbliższym środowisku. Fascynujące, nowe, odkrywcze pomysły i oryginalne nowe znajomości. Środowiska konserwatywne nie będą w stanie zrozumieć tak nietypowych i nieprzewidzianych kroków. W przeszłości podobne wyzwani miały miejsce w styczniu, maju i listopadzie 1984 oraz w październiku 1964, w marcu i lipcu 1965.

Wrzesień 2005, luty, czerwiec 2006
Ograniczenie kontakty do służbowo niezbędnych. Surowa, krytyczna ocena rzeczywistości, sojuszników i partnerów. Dystans w stosunku do mediów. Podobne sytuacje z przeszłości: kwiecień 1999 styczeń 1992, październik 1983, sierpień 1976, lipiec, październik 1969, marzec 1970, marzec, sierpień, grudzień 1962.

Rysunki horoskopów pochodzą z programu URANIA Bogdana Krusińskiego (zob. program astrologiczny)

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com