ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2015-03-27 Gronert Jarosław
Interesująca zbieżność geo-kosmiczna, a zarazem astrologiczno-polityczna

Z woli Kosmosu, tuż po zakończonych 7-krotnych kwadraturach Urana do Plutona, pierwsze zaćmienia Słońca i Księżyca ulokowały się na górujących stopniach Zodiaku, w stolicach największych imperiów w nowożytnych dziejach. Terytorialnie najbardziej rozległe były imperium brytyjskie i rosyjskie. Rozrastały się one w tym samym czasie i przez kilka wieków konkurowały ze sobą. Spadkobiercami potęgi brytyjskiej stały się od XX wieku Stany Zjednoczone.

19 marca 2015 roku o godzinie 9:36 GMT, w trakcie koniunkcji Słońca z Księżycem w kończącym zodiakalną spiralę ostatnim stopniu znaku Ryb, miało miejsce zaćmienie Słońca. Dokładnie na MC złączenie Świateł miało miejsce w Moskwie i na obszarach przez które przebiega moskiewski południk.

Dwa tygodnie później, 4 kwietnia 2015 roku o godzinie 12:06 GMT, w czasie opozycji solarno-lunarnej (15° Baran-Waga) nastąpi zaćmienie Księżyca. Słońce znajdzie się na MC w Londynie i wzdłuż londyńskiego południka. Co ciekawe, lunarne zaćmienie ujrzą najlepiej mieszkańcy odległej Nowej Zelandii, wchodzącej przed laty w skład brytyjskiego imperium i ludy zamieszkujące rosyjską nadal Kamczatkę i Czukotkę.

4 kwietnia br. tranzytujące Słońce będzie w opozycji do natalnego Słońca Władimira Putina (7 październik 1952). Kwietniowa Pełnia będzie też w kwadraturach do natalnego Słońca USA (4 lipiec 1776). Istotne w astro-prognozowaniu jest również to, iż 4 kwietnia 1949 w Waszyngtonie roku podpisano traktat między państwami Europy Zachodniej a USA, powołujący NATO.
 

* * *

Na stronie 30 w książce „Na zakręcie dziejów 2012-2015” wydanej w 2010 roku, umieściłem tabelę koniunkcji, opozycji i kwadratur Urana z Plutonem na przestrzeni ostatniego 1000 lat. Aspekty nieharmonijne występowały najczęściej jako 3-lub 5-krotne. Ale w tysiącletnim okresie dwa razy zdarzyły się 7-krotne opozycje, raz miała miejsce kwadratura 7-krotna i dwa razy wystąpiły kwadratury 9-krotne. Im więcej razy krzyżowały się szlaki Władcy Kosmicznych Przestworzy z drogą Władcy Podziemi, tym głębsze i bardziej radykalne zmiany następowały w ziemskiej rzeczywistości geopolitycznej.

W XIII wieku były 9-krotne kwadratury i 7-krotne opozycje Urana do Plutona. Powstało wtedy kosztem ludów sąsiednich ogromne imperium mongolskie (Czyngis-chan i Batu-chan). Wyparło ono narody ościenne na południe i zachód. Stąd np. w miejscu bizantyjskiego Konstantynopola jest dziś turecki Stambuł, a w Polsce hejnał z wieży mariackiej – urywa się.

9-krotne kwadratury Urana z Plutonem towarzyszyły Wielkim Odkryciom Geograficznym, u schyłku XV i w pierwszej połowie XVI wieku. Zaściankowa wówczas Europa zaczęła swoją światową ekspansję.
Powstało rozległe imperium hiszpańskie, kosztem państw Azteków, Inków i kultury Majów. Zamorskie posiadłości zdobyła niewielka Portugalia, a później Wielka Brytania i Francja. Obecnie szacuje się straty ludności indiańskiej od 50 do 90% w latach 1500-1548.

W wieku XVIII w trakcie 7-krotnych kwadratur Urana z Plutonem zaczęła się wojna siedmioletnia. Walczyły państwa europejskie, ale działania wojenne toczyły się także na podbitych przez siebie odległych obszarach globu. Była więc to tak naprawdę pierwsza wielką wojną o charakterze światowym. W jej wyniku rozrosły i umocniły się imperium brytyjskie i konkurujące z nim cesarstwo rosyjskie. Wspomnieniem pozostała potęga Hiszpanii, Portugali; straciła wiele zamorskich terenów Francja.

W pierwszej połowie lat 30 XX wieku wystąpiło 5 kwadratur Urana z Plutonem. Światowy kryzys gospodarczy stworzył warunki dla rozwoju agresywnych doktryn: faszyzmu, narodowego socjalizmu i komunizmu. Co w konsekwencji doprowadziło do umocnienia totalitarnych reżimów Stalina i Hitlera i w efekcie do wybuchu II Wojny Światowej.

Jesteśmy już w trakcie zbierania owoców z 7 kwadratur Urana do Plutona w latach 2012-2015. Z tych owoców powstaną sadzonki i nowe owoce. Jedno jest pewne. Nie będzie nudno!

 

na górę