home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 prognozy długoterminowe

 

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

 

 

2016-11-28 Gronert Jarosław
Uran z Prozerpiną - w jednym (teraz) stali domku

Od kwietnia 2016 roku do maja 2017 roku, w trzecim dekanacie Barana z dokładnością od 0° do 2° formuje się koniunkcja Urana z niedawno odkrytą Prozerpiną / Persefoną / Korą. Jest to pierwszy długoterminowy aspekt Urana po zakończeniu jego kilkuletniej kwadratury z Plutonem – czyli będzie zarazem nań reakcją, jak i kontynuacją. Ścisłe złączenia tych ciał niebieskich wystąpią na początku czerwca i końcu września 2016 roku i w połowie marca 2017. Od zeszłej wiosny do stycznia 2017 roku w pobliżu wymienionej koniunkcji przebywa też Ceres. Poprzednia koniunkcja Urana z Prozerpiną w końcu znaku Barana miała miejsce w latach 1515-1516. Krótko po dziewięciokrotnych kwadraturach Urana z Plutonem zrealizowanych na przełomie XV i XVI wieku. Czyli w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych. Ich konsekwencją były wielkie przeobrażenia geopolityczne, później także gospodarcze… oraz kulinarne. Wymienione między-planetarne aspekty towarzyszyły wtedy wygenerowaniu potężnych ruchów migracyjnych, gruntownie zmieniających naszą wiedzę o świecie i możliwości funkcjonowania w nim.

O niebagatelnej doniosłości tamtejszego okresu świadczą chociażby olbrzymie zmiany w menu mieszkańców całego świata. Wszak większość potraw, które współcześnie widzimy na stołach w różnych miejscach globu – to plon owych Wielkich Odkryć. Co ciekawe, jeżeli przyjmiemy za dokładne komputerowe obliczenia, to w 2015 roku, niedawno umieszczona w astrologicznym arsenale Prozerpina osiągnęła 23°16´ znaku Barana. Pojawiła się tam po raz pierwszy od czasu pierwszej podróży Kolumba do Nowego Świata w 1492 roku.
Dziesięć lat temu, w „Astrologii od początku” uzasadniłem powiązanie tego świeżo odkrytego ciała niebieskiego ze znakiem Byka i sektorem drugim. W takim razie, Prozerpinie podlegałby system wartości człowieka, w którym podstawową umiejętnością ma być rozróżnianie między tym, co warto czynić, a tym co się opłaca. A nade wszystko rozumienie praw natury, umożliwiające wpierw dostosowanie się do nich, a następnie ich wykorzystywanie.

Z racji powolnego (557 lat) orbitowania, Prozerpina/Persefona funkcjonuje bardzo długo niemal w tym samym miejscu każdego kosmogramu. Cecha ta, wraz z charakterystykami zbliżonymi do znaku Byka sprawia, że uporczywie formuje ona oraz głęboko zakorzenia wzorce, kryteria, nawyki i wartości, nie podlegające łatwym ani szybkim przemianom. Rolę tego ciała niebieskiego w kosmicznym diagramie najpełniej odzwierciedla tolkienowski cytat z narady Entów: „Nigdy, nigdy nie mówimy rzeczy, które nie są warte tego, by poświęcić długie chwile na ich wypowiedzenie”.

Potencjały Urana sprzyjają gwałtownej rewolucyjności, a Prozerpiny powolnej ewolucyjności. Hasłem Urana jest: „Spodziewaj się niespodziewanego”, a Prozerpiny: „To co realne, trwałe i wymierne – jest prawdziwe”. Jeżeli Uran kojarzony jest z ryzykiem związanym z innowacjami, wynalazkami, postępem, to Prozerpinie przypadają w udziale zabezpieczenia w oparciu o potrzebę stabilizacji i wartości konserwatywne.

Koniunkcja dwóch planet na nieboskłonie oznacza, że ta poruszająca się wzdłuż zodiaku szybciej – wyprzedza wolniejszą. Zatem ciało niebieskie wyprzedzające oznacza akcję, a poruszające się wolniej – reakcję.

Rezydująca teraz na niebie koniunkcja Urana z Prozerpiną ma zadanie zainicjowania nowych norm wartościowania – zgodnych lub nie – z opłacalnością. A przy tym, to co przez kogoś uznane jest za najważniejsze, ma się z dużą dozą radykalizmu i w dodatku z uporem, a bezkompromisowo ujawniać. Zaowocuje to zaskakującym powrotem realizmu. Mottem dla koniunkcji Urana z Prozerpiną jest: konserwatywna kontrrewolucja.

Na poziomie materialnym, owa koniunkcja zaowocuje zwiększoną potrzebą swobodnego dysponowania swoją własnością. Albowiem praktyczną korzyścią z wolności jest posiadanie władzy nad tym co prywatne, zaś uwikłanie w nędzę wiedzie na szlak ku zniewoleniu. Stąd, koniunkcja Urana z Prozerpiną zachęci poszczególnych ludzi, do innych sposobów gromadzenia i wykorzystywania dóbr. A w sferze państwowej uformuje zupełnie odmienne od dotychczasowych metody pozyskiwania danin i wydawania publicznych pieniędzy.

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com