ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2016-11-28 Gronert Jarosław
Uran z Prozerpiną - w jednym (teraz) stali domku

Od kwietnia 2016 roku do maja 2017 roku, w trzecim dekanacie Barana z dokładnością od 0° do 2° formuje się koniunkcja Urana z niedawno odkrytą Prozerpiną / Persefoną / Korą. Jest to pierwszy długoterminowy aspekt Urana po zakończeniu jego kilkuletniej kwadratury z Plutonem – czyli będzie zarazem nań reakcją, jak i kontynuacją. Ścisłe złączenia tych ciał niebieskich wystąpią na początku czerwca i końcu września 2016 roku i w połowie marca 2017. Od zeszłej wiosny do stycznia 2017 roku w pobliżu wymienionej koniunkcji przebywa też Ceres. Poprzednia koniunkcja Urana z Prozerpiną w końcu znaku Barana miała miejsce w latach 1515-1516. Krótko po dziewięciokrotnych kwadraturach Urana z Plutonem zrealizowanych na przełomie XV i XVI wieku. Czyli w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych. Ich konsekwencją były wielkie przeobrażenia geopolityczne, później także gospodarcze… oraz kulinarne. Wymienione między-planetarne aspekty towarzyszyły wtedy wygenerowaniu potężnych ruchów migracyjnych, gruntownie zmieniających naszą wiedzę o świecie i możliwości funkcjonowania w nim.

O niebagatelnej doniosłości tamtejszego okresu świadczą chociażby olbrzymie zmiany w menu mieszkańców całego świata. Wszak większość potraw, które współcześnie widzimy na stołach w różnych miejscach globu – to plon owych Wielkich Odkryć. Co ciekawe, jeżeli przyjmiemy za dokładne komputerowe obliczenia, to w 2015 roku, niedawno umieszczona w astrologicznym arsenale Prozerpina osiągnęła 23°16´ znaku Barana. Pojawiła się tam po raz pierwszy od czasu pierwszej podróży Kolumba do Nowego Świata w 1492 roku.
Dziesięć lat temu, w „Astrologii od początku” uzasadniłem powiązanie tego świeżo odkrytego ciała niebieskiego ze znakiem Byka i sektorem drugim. W takim razie, Prozerpinie podlegałby system wartości człowieka, w którym podstawową umiejętnością ma być rozróżnianie między tym, co warto czynić, a tym co się opłaca. A nade wszystko rozumienie praw natury, umożliwiające wpierw dostosowanie się do nich, a następnie ich wykorzystywanie.

Z racji powolnego (557 lat) orbitowania, Prozerpina/Persefona funkcjonuje bardzo długo niemal w tym samym miejscu każdego kosmogramu. Cecha ta, wraz z charakterystykami zbliżonymi do znaku Byka sprawia, że uporczywie formuje ona oraz głęboko zakorzenia wzorce, kryteria, nawyki i wartości, nie podlegające łatwym ani szybkim przemianom. Rolę tego ciała niebieskiego w kosmicznym diagramie najpełniej odzwierciedla tolkienowski cytat z narady Entów: „Nigdy, nigdy nie mówimy rzeczy, które nie są warte tego, by poświęcić długie chwile na ich wypowiedzenie”.

Potencjały Urana sprzyjają gwałtownej rewolucyjności, a Prozerpiny powolnej ewolucyjności. Hasłem Urana jest: „Spodziewaj się niespodziewanego”, a Prozerpiny: „To co realne, trwałe i wymierne – jest prawdziwe”. Jeżeli Uran kojarzony jest z ryzykiem związanym z innowacjami, wynalazkami, postępem, to Prozerpinie przypadają w udziale zabezpieczenia w oparciu o potrzebę stabilizacji i wartości konserwatywne.

Koniunkcja dwóch planet na nieboskłonie oznacza, że ta poruszająca się wzdłuż zodiaku szybciej – wyprzedza wolniejszą. Zatem ciało niebieskie wyprzedzające oznacza akcję, a poruszające się wolniej – reakcję.

Rezydująca teraz na niebie koniunkcja Urana z Prozerpiną ma zadanie zainicjowania nowych norm wartościowania – zgodnych lub nie – z opłacalnością. A przy tym, to co przez kogoś uznane jest za najważniejsze, ma się z dużą dozą radykalizmu i w dodatku z uporem, a bezkompromisowo ujawniać. Zaowocuje to zaskakującym powrotem realizmu. Mottem dla koniunkcji Urana z Prozerpiną jest: konserwatywna kontrrewolucja.

Na poziomie materialnym, owa koniunkcja zaowocuje zwiększoną potrzebą swobodnego dysponowania swoją własnością. Albowiem praktyczną korzyścią z wolności jest posiadanie władzy nad tym co prywatne, zaś uwikłanie w nędzę wiedzie na szlak ku zniewoleniu. Stąd, koniunkcja Urana z Prozerpiną zachęci poszczególnych ludzi, do innych sposobów gromadzenia i wykorzystywania dóbr. A w sferze państwowej uformuje zupełnie odmienne od dotychczasowych metody pozyskiwania danin i wydawania publicznych pieniędzy.

na górę