ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2018-01-03 Gronert Jarosław
Saturn w Koziorożcu - odnowienie struktury i systemów bezpieczeństwa
Saturn w Koziorożcu od 21.12.2017

Uświęconym kosmicznym obowiązkiem-posłannictwem Saturna przebiegającego teraz przez Koziorożca jest uporządkowanie i odnowienie hierarchicznego ładu społecznego oraz międzypaństwowego. Wśród najważniejszych potencjałów i zadań tej planety, priorytet stanowi gruntowne odnowienie struktury i systemów zabezpieczeń na całym świecie. Odbędzie się to po uprzednim przetestowaniu i ocenie zabezpieczeń dotychczas istniejących i wykazaniu, że są one już nieskuteczne, niewydolne i nieprzystawalne do współczesnych wymagań. Wysiłki podejmowane dla zwiększenia sprawności organów nadzoru i kontroli znajdą się więc na szczycie hierarchii potrzeb elit i władz w każdym kraju. Te nowe uszczelnione zabezpieczenia, które dopiero powstaną będą bardzo kosztowne, gdyż przed nami perspektywa złączenia tranzytującego Saturna z bieżącym Plutonem w Koziorożcu. A oba te ciała niebieskie przecież wspólnie ustanawiają i egzekwują reguły bogactwa. Wykuwają też nie tylko symboliczne – „pierścienie władzy i mocy.” Kiedy te ciała niebieskie znajdują się na tle zodiaku blisko siebie, to zanim wskażą, a właściwie nakażą nowe kierunki, to wpierw zmuszą do rozliczenia się (często z wysokimi odsetkami) z efektami kumulacji błędów popełnianych w bezmiarach przeszłości. Bo zgodnie z saturnowym prawem przyczyny i skutku, to rodzaj oraz ilość dawnych błędów wyznacza każdemu rozwój, zastój albo regres. Zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości. (Więcej o powiązaniach Saturna z Plutonem można przeczytać w mojej książce „Na zakręcie dziejów 2012-2015”, strony 200-217).

Koniunkcja Władcy Koziorożca z Władcą Skorpiona, w znaku Koziorożca nastąpi na przełomie lat 2019-2020 (ściśle 12.01.2020) – zaś ich poprzednie złączenie w tym znaku zodiaku miało miejsce w roku 1518. Skuteczność tych nowych (na miarę XXI wieku) reguł i zabezpieczeń (Saturn) będzie zależna od wysokości nakładów na ich uformowanie (Pluton). Powołanie nowych bądź renowacja już istniejących ale coraz droższych służb i instytucji stojących na straży krajowego i światowego porządku, zostanie doktrynalnie uzasadnione (etyczno-moralnie oraz prawnie) gdy do znaku władanego przez Saturna wkroczy w końcu 2019 roku Jowisz ze swoją ideologiczno-legislacyjną egidą. Władze postarają się więc o przyzwolenie w postaci uchwał, ustaw (i przy wsparciu rządowych mediów, a także kapłanów, profesorów, filozofów i ideologów) na wprowadzenie drakońskich praw i przepisów. Będą one nakazywały odpowiednim organom państwa wyposażonym w saturnowe uniformy-zbroje i hadesowe czapki-niewidki (to znaczy umundurowanym oraz nieumundurowanym resortom siłowym) ciągłą alarmową czujność i permanentną podejrzliwość. Czyli cechy niezbędne dla uformowania i rozrostu środków gwarantujących powstanie niezawodnych sit selekcyjnych, nieprzekraczalnych granic, kordonów, szczelnych gard, ochron, osłon, za którymi nic nie zakłóci konsumowania dostatniej egzystencji – zwłaszcza tym zamożniejszym. Zatem elity rządzące państwami w trosce (głównie) o swoje bezpieczeństwo i dobrostan nie zawahają się przeznaczyć ogromnych sum z krajowych czy międzynarodowych budżetów na funkcjonowanie i rozwój odpowiednich instytucji niwelujących rzeczywiste zagrożenia, a nawet tylko ich poczucie. Wobec tego znacznie mniejsze kwoty będą mogły być przeznaczone na inne potrzeby i dziedziny (ważne zarówno dla jednostek jak i społeczeństw). Nawet przy zaciskaniu finansowego pasa i oszczędzaniu na wydatkach na inne dziedziny i resorty – koszty rozbudowy oraz utrzymania aparatu bezpieczeństwa staną się gigantyczne. A im większe ciężary finansowe poniosą państwa i ich społeczeństwa, tym trudniej będzie im – wręcz dosłownie – ustać na nogach, bez zachwiań czy upadków (czyli kryzysów ekonomicznych).

Ale to już sprawa dla kolejnych astro-analiz związanych z późniejszymi odległościami kątowymi 90° między Plutonem w Koziorożcu a Prozerpiną w Baranie. Kwadratury między nimi wystąpią w latach 2020-2021 pięciokrotnie, ale ich skutki będą trwać – znacznie, znacznie dłużej!

Bez względu na to czy Go lubimy, czy nie – Saturn jest Wielkim Kosmicznym Nauczycielem. Zwykle surowym, wymagającym i uznającym, że dopóki człowiek (oraz ludzkie gromady) nie popełnia powtarzalnych i rażących błędów – to jest dla niego niegroźny, a bywa łaskawy. Poważny Saturn – to nie ciekawski Merkury, z którym można wchodzić w dyskusje na tysiące pobocznych wątków, nie zgłębiając, ani nie finalizując żadnego. Jako Władca Czasu (Chronos) stwarza warunki, by z czasem móc się nauczyć, jak oszczędnie gospodarować zasobami i energią, ale być efektywnym. Po udzieleniu swych zwykle niełatwych lekcji oraz solidnych porcji forsownych doświadczeń, Saturn mówi sprawdzam – wszystkiemu temu, z czym ma kontakt. A po weryfikacji i klasyfikacji rozgranicza to na: sensowne-bezsensowne, trwałe-nietrwałe, trudne-łatwe, długoterminowe-chwilowe, skuteczne-nieskuteczne. W takim razie, jeżeli jakieś poczynania okazują się nieskuteczne, to zgodnie z saturnowymi kryteriami, są marnowaniem czasu, zasobów i energii. I za to, nawet jeżeli nierychle, to nieuchronnie czekają dotkliwe konsekwencje.


 

na górę