ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2020-01-29 Ludwig Klemens, von Schierstedt Claudia, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prognozy na rok 2020. Część 3. - Ponadczasowe spojrzenie na pieniądze, władzę i wolność

Prezentuję kolejny wywiad. Nie jest on prognozą wprost, co się wydarzy w roku 2020, jednak omawia tematy, które powinny znajdować się w spektrum naszej uwagi. Właśnie to jest ważne: pole widzenia. Nasza uwaga bowiem jest rozpraszana przez własny brak orientacji oraz jest przekierowywana przez treści, jakie oglądamy w mediach, na tematy zastępcze.

Poniżej w rozmowie 13.12.2018 biora udział: Przewodniczący Związku DAV Klemens Ludwig oraz niemiecka  astrolog Claudia von Schierstedt.

Chcę wyostrzyć spojrzenie na panujący porządek społeczny 

KL: Na kongresie DAV 27-29.09.2019 będzie Pani referować temat „Walka o władzę” [Kampf um die Macht]. Przy tym traktuje Pani porządek pieniężny jako wyraz stosunku między jednostką i kolektywem oraz interpretuje to Pani w świetle wielkiej koniunkcji. To brzmi jako wiele obejmujące. Czy mogłaby Pani wyrazić istotę referatu?

Claudia von Schierstedt [CvSch]: Stosunki władzy dają się odczytywać z przepływów pieniężnych [Geldflüssen] oraz z systemu monetarnego [Geldordnung]. Sprawni ekonomiści mogą to uczynić w stosunku do teraźniejszości, a historycy ekonomii mogą to wykrywać w minionych czasach.  Jeżeli nam astrologom, za pomocą naszych metod, uda się diagnozować polityczne i gospodarcze stosunki władzy dowolnego okresu czasu, to będą możliwe prognozy dla dowolnego okresu czasu w przyszłości.

KL: Jako astrolodzy nie możemy jednak zaprzeczyć, że w astrologii mundalnej miały miejsce głośne i traktowane jako sensacja błędy, zwłaszcza przy lubianych prognozach wyborczych. Billowi Clintonowi prorokowano wyraźną porażkę, jego żonie Hilary pewne zwycięstwo, a Martinowi Schulzowi wielu astrologów przepowiadało znaczące urzędy po wyborach 2017. Ale wydaje się, że z prognozami nie jest to takie łatwe.

CvSch: Co do konkretnych przykładów, to nie mogę o nich nic powiedzieć, ale prawdopodobnie dane wyjściowe, albo zastosowana metoda astrologiczna nie były wystarczające. Przykładowo, Hilary Clinton chętnie manipulowała swoim Asc, a Martin Schultz utrzymywał go w tajemnicy. Prognozy serio są możliwe tylko wtedy, gdy wyjściowe dane są werifikowalne w sposób jasny, a ja dostosowuję swój warsztat astrologiczny do sytuacji [systemu]. Gdy te sprawy wyjściowe nie są dane, to powstrzymuję się od prognozowania. W miarę upływu lat coraz wyraźniej uświadamiałam sobie, że właśnie dokładność oraz pewność danych, jakie ma się do dyspozycji, są kluczem do trafnych wypowiedzi astrologicznych. To się słyszy jak truizm, ale jest faktem, że w obiegu znajduje się bardzo dużo danych błędnych  lub niepewnych, które mimo tego dalej są tak po prostu interpretowane. Poza tym, nie ma czegoś takiego jakaś jedna astrologia mundalna. Jest całe mnóstwo astrologicznych technik i czynników, a astrolog, w zależności od pytania, musi zastosować [rozwinąć] pasującą i pewną metodę wyjaśniania [interpretacji].

Linki do pojęć astrologicznych:

https://www.astro.com/astrowiki/de/B%C3%B6rsenastrologie
https://www.astro.com/astrowiki/de/Wirtschaftsastrologie
https://www.astro.com/astrowiki/en/Economic_Astrology

https://www.astro.com/astrowiki/de/Elektion
https://www.astro.com/astrowiki/en/Electional_Astrology

https://www.astro.com/astrowiki/en/Horary_Astrology
https://www.astro.com/astrowiki/de/Stundenastrologie


KL: Czy w astrologii giełdowej, którą pani intesywnie się zajmuje, może pani sięgać do takich jednoznacznych danych?

CvSch: Jak już powiedziałam, jeżeli biorę się za prognozę, to znaczy, że tak, a jeżeli nie, to tego nie robię. Bazą mojego astrologicznego systemu handlowego są dane emisji papierów wartościowych, a więc indywidualne horoskopy – tak, jak to jest z ludźmi. Przy tym chodzi o pierwszy dzień sprzedaży akcji na giełdzie. To jest do ustalenia z dokładnością co do minuty. Do interpretacji rozwinęłam własny system, który zawiera wiele elementów astrologii klasycznej. Pracuję z 7 planetami, starymi władcami, aspektami ptolemejskimi, ale – w oparciu o własne doświadczenie – pomijając nieliczne wyjątki, jak przeniesienie światła - pracuję z aspektami tylko aplikacyjnymi i przy tym często tylko z najbliższym aspektem. W ten sposób muszę wyrzucić za burtę wiele lubianych i znanych technik interpretacyjnych.

[O przeniesieniu światła zob. Mona Riegger:
http://www.sternwelten.net/bereiche-astrologie/stundenastrologie/196-von-der-uebertragung-des-lichts.html ]

KL: Przykład?

CvSch: Każdy zna przekonanie “z Jowiszem w domu 2. nigdy nie ma problemów pieniężnych”. To daje się łatwo przenosić na astrologię giełdową, ale to się nie zgadza z wynikami moich badań. Jowisz w domu 2. niekoniecznie oznacza meterialne bogactwo.

KL: O jakich dotychczasowych doświadczeniach Pani mówi?

CvSch: W ramach mojego systemu handlowego opracowuję około 6 tys. akcji rocznie. Na wyżej wymienioną niedokładność danych wyjściowych w obszarze giełdowym nie mogę sobie pozwolić. Przecież za każdy błąd płaci się pieniędzmi. Dane są podstawą decydującą o wszystkim. Od 1991 badam obszar finansowo-astrologiczny i w okresie 15 lat rozwinęłam system handlowy, moim zdaniem dobrze działający i solidny, który od ponad 10 lat sama stosuję na rynkach. Ten system handlowy jest dla mnie jednym z obiektywizujących efektów, na jakie od samego początku miałam nadzieję w astrologii.

KL: W Pani wykładzie chodzi jednak także o coś bardziej fundamentalnego, a mianowicie o społeczne stosunki władzy, które Pani traktuje jako napięcie między jednostką a kolektywem oraz interpretuje w świetle wielkiej koniunkcji.

CvSch: To jest niewymownie interesujący obszar badań, ponieważ koniec końców dotyczy nas wszystkich. Wszyscy żyjemy w dualiźmie między indywidualnością i kolektywem [zbiorowością] – albo, przenosząc to na astrologię, między inkarnowaną psychiczną osobowością [Seelenpersönlichkeit], symbolizowaną przez Słońce oraz kolektywem, który odciska się [wyraża] przez panujący duch czasu i jest kształtowany [wyciskany] przez wielkie koniunkcje Jowisza z Saturnem, tworzone co około 20 lat. W obecnym czasie żyjemy w końcowej fazie trwającej około 120 lat epoki, w której wpływ i władza kolektywów na indywiduum nieustannie wzrastała. W codziennych zdarzeniach i konfliktach indywiduum widzi siebie jako jednostkę [pojedynczą osobę] narastająco skonfrontowaną z wielkim systemem czy monopolem, przeciw którym niemal nie nie jest w stanie się postawić ze swoimi oczywistymi [s]prawami. To dotyczy wszystkich obszarów życia. Osobista, a przede wszystkim gospodarcza wolność obywatela jest coraz bardziej restrykcyjnie wyznaczana [ograniczana] przez trójgłos: regulacji, podatków i zakazów.

KL: Czy mogłby Pani to ukonkretnić?

CvSch: W tym, co nazywa się “światem życia jednostki”, daje się to mierzyć najwyraźniej tym, ile siły nabywczej pozostaje jednostce z dokonanej pracy po odciągnięciu wszystkich przymusowych opłat. Z grubsza można zasadnie powiedzieć, że ktoś musi pracować 4 godziny w swoim fachu, aby móc zapłacić za 1 godzinę fachowcowi z innej dziedziny. Dla porównania: W poprzednim wieku państwo zadawalało się mniej niż dziesiątą częścią. XX w pokazał, że kolektyw, jakim jest państwo, jest w posiadaniu monopolu pieniężnego, nadużywa go wcześniej lub później, aby sobie drukować pieniądze np. na finansowanie wojen lub na rozbudowę ogromnych struktur śledzenia i nadzorowania (hasło Snowden). Przez drukowanie pieniędzy państwo może subtelnie, a także poniżej progu percepcji obywatela, wywłaszczyć go z oszczędności.

KL: Ja mam inne spojrzenie. Kiedy, w znanej nam historii, było więcej indywidualnej wolności niż dzisiaj? Od orientacji seksualnej przez wybór zawodu czy partnera, aż po społeczny awans. Przez wiele stuleci nie było jakiejkolwiek szansy wymknięcia się ze swojej warstwy społecznej.

CvSch: Po pierwsze, te wolności dotyczą na świecie tylko względnie małego terytorium. Duża większość ludzi w Azji, Afryce i Ameryce Południowej nie dysponują nimi. A po drugie, także wcześniej byli utalentowani ludzie z dolnych warstw, którzy, przez wybicie się, byli w stanie robić kariery. Wolności indywidualne [liberalistyczne], jak jedna, nic państwa nie kosztują, a obywatelowi osobistą wolność jedynie imitują, natomiast dokonania życiowe obywatela są mu przez państwo w większości zapodatkowywane.

KL: To bardzo ciekawa dyskusja, ale w tym miejscu poszłaby za daleko. Dlatego lepiej inne pytanie: jak doszła Pani do tych tematów w astrologicznej aktywności?

CvSch: Moje codzienne zajmowanie się astrologią sięga ponad 34 lata wstecz. A prognoza była moją drogą do astrologii. Zawsze chciałam wiedzieć, co takiego jest w astrologii i co dzięki temu jest możliwe. Aby znaleźć na to odpowiedź, prognoza wydawała mi się opcją najbliżej leżącą, aby uzyskiwać obiektywizowalne wyniki. (Choć jest dla mnie także jasne, że nie ma niczego rzeczywiście obiektywnego – ale to jest jeszcze inny temat).  Pierwszym krokiem były prognozy wydarzeniowe dla ludzi, bazujące na radixie. Później doszła bardzo efektywna astrologia horarna z jej konkretnymi wynikami. Takiej prognostycznej pewności chciałam także w astrologii mundalnej. Jako pole badań wybrałam rynki finansowe, ze względu na duża ilość danych, na których można polegać. Jednak ogólne trendy rynkowe wychodzą daleko poza prognozy kursów giełdowych. One są współuzależnione od politycznych i społecznych warunków ramowych, zmienianych przez ducha czasu, a które są do odczytania z horoskopów mundalnych. Jak już mówiła, to funkcjnuje najlepiej z wielkimi koniunkcjami Jowisza i Saturna.

KL: Jak opisałaby Pani swoją sprawę jednym zdaniem?

CvSch: Chcę wyostrzyć spojrzenie na panujący aktualnie porządek społeczny, który jest odczytywalny z porządku pieniężnego, a oparty jest na duchu czasu [zeń się wywodzi]; duch czasu zaś jest kształtowany przez wielkie koniunkcje.

KL: Serdeczne podziękowanie za interesujące choć kontrowersyjne wyjaśnienia. Nawet jeżeli jeszcze sporo czasu przed nami, cieszymy się na ten niepospolity wykład.

Oryginał wywiadu ukazał się pod tytułem:
Interview des Deutschen Astrologen-Verbandes mit Claudia von Schierstedt
Erstellt: 13.12.2018 Geschrieben von Klemens Ludwig
na stronie DAV jako część zapowiedzi kongresu w wrześniu 2019
https://www.astrologenverband.de/dav-kongress-2019/648-interview-mit-claudia-von-schierstedt

Zobacz zapowiadany wykład:
Claudia v. Schierstedt: "Kampf um die Macht ...", DAV-Kongress 2019
03.11.2019
https://www.youtube.com/watch?v=9cQNHONlSSE&list=PLItFy7UoL0mwRYYHoxNj-7VJyFas6aOUg

* * *

Także inni astrolodzy mówią o zmianie stosunku jednostki i zbiorowości, choć zdania są podzielone, czy jednostka będzie mogła realizować swe prawa i potencjały, czy będzie ulegać zbiorowościom [państwu, władzy, organizmom gospodarczym], czy będą miały miejsce równoległe procesy o sprzecznych wektorach.

Także przez innych przewidywana jest zmiania sposobu funkcjonowania pieniądza, raczej na bardziej zdyscyplinowany. Pytanie, czy zostanie ona zastosowana wobec państw czy tylko wobec obywateli?


* * * 


W dniach 11-12. 01.2020 odbył się w Zurichu kongres organizowany przez kilka szwajcarskich instytucji astrologicznych
https://www.astro2020.ch/Organisatoren/
Temat nawet w języku obcym jest wymowny:
Reset Astrology
Auftakt zu einer neuen Ära
Der Kongress zur Saturn / Pluto-Konjunktion

Dostępne są nagrania (za opłatą).

Poruszono wiele tematów. Chciałbym podać kilka haseł.

Wraz z koniunkcją Saturn – Pluton trzeba się spodziewać  kolejnego etapu zmiany sposobów pracy.
Przypomnijmy 2 dotychczasowe rewolucje:
- uprzemysłowienie
- komputeryzacja
Kolejna, ta nadchodząca, związana jest z zastosowaniem sztucznych inteligencji. Należy pod tym rozumieć nie tylko np. kierowanie autobusem przez komputer, z czym już jesteśmy oswajani, ale także czynności, które jeszcze uważamy za bardziej zaawansowane i dotychczas wykonywane przez ludzi, jak porady prawne. Ich zaczątki mamy w aplikacjach obsługujących strony internetowe czy rozmowy telefoniczne z instytucjami. Można się spodziewać, że duża ilość dotychczasowych miejsc pracy zostanie obsadzona przez sztuczne inteligencje. Co chyba jest oczywiste i konieczne wobec kryzysu demograficznego. Pytanie: jak planować i rozwijać kwalifikacje własne i dzieci?

Dotychczas używane hasła, takie jak „przesunięcie na prawo“ czy „wypłynięcie dołów na górę“ należy skorygować, ponieważ są za mało precyzyjne. Czy one bowiem pasują do tego co robi Erdogan albo do tego, co jest przeprowadzane w ChRL? Ideologia prawicowa, lewicowa czy populistyczna są przykrywkami albo wabikami tendencji totalitarystycznych.

W najbliższych kilku latach Jowisz i Saturn (zanim Saturn przejdzie do Byka) utworzą kilka koniunkcji, między sobą i innymi planetami wolnymi. To musi działać innowacyjnie i rewolucyjnie, także w sensie społecznym. - Patrzmy, w jakim miejscu naszego radixu przebiegną koniunkcje roku 2020 i kolejnych.

Pluton, przechodząc do Wodnika, będzie tranzytował Asc. ChRL.
Czy wraz z ostatnimi wyborami można mieć nadzieję dla Tajwanu, który teraz prowadzi byt państwa nieuznawanego?

[BK: Przy tej okazji moja uwaga. Horoskop ChRL nie jest horoskopem Chin. ChRL jest etapem Chin. Interpretacje horoskopów państw etapowych powinny być prowadzone w powiązaniu z horoskopem kulturowym. - Horoskop kulturowy nie jest znany na Zachodzie. O ile nie zostanie ujawniony konkretny pomysłodawca horoskopu kulturowego, można traktować tę technikę jako polski wkład do astrologii.]

Sposoby na życie:
- otwartość, gotowość do dialogu.
- życie intensywne, acz rozsądne, bo cóż da lęk przed śmiercią?
- obejmowanie odpowiedzialności
- uzdrawianie
- realne zmiejszanie emisji trucizn do środowiska (niektóre informacje i dyskusje medialne coś uświadamiają, a inne zamgławiają i zadymiają).
 

* * *

Po zabiciu Qasem Sulejmani nastąpiła deeskalacja. Co oczywiście nie oznacza, że stosunki w regionie arabskim zostały uzdrowione, ale na razie nie mówi się o wpływie tego tematu na kursy giełdowe. Iran pozostaje jednak ważnym punktem.

Poza tym mamy na świecie impeachment w USA. Najprawodopobniej większość parlamentrana będzie silniejsza od zarzutów.

My w Polsce mamy ustawy sądowe. Ankiety wskazują, że obywatele uważają, że to jest prowadzone nieprawidłowo.
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/301279913-Sondaz-Wzroslo-zaufanie-do-sadow-i-UE-spadlo-do-Kosciola.html

Temat obecne globalnie główny to koronawirus 2019-nCoV. Zachorowania pandemiczne mogą zakłócić produkcję, usługi, wszystko. Brzmi to równie groźnie jak wielka wojna czy wielki kryzys. Wpływ na giełdy takich wydarzeń i działań jest oczywisty. ChRL zgłosiły chorobę do WHO 31.12.2019. A zatem zachorowania zaczęły się najprawdopodobniej na początku grudnia 2019. [Z czasem trzeba uznać, że zachorowania zaczęły się na początku listopada 2019 lub być może jeszcze wcześniej.  - Dopisane 04.03.2020]

W ChRL opublikowano apel Komisji ds. Polityki i Prawa KPCh wzywający wszystkich funkcjonariuszy do przejrzystosci w sprawie coronavirus. Ale w ciągu tego samego dnia został usunięty z Internetu. Jak to więc jest: czy świat będzie solidnie informowany czy nie? - Zob. doniesienie z dnia 20.01.2020, aktualizacja 21.01.2020

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-und-das-coronavirus-vertuschung-fuehrt-in-die-katastrophe-16593551.html#void

Jeżeli chodzi o wirus, [zakażenie może się odbyć przez rany, każdą śluzówkę, a nawet przez uszy, więc] maseczki stanowią jakąś ochronę, w przeciwieństwie do żadnej ochrony. Należy je stosować razem z myciem rąk łącznie z nadgarstkami i między palcami jak chirurdzy, nie należy dotykać twarzy rękoma nieumytymi, jeżeli kaszleć i kichać to nie w dłonie lecz w rękaw oraz należy zachowywać odległość 1-1,5 m od innych ludzi. Pamiętajmy, że człowiek wypoczęty i zregenerowany jest odporniejszy i sprawniej myśli. Najlepiej byłoby przenieść się na samotną wyspę i prowadzić tam życie samowystarczalne, ale to już było i się nie wróci.

Inf. historyczne i medyczne:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_grypy_w_latach_1918%E2%80%931919

Wynika z nich, że możliwe są potężne straty, chyba że zachowa się zasady kwarantanny. Leczeniu muszą być poddani wszyscy chorzy, bez względu na to czy mają pieniądze czy ubezpieczenie. - W tych sprawach jaskrawo pokazuje się dojrzałość cywilizacyjna ludzi i państw.

Powyższa grafika przedstawia niebo w dniu 03.12.2019 oraz 13.04.2028. Widać drogę planet wolnych oraz stąd wynikające koniunkcje

2020.01.31

W mediach pojawiły się informacje, że pierwsze zachorowanie stwierdzono 01.12.2019. To by musiało znaczyć, że zachorowanie miało miejsce wcześniej. Bo najpierw musi być zachorowanie, a dopiero później może nastąpić jego stwierdzenie.

Rozważania o przyczynach pojawienia się wirusa  2019-nCoV są bardzo szerokie i trudno oszacować, co jest najbliższe prawdy. Mówi się o zwykłym zmutowaniu w organiźmie zwierzęcym. Wymieniane są dwa rynki, na którym sprzedawano zwierzęta dzikie przeznaczone do spożycia. Ale mówi się też o zachorowaniach wcześniejszych, niezwiązanych z rynkami zwierząt, lecz z przekazaniem wirusa od człowieka do człowieka. Mówi się o nieprzestrzeganiu higieny na w/w rynkach, ale także o nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w laboratoriach zajmujących się wirusami. Raczej trzeba przyjąć, że prawdy się nie dowiemy. Oficjalne wyjaśnienia będą się koncentrować na tzw. przyczynach naturalnych, a reszta będzie kwalifikowana jako teorie spiskowe, aby nie podważać autorytetu ośrodków naukowych oraz władz.

A zatem, tak jak uporządkowana i dobrowolna integracja jest sposobem na uniknięcie wrogości między narodami, religiami i kulturami, tak uporządkowana i dobrowolna separacja wydaje się być warunkiem powstrzymania pandemii przed rozprzestrzenianiem się na regiony bez struktur ochrony zdrowia. Jest to też brutalna lekcja na przyszłość w sprawie powściągliwego stosowania nowych technologii i organizacji świata jako całości. Pytanie przy tym brzmi: jak do stosowania diety namówić człowieka, który cierpi głód?

03.02.2020

Od lat telewizja nie nadaje dobrych wiadomości. Z wyjątkiem informacji o wspaniałych dokonaniach wodzów i o darach, a zwłaszcza o nowych perspektywach dla mieszkańców miast i wsi. - W tej sytuacji najlepiej będzie, gdy każdy się zastanowi, po co żyje, bo jak wiadomo, aby żyć, trzeba mieć po co żyć. Znam panią, która marzyła o dożyciu złotych godów. I dokładnie tak się stało. Z tego wniosek, że trzeba marzyć / troszczyć się / myśleć bardziej dalekosiężnie. - W wersji optymistyczniejszej daje to trochę wzlotów, zamiast odbijania się od kamienia do kamienia, od wypłaty do wypłaty, od bandy do bandy, od bramki do bramki.

06.02.2020

Każdy człowiek ma perypetie, duże, małe, także tragedie. Ale mieliśmy i mamy także udane realizacje a nawet sukcesy. Świat podobnie, lecz w większej skali. Ostatnio np. zabicie Irańczyka w Iraku. Ale spraw są setki i tysiące. Teraz koronawirus 2019-nCoV. - Przyjęliśmy postawę obserwacyjno-defensywną.

Lecz przecież zasadą astrologiczną jest: wykorzystać aktualne trendy. A mamy właśnie wielkie koniunkcje, tj. złączenia niektórych sił i one będą miały wpływ na dziesiątki lat naszego życia, ponieważ aktualnym sprawom nadają niezwykłą dynamikę, a zatem trzeba myśleć, co dalej. Nie jest jasne, jak rozprzestrzeni się ta choroba. Ale ChRL już ogranicza import. - Weźmy to na zdrowy rozsądek. Czy jako pojedyncze osoby mamy wpływ na gospodarkę państwa i świata? Miliarderzy częściowo tak. Oraz wodzowie. A przykładowy rolnik? Co robi rolnik wiosną? Czy wojna czy pokój, rolnik sieje. - Aktualna sytuacja ma wiele cech wiosny. Nie wiemy, jakie plony zbierzemy, ale jedno jest pewne: aby zebrać latem, trzeba zasiać wiosną.

Teraz przełóżmy to na skalę życia. Rok aktualny to czas siewów, których plony będziemy zbierać przez dziesiątki lat. Specyficzność tej „wiosny”, tj. całego roku 2020, a w sensie dziejowym aż po rok 2028,  sprawia, że dźwignia jest potężna. A więc trzeba uważać o czym się marzy, bo marzenia mogą się spełnić. Trzeba uważać, co się sieje. W swojej głowie, w swoim sercu, w swoim domu. Z rozmysłem.

Jasnym jest, że nie możemy spowodować, że wiosny nie będzie. Możemy jednak spowodować taki lub inny zasiew.

 * * *

Pełnia w Lwie 09.02.2020, dokładna 08.33. – Aby dobrze widzieć sercem, potrzebujemy trochę dystansu do siebie samego. [Markus Jehle]

Zobacz: Prognozy na rok 2020. Część 2.
https://astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=1130

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego - zob.  program astrologiczny URANIA  http://www.astrologia.pl/urania.html

na górę