ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2001-07-20 Gronert Jarosław
Rok 2001 oraz piętno Saturna i Plutona w dziejach świata w XX i XXI wieku.

Rok 2001 jest czasem bezwzględnej, brutalnej walki. Walki zarówno o przetrwanie, jak i sukces zawodowy, finansowy i polityczny. 


Największe wyzwania i najostrzejsze, najgłębsze szlify charakteru wywołują w ludzkim życiu nieharmonijne tranzyty Plutona i Saturna. I jednostki, i całe społeczeństwa doświadczają podczas (często kilkuletniego) ich trwania wielkich transformacji, wymuszonych przekształceń, mrocznych tajemnic, nawału obowiązków, zwiększonej odpowiedzialności, konieczności ciężkiej pracy. Życie przestaje być wtedy lekkie, łatwe i przyjemne, a zaczyna przypominać niebezpieczny przemarsz przez podziemny labirynt, przez niedostępne, górskie szczyty lub długi rejs w nieznane w czasie potężnego huraganu.

W przeszłym stuleciu szlaki Saturna i Plutona krzyżowały się:

w maju 1915 r. (koniunkcja) - wtedy I wojna światowa przerodziła się po storpedowaniu pasażerskiej "Lusitanii w wojnę morską totalną.
w październiku 1922 r. (kwadratura rozbieżna) - wtedy w USA mafia czerpie ogromne zyski po ustawie o prohibicji. w Europie faszysta Mussolini rozpoczyna marsz na Rzym i powstaje ZSRR.
w 1931 r. (trzykrotne opozycje) - towarzyszyły narodzinom i rozwojowi faszyzmu w Niemczech, stalinizm w Rosji, a miliony bezrobotnych walczyły o przeżycie w Europie i Ameryce.
w sierpniu 1939
i marcu 1940
(kwadratury zbieżne) - bez komentarza.
w sierpniu 1947 (koniunkcja) - wyraźna już zimnowojenna rozgrywka atomowych mocarstw, niepodległość Indii i Pakistanu, w Polsce akcja "Wisła".
w październiku 1956 r. (kwadratura rozbieżna) - powstanie ludowe na Węgrzech, atak Anglii, Francji i Izraela na Egipt, nagła "wizytacja" N. Chruszczowa w Polsce na VIII Plenum KC PZPR.
na przełomie
1973 / 74 r.
(trzykrotna kwadratura zbieżna) - aspektująca np. Medium Coeli USA, afera Watergate, dymisja Nixona, początek klęski USA w Wietnamie, kolejna wojna izraelsko - arabska.
w 1982 roku (koniunkcja) - konflikt brytyjsko- argentyński na Falklandach, Izrael atakuje Liban, w Polsce trwa jeszcze stan wojenny.
na przełomie
1993 / 94 r.
(trzykrotna kwadratura rozbieżna) - trudne przemiany w popeerelowskiej Polsce. wojna domowa w byłej Jugosławii
na przełomie
lat 2000 / 2001
(trzykrotna opozycja).A w przyszłości:

na przełomie
2009 / 2010
(trzykrotna kwadratura zbieżna) - aspektująca m. In. Medium Coeli USA.
w roku 2020 (koniunkcja) - wszystko i wszyscy pod kontrolą.
na przełomie
2028 / 29 roku
(trzykrotna kwadratura rozbieżna) - aspektująca Medium Coeli Polski.
na przełomie lat
2035 / 36
(trzykrotna opozycja) - aspektująca Ascendent Polski (być może najtrudniejsze dla nas wyzwanie w nowym stuleciu).

Trzeba wtedy zmobilizować się do maksymalnej czujności, koncentracji, wytrwałości i gotowości do otworzenia zupełnie nowego rozdziału w życiorysie. Tylko ktoś odważny, gotowy do zaakceptowania totalnych (często narzuconych przez los) zmian, potrafi je konsekwentnie i sensownie wykorzystać.

Pluton i Saturn wskazują najgłębsze ogniwa w ludzkim życiu i jeżeli nie da się ich umocnić, powodują ich eliminację, najczęściej bolesną. Nieharmonijne wpływy obu planet zmuszają do bezwzględnej brutalnej walki o przetrwanie, poprzez eliminowanie stojącej na przeszkodzie konkurencji. Ich konsekwencją są z reguły trudne przemiany gospodarcze, polityczne i zawodowe.

 

Powyzej: sierpień 2001r.

Powyżej: listopad 2001r.

Zaraz na progu tysiąclecia odczujemy wpływ trzykrotnej opozycji Saturna do Plutona, w sierpniu i listopadzie 2001 roku i w maju 2002 roku.

Z pewnością wyostrzy się wtedy walka zarówno o przetrwanie, jak i o sukces zawodowy, finansowy i polityczny. Rywalizacja przybierze charakter totalny, zgodnie z założeniem, że zwycięzca bierze wszystko. Przeciwnicy będą jednak najwyższej klasy potęgami, uznającymi, że jedyną zasadą walki jest: żadnych zasad. Pluton i Saturn oznaczają nieuchronność, ale i głębię doświadczeń i często ważniejsze będzie to, co się dzieje za kulisami, w ukryciu, a wszelkie komunikaty i komentarze należy czytać między wierszami.

Powyżej: maj 2002r.

Potrójna opozycja Saturna do Plutona zaistnieje między 12,5 st. a 16,5 st. w znakach Bliźniąt i Strzelca aspektując od drugiej połowy 2001 roku np. Ascendent Stanów Zjednoczonych. Wymusi ona utwardzenie stanowiska w działaniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju. USA znajdą się przed narzuconą koniecznością stania się żandarmem- znacznie surowszym niż dotychczas. Obserwacje i wnioski dotyczące losu USA polecam naszym przyszłym politykom (choć nie tylko im), gdyż przed podobnym, choć trudniejszym wyzwaniem stanie Polska na przełomie 2035/ 36 roku.

Na początku XXI wieku na naszym podwórku wpływ Saturna i Plutona odczuje m. in. Andrzej Olechowski, najintensywniej od maja do jesieni 2002 roku. Najtrudniejsze w jego życiu wyzwania i wymuszone przeznaczeniem obowiązki zastąpią potrzebę wygody i komfortu, a wszystkich potencjalnych sojuszników powinien wtedy starannie, precyzyjnie i ostrożnie rozpoznać i ocenić.

W najbliższej przyszłości powiązania innych planet z Saturnem i Plutonem sprawią, że od maja do września 2001 r. świat ogarnie totalna rywalizacja polityczna i gospodarcza. Nie ominie to i naszego kraju i odczujemy potrzebę ostrych, dynamicznych rozwiązań w maju i w czerwcu, mnóstwo dylematów i skomplikowanych pytań w lipcu, a w czerwcu ponownie przeżyjemy bezwzględną walkę o władzę i pieniądze.

na górę