ASTROLOGIA

prognozy długoterminowe

Zobacz też do działu PROGNOZY MIESIĘCZNE

Motto: Prognoza nie jest wskazaniem, co ktoś ma zrobić, ale na co trzeba zwrócić uwagę przy własnym(!) planowaniu i działaniu. Dopiero gdy ktoś nie ma pomysłu, co robić, to wtedy prognoza może być jakby paletą pomysłów czy typów działań, za jakie warto lub należy się zabrać aby wykorzystać szanse i przeciwdziałać trudnościom.

 

2008-10-16 Kałuski Bogusław
Rok 2008, kryzys finansowy, prognoza astrologiczna na następne lata. - Wersja dla astrologów. - Tekst uzupełniany na bieżąco, ostatnio 09.02.2014

Wersja dla astrologów. - Ekonomiści zaczęli mówić o kryzysie. Niektórzy dostrzegają potrzebę nowego ładu. - Uwagi ogólne na ten temat znajdują się w wersji prognozy przeznaczonej dla laików.

Zob.: http://www.astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=868


29.10.2008

Zob.:  Uwagi o przyczynach obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego (konteksty inne niż astrologiczne):

http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=57

31.10.2008

Raymond A. Merriman umieszcza codzienne aktywności ekonomiczne (w skali światowej, ale także w skali domowej i osobistej) w cyklu Saturna i Plutona. Od koniunkcji (tj. od czasu złączenia planet) do opozycji trwa faza rozwoju, a od opozycji (gdy planety zaczynają się rozchodzić) do ponownej koniunkcji trwa faza porządkowania i redukcji, w której trzeba się powstrzymać od ryzyka, bazować na własnych środkach i ewentualny prowadzić rozwój organiczny. Każda z faz trwa około 18 lat.

Obecny kryzys ma miejsce w środku fazy rozliczeniowej. Zaczęła się ona w roku 2001 i kończy się w roku 2020. – Stosowane aktualnie metody powinny być dostosowane do tej fazy, aby być nią wzmacniane, inaczej będą kontrowane.

Wg. Merrimana współdziałania Jowisza, zwykle lubiane jako wzrostowe, w sytuacji kryzysowej można uznać za przesadne.

Zobacz:
http://www.mmacycles.com/
http://www.mma-europe.ch/
http://www.astrodata.com/shop.asp?action=weeklycontent&ccat=1&nav=45


Przypomnam najogólniej:
Saturn to siła struktury, koncentracji, owoce czasu, surowa sprawiedliwość.
Pluton to siła wspólnych wartości (tych dóbr, które posiadamy i użytkujemy razem), usuwanie blokad rozwojowych.

Claude Weiss pisze:

Banki oraz prasa finansowa potwierdzają znaczenie cyklu Saturn / Pluton.
Banken und Finanzpresse bestaetigen Saturn/Pluto-Zyklus
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=931

Spekulacje, nieruchomości i zadłużenia [oraz winy - bo słowo Schulden jest w niemieckim wieloznaczne]
Saturn / Neptun: Spekulation, Immobilien und Schulden (tekst z dnia 06. 03.2007)
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=786


Zaznaczam tu zaraz, że w tym cyklu, czy obok tego cyklu aktywne są oczywiście inne cykle. Niektóre z nich mają znaczenie sięgające dalej niż ten cykl. Będą to cykle planet wolniejszych niż Saturn.

01.11.2008

Jaki czas mamy na myśli mówiąc o aktualnym kryzysie? Trzeba zacząć od roku 2006 i najpierw wskazać najbliższych kilka lat. Astrologicznie są one opisywane przez kilka konstelacji. Ich znaczenie dla spraw światowych rozciąga się na czas sporo szerszy niż podane przy nich daty. Przecież klimatyczne lato też nie kończy się z kalendarzowym końcem. – Dla uzyskania szerszego spojrzenia bierzemy pod uwagę czas mniej więcej do koniunkcja Saturna z Plutonem, a więc pierwsze ćwierćwiecze wieku XXI.


Zobacz: Tabela ruchów i układów planet od 2006 do 2028
http://www.astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=872
Warto otworzyć w drugim oknie.


Jak widzimy, dołączenie Prozerpiny (władczyni Byka i żony Plutona, który jest władcą Skorpiona) do wykazu planet, rozciąga  czas kryzysu z lat kilku na conajmniej kilkanaście.  Można jednak przypuszczać, że lata pierwsze będą procesem narastania kryzysu, a lata późniejsze, procesem zbierania się.

Obecnie aktualną sprawą jest wejście Plutona do Koziorożca oraz opozycja Saturna z Uranem. Znaczenie tych konstelacji jest z jednej standardowe, a z drugiej okolicznościowe. To jest tak jak z wirusami. Wirusy same w sobie mają potencjalnie wielkie możliwości oddziaływania. Gdy jednak ktoś ma silny organizm, to łatwo się broni, a gdy ktoś ma chory organizm, to wirusy dokonują dewastacji. - Odpowiedź na pytanie, czy organizm świata jest dzisiaj zdrowy, decyduje o ocenie wielkości problemu.

Oto przykładowy opis oddziaływania konstelacji planet.
Zobacz tekst J. Gronerta:
Rok 2001 oraz piętno Saturna i Plutona w dziejach świata w XX i XXI wieku.
http://www.astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=8

Trzeba pamiętać, że podczas pisania tekstu o roku 2001 sytuacja nie była globalnie zatrważająca.


02.10.2008

Claude Weiss
Ein Horoskop fuer die Zeit von Pluto im Schuetzen
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=591
(1 Astrologie Heute Nr. 54 (April/Mai 1995), Pluto im Schuetzen 5. Teil: Das Erdbeben von Kobe, Seite 35.)


Kolejne teksty to opisy konstelacji Saturna i Neptuna:
Claude Weiss, 16.02.2006
Saturn Opposition Neptun: Szenarien fuer 2006 - 2007
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=659

Claude Weiss, 22. 08 2006
Saturn Opposition Neptun: Wunschdenken, Skandale und Befreiungsideologien
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=725

Będę podawał jeszcze inne opisy, lecz niestety brak ich po polsku. Polska astrologia raczkuje, mamy tylko kilkudziesięciu praktykujących astrologów, gdy np. w Niemczech ponad 2 tys. osób podaje, że honoraria  z konsultacji astrologicznych są istotnym składnikiem ich dochodów.

13.11.2008

Niektóre daty w tabelach ruchów planet  (zobacz tekst wskazany wyżej) zaznaczyłem na czerwono. Ważne są jednak wszystkie. Przecież jemy nie tylko wyławiane grzyby, lecz cały barszcz.


26.11.2008

Książka, która pomaga rozumieć to, co się teraz dzieje i to, jak toczą się dzieje w ogóle:
Jarosław Gronert: Strategie kosmosu.
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=880

01.01.2009

Listopadowo – grudniowe 2008 wydanie Meridiana zawiera kilka artykułów dotyczących aktualnych konstelacji planet wolnych oraz kryzysu. Przetłumaczyłem i opublikowałem dwa z nich, ogólniejszej natury i napisane łatwiejszym dla przeciętnego czytelnika językiem.

Zobacz:

Markus Jehle
Co od 2008 zapowiada Pluton w Koziorożcu i opozycja Saturna z Uranem
http://www.astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=884

Markus Jehle
Cykl Saturna i Urana 1988 - 2032
http://www.astrologia.kaluski.net/prognozy.php?id=886

Teraz podam kilka cytatów z kolejnego artykułu, który posiada więcej terminologii astrologicznej.

Martin A. Banger [astrolog z Kiel, doradzający osobom prywatnym)
Pluto In Steinbock. Bankenkrise und Bailout
[bailout  = przejęcie długów prywatnych banków przez państwa].


[…]

Przejścia Plutona przez różne znaki ziemskie oznaczają trudne kryzysy gospodarcze, jednak podczas ostatnich dwóch pobytów w Koziorożcu (1516 – 1532 oraz1762 – 1778) dochodziło przy tym do upadku starej i do powstania nowej teorii ekonomicznej. [Obecne] Przejęcie długów prywatnych banków przez państwa (bailout) jest właśnie ogłoszeniem bankructwa neoliberalnej teorii ekonomicznej, która wyznaczała myślenie ekonomistów w ostatnich dziesięcioleciach. To, co teraz przeżywamy, nie jest kryzysem systemu finansowego – to jest upadek ekonomicznego paradygmatu minionych 250 lat. Ten upadek ma właśnie miejsce, a nowy system ekonomiczny, nowe myślenie ekonomiczne jeszcze się nie pojawia, zatem dużym udziałowcom rynku pozostały tylko 2 możliwości: panika na giełdach albo wieszanie się na starej wierze o samoregulacji rynków.

[…]

Dwa bieguny osi

Teoria liberalizmu, na której ukształtowanie się duzy wpływ miał Adam Smith, rozwinęła się do postaci panującej nauki w ekonomii, gdy Pluton w połowie XVIII w. znajdował się w znaku Koziorożca (1762 – 1778). Smith widział ekonimczny ideał w rynku wolnym, pozostawionym samemu sobie i nie reglamentowanym przez państwo. Kryzys ekonomiczny lat 30-ych miał miejsce [podczas pobytu Plutona] w Raku, opozycyjnym do Koziorożca. […] Dokładnie tak samo jak teraz, tysiące traciło swój dom, ponieważ nie byli w stanie spłacać hipotek. […] W roku 1938, w koncowym okresie pobytu Plutona w Raku (1913 - 1938) ustaliło się pojęcie neoliberalizmu. Neoliberalizm propaguje ideę wolnej ekonomii rynkowej, natomiast mocne państwo uważa za konieczny regulator. Termin ten jednak w ostatnich latach został rozwodniony – od czasów Margaret Thetcher (lata 1980-e, gdy Pluton z Wagi robił kwadrature do Koziorożca) neoliberalistą określa się tego, kto uważa, że państwo powinno się trzymać z dala od ekonomii. Zatem to, co dzisiaj jest nazywane neoliberalizmem, odpowiada raczej pozycji Adama Smitha, niż neoliberalistom od roku 1938.

Plutoniczne nadużycia

Również w 1938 roku, w reakcji na kryzys ekonomiczny, został założony FAMA, lepiej znany jako Fannie Mae. Ten bank „ zwykłego człowieka”, który rozwinął się do największej instytucji hipotecznej świata, miał zapewnić to, aby również zarabiający średnio mogli z własnych środków nabywać domy. Plutonowi podlega m.in. temat władzy i nadużyć. I zarówno pierwotne idee neoliberalistyczne jak też prawdziwy cel finansowania hipotecznego FannieMae zostały przez ekonomię nadużyte.

Gdy tylko Pluton wszedł do Koziorożca, zachwiały się wszystkie teorie liberalizmu i neoliberalizmu. Bankructwo Fannie Mae mogło zostać uniknięto tylko przez przejęcie przez państwo [największe przejęcie wszystkich czasów w USA]. Jest samo przez się zrozumiałe, że na tym się nie poprzestanie – Pluton zamierza tematy Koziorożca transformować jeszcze 16 lat.

[…]

Kryzys finansowy nie jest za nami, lecz przed nami. Wraz z opozycją Saturn – Uran (od końca 2008 do lata 2010) i z kwadraturą Saturn – Pluton (od końca 2009 do lata 2010) znajdujemy się w obliczu nadzwyczajnej sytuacji w światowej ekonomii i polityce. [koniec tekstu]

Zobacz też:
Markus Jehle
Steinbock – Pluto un die USA
http://www.astrologia.kaluski.net/portrety.php?id=887

* * *


Jak widzimy, przywołani wyżej astrologowie traktują nadchodzące czasy (całe ćwierćwiecze!) jako bardziej niż poważne.

W tej skomplikowanej sytuacji oczekiwałbym prognozy Jarka Gronerta, który w swoim systemie władców jako władczynię Byka wprowadził Prozerpiną / Persefonę / Korę [przez astronomów oficjalnie nazywaną UB 313 / Eris]. Prozerpina byłaby w takiej sytuacji władczynią opozycyjną do Plutona, a w interesujących nas latach będzie tworzyć na niebie ważne konstelacje z Uranem i Plutonem.
 

Cokolwiek będzie, życzę Państwu Do Siego Roku!

02.01.2009

Świetnum uzupełnieniem tekstu M. Jehle, napisanego dla szerszej publiczności, będzie tekst J. Gronerta, wymieniający mocne tematy amerykańskie językiem astrologicznym. Zobacz:

Gronert Jarosław
Amerykański kryzys gospodarczy i jego tło astrologiczne
http://www.astrologia.kaluski.net/wydarzenia.php?id=890

10.02.2009

25 lat temu Neptun wchodził do Koziorożca. Co z tamtych strukturalnych wizji oraz iluzji zostanie dla osób oraz firm i państw, gdy teraz rewiduje je Pluton, który już, na dobre i złe, zagnieździł się w Koziorożcu?

25.02.2009

http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=1018
Rückschau auf Voraussagen von Raymond A. Merriman
Nichtbeachtung von Zyklen: eine kostspielige Torheit

Szwajcarski astrolog, Claude Weiss, omawia książkę R. Merrimana.

Tematy:

Ignorowanie przez ekspertów ekonomicznych cykli (wiara w liniowość).

Klimat czasów 2008 - 2015, gdy wolne planety są aktywne w znakach karynalnych, z odwołaniam do innych podobnych okresów (1760, 1842, 1932).

Cykl Saturna z Plutonem (od 2001 w tendencji opadającej = utrzymanie kapitału zamiast inwestycji w obroty).

Mechanizm powstawania pęcherza cenowego (np. Uran w Strzelcu = superdolar, Uran w Koziorożcu = pęcherz nieruchomości i gruntów, Uran w Rybach = wzrost cen ropy ; każdorazowo ceny spadają krytycznie, gdy Uran opuszcza znak).

11.03.2009
 
Resume sytuacji przedstawia Brigitte Hamman w artykule: Die Weltwirschaftskrise und der Untergang des Dollars, Meridian Maerz / April 2009.
Omawiam je w:
Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - Aktualizacja 11.03.2009.
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/spoleczne.php?id=57

Użyte techniki prognostyczne:
 
- horoskopy całkowitych zaćmień:

01.08.2008 godz. 10.21
22.07.2009 godz. 02.35
na Washington, Pekin, Berlin
 
- nowie

26.01.2009 godz. 07.55 (faza od 26.1. -  25.2.2009)
25.02.2009 godz. 07.55 (faza 25.2 - 26.3.2009)
26.03.2009 godz. 16.06 (faza 26.3. - 25.4.2009)
na Washington, Pekin, Berlin

30.05.2010

Najbliższa pełnia może być czasem rozpowszechnienia się informacji o kryzysie. Podobnie pełnia we wrześniu może być kolejnym krokiem.

Kilka słów o roku 2020. Cykl Saturna i Plutona jest tam sprzęgnięty z cyklem Jowisza. Jowisz to tradycyjnie „młody król”. To jest więc to, co wzrasta po cyklu Uran Pluton. Ale jest jeszcze jeden cykl: Plutona i Prozerpiny, który wtedy będzie miał kwadraturę, a którą należy odnieść do wcześniejszych zmian zasadniczo wpływających na kształt cywilizacji.

W jak trudnej sytuacji znajdują się teraz astrolodzy. Przewidując narastanie kryzysu zapowiadają coś, czego każdy chciałby uniknąć. Gdyby zdarzyło się tak, że kryzys nie przeszedłby w ostrzejszą fazę, przewidywania byłyby wyśmiane, a tego przecież każdy astrolog chce uniknąć. - Niech każdy zrobi, co uważa. I niech się pomodli.

Astrologiczne scenariusze powinny być elastyczne, aby nie okazały się stempelkami. Obserwujmy rzeczywistość, bo ona jest wypełnieniem potencjałów. Prowadźmy dialog z klientami.

04.06.2010

Pisanie czy mówienie o prognozach nie jest opowiadaniem o obawach. Przewidywania astrologiczne powinny bazować na wiedzy astrologicznej.

Jeżeli ktoś mówi, że spodziewa się pogorszenia kryzysu, to czy jest to wyraz jego pracy rozumu (połączenia racjonalności i intuicji)? A może jest to wyraz tego, że preferuje jakąś wizję, jakieś wyobrażenia, a więc sprawa bardziej woli, wybierania czegoś, ku czemu jest emocjonalnie skłonny i czego zaczyna oczekiwać? - W jednym przypadku mamy pracę rozumu, którą może powtórzyć każdy, kto daną wiedzę opanuje. Przez powtórzenie czyjejś pracy intelektualnej możemy ją bowiem rzeczowo ocenić. - W drugim przypadku jest to praca emocji i woli. Można to przyrównać do wybierania kolorów. Ktoś ma emocjonalną skłoności do jakiegoś koloru i podejmuje decyzję, że będzie miał ubranie w tym kolorze. Innym może to się spodobać i tak może powstać moda. Ale prognozy nie powinny tak powstawać. Spisane czy wypowiedziane prognozy mają przedstawiać ścieżkę przewidywań rozumowych (nawet czy również wtedy gdy jest to rozum z udziałem intuicji).

08.04.2012

Sprawy ekonomiczne, finansowe i polityczne zostały już zapowiedziane.
Dodatkowo, pod kątem zdrowotnym i ekologicznym trzeba widzieć poniższe konstelacje w perspektywie po(!) trwającym kryzysie, jako przejście do nowego porządku.

tranzytujący Saturn koniunkcja Pluton 2020
tranzytujący Jowisz koniunkcja Pluton 2020
tranzytujący Jowisz koniunkcja Saturn 2020
tranzytujący Pluton kwadratura Prozerpina 2020 - 2021

Problematyka wskazana jest w:
Rodzaje zatruć organizmu i środowska oraz sposoby przeciwdziałania
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/ekologia.php?id=97

30.08.2012

Tym razem kilka zdań po lekturze artykułu „Uranus – Pluto, Rebelion i Macht [władza]”, którego autorem jest Martin A. Banger (Meridian 4 / 2012).

M. Banger pisze, że tematem konstelacji Uran – Pluton jest stosunek między prawami indywiduum oraz istniejącej władzy. Koniunkcja 1850 / 51 miała miejsce w czasie, gdy władza była daleko przesadna. Lata 1848 – 49 to reakcja Wiosny Ludów. W skali pokoleń życie staje się bardziej demokratyczne, nawet jeżeli mają miejsce nawroty do gorszych stanów pod względem politycznym.

Natomiast pod względem ekonomicznym w latach Wiosny Ludów zaczęło się przejmowanie władzy przez kupców, fabrykantów, handlarzy i bankierów. Ich władza obecnie przybrała przesadne formy, czego objawem jest przymuszenie narodów do ratowania banków, czyli do ratowania bogatych i potężnych, kosztem tzw. zwykłych ludzi.

Rośnie napięcie w trójkącie między rządzącymi, wielkimi posiadaczami oraz wolnościowcami. Ma to przejawy w ramach poszczególnych państw (władza, gospodarka, obywatele) oraz między państwami (imperia z ambicjami regionalnymi i globalnymi, ponadnarodowy kapitał, ludzie z wolnym Internetem).

Co jest ważne: kto zwycięża, tego styl się rozpowszechnia (to już J. Gronert).
 

03.09.2012

Konstelacje, które trzeba szczególnie brać pod uwagę, to koniunkcje, kwadratury i opozycje planet wolnych, od Jowisza do Prozerpiny. Z tych zaś najpotężniejsze są Uran kwadratura Pluton 2012 -15, Uran koniunkcja Prozerpina 2016-17, Pluton kwadratura Prozerpina 2020-21. To zaś na ważnym tle obecności planet w znakach: Urana w Baranie, Neptuna w Rybach i Plutona w Koziorożu (Jowisz i Saturn przejdą więcej znaków).

W tych ramach musi zostać załatwiona sprawa długów, do jakich wszyscy zostali zachęceni (uwiedzeni) przez sektor gospodarczy. Na razie państwa interweniują i zdejmują te długi z barków banków (lub też te długi zostały teraz wciśnięte państwom i na ich obsługę idzie wielka część produktu brutto, a więc codziennej pracy każdego człowieka). Na dłuższą metę jednak nie jest zadaniem państw zajmować się finansami, więc proces ten (oby w miarę powszechnie i sprawiedliwie) będzie miał kontynuację w jakimś generalnym rozwiązaniu, w skali odczuwalnej przez każdą osobę płacącą podatki, spłacającą kredyt i dokonującą zakupów w sklepach. - Jakiś nowy porządek jest już na pewno planowany. Niektóre przerosty już nie będą miały miejsca, przynajmniej przez jakiś czas.

Jest jeszcze sprawa wolnościowego Urana. Wolność lub zmiana. My w Europie oglądamy go w doniesieniach z krajów arabskich. Może to nas dotyczyć, gdyby tutaj została dokręcona śruba gospodarcza i polityczna. Ale Uran to również nowoczesność, więc mogą dokonać się skoki porównywalne z amerykańskimi programami kosmicznymi oraz upowszechnieniem internetu (w czym swą role odgrywa także Neptun).
 

22.08.2013

Klasyczne tematy gospodarcze przyporządkowujemy do poszczególnych planet wolnych, zwłaszcza do Saturna i Plutona. Kiedy jednak mowa o cywilizacji (organizacji życia społecznego), o kulturze i technice oraz o polityce, konieczne jest uwzględnianie Urana i Neptuna. Oczywiście mamy także Jowisza i Prozerpinę, ale Uran i Neptun odgrywają szczególną rolę w zrozumieniu masowego podsłuchiwania i zbierania danych, a także w tym, że jest to coraz bardziej ujawniane i że wielką rolę odgrywa teraz dwóch gejów[?]: B. Manning oraz G. Greenwald. - Uran robi kwadraturę do Plutona. Neptun jest stabilizowany przez trygony Jowisza oraz Saturna.

Być może wobec Manninga określenie "gej" nie jest właściwe. Teraz zadeklarował, że chce być kobietą. Nie przedstawia się jako facet, którego seksualnie pociągają faceci. Zatem jakby odsuwa się od gejów, nie utożsamia się z nimi. Wygląda na przypadek na meandrach płciowości, z kształtującą się w świadomości tożsamością płciową.

06.09.2013

Claude Weiss (04.07.2013) zauważa, że pełnia 25.05.2013 miała miejsce w kwadraturze do Neptuna. I w miejscu koniunkcji Neptuna z Plutonem roku 1892. Na nuklearnej osi 7 - 12 Bliźnięta - Strzelec. I na osi Asc- Dsc USA. I na osi Asc - Dsc Snowdena.
http://www.astrologieheute.at/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=1598

Markus Jehle (22.07.2013) zauważa utratę sfery prywatnej:
http://www.meridian-magazin.de/13_5/hor.htm#01

09.02.2014

Giełdy akcji 2014: Dlaczego party może się skończyć

Na podstawie artykułu
Claude Weisse
Aktienbörsen 2014: Warum die Party vorbei sein könnte
Claude Weiss, 03. Februar 2014
Link poniżej.

Claude Weiss wraca to tematu giełdy i finansów, analizując tranzyty Jowisza do Urana i Plutona. Omawia powstawanie baniek spekulacyjnych oraz korekt. Przypomnijmy za Wikipedią: speculative bubble, economic bubble, financial bubble  to tymczasowy stan rynku, np. akcji, w którym cena dóbr rażąco przekracza ich wartość.

C.W. wskazuje na podobieństwa lat:
- 2000 / 2001 (Jowisz kwadratura Uran, opozycja Pluton)
- 2007 (Jowisz kwadratura Uran, koniunkcja Pluton)
- 2013 / 2014 (Jowisz opozycja Pluton, kwadratura Uran, kwadratura Uran)

Krytykuje przy tym książkę Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff o kryzysach finansowych ostatnich 800 lat pod sugestywnym tytułem "This time is different". - Najlepiej będzie przytoczyć, co jest napisane ewentualnie zacytowane.

>>Frankfurter Allgemeine: to powiedzenie [powtórzone w tytule książki] charakteryzuje także pewne nastawienie życiowe, które „wspaniale nadaje się do zniszczenia majątku,  a przy tym wyjaśnia, dlaczego kryzysy finansowe powtarzają się i dlaczego nie jest wyciągana lekcja z przeszłości.” FAZ kontynuuje: „W czasach mocno wzrastających cen [wartości] majątków [Vermögenspreise - także: dóbr, aktywów] – czy by to były kursy akcji czy ceny nieruchomości – stale pojawiają się przedstawiciele poglądu, że przy teraźniejszej  hossie chodzi, akurat tym razem, nie o zwiastuna zapaści, lecz o gospodarczo całkowicie zdrowy rozwój. Przedstawicielom tego „tym razem wszystko jest inaczej” chętnie się wierzy tak długo, aż jednak następuje crash i publika pyta się ze zdziwieniem, jak mogło do tego dojść i dlaczego nikt nie ostrzegał.<<
 
 A więc mamy tu opisane to, czego astrolodzy się domyślają.

O ile gospodarcze znaczenie cyklu Saturna i Plutona odkrył C. Weiss, to Raymond Merriman odkrył znaczenie cyklu Jowisza i Plutona.

>>Ostatnimi dwoma razy bańka pękała regularnie przed ostatnim głównym aspektem Jowisz / Pluton, ale często trwało to jeszcze jakiś czas, zanim inwestorki i inwestorzy przyjęli do wiadomości, że muszą porzucić te nowe teorie, które już zdążyli byli polubić.<<

Co jest najważniejsze: O ile Pluton symbolizuje wspólne wartości, w tym pieniądze, to aspekty do Plutona pokazują wpływ innych czynników na ich stan. - Uran symbolizuje zwroty i niespodzianki. To zaś dla tych, którzy w siodle siedzą niepewnie lub wyprawili się na niebezpieczne tereny, może oznaczać powalenie na ziemię. Uraniczna pomysłowość  musi mieć ręce i nogi, aby chodzić po ziemi. 

Cały artykuł jest znakomity i wart przeczytania. Kto nie zna niemieckiego, może skorzystać z tłumacza, albo, jak się dzisiaj mówi „translatora” i do niego wkleić cały tekst.
http://translate.google.pl/
Link proszę przekleić do przeglądarki
Jeżeli ktoś zna angielski, to warto tłumaczyć z niemieckiego na angielski, bo ten moduł jest lepszy od modułu tłumaczącego z niemieckiego na polski.

Tekst oryginalny:
http://www.astrologieheute.ch/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=1690
Aktienbörsen 2014: Warum die Party vorbei sein könnte
Claude Weiss, 03. Februar 2014

c.d.n.
 

na górę