ASTROLOGIA

2006-04-22 Kałuski Bogusław
Horoskop - charakter
O czym informuje astrolog na podstawie daty urodzin

Horoskop urodzeniowy

Co mogę w życiu robić? Do czego nadaję się najlepiej?

Horoskop jest jak mapa, dzięki której wiadomo, w jakiej dziedzinie ma się najlepsze możliwości oraz gdzie trzeba bardzo uważać. Horoskop urodzeniowy jest opisem osobowości. Pokazuje, jakie są zasadnicze cechy danej osoby, a więc również czy ktoś jest nastawiony raczej na pracę w pojedynkę, w grupie, albo czy potrzebuje szefa. Czy jest nastawiony na działanie publiczne czy w małym gronie. Daje wskazania do określenia rodzaju zawodu. Informacje z horoskopu są przydatne przy ustalaniu długofalowych i krótkoterminowych celów oraz sposobów ich realizacji.
 

Dzięki horoskopowi można wnioskować na temat codziennych wydarzeń, zdrowia oraz związków z innymi ludźmi. Jest to możliwe dzięki analizie astrologicznych trendów "energetycznych" oraz wynikającego z nich "psychologicznego" tła. - Jest to zbliżone do tego, jak lekarz, na podstawie badania i analiz, wnioskuje o tym, jakie procesie zachodzą w organizmie aktualnie, jaka jest kondycja i jaka jest tendencja rozwojowa, co trzeba robić, aby zdrowieć. W przypadku jednak astrologii można wypowiadać się zasadniczo o każdej dziedzinie życia.

Oto kilka określeń ilustrujących zakres porad astrologicznych:

Horoskop przedstawia mapę twego charakteru.

Horoskop pokazuje mapę sposobności oraz wyzwań.

Horoskop pokazuje wzorce działania, jakie masz pod skórą. Możesz korzystać z różnych, ale zwykle masz skłonność do używania niektórych. Omawiając horoskop można wskazać, jak rozszerzyć paletę twoich zachowań, aby tobie to pomagało.

Horoskop pokazuje, co jest dla ciebie cenne i dla czego jesteś gotów wytrwale pracować, albo nawet ślepo dążyć bez względu na cenę.

Horoskop pokazuje twoje źródła oraz wzorce komunikacji i nauki.
Twoje granice i sposoby przekraczania granic.

Horoskop wskazuje również twoje korzenie, a więc zadatki, z jakimi przyszedłeś na świat oraz drogę przecięcia twojej psychicznej pępowiny i zajęcia samodzielnego miejsca w szerszej społeczności, z jej hierarchiami.

Horoskop to również obraz twoich talentów, twoich życiowych celów, wzorców wolności, a także zabawy i erotyki.

Horoskop to również obszar twojej pracy, rutyny dnia powszedniego oraz służby i uczestniczenia w czymś większym niż twoje ja.

Horoskop to również obraz twoich związków. „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” Kiedy masz działać polegając na sobie, a kiedy razem? Horoskop to wskazanie, z kim tobie po drodze.
 


 

* * *


„Kosmos” znaczy tyle co „porządek”. Astrologia jest jednym z luster tego porządku. - Oglądasz swoją twarz codziennie i czasem nie zauważasz, jak zmienia ją czas. Spojrzenie z boku pomoże lepiej rozumieć wydarzenia twego dnia powszedniego, bo umieszcza je w perspektywie całej osobowości, a także wielu lat, a nawet całego życia. Wtedy nawet mały krok łatwiej zrozumiesz jako oddalający lub zbliżający do wielkiego celu i zastanowisz się, czy go powtarzać.

Zadanie astrologa to przedstawienie palety twoich możliwości i zaproponowanie alternatyw ułatwiających tobie wybory życiowe.


Horoskop jest więc mapą charakteru.

Dodatkowo horoskop informuje o tendencjach rozwojowych, czyli o tym, jakie dziedziny życia będą aktywne w następnych latach, na co wtedy (a może już teraz) trzeba zwrócić uwagę, gdzie leżą szanse. 

O innych horoskopach zobacz:
https://astrologia.kaluski.net/ogloszenia.php?id=5


UWAGI KOŃCOWE:

Ważne jest wyraźne formułowanie pytań.
 

Konsultacje podczas spotkań osobistych są bardziej konkretne, bardziej zindywidualizowane, a nagrania bez spotkań są bardziej ogólne.

WYKLUCZENIE GWARANCJI

Przy poradach astrologicznbych nie udziela się gwarancji dla decyzji zainspirowanych konsultacjami.
Za wszystkie rozstrzygnięcia życiowe i finansowe odpowiadają sami podejmujący decyzje.
Astrolog nie jest ani trenerem (tym, który towarzyszy i pomaga w nabywaniu sprawności),
ani nawet instruktorem (tym, który udziela instrukcji wdrożeniowych).
Astrolog podaje propozycje, które właściciel horoskopu może przyłożyć do swoich sytuacji życiowych i które może użyć w procesie podejmowania decyzji.

na górę