ASTROLOGIA

2006-04-22 Kałuski Bogusław
Horoskop - prognoza
O czym informuje astrolog na podstawie daty urodzin

Horoskop informuje o charakterze osobz oraz o tendencjach rozwojowych, czyli o tym, jakie dziedziny życia będą aktywne w następnych latach, na co trzeba zwrócić uwagę, gdzie leżą szanse.

 

Podczas spotkania lub w nagranych odpowiada się na pytania klienta.
Zwykle są to też:
- opis horoskopu w jego najważniejszych cechach oraz
- opis tendencji rozwojowych
Zakres konsultacji zależy od zadanych pytań.
Szczegółowość zależy od zleconego czasu nagrania (od wpłaconej kwoty).

Część pierwsza spotkania lub nagrania to zwykle:
- opis skłonności charakterologicznych, a więc jakby wykaz wzorców postępowania,
  jakie masz na podorędziu od urodzenia oraz
- opis wzorców alternatywnych, tj. takich, które możesz używać, jeżeli zastanowisz się.

Skłonności charakterologiczne widoczne w horoskopie kształciły się w różnych częściach życia:
- w okresach dojrzałych, gdy latami realizowaliśmy swoje plany
- w okresach młodzieńczych, gdy porywaliśmy się do realizacji różnych swoich pomysłów
- w okresach szkolnych, gdy byliśmy trenowani
- w okresie dzieciństwa, gdy uczyliśmy się przez naśladowanie
- w okresie ciąży, gdy dziecko poznawało, jaki jest świat przez czucie
- przez nadświadomy kontakt z całymi zasobami wiedzy ludzkich pokoleń (Jung)
  albo z pamięcią poprzednich wcieleń (koncepcje wschodnie oraz np. Platon)

W każdym z powyższych okresów wzorce zachowań dopiero się wyłaniały albo zmieniały się.

Druga część spotkania lub nagrania, to zwykle omówienie aktualnych tendencji rozwojowych.
Podane mogą być różne daty.
Niektóre z nich obejmują okresy:
- kilkunastoletnie
- kilkuletnie
- roczne
- kilkumiesięczne
- miesięczne
- dwutygodniowe
Krótsze okresy lepiej jest omawiać podczas spotkań.

Najważniejsze są okresy kilkunastoletnie, bo one wyznaczają generalną dynamikę życia.
Na ich tle łatwiej są zrozumiałe procesy roczne lub dwuletnie.
Można je porównać z chodzeniem do szkoły, a więc z takimi okresami w życiu, gdy w czasie wieloletnich procesów nabywaliśmy nowych kwalifikacji oraz z okresami pracy, gdy te kwalifikacje wykorzystywaliśmy.

Gdy ktoś jest przyjmowany do pracy, to informuje:
- jakie ukończył szkoły
- gdzie pracował
Po tym zwykle wnioskuje się o potencjalnych kompetencjach pracownika.
To, że ktoś zdał egzaminy maturalne w ciągu kilku dni, oznacza przecież prawie automatycznie, że najpierw chodził aż 12 lat do szkoły (najpierw podstawowej potem liceum).
A jeżeli ktoś ma dyplom uczelni, to oznacza, że uczył się najmniej 15 lat.
A jeżeli ktoś ma praktykę w handlu międzynarodowym, to... itd. itp.

W astrologii takie dłuższe okresy opisywane są przez tzw. progresje i tranzyty.
Ta techniczna terminologia nie jest używana podczas nagrania, chyba że ktoś wyraźnie tego sobie życzy.

Dzisiejszy stan człowieka jest opisywany przez:
- jego miejsce i czas urodzenia oraz
- cykle tranzytów czyli okresy różnych życiowych szkół i życiowych prac.

Dopiero gdy wiemy:
- kto jakie szkoły [życiowe] ukończył i
- gdzie jak dotąd pracował, to możemy
- zalecić dalsze szkolenia, na miarę jego dotychczasowych doświadczeń i zdolności.

Interpretacje astrologiczne niczego się domagają, ani nie wyznaczają drogi. Pokazują zdolności człowieka i sposobności, jakie nadchodzą w czasie. Wszystko to w tym celu, aby właściciel horoskopu lepiej rozumiał siebie oraz innych, a także aby lepiej rozumiał wydarzenia w świecie dotyczące go bezpośrednio i dzięki temu dokonywał wyborów wyplątujących go z uciążliwej przyszłości, a zbliżających go do upragnionych celów.
 

O innych horoskopach zobacz:
https://astrologia.kaluski.net/ogloszenia.php?id=5

 

UWAGI KOŃCOWE:

Ważne jest wyraźne formułowanie pytań. 
 

Konsultacje podczas spotkań osobistych są bardziej konkretne, bardziej zindywidualizowane, a nagrania bez spotkań są bardziej ogólne.

WYKLUCZENIE GWARANCJI

Przy poradach astrologicznbych nie udziela się gwarancji dla decyzji zainspirowanych konsultacjami. Za wszystkie rozstrzygnięcia życiowe i finansowe odpowiadają sami podejmujący decyzje.
Astrolog nie jest ani trenerem (tym, który towarzyszy i pomaga w nabywaniu sprawności),
ani nawet instruktorem (tym, który udziela instrukcji wdrożeniowych).
Astrolog podaje propozycje, które właściciel horoskopu może przyłożyć do swoich sytuacji życiowych i które może użyć w procesie podejmowania decyzji.
 

na górę