ASTROLOGIA

2012-06-01 Kałuski Bogusław
Jak przebiega rozmowa z astrologiem. Ceny w Polsce.

Rozmowa z astrologiem może mieć wiele form. Podam kilka przykładów, aby było wiadomo, że można wybrać taką, która odpowiada naszym potrzebom.                


1.
Tradycyjnie rozmowa klienta z astrologiem ma miejsce podczas spotkania u astrologa. Jedna osoba widzi drugą, następuje dość szybka wymiana pytań i odpowiedzi. Zaletą jest pełny kontakt.

Jeżeli klient sobie tego życzy, taka rozmowa może być nagrywana, aby klient mógł ją sobie odtworzyć na spokojnie w późniejszym czasie. Jest to przydatne, bo czasem zapomina się, co zostało powiedziane. Poza tym, gdy minie jakiś czas, ma się na sprawę nowe spojrzenie i wtedy słycha się nagrania z nieco innego punktu widzenia.

Spotkania są opłacane wg. stawki godzinowej. Nagrania spotkań nie są płatne dodatkowo, czyli są w cenie. Jest opłata minimalna za pierwsze 2 godziny.

Ceny profesjonalistów w Polsce kształtują się od 300 zł wzwyż za pierwsze 2 godziny. Niektóre miasta są jednak wyraźnie droższe. Są też pojedynczy astrolodzy, którzy mają wyższe honoraria.  (W Niemczech ceny wynoszą 100 - 150 do 200 E za pierwsze dwie godziny, z tym, że nieliczni liczą sobie drożej).

2.
Bywa jednak tak, że klienci nie chcą być widziani przez astrologa. Chcą zachować anonimowość, albo czują się lepiej, gdy nikt na nich nie patrzy podczas rozmowy. Wtedy dobrą formą jest rozmowa telefoniczna. Umawiany jest termin i klient telefonuje do astrologa.

Ceny, jak wyżej, od 300 zł za pierwsze 2 godziny.

3.
Zamiast przez telefon, konsultacja może się odbyć na Skype. Zaletą jest to, że Skype nie pobiera opłat. Na Skype można prowadzić 2 rodzaje rozmów:
- przez słuchawki z mikrofonem (sam głos)
- przez kamerę z mikrofonem (głos i obraz)
Nowsze kamery mają wbudowane mikrofony. Można więc użyć kamery jako samego mikrofonu i wyłączyć obraz, jeżeli, tak jak w przypadku rozmowy telefonicznej, nie chce się być widzianym.

Konsultacje na Skype również są opłacane wg. stawki godzinowej, ale jest opłata minimalna za pierwsze 2 godziny.

Ceny, jak wyżej, od 300 zł za pierwsze 2 godziny.

4.
Klient może wybrać także samo nagranie. Wtedy astrolog nagrywa omówienie horoskopu i wysyła nagranie do klienta. Są to pliki mp3, do odtworzenia na komputerze, na mp3 player czy na ipod.

Nagrania są opłacane wg. stawki godzinowej. Nie ma w nich przerw, jak podczas spotkań. Długość nagrania ustala klient, ale jest opłata minimalna za nagranie 1 godzinne, taka jak za pierwsze 2 godziny spotkania.

Ceny więc, jak wyżej, od 300 zł.

5.
Klient może wybrać także horoskop w postaci pisanej. Astrolog opisuje horoskop i wysyła tekst do klienta. W porównaniu z nagraniem tekst jest krótki, zwarty, ponieważ pisanie jest bardziej czasochłonne. – Może to być jednak efektywna forma dla wzrokowców.

Porady pisane są opłacane wg. stawki godzinowej, ale kwota jest z góry ustalana i minimalnie jest taka sama, jak za spotkanie 2 godzinne.

Ceny, jak wyżej, od 300 zł.

6.
Spotkanie u klienta. – Czasem jest dobrze, aby astrolog zobaczył, gdzie i jak żyje klient, czy rodzina (dzieci), bo może to wnosić istotne informacje przydatne przy interpretacji horoskopu i udzielaniu rady. Zwykle są wtedy prowadzone rozmowy na wiele tamatów.

Spotkanie u klienta opłacane jest według stawki godzinowej. Poza tym klient pokrywa koszty dojazdu oraz zepewnia nocleg, jeżeli mieszka daleko (wystarczy na kanapie). Czas dojazdu nie jest opłacany - w pociągu można przecież coś robić. Najrozsądniejsza w tym przypadku będzie kwota ryczałtowa, ustalona wcześniej.


7.
Krótka porada 15 minutowa. Telefonicznie lub na Skype. - Koszt 50 zł zawiera w sobie czas rozmowy oraz obliczenia przed rozmową.

* * *

Trzeba jeszcze dodać, że w 99% przypadków astrolodzy otrzymują dane urodzin klientów przed spotkaniem czy rozmową i dzięki temu wcześniej przygotowują się do rozmowy, wykonując obliczenia i robiąc notatki. A więc jest to ukryty czas pracy.

[Aktualizacja 21.06.2012]

O tematach konsultacji astrologicznych zobacz w dziale PORADY

na górę