ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2015-09-05 Gronert Jarosław
Kosmogramy głosowań Senatu o referendach Komorowskiego i Dudy

Polityczna elita – Senat, wyraził w sprawie obu referendów swoją wolę zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem. Zagłosował 21 maja 2015 r. o godzinie 9:04 za zorganizowaniem referendum prezydenta Komorowskiego jednogłośnie. 57 senatorów było za przyjęciem wniosku o referendum. 03 września 2015 r. o godzinie 14:02 senat zagłosował przeciwko wnioskowi o referendum prezydenta Dudy. Przeciw głosowało 53 senatorów, 35 było za, 2 wstrzymało się od głosu.

W obu horoskopach szczególną uwagę zwracają aspekty Saturna. W mandali za przyjęciem referendum Komorowskiego jest Słońce w opozycji do Saturna. W kosmogramie odrzucenia referendum Dudy w opozycji do Saturna jest Księżyc.
W astrologii mundalnej Księżyc symbolizuje lud, jego zachowania, potrzeby, kondycję i stosunek do rzeczywistości. Pełni zatem kluczową rolę w systemach demokratycznych. Demo-kracja = władza ludu. Lunarny lud ma dokonywać wyborów osób oraz ugrupowań politycznych sprawujących władzę. Ma też możliwość wpływania na decyzje swoich wybrańców, a nawet na długość czasu ich rządzenia.
Wybrańcy narodu czyli politycy sprawujący rządy symbolizowani są przez Saturna. Po mianowaniu na swoje stołki mogą oni się liczyć lub nie ze swoim elektoratem.
Słońce symbolizuje w astrologii mundalnej główną personę posiadającą władzę i wpływy. Kiedyś był to wódz, naczelnik, król, a współcześnie może to być prezydent lub premier.
Aspekt 180° (opozycja) wskazuje na problem, który trzeba oglądać z obu stron; awers-rewers, akcja-reakcja, tak-nie. Jest ona wyrazistym kontrastowaniem, a nie wzajemnym upodobnianiem. Ale różnice te mają działać komplementarnie, a nie konfrontacyjnie. Konfliktowo opozycja działa jeżeli nie skorzystano ze sztuki kompromisu lub nie umiano go zawrzeć. Im mniej jest kompromisu – tym bardziej konfrontacja jest nieunikniona. Aby zrozumieć wyzwanie aspektu 180° niezbędne jest perspektywiczne, szeroko-horyzontalne spojrzenia i co niezbędne – wyszukanie odpowiedniej skali porównawczej.
Ciąg dalszy interpretacji… pozostawiam moim astrologicznym czytelnikom :)

P.S.
Astrologiczną ciekawostką są opozycyjnie położone MC w obu kosmogramach. I w tym przypadku polaryzacyjny efekt opozycji widać w postaci dwóch konfrontacyjnie nastawionych do siebie obozów politycznych oraz ich elektoratów. A gdzie dwóch się kłóci...
Kosmogram kontaktowy i relacyjny będący syntezą obu głosowań ma Ascentent na początku Wagi. Tam gdzie są Ascendenty zarówno mandali zaprzysiężenia prezydenta Komorowskiego (06.08.2010 tuż po 10) jak i kosmogramu prezydenta Dudy (06.08.2015 także tuż po 10). Tutaj także można zobaczyć jak na frontowej linii politycznego starcia spotykają się politycy i ich wyborcy.

 

Horoskop powyżej: Senat zagłosował 21 maja 2015 r. o godzinie 9:04 za zorganizowaniem referendum prezydenta Komorowskiego.

Horoskop powyżej: Senat zagłosował 03 września 2015 r. o godzinie 14:02 przeciwko wnioskowi o referendum prezydenta Dudy.

na górę