home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 Wydarzenia

Artykuły astrologiczne opisujące horoskopy ważnych wydarzeń

Aktualne motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

 

2015-12-18 Gronert Jarosław
Jak pod tranzytami Urana i Plutona pękają obręcze Saturna

Do wszystkich wymienionych niżej położeń Saturna, tranzytujące planety pokoleniowe Uran i Pluton są już lub niebawem będą: w koniunkcjach, opozycjach, kwadraturach, półtorakwadraturach i półkwadraturach.

Gdy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny Saturn był w 20°11´ znaku Wagi. Zniesiony został 22 lipca 1983. Wtedy Saturn przemieścił się do 28°04´ Wagi.
26 marca 1982 ustawą sejmową zastał ustanowiony Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu z Saturnem retrogradującym w 19°58´ Wagi. 6 kwietnia 1982 ustawa o Trybunale Stanu weszła w życie z Saturnem w 19°10´ Wagi. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął działalność orzeczniczą 1 stycznia 1986 roku z Saturnem 5°10´ Strzelca. Czyli naturalny władca MC i sektora 10 przemieścił się o dokładną półkwadraturę od roku 1982.

W chwili powstania III Rzeczypospolitej (31.12.1989 roku, czyli w dniu wejścia w życie Noweli Grudniowej z 29.01.1989 roku, oznajmiającej o zmianie ustroju Polski) Saturn znalazł się w sektorze czwartym w 15°29´ Koziorożca, a progresywnie jest teraz w 18°32´ tego znaku Zodiaku.
Referendum konstytucyjne miało miejsce 25 maja 1997 r. z Saturnem w 16°44´ Barana.
Konstytucja III RP weszła w życie 17.10.1997 r. Saturn był wtedy w 16°23´ Barana, a progresywnie retrogradujący jest teraz w 15°01´ tego samego znaku.

To, co funkcjonuje od chwili wprowadzenia w grudniu 1981 Stanu Wojennego jako różne odsłony systemu władzy i kontroli nad naszym społeczeństwem pokazują nam kolejne fazy cyklu Saturna. Lokował się on łańcuchowo głównie w drugich dekanatach Wagi, Koziorożca i Barana. Ale w przypadku prognozowania losów współczesnej Polski tak naprawdę należy rozpatrywać cykl Saturna od jego pobytu w znaku Raka, od czasu zatwierdzonego przez Stalina Manifestu PKWN w lipcu 1944 roku. Saturn na początku Raka tworzył wtedy zbieżną kwadraturę z Neptunem w Wadze. 30 lipca 1946 roku, w dniu sfałszowanego referendum ludowego (3 x TAK) Saturn był w 25°47´ Raka, a Słońce w Raku w kwadraturze do Neptuna w Wadze. Od tej pory legitymacją do sprawowania władzy staje się przydzielanie znamion władzy przez zamaskowane siły zewnętrzne, przetworzone później w dziedziczony „nawyk (nałóg?) rządzenia”. Jest to czytelną ilustracją połączeń saturnowo-lunarnych w neptunowym makijażu. Jeżeli jako praźródło systemu władzy w Polsce potraktujemy położenie Saturna w Raku w połowie lat 40-tych XX wieku, to kolejne przekształcenia w obrębie klasy rządzącej czyli „wojny na górze” jawią się tylko jako „dynastyczne spory w rodzinie”. W różnych wydaniach występowały one w kolejnych fazach 30-letniego cyklu tej planety. Ale szczególnie intensywnie w trakcie nieharmonijnych aspektów Saturna do jego „startowego” stanowiska w znaku Raka.

Możemy obserwować jak z racji tranzytów Urana i Plutona (czyli z woli Kosmosu), skorelowany z cyklem Saturna proces przekazywania władzy od czasów PKWN, PRL, przez „Republikę Okrągłego Stołu” po III RP – zostaje szarpany i rozrywany. Dotyczy to również wręcz dziedzicznej pozycji elit, spokrewnionych genetycznie, powiązanych biznesowo, bądź udziałami w sferze wpływów politycznych czy społecznych. Jednym z przykładów niedowładu elit i kruszenia się saturnowego establishmentu są „kelnerskie” nagrania wysokiej rangi polityków, urzędników i biznesmenów w restauracji „Sowa i Przyjaciele”. Ukryte podsłuchy i podglądy nowoczesną elektroniką dokładnie wpisują się w połączone charakterystyki Urana i Plutona. Ciekawe też, czy „restauracyjny personel” oprócz mikrofonów używał także i kamer?

Tranzytujący Uran aspektujący wymienione wyżej położenia Saturnów realizuje się na podobieństwo piorunów trafiających w szczyt wieży (kłania się tu analogia z odpowiednią kartą tarota). Późniejsze aspekty do opisanych lokalizacji Saturnów wykonywane przez tranzytującego Plutona – sięgną do głębi, czyli aż pod fundamenty. Obie planety pokoleniowe aspektami nieharmonijnymi wystąpią więc w roli kosmicznego pługa umożliwiającego wieloskibowe przeoranie zakorzenionego od dziesiątków lat systemu.

Reakcją tranzytowanego Saturna na aspekty bieżącego Urana – będą rokosze elit. Nic w tym nowego, bowiem magnackie, oligarchiczne bunty mają odwieczną tradycję w Rzeczypospolitej. Saturnowe odzewy na tranzyty Plutona, będą bardziej zakamuflowane i też mają swoją długą tradycję w kolejnych RP. Aby je odkodować wystarczy „podążać śladami przepływu pieniędzy” .

Tranzytujący Uran przemierzy obszar od 16°34´ do 21°13´ znaku Barana od końca grudnia 2015 do końca sierpnia 2017r. Pluton przemieści się w Koziorożcu od 15°04´ do 20°36´ w okresie od 01.01.2016 do 01.01.2019 roku. Tranzytujący Saturn (wraz z retrogradacjami) od 20 grudnia 2017 do 17 grudnia 2020 roku będzie wspinał się przez znak Koziorożca. W latach 1919/2020 Uran będzie tranzytował koniunkcjami Słońce i MC kosmogramu kulturowego Polski.

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com