home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 Wydarzenia

Artykuły astrologiczne opisujące horoskopy ważnych wydarzeń

Aktualne motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

 

2016-03-23 Gronert Jarosław
Belgia
Belgia dawniej i dzisiaj

Belgia proklamowała oficjalnie niepodległość 04 października 1830 roku. Ponoć o godzinie 13:52 czasu lokalnego, z Asc 9° Koziorożca i MC 14° Skorpiona. Niepodległość była konsekwencją wybuchu powstania (26.08.1830r.) przeciwko dominacji holenderskiej. W kosmogramie Ogłoszenia Niepodległości głównym czynnikiem jest T-Krzyż ciał niebieskich w znakach kardynalnych. Do opozycji Słońca w Wadze z Plutonem w Baranie, jest w kwadraturach Jowisz w Koziorożcu. A jeżeli podana wyżej godzina ogłoszenia niepodległości jest prawdziwa, to Jowisz jest tuż przy Ascendencie. Słońce w sektorze dziewiątym w opozycji z Plutonem w powiązaniu z Jowiszem sugeruje od samego początku istnienia państwa silne jego uzależnienie od potężnych wpływów zewnętrznych, czyli zagranicznych. Belgijskiemu wyzwoleniu sprzyjała wtenczas postawa Anglii i Francji, które miały interes w osłabieniu Holandii – konkurującej z nimi od dawna w handlu i polityce kolonizacyjnej. Przysłużyła się belgijskiej niepodległości także Polska zagarnięta wtedy przez trzy państwa zaborcze. Wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku zakłócił plany wysłania wojsk rosyjskich i pruskich do tłumienia belgijskiej insurekcji. Albowiem car Mikołaj I ogłosił już zarządzenia mobilizacyjne w Petersburgu 15 listopada i 18-19 listopada 1830 roku w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej horoskop niepodległości Belgii

Wyeksponowana w opisywanym kosmogramie rola Jowisza w trygonie z Księżycem przy IC, Słońce z Merkurym w sektorze dziewiątym sprzyja też ekspansji zagranicznej niewielkiej i niezbyt ludnej Belgii. Ale z racji solarno-plutoniczno-jowiszowego T-Krzyża – także tej niesławnej w Kongo. Znakiem tego, na dobre i na złe – zagranica ma zawsze potężny udział w pisaniu belgijskich scenariuszy.

A co teraz i później w Belgii określonej kosmogramem ogłoszenia jej niepodległości? Otóż w drugiej dekadzie XXI wieku zrealizują się ścisłe zbieżne kwadratury progresywnego Merkurego z natalnym Neptunem w Koziorożcu (latem 2016r. ) i Słońca z tymże Neptunem (jesienią 2018r.). Ważniejsze jednak będą tworzące się niemal w tym samym czasie aż siedmiokrotne kwadratury tranzytującego Plutona w Koziorożcu do progresywnego Słońca w Baranie. Będą się one siedemkroć powtarzały z dokładnością 0° od początku roku 2017 do końca 2019r.

Jak sądzicie Panie i Panowie spoglądający „w gwiazdy” oraz komputery, wpłynie to na rozwój, kondycję i bezpieczeństwo Belgii? Kraju tak obficie nieustannie wzmacnianego unijnymi funkcjonariuszami i urzędnikami oraz rzeszami imigrantów.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej horoskop zamachu w Brukseli 22.03.2016

A o podwyższanej już teraz randze tranzytującego Plutona świadczy fakt, że dziś, 22 marca 2016 roku o godzinie 07:57 rano Władca Hadesu był w Brukseli dokładnie na MC. Jego kosmiczne współrzędne czasowo-przestrzenne podsumowały przeszłość i wskazały jej następstwa. Określiły więc i czas w jakim żyjemy. W dodatku, po sporządzeniu kosmogramu kontaktowego z mandali Belgijskiej Niepodległości i dzisiejszego zamachu w Brukseli, na Ascendencie zobaczymy znów Władcę Skorpiona! Zatem jakiej skali i rodzajom zmian cywilizacyjnych będą towarzyszyć wymienione położenia i przebiegi Plutona?

* * *

Uwaga: Horoskop proklamacji niepodległości Belgii musi być wyliczny w czasie lokalnym. Strefowego jeszcze wtedy nie było. Trzeba dług. geogr Brukseli przeliczyć na czas w minutach i przekształcić na układ dziesiętny. Czyli z brukselskiej długości 4°E20´ uzyskać 17,333 minuty, podzielić to przez 60 i uzyskać wynik 0,2888, który wpisujemy (np. w Uranii) w rubrykę strefy czasowej. Bez czasu letniego. Wtedy Asc = 8°15´ Koziorożca. Przykładowo dla długości geogr. 21E00 Warszawy będzie to 84 minuty : 60 = 1,4 (czasem, w programach,  zamiast przecinkow trzeba używać kropek).

O strefach czasowych zobacz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_czasowa
"Wszystkie punkty położone na tym samym południku mają ten sam czas lokalny (miejscowy). Każda zmiana długości geograficznej powoduje zmianę lokalnego czasu – gdy ludzie zaczęli przemieszczać się coraz częściej i szybciej, stawało się to bardzo niewygodne. Czas uniwersalny i strefy czasowe zostały zaproponowane w 1878 roku przez kanadyjskiego wynalazcę Sandforda Fleminga, zaś wprowadzono je w 1884 roku." - Wniosek dla astrologów: daty wcześniejsze trzeba przeliczać na czas lokalny.

http://astrowiki.eu/index.php?title=Czas_strefowy

 

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com