ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2016-03-23 Gronert Jarosław
Belgia
Belgia dawniej i dzisiaj

Belgia proklamowała oficjalnie niepodległość 04 października 1830 roku. Ponoć o godzinie 13:52 czasu lokalnego, z Asc 9° Koziorożca i MC 14° Skorpiona. Niepodległość była konsekwencją wybuchu powstania (26.08.1830r.) przeciwko dominacji holenderskiej. W kosmogramie Ogłoszenia Niepodległości głównym czynnikiem jest T-Krzyż ciał niebieskich w znakach kardynalnych. Do opozycji Słońca w Wadze z Plutonem w Baranie, jest w kwadraturach Jowisz w Koziorożcu. A jeżeli podana wyżej godzina ogłoszenia niepodległości jest prawdziwa, to Jowisz jest tuż przy Ascendencie. Słońce w sektorze dziewiątym w opozycji z Plutonem w powiązaniu z Jowiszem sugeruje od samego początku istnienia państwa silne jego uzależnienie od potężnych wpływów zewnętrznych, czyli zagranicznych. Belgijskiemu wyzwoleniu sprzyjała wtenczas postawa Anglii i Francji, które miały interes w osłabieniu Holandii – konkurującej z nimi od dawna w handlu i polityce kolonizacyjnej. Przysłużyła się belgijskiej niepodległości także Polska zagarnięta wtedy przez trzy państwa zaborcze. Wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku zakłócił plany wysłania wojsk rosyjskich i pruskich do tłumienia belgijskiej insurekcji. Albowiem car Mikołaj I ogłosił już zarządzenia mobilizacyjne w Petersburgu 15 listopada i 18-19 listopada 1830 roku w Warszawie.

Powyżej horoskop niepodległości Belgii

Wyeksponowana w opisywanym kosmogramie rola Jowisza w trygonie z Księżycem przy IC, Słońce z Merkurym w sektorze dziewiątym sprzyja też ekspansji zagranicznej niewielkiej i niezbyt ludnej Belgii. Ale z racji solarno-plutoniczno-jowiszowego T-Krzyża – także tej niesławnej w Kongo. Znakiem tego, na dobre i na złe – zagranica ma zawsze potężny udział w pisaniu belgijskich scenariuszy.

A co teraz i później w Belgii określonej kosmogramem ogłoszenia jej niepodległości? Otóż w drugiej dekadzie XXI wieku zrealizują się ścisłe zbieżne kwadratury progresywnego Merkurego z natalnym Neptunem w Koziorożcu (latem 2016r. ) i Słońca z tymże Neptunem (jesienią 2018r.). Ważniejsze jednak będą tworzące się niemal w tym samym czasie aż siedmiokrotne kwadratury tranzytującego Plutona w Koziorożcu do progresywnego Słońca w Baranie. Będą się one siedemkroć powtarzały z dokładnością 0° od początku roku 2017 do końca 2019r.

Jak sądzicie Panie i Panowie spoglądający „w gwiazdy” oraz komputery, wpłynie to na rozwój, kondycję i bezpieczeństwo Belgii? Kraju tak obficie nieustannie wzmacnianego unijnymi funkcjonariuszami i urzędnikami oraz rzeszami imigrantów.


Powyżej horoskop zamachu w Brukseli 22.03.2016

A o podwyższanej już teraz randze tranzytującego Plutona świadczy fakt, że dziś, 22 marca 2016 roku o godzinie 07:57 rano Władca Hadesu był w Brukseli dokładnie na MC. Jego kosmiczne współrzędne czasowo-przestrzenne podsumowały przeszłość i wskazały jej następstwa. Określiły więc i czas w jakim żyjemy. W dodatku, po sporządzeniu kosmogramu kontaktowego z mandali Belgijskiej Niepodległości i dzisiejszego zamachu w Brukseli, na Ascendencie zobaczymy znów Władcę Skorpiona! Zatem jakiej skali i rodzajom zmian cywilizacyjnych będą towarzyszyć wymienione położenia i przebiegi Plutona?

* * *

Uwaga: Horoskop proklamacji niepodległości Belgii musi być wyliczny w czasie lokalnym. Strefowego jeszcze wtedy nie było. Trzeba dług. geogr Brukseli przeliczyć na czas w minutach i przekształcić na układ dziesiętny. Czyli z brukselskiej długości 4°E20´ uzyskać 17,333 minuty, podzielić to przez 60 i uzyskać wynik 0,2888, który wpisujemy (np. w Uranii) w rubrykę strefy czasowej. Bez czasu letniego. Wtedy Asc = 8°15´ Koziorożca. Przykładowo dla długości geogr. 21E00 Warszawy będzie to 84 minuty : 60 = 1,4 (czasem, w programach,  zamiast przecinkow trzeba używać kropek).

O strefach czasowych zobacz:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_czasowa
"Wszystkie punkty położone na tym samym południku mają ten sam czas lokalny (miejscowy). Każda zmiana długości geograficznej powoduje zmianę lokalnego czasu – gdy ludzie zaczęli przemieszczać się coraz częściej i szybciej, stawało się to bardzo niewygodne. Czas uniwersalny i strefy czasowe zostały zaproponowane w 1878 roku przez kanadyjskiego wynalazcę Sandforda Fleminga, zaś wprowadzono je w 1884 roku." - Wniosek dla astrologów: daty wcześniejsze trzeba przeliczać na czas lokalny.

http://astrowiki.eu/index.php?title=Czas_strefowy

na górę