ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2016-07-16 Gronert Jarosław
Rewolucja Francuska - Liberté, Égalité, Fraternité (ou la Mort)

Zhou Enlai, chiński polityk i wojskowy (05 marca 1898) zapytany w roku 1972 przez Richarda Nixona (09 stycznia1913.) jak ocenia skutki rewolucji francuskiej miał ponoć odpowiedzieć: „Za mało czasu minęło. Trudno jeszcze oceniać”.

W powyższym kosmogramie zdobycia Bastylii (14.07.1789) warto przyjrzeć się kilkuletnim progresjom Słońca. Dlatego, że od jego ingresu do znaku Ryb zostaje zmaksymalizowany potencjał dokładnej natalnej kwadratury Słońca z Neptunem. Potwierdzają to siedmiokrotne złączenia progresywnego Słońca z tranzytującym Neptunem w Rybach w latach 2013-2016. Co więcej, progresywne Słońce znalazło się w ścisłej półtorakwadraturze do natalnego Neptuna na przełomie 2013-2014 roku i w tym samym aspekcie, ale do Neptuna progresywnego będzie jeszcze w roku 2018. Do stanowiska natalnego progresywne Słońce też jest w półtorakwadraturze. Czyli z natalnej kwadratury solarno neptunowej powstała teraz, po uwzględnieniu pozycji Słońca progresywnego konstrukcja złożona z kwadratury i dwóch półtorakwadratur. Choć przypomina ona konfigurację YOD (Palec Boży – sekstyl i dwa kwinkunksy) to sformowana jest wyłącznie z aspektów nieharmonijnych. Dlatego znana jest pod groźnym mianem Pięść Boga lub Szpon Diabła. Wymienione wielorakie związki Słońca z Neptunem wskazują na przeniesioną z dawnych czasów na teraz – przymusową a nieuchronną ofiarność do nieskończonej – neptunowej potęgi. Czyżby jako hmm… spóźnione konsekwencje realizacji hasła Liberté, Égalité, Fraternité (ou la Mort). Wolność, równość, braterstwo (albo śmierć)?

A dodatkowo, od roku 2012 (kiedy to zaczęły się ścisłe tranzytujące kwadratury Urana z Plutonem powtarzane 7 razy do roku 2015) progresywne Słońce utworzyło kwinkunks do natalnego Urana, powtórzony dwa lata później do Urana progresywnego. Wystąpił też wtedy kwinkunks do natalnego Jowisza. A w roku 2016 w kosmogramie zdobycia Bastylii ma miejsce kwadratura Słońca progresywnego do natalnego Marsa. I tak z neptunowego chaosu i uranowych dziwności nastał czas marsowych czynów – nadal jednak przesyconych neptunową niewiadomą i realną ofiarą.
 

na górę