home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 Wydarzenia

Artykuły astrologiczne opisujące horoskopy ważnych wydarzeń

Aktualne motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

 

2017-07-05 Gronert Jarosław
Donald Trump w Polsce - mówiąc w skrócie: militaria i finanse!

W Warszawie w czwartek 6 lipca 2017 roku, tuż po południu tranzytujące osie kosmogramu zmaksymalizują rolę i rangę ciał niebieskich tworzących T-krzyż. Konfiguracja ta składa się z koniunkcji Słońca z Marsem w Raku w opozycji do Plutona w Koziorożcu i z Jowisza w Wadze tworzącego kwadratury do planet w wymienionej opozycji. POTENCJAŁY I ZODIAKLANE POŁOŻENIA CIAŁ NIEBIESKICH FORMUJĄCYCH ÓW T-KRZYŻ, UJAWNIAJĄ MOTYWOWANĄ NARASTAJĄCYM POCZUCIEM ZAGROŻENIA  – KONIECZNOŚĆ PODJĘCIA ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ ZMIENIAJĄCYCH GLOBALNY ROZKŁAD SIŁ. A co za tym idzie, sygnalizują zmianę wektorów polityki USA, najpotężniejszego światowego mocarstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmogram w Warszawie 6.07.2017. o godzinie 13:00.

Warto tu przyjrzeć się uściślanej tego dnia kwadraturze solarno-jowiszowej, w której Słońce w Raku jest w dwadasamsie Strzelca. Kwadratura ta jest najbardziej dokładnym aspektem tego dnia. W postaci ścisłej wystąpi ona o godzinie 4:44 naszego czasu, wtedy, gdy na większości obszaru Polski będzie wschodziło Słońce. Co ciekawe, w Waszyngtonie Księżyc w Strzelcu znajdzie się wtenczas na MC, a przez oś Węzłów Księżycowych będzie tranzytowała oś Asc-Desc. A przecież w kosmogramie USA (4 lipca 1776) najważniejszą rolę odgrywają wszak znaki Raka i Strzelca (Słońce, Merkury, Wenus, Jowisz w Raku i Ascendent w Strzelcu).

Między 12:40 a 13:30 w naszej stolicy tranzytujące osie kosmogramu utworzą szereg  ścisłych aspektów do planet wymienionego T-krzyża. Górowanie Słońca w Raku w dwadasamsie Strzelca nastąpi o 12:40, o 12:56 na IC znajdzie się Pluton, o 13:00 na Ascendencie pojawi się Jowisz, górowanie Marsa będzie o 13:08 i około 13:30 Ascendent będzie w kwadraturze do Plutona i Marsa.

O godzinie 13:00 zaplanowane jest około półgodzinne przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa na placu Krasińskich w Warszawie. Wtedy w polskiej stolicy, dokładnie na Ascendencie w Wadze znajdzie się tranzytujący Jowisz, który w tym samym momencie w Waszyngtonie będzie na Immum Coeli. Jest to niezwykły, jowiszowy „kosmiczny zbieg okoliczności” podkreślający wyjątkową rangę tej chwili dla Warszawy i Waszyngtonu. Tym bardziej, że bieżący Jowisz jest teraz tam, gdzie w kosmogramie USA znajduje się natalny Saturn w sektorze 10., a w jego pobliżu ulokowany jest progresywny Mars. Niemal w tym samym miejscu w znaku Wagi znajduje się natalny Jowisz i progresywna Wenus w kosmogramie Donalda Trumpa (14.06.1946, godzina 10:54 New York). Dodatkowo, w kosmicznej mandali USA (4.07.1776r. o godzinie 22:17 GMT w Filadelfii) w złączeniu z progresywnym Jowiszem znajdzie się jutro tranzytujące Słońce. Będzie to dobę po powstaniu nowego solariusza USA, w którym Saturn jest przy MC. Ponadto dostrzeżemy też w amerykańskim kosmogramie, że progresywny Księżyc znajduje się w połowie znaku Strzelca w sektorze pierwszym. Niemal w tym samym miejscu pojawi się Księżyc tranzytujący w trakcie warszawskiego wystąpienia Donalda Trumpa, który w swoim kosmogramie ma Księżyc… także w Strzelcu. Amerykański prezydent ma przylecieć do naszego kraju 5 lipca około godziny 22. Jeżeli nie zmieni się termin przylotu, to wtedy na warszawskim niebie górował będzie… Księżyc w Strzelcu. Tak silne skoncentrowanie potencjałów lunarnych w Strzelcu wraz z tranzytującym Słońcem i Marsem w Raku oraz ulokowanymi w tym znaku natalnymi ciałami niebieskimi amerykańskiego kosmogramu pokazuje jak ważne jest tu-i teraz dla Amerykanów powiększenie swojej strefy bezpieczeństwa – czyli zwiększenie własnych wpływów w Europie Środkowej. Po to, by mieć większą swobodę manewru na Dalekim Wschodzie.

6 lipca 2017 roku w połowie dnia uformuje się kwinkunks między tranzytującymi Światłami – Słońce 15° Raka, Księżyc 15° Strzelca. Odzwierciedla on główny amerykański dylemat – starcie ostrożności, zabezpieczania się, a nawet wycofywania (Rak) – z umiłowaniem ryzyka, śmiałością i ekspansją (Strzelec). Dlatego Stany Zjednoczone w trosce o swoje bezpieczeństwo (Rak) tworzą bazy i placówki w newralgicznych i nawet bardzo odległych od własnych granic rejonach świata (Strzelec). Wpływają tym samym na globalne poczucie bezpieczeństwa bądź zagrożenia. Jutro, z racji wzmocnionej roli opisanych aspektów solarno-jowiszowych i lokalizacji Księżyców (tranzytujący, progresywny amerykański i natalny D. Trumpa) – przewagę uzyskuje jowiszowa śmiałość w przekraczaniu granic i przesuwaniu ich jak najdalej poza horyzont. Amerykański parasol ochronny obejmie więc coraz większy obszar. Oczywiście ma on chronić głównie Stany Zjednoczone, ale przy okazji i te kraje, które pomogą osłaniać Amerykę.

Potwierdzi to wizyta amerykańskiego prezydenta na rozpoczynającym się jutro w Warszawie Szczycie Trójmorza. Wezmą w nim udział przywódcy 12 państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii. Kraje te przy wydatnej pomocy USA mogą wspólnie stworzyć mocny blok polityczny, gospodarczy i wojskowy. Co może nie będzie podobać się Niemcom, Francji i Rosji, które (wraz ze swoimi satelitami) będą czynić wszystko, by do koncentracji sił krajów Europy Środkowej nie doszło. Jutrzejsze rozmowy najwyższych władz USA i Polski przy okazji Trójmorskiego Szczytu zapewne poruszą temat dostaw amerykańskiego gazu i ropy, a w efekcie zmienią politykę energetyczną Polski i jej sąsiadów. Znajdą się też nowe możliwości rozwoju transportu lądowego, morskiego i powietrznego w Europie Środkowej. Pokaźnie wzmocnią się struktury wojskowe Polski i jej sojuszników. Gdyż na przede wszystkim militarne skutki spotkania władz Polski, USA i krajów Trójmorza wskazuje stan Kosmosu w postaci aspektów Marsa, Plutona, Jowisza i Słońca. Argumenty wojskowe towarzyszące ustaleniom gospodarczym i finansowym będą także używane na nieodległym spotkaniu państw grupy G-20 w Hamburgu w dniach 7-8 lipca 2017 roku.

Gwarantem zaistnienia i rozwoju wszystkich opisanych wyżej możliwości w Polsce i krajach Trójmorza pozostaje siła militarna USA. Co szczególnie mocno potwierdzają jutro wyeksponowane potencjały ciał niebieskich T-krzyża. Midpunkt koniunkcji Słońca z Marsem Raku w dokładnej opozycji do Plutona w Koziorożcu wraz z kwadraturami Jowisza w Wadze jak najbardziej wiąże się z kwestią mocy wojsk, ich rozmieszczeniem i przeznaczonymi na nie finansami. Jutrzejsze spotkanie polsko-amerykańsko-trójmorskie jest skorelowane ze szczytem NATO, który miał miejsce 8 lipca 2016 roku w Warszawie, w trakcie dokładnej opozycji Słońca w Raku do Plutona w Koziorożcu.

Od wieków wiadomo jest, że by móc zapanować nad całą Europą, trzeba  mieć jak największe wpływy w jej części środkowej. Stany Zjednoczone podejmują teraz szereg poczynań, by swoje wpływy w tym rejonie powiększyć i umocnić. Niegdyś czyniły to Niemcy i Rosja, a w czasach Napoleona usiłowała tego dokonać Francja. Jowisz radixowy Donalda Trumpa oraz Jowisz tranzytujący jest tam, gdzie znajduje się w sektorze dziesiątym Saturn i progresywny Mars w kosmogramie natalnym USA. Sprzyja to rozszerzaniu wpływów amerykańskiej polityki na świat. Zrozumiała jest zatem dezaprobata Berlina, Moskwy i Paryża wobec podróży Donalda Trumpa do Polski. Im silniejsze są bowiem kraje Europy Środkowej, tym mniejszy wpływ mają na nie Niemcy i Rosja. Ale ciekawe jest, że po raz pierwszy w historii relacji polsko-amerykańskich, wizyta prezydenta USA nie wzbudza zadowolenia opozycji politycznej w naszym kraju. Nie miało to miejsca w okresie po roku 1989, ani w czasach PRL-u.

Donald Trump ma w swoim urodzeniowym kosmogramie Marsa w pobliżu Ascendentu, po stronie sektora 12. A dokładnie na relokowanym Asc znajduje się Mars w Waszyngtonie. Zaś w jego kosmogramie relokowanym na Warszawę, natalny Mars lokuje się tuż przy Medium Coeli. Siły zbrojne i sprawy wojskowe muszą więc zaprzątać mnóstwo uwagi w polityce D. Trumpa. Zaznaczy się to także w czasie jego przemówienia około godziny 13 na warszawskim placu Krasińskich. Tam gdzie jest Pomnik Powstania Warszawskiego. Będą tam więc także polscy partyzanccy weterani. Tranzytujący w Raku Mars będzie wtedy przy Medium Coeli. Co sprzyja zarówno uhonorowaniu polskiego wysiłku zbrojnego w przeszłości jak i deklaracjom dotrzymywania sojuszniczych zobowiązań wojskowych w przyszłości.

W kosmogramie kontaktowym Donalda Trumpa obliczonym dla rozpoczęcia jego jutrzejszego wystąpienia, Mars także będzie przy MC. Zaś na Ascendencie kontaktowym znajdzie się Pluton. Stąd w tytule niniejszego tekstu o wizycie Donalda Trumpa w Polsce jest – „militaria i finanse”.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmogram kontaktowy D. Trumpa, z rozpoczęciem zaplanowanego wystąpienia w Warszawie.

 

 

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com