ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2019-03-27 Gronert Jarosław
Tzw. ACTA 2, wynik głosowania w PE w Strasbourgu

Wyjątkowo nieharmonijny Księżyc                                       

Od redakcji: Chodzi o dyrektywę o prawach autorskich w sieci, w wyniku której autorzy publikacji internetowych mają otrzymywać wynagrodzenie podobnie, jak za publikacje w prasie, radio i tv.
http://europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245-AM-271-271_PL.pdf

26 marca 2019 roku o godzinie 12:50:58 czasu polskiego, przy Ascendencie  1º08’ Lwa, wyświetlono na tablicy wynik głosowania nad ACTA 2 w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu.  348 głosów było za przyjęciem tej dyrektywy, 274 przeciw, a 36 osób wstrzymało się od głosu.
Zaledwie 48 sekund wcześniej wystąpiła kwadratura (o zerowej dokładności) Ascendentu na początku Lwa do Urana na początku Byka. Nie tylko aspekt 90º wolnościowego Urana do horoskopowej osi poziomej zwraca tu szczególną uwagę. Do Ascendentu są również ścisłe aspekty 135º od Księżyca w Strzelcu złączonego z Ceres oraz od retrogradującego Merkurego w koniunkcji z Neptunem w Rybach. Szczególnie nieharmonijnie aspektowany jest Księżyc. Ma dokładne kwadratury od złączenia Merkurego z Neptunem w Rybach i ścisłą półtorakwadraturę od Urana w Byku. Łatwo więc zauważyć, że w kosmogramie głosowania funkcjonują dwie konstrukcje zwane Diabelskim Pazurem lub Szponem Diabła. Składają się one z aspektu 90 º i dwóch aspektów 135º. Tutaj biorą w nich udział Neptun z Merkurym w Rybach, Uran w Byku, Księżyc z Ceres w Strzelcu i Ascendent na początku Lwa.

Wyjątkowo nieharmonijny Księżyc w połowie znaku Strzelca i w połowie dwadasamsy Bliźniąt oraz cały znak Raka ulokowany w sektorze dwunastym są tu w najbardziej narażone na straty. A przecież energie lunarne symbolizują lud, nieprzebrane rzesze zwykłych ludzi nie ulokowanych na wysokich piętrach piramidy społecznej i finansowej. I choć ci tak liczni a maluczcy stanowią zdecydowaną większość światowej populacji, to nie oni są najsilniejsi i nie oni dyktują warunki. Od nakazywania i rozkazywania są wszak dobrze zorganizowane, ambitne, acz mało liczne elity. Skoro potencjały lunarne są w kosmogramie strasbourskiego głosowania tak rozproszone i osłabione, to siłą rzeczy zwiększona moc jest po stronie władz, zasobnych elit, plutokracji, korporatokracji, symbolizowanych przez Saturna z Plutonem w Koziorożcu i sektor dziesiąty w Baranie. Co więcej, chociaż głosowanie miało miejsce w Strasbourgu, to w kosmogramie relokacyjnym dla dawnej, średniowiecznej wsi położonej na bagnach – a dzisiejszej stolicy Unii Europejskiej – Słońce znajduje się tuż przy brukselskim MC.

Notabene im bliżej siebie będą Saturn i Pluton w Koziorożcu, tym większa będzie centralizacja władzy dysponującej skoncentrowanym kapitałem, i tym sztywniejsze będą reguły transferu, gromadzenia oraz dystrybucji bogactwa. Z amputacją niezależności mniejszych i słabszych, zsynchronizowany będzie wzrost mocy wielkich i mocarnych o nadzwyczajnych kompetencjach. W miarę jak będą szybować ku himalajskim szczytom koszty rozrastającej się i coraz wolniej działającej, leciwo inercyjnej biurokracji – zmniejszy się też bądź zaniknie suwerenność mało mocnych i niedużych podmiotów. Wszak bez nadzoru, kontroli, cenzury, przymusu, a także przemocy i terroru formacje oraz instytucje symbolizowane przez Saturna z Plutonem w Koziorożcu – funkcjonować nie mogą. Lokalna polityka, lokalne potrzeby i zamierzenia znajdą się więc na coraz krótszej smyczy i szczelnym kagańcu, dzierżonych w rękach wzmocnionych, centralnych ośrodków decyzyjnych, zabezpieczonych wciąż podwyższanymi i pogrubianymi murami. A zatem tym większą kontrolę nad wszystkim i wszystkimi będą osiągały coraz silniejsze władze państwowe, ponad-państwowe i finansowe. I tym mniej będą się liczyły z podległą im ludnością. A dodatkowo, dziś 26 marca, Pluton w Koziorożcu jest w dwadasamsie Wagi w miejscu odpowiadającym 5º18’ tego znaku zodiaku – a więc w opozycji do Słońca unijnego głosowania, które jest w 5º32’ Barana. Ulokowanie Władcy Hadesu w tym samym miejscu powtórzy się 24 maja bieżącego roku, 17 stycznia 2020 roku (tydzień po ścisłej koniunkcji Saturna z Plutonem) oraz 20 sierpnia i 17 listopada tego samego roku. Warto wtedy będzie obserwować skutki dyrektywy ACTA 2, a zwłaszcza działania kontrolne i finansowe.

Ale, gdy dekadę temu na astrologicznej konferencji w PSA w Warszawie zapytałem słuchaczy: jak państwo myślicie, gdy przy pobycie i złączeniu Saturna z Plutonem w Koziorożcu, gdy wszystko i wszyscy na świecie będą pod kontrolą, ale Uran będzie tranzytował początek znaku Byka – to jaki naród będzie się najwięcej buntował? – odpowiedzią była zrozumiała wesołość słuchaczy! 
 

 

Rysunek horoskopu pochodzi z programu Bogdana Krusińskiego - zob.  program astrologiczny URANIA  http://www.astrologia.pl/urania.html

na górę