home
aktualności
horoskopy
kontakt
faq
 
prognozy długoterminowe
prognozy miesięczne
wydarzenia komentarze
portrety
 
teorie astro
refleksje
grafiki
zegar
 
lista artykułów
linki
księga gości

 

 Wydarzenia

Artykuły astrologiczne opisujące horoskopy ważnych wydarzeń

Aktualne motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

 

2019-05-26 Gronert Jarosław
Wybory do Europarlamentu 2019

Świadomość najefektywniej poszerza się przez porównanie czegoś z czymś.                            

Przed nami kolejne analizy kosmogramów wyborów w dniach 23-26 maja 2019 roku. Tym razem do europarlamentu. Większość krajów (w tym Polska) przeprowadzi je w niedzielę 26 maja. Początek elekcji to swego rodzaju „genetyczna pula wyborcza”, swoisty zbiór komórek, z których w chwili końca wyborów uformowane będzie z „wybrańców narodu” nowe „ciało wyborcze”. Zatem w kosmogamie zakończenia wyborów zawarty jest wynik elekcji. Niedługo później komisje wyborcze dokonają na urnach „cesarskiego cięcia” i określą parametry owego „politycznego ciała.” Różne są godziny zakończenia wyborów w poszczególnych krajach UE a więc i odmienne są kosmogramy krajowych reprezentacji do PE. W Polsce mają się zakończyć w tę niedzielę o godzinie 21:00, w Belgii o 16:00, we Włoszech o 23:00, w Czechach trwały dwa dni i zakończyły się w sobotę o 14:00, a w Holandii odbyły się w czwartek, z finałem o godzinie 21:00. Warto mieć też na uwadze, że dzięki aranżowanej przez spin-doktorów współczesnej ekranowej pi-arowej demokracji ludzie głosują bardziej telewizorem niż własnym pomyślunkiem. I wybory stały się czymś pośrednim między listą przebojów a konkursem piękności.

Świadomość najefektywniej poszerza się przez porównanie czegoś z czymś. Dlatego warto przyjrzeć się kosmogramom zakończenia głosowań do Parlamentu Europejskiego w dniach 22-25 maja 2014 i w 23-26 maja 2019 roku. W obu pięcioletnich kadencjach, pierwszego dnia (czwartek) głosowała Wielka Brytania, Irlandia i Holandia, a większość państw UE ostatniego dnia w niedzielę. Dawni i obecni europarlamentarzyści nie mieli i nie będą mieli łatwo, gdyż kadencja rozpoczęta w 2014 roku realizowała się w na tle Neptuna w Rybach i w trakcie drugiej części, niepokojących miliardy Ziemian, kilkakrotnych turbo-transformacyjnych kwadratur Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu. Można zatem zapytać ludzi w Europie, czy czują się bezpieczniejsi w tej dekadzie XXI wieku, czy we wcześniejszych 2-3 dziesięcioleciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po lewej kosmogram z 25 maja 2014 roku, po prawej z 26 maja 2019 roku dla Warszawy.
                           

Nadchodzącej nowej kadencji, od roku 2019 (również z Neptunem w Rybach) „przyświecać” będą przede wszystkim skutki przygniatającego (zwłaszcza finansowo) złączenia Saturna z Plutonem w Koziorożcu w kwadraturze do Prozerpiny w Baranie – wspomagane Jowiszem w tym samym znaku zodiaku i Uranem w Byku. Poprzednia taka koniunkcja saturnowo-plutonowa w Koziorożcu miała miejsce w tym znaku zodiaku aż pięć wieków temu.

W poprzednich wyborach w maju 2014 roku najważniejszym aspektem do Słońca w Bliźniętach w dwadasamsie Raka była natalna kwadratura z Neptunem w Rybach na początku dwadasamsy Bliźniąt. Uściśliła się ona w większości państw UE w roku 2017 w czasie progresywnego Nowiu Świateł w Bliźniętach. Towarzyszył temu kwinkunks Mars-Neptun (w kosmogramie dla Warszawy, Budapesztu i Bratysławy był to kwinkunks MC/Mars-Neptun).

Spośród tranzytów planet pokoleniowych, pierwszym był aspekt 150º Neptuna do Marsa w Wadze, a następnie złączenie Urana z Wenus w Baranie. W wyborczych kosmogramach dla Wlk. Brytanii, Irlandii i Holandii tranzyty wolnobieżnych planet dotyczyły głównie Wenus – ze strony koniunkcji Urana, kwadratury Plutona oraz półkwadratury Neptuna. Te aspekty tranzytujących planet pokoleniowych do Wenus, zaowocowały niebywale powikłanymi negocjacjami brexitowymi, jakże emocjonującymi – nie tylko Europejczyków. Z kolei nadrzędne role aspektów Władcy znaku Ryb przyniosły wielu europarlamentarnym elitariuszom odrealniający, iście neptunowy „kolorowy zawrót głowy” i to przy zamglonym spojrzeniu. Posejdonowe potencjały wypełniają bowiem ścieżki poszukiwań w świecie duchowym i artystycznym, ale są także wszechobecne w sferze nałogów oraz terapii uzależnień. Nieharmonijnie aspektowany Neptun (natalny bądź w progresjach i tranzytach) mało jest przydatny dla oczekujących sukcesów w polityce i biznesie.

W obecnych wyborach do euoroparlamentu w końcu maja 2019 roku najważniejszym aspektem do Słońca w Bliźniętach w dwadasamsie Lwa (obok luźnego złączenia z Merkurym) jest uściślająca się opozycja do Ceres w Strzelcu w dwadzie Ryb; udokładniona na przełomie lat 2021/2022. W krajach głosujących w niedzielę istotna będzie natalna kwadratura Księżyca w Rybach do Słońca. Wystąpi również uściślający się  w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy kwinkunks Marsa w Raku z Ceres w Strzelcu.

Najwięcej komplikacji przyniesie jednak natalna półtorakwadrartura Saturna w Koziorożcu do Słońca, przekształcona następnie w półtorakwadraturę Słońca progresywnego do Plutona w latach 2021-2023. Fundamentalną okaże się też półkwadratura Słońca progresywnego do Prozerpiny. W zamierzchłych czasach byłyby to wskaźniki niedoboru środków niezbędnych do utrzymania się przy życiu (jedzenie, odzież, schronienie-mieszkanie). We współczesnej, bezpiecznej i zamożnej Europie czynniki te sygnalizują dotkliwe umniejszenie (bądź utratę) egzystencjalnego komfortu (zwłaszcza materialnego), czyli zdecydowanie więcej oszczędzania, a mniej wydawania.

Z grona tranzytów planet pokoleniowych, najistotniejsze będą półtorakwadratury bieżącego Plutona do natalnego Merkurego w latach 2021-2022. W miejsce tematycznej lekkości, wprowadzą przymus głębokiego namysłu, poprzedzającego trudne decyzje.

W przedziale lat 2023-2024 wystąpią też nacechowane brakiem optymizmu kwadratury Saturna w Rybach do natalnego Słońca. Dodatkowo Uran znajdzie się w złączeniu z natalną Wenus w roku 2021 i 2022, co wskazuje na konieczność negocjowania nowych ustaleń finansowych. Strategicznie ważne role Plutona, Saturna i Ceres w aspektach do Słońca i Merkurego w kosmogramach majowych wyborów, to zderzenie się z surową, twardą rzeczywistością, wymagającą rygorystycznego racjonalizmu, ściśle logicznych ale i ponad-logicznych rozumowań niezbędnych w radzeniu sobie z wyzwaniami jakich nie doświadczyli poprzednicy w PE.

Stąd niezwykle poważne kwestie gospodarcze, finansowe staną się niebawem kluczowymi dla unijnych elitariuszy. Z racji nieharmonijnych aspektów Słońca (i po części Merkurego) do potężnej koniunkcji saturnowo-plutonowej oraz opozycji Słońca z Ceres, zajmą się nimi niechętnie, ale za to z konieczności. W takim razie będzie to wymuszone światowym kryzysem. A twarde i mało optymistyczne realia ekonomiczne, wpychają ludzi w głąb świata materialnego, odbierając beztroskę, lekkość bytu oraz frywolność myśli i czynu. Zajdzie więc konieczność oszczędzania nie tylko na wielkich operacjach finansowych, ale chociażby na transporcie tysięcy nośników danych, komputerów, dokumentów, notatek oraz podróżach siedmiu i pół setki europosłów wraz z ich asystentami, sekretarkami, pomocnikami, konsultantami, ekspertami między Strasbourgiem a Brukselą. Można oceniać, że świta dzisiejszego unijnego posła jest liczniejsza niż dawnego pocztu rycerskiego czy husarskiego. Na tematy światopoglądowe i religijne (związane także z emigrantami z daleka) może przyjść czas u schyłku kadencji, w czasie aspektów progresywnego Merkurego – wpierw z Neptunem, a później z Jowiszem.
 

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego - zob.  program astrologiczny URANIA  http://www.astrologia.pl/urania.html

 

na górę  

 

© Bogusław Kałuski   wykonanie: enedue.com