ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2019-05-26 Gronert Jarosław
Wybory do Europarlamentu 2019

Świadomość najefektywniej poszerza się przez porównanie czegoś z czymś.                            

Przed nami kolejne analizy kosmogramów wyborów w dniach 23-26 maja 2019 roku. Tym razem do europarlamentu. Większość krajów (w tym Polska) przeprowadzi je w niedzielę 26 maja. Początek elekcji to swego rodzaju „genetyczna pula wyborcza”, swoisty zbiór komórek, z których w chwili końca wyborów uformowane będzie z „wybrańców narodu” nowe „ciało wyborcze”. Zatem w kosmogamie zakończenia wyborów zawarty jest wynik elekcji. Niedługo później komisje wyborcze dokonają na urnach „cesarskiego cięcia” i określą parametry owego „politycznego ciała.” Różne są godziny zakończenia wyborów w poszczególnych krajach UE a więc i odmienne są kosmogramy krajowych reprezentacji do PE. W Polsce mają się zakończyć w tę niedzielę o godzinie 21:00, w Belgii o 16:00, we Włoszech o 23:00, w Czechach trwały dwa dni i zakończyły się w sobotę o 14:00, a w Holandii odbyły się w czwartek, z finałem o godzinie 21:00. Warto mieć też na uwadze, że dzięki aranżowanej przez spin-doktorów współczesnej ekranowej pi-arowej demokracji ludzie głosują bardziej telewizorem niż własnym pomyślunkiem. I wybory stały się czymś pośrednim między listą przebojów a konkursem piękności.

Świadomość najefektywniej poszerza się przez porównanie czegoś z czymś. Dlatego warto przyjrzeć się kosmogramom zakończenia głosowań do Parlamentu Europejskiego w dniach 22-25 maja 2014 i w 23-26 maja 2019 roku. W obu pięcioletnich kadencjach, pierwszego dnia (czwartek) głosowała Wielka Brytania, Irlandia i Holandia, a większość państw UE ostatniego dnia w niedzielę. Dawni i obecni europarlamentarzyści nie mieli i nie będą mieli łatwo, gdyż kadencja rozpoczęta w 2014 roku realizowała się w na tle Neptuna w Rybach i w trakcie drugiej części, niepokojących miliardy Ziemian, kilkakrotnych turbo-transformacyjnych kwadratur Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu. Można zatem zapytać ludzi w Europie, czy czują się bezpieczniejsi w tej dekadzie XXI wieku, czy we wcześniejszych 2-3 dziesięcioleciach.

 Po lewej kosmogram z 25 maja 2014 roku, po prawej z 26 maja 2019 roku dla Warszawy.
                           

Nadchodzącej nowej kadencji, od roku 2019 (również z Neptunem w Rybach) „przyświecać” będą przede wszystkim skutki przygniatającego (zwłaszcza finansowo) złączenia Saturna z Plutonem w Koziorożcu w kwadraturze do Prozerpiny w Baranie – wspomagane Jowiszem w tym samym znaku zodiaku i Uranem w Byku. Poprzednia taka koniunkcja saturnowo-plutonowa w Koziorożcu miała miejsce w tym znaku zodiaku aż pięć wieków temu.

W poprzednich wyborach w maju 2014 roku najważniejszym aspektem do Słońca w Bliźniętach w dwadasamsie Raka była natalna kwadratura z Neptunem w Rybach na początku dwadasamsy Bliźniąt. Uściśliła się ona w większości państw UE w roku 2017 w czasie progresywnego Nowiu Świateł w Bliźniętach. Towarzyszył temu kwinkunks Mars-Neptun (w kosmogramie dla Warszawy, Budapesztu i Bratysławy był to kwinkunks MC/Mars-Neptun).

Spośród tranzytów planet pokoleniowych, pierwszym był aspekt 150º Neptuna do Marsa w Wadze, a następnie złączenie Urana z Wenus w Baranie. W wyborczych kosmogramach dla Wlk. Brytanii, Irlandii i Holandii tranzyty wolnobieżnych planet dotyczyły głównie Wenus – ze strony koniunkcji Urana, kwadratury Plutona oraz półkwadratury Neptuna. Te aspekty tranzytujących planet pokoleniowych do Wenus, zaowocowały niebywale powikłanymi negocjacjami brexitowymi, jakże emocjonującymi – nie tylko Europejczyków. Z kolei nadrzędne role aspektów Władcy znaku Ryb przyniosły wielu europarlamentarnym elitariuszom odrealniający, iście neptunowy „kolorowy zawrót głowy” i to przy zamglonym spojrzeniu. Posejdonowe potencjały wypełniają bowiem ścieżki poszukiwań w świecie duchowym i artystycznym, ale są także wszechobecne w sferze nałogów oraz terapii uzależnień. Nieharmonijnie aspektowany Neptun (natalny bądź w progresjach i tranzytach) mało jest przydatny dla oczekujących sukcesów w polityce i biznesie.

W obecnych wyborach do euoroparlamentu w końcu maja 2019 roku najważniejszym aspektem do Słońca w Bliźniętach w dwadasamsie Lwa (obok luźnego złączenia z Merkurym) jest uściślająca się opozycja do Ceres w Strzelcu w dwadzie Ryb; udokładniona na przełomie lat 2021/2022. W krajach głosujących w niedzielę istotna będzie natalna kwadratura Księżyca w Rybach do Słońca. Wystąpi również uściślający się  w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy kwinkunks Marsa w Raku z Ceres w Strzelcu.

Najwięcej komplikacji przyniesie jednak natalna półtorakwadrartura Saturna w Koziorożcu do Słońca, przekształcona następnie w półtorakwadraturę Słońca progresywnego do Plutona w latach 2021-2023. Fundamentalną okaże się też półkwadratura Słońca progresywnego do Prozerpiny. W zamierzchłych czasach byłyby to wskaźniki niedoboru środków niezbędnych do utrzymania się przy życiu (jedzenie, odzież, schronienie-mieszkanie). We współczesnej, bezpiecznej i zamożnej Europie czynniki te sygnalizują dotkliwe umniejszenie (bądź utratę) egzystencjalnego komfortu (zwłaszcza materialnego), czyli zdecydowanie więcej oszczędzania, a mniej wydawania.

Z grona tranzytów planet pokoleniowych, najistotniejsze będą półtorakwadratury bieżącego Plutona do natalnego Merkurego w latach 2021-2022. W miejsce tematycznej lekkości, wprowadzą przymus głębokiego namysłu, poprzedzającego trudne decyzje.

W przedziale lat 2023-2024 wystąpią też nacechowane brakiem optymizmu kwadratury Saturna w Rybach do natalnego Słońca. Dodatkowo Uran znajdzie się w złączeniu z natalną Wenus w roku 2021 i 2022, co wskazuje na konieczność negocjowania nowych ustaleń finansowych. Strategicznie ważne role Plutona, Saturna i Ceres w aspektach do Słońca i Merkurego w kosmogramach majowych wyborów, to zderzenie się z surową, twardą rzeczywistością, wymagającą rygorystycznego racjonalizmu, ściśle logicznych ale i ponad-logicznych rozumowań niezbędnych w radzeniu sobie z wyzwaniami jakich nie doświadczyli poprzednicy w PE.

Stąd niezwykle poważne kwestie gospodarcze, finansowe staną się niebawem kluczowymi dla unijnych elitariuszy. Z racji nieharmonijnych aspektów Słońca (i po części Merkurego) do potężnej koniunkcji saturnowo-plutonowej oraz opozycji Słońca z Ceres, zajmą się nimi niechętnie, ale za to z konieczności. W takim razie będzie to wymuszone światowym kryzysem. A twarde i mało optymistyczne realia ekonomiczne, wpychają ludzi w głąb świata materialnego, odbierając beztroskę, lekkość bytu oraz frywolność myśli i czynu. Zajdzie więc konieczność oszczędzania nie tylko na wielkich operacjach finansowych, ale chociażby na transporcie tysięcy nośników danych, komputerów, dokumentów, notatek oraz podróżach siedmiu i pół setki europosłów wraz z ich asystentami, sekretarkami, pomocnikami, konsultantami, ekspertami między Strasbourgiem a Brukselą. Można oceniać, że świta dzisiejszego unijnego posła jest liczniejsza niż dawnego pocztu rycerskiego czy husarskiego. Na tematy światopoglądowe i religijne (związane także z emigrantami z daleka) może przyjść czas u schyłku kadencji, w czasie aspektów progresywnego Merkurego – wpierw z Neptunem, a później z Jowiszem.
 

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego - zob.  program astrologiczny URANIA  http://www.astrologia.pl/urania.html

na górę