ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2009-01-02 Gronert Jarosław
Amerykański kryzys gospodarczy i jego tło astrologiczne

Sądzę że do zrozumienia i wytłumaczenia amerykańskiego kryzysu gospodarczego pomocne są połączenia tranzytującego w Wodniku Neptuna, w latach 2008/09 pozostającego w 5-krotnych kwinkunksach do natalnego Merkurego w Raku, w 8 domu w kosmogramie USA..

...A także progresywnie retrogradującego w Wodniku Merkurego, będącego w 3-krotnych w 2008/09r. koniunkcjach do tranzytującego Neptuna.

...Jednocześnie progresywnie retrogradujący w Wodniku Merkury jest w kwinkunksie do własnego stanowiska natalnego w Raku w domu ósmym.

...A pamiętać należy także, że Merkury progresywnie retrogradujący uściśla (w 2010r.) kwinkunks do Neptuna natalnego w kosmogramie USA, (wcześniej był w kwinkunksie do Neptuna progresywnego).

...Pisałem o tym w roku 2007 w książce "Strategia Kosmosu" na str. 207. Zobacz:

Kałuski Bogusław:
Jarosław Gronert: Strategie kosmosu. - Rekomendacja książki.
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=880 

...W kosmogramie USA działa teraz skomplikowana konstrukcja YOD (Palec Boży), utworzona między Merkurym i Neptunem natalnym, a Merkurym progresywnym i Neptunem tranzytującym.

...Dzieje się to gdy amerykańskie progresywne Słońce jest od 2005r. w znaku Ryb.

…Progresywno-tranzytowe powiązania Merkurego i Neptuna stały się (zgodnie ze swoją rozpraszającą ścisłe, logiczne myślenie naturą) destrukcyjne dla tak dotychczas skutecznej w biznesie, intelektualnie przenikliwej, czujnej, a nawet podejrzliwej opozycji natalnego Merkurego w domu ósmym - do natalnego Plutona w domu drugim kosmogramu USA.

…I tak, dzięki wpływom Neptuna, zgromadzone wartości materialne stają się „magicznie” zamienione na kiepsko mierzalną "parę" wirtualną.
 

...A trzeba pamiętać, że tranzytujący (po pobycie w pełnym optymistycznego rozmachu Strzelcu - teraz w pragmatycznym i oszczędnym Koziorożcu) Pluton w kwadraturach do osi MC/IC USA dopiero nadejdzie...

...Zaś interpretacyjna trudność polega tu na tym, że będzie Pluton wtedy w opozycji do Wenus władcy MC USA... Co bardzo utrudni ewentualną rektyfikację położenia tej osi.

...Tranzytujący Pluton w opozycji do Wenus USA - to nieuchronna utrata komfortu towarzyskiego i materialnego (przynoszącego złudzenie bezpieczeństwa) - do którego Amerykanie (Rak) tak się już przyzwyczaili.

...I tak, to wszystko staje się tuż przed Neptunem tranzytującym w Wodniku (3-krotnie w latach 2010/11) po Księżycu, władcy 8 domu kosmogramu USA... A nadchodząca krótkotrwała, rozdmuchana, tranzytująca iluzja Jowisza z Neptunem na tym Księżycu w Wodniku - to tylko niebezpieczna, choć tak kusząca przynęta..

…Tranzytujacy Pluton, gdy już zakończy romans (zniewalający intensywnością) z amerykańską natalną Wenus – to uruchomi w 2011r. potrójną serię opozycji do siódmodomowego Jowisza, władcy kosmogramu USA. Wymusi tym samym zmianę amerykańskiego sposobu patrzenia na siebie, relacje z innymi i swoje miejsce w świecie.


…Ale najbardziej niepokojącą perspektywą są jednak tranzytujące planety (ktore pozostaną przez pewien czas w nieścisłej konstrukcji T-kwadracie), tj. Saturn, Uran i Pluton. Utworzą one serię kwadratur i opozycji do natalnego Słońca USA. Progresywne Słońce zacznie wtedy tworzyć kwadratury do Urana progresywnego, a później do natalnego. Będzie to w latach 2011-2015 z pewnością najpoważniejsze wyzwanie dla integralności i bezpieczeństwa Amerykanów. Powstaje tu pytanie: jak będzie przebiegał okres późniejszej rekonwalescencji i regeneracji USA. Odpowiedzią są następne tranzyty i progresje. Nie wskazują one na powrót do dawnej rajskiej krainy materialnego dobrobytu.

…O skali i głębi destruktywnych wpływów tranzytującego Urana i Plutona do amerykańskiego natalnego Słońca będącego w 13st. 20min znaku Raka świadczą późniejsze złączenia progresywnego Słońca USA z tranzytującym Neptunem w znaku Ryb. W latach 2016-2019 będzie aż 7 takich koniunkcji, utrudniających przewlekłą regenerację po kryzysogennych tranzytach Urana i Plutona.

… Neptun w Rybach przemieszczający się tam, gdzie nieco „po omacku” wędruje amerykańskie progresywne Słońce, przyniesie w efekcie kolejną serię moralnych i egzystencjalnych dylematów w stylu: „komu i w co wierzyć” oraz „być albo nie być”.

…Władca znaku Ryb będzie tym samym nawoływać Amerykanów do uczynienia rachunku sumienia, odkupienia, ofiarności i poświęceń. Oznaczać to będzie też, że: im mniej więzi ze światem materii, tym więcej dostępu do świata niematerialnego.

Zobacz tekst z roku 2002:

Gronert Jarosław
Horoskop USA
Horoskop Stanów Zjednoczonych Ameryki
http://www.astrologia.kaluski.net/portrety.php?id=98

na górę