ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2014-12-13 Gronert Jarosław
13. grudnia 2014 o stanie wojennym 1981
Astrologiczne spojrzenie po 33 latach

W kosmogramie wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, dostrzeżemy obecnie ścisłe, czyli najważniejsze aspekty między obiektami progresywnymi a radixowymi. Tuż przy Marsie i Ascendencie stanu wojennego znajduje się progresywny Księżyc, a progresywny Ascendent jest przy natalnym Saturnie. Zsynchronizowane wzmocnienie funkcji Saturna i Księżyca, to przypominanie przeszłości i podkreślanie jej rangi dla teraźniejszości. Zgodnie z interpretacyjnymi kanonami, widać szczególnie w tym roku, że jest to dzień „ku pamięci” reżimowej interwencji zgotowanej Polakom w drugiej połowie XX wieku przez władze z obcego nadania. Widać też, że za dwa lata progresywne Słońce utworzy ścisłą kwadraturę do natalnego Plutona stanu wojennego. Rzuci to wiele nowego światła na niedostępne tajemnice tego okresu. Przybliży tamtejszą atmosferę i nastroje. Towarzyszyć będzie temu moc intensywnych emocji, gdyż jesienią 2016 roku progresywny Księżyc będzie tam, gdzie jest natalny Pluton wojennego kosmogramu. Zaś progresywny Mars będzie w następnych kilkunastu miesiącach uściślał kwadraturę z natalnym Księżycem wojskowego zamachu.

W bieżących tranzytach najważniejsze są ścisłe aspekty tranzytującego Urana do tranzytującego Plutona, które nieharmonijnie aspektują teraz Księżyc kosmogramu stanu wojennego oraz progresywnego Marsa! Maksymalizuje to i radykalizuje teraźniejsze wspomnienia i działania. A to wszystko dzieje się, gdy tranzytujący ekspansywny Jowisz jest w Lwie, w pobliżu Ascendentu kosmogramu kulturowego Polski!

 

Kosmogram wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981. godz. 00:00 Warszawa, z progresjami sekundarnymi dnia 13.12.2014 roku.

* * *

Polska ciekawostka kosmiczna 13 grudnia 2014.

Tylko 13 grudnia 2014 roku o godzinie 13:00 wystąpią dla Warszawy specyficznie położone obie osie kosmogramu. Dokładnie na Medium Coeli będzie tranzytujący Pluton, a Ascendent dokładnie wskaże początek znaku Byka, gdzie jest Słońce kosmogramu kulturowego Polski. Dzień wcześniej lub później te dokładności nie występują. Rok wcześniej lub rok później 13 grudnia też nie. Trzeba by sytuacji przypominającej opisaną, doszukiwać się w cyklu wcześniejszym lub następnym. A orbitalny cykl Plutona trwa około 248 lat!

na górę